LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

                     PROTOKOLAS NR.54 (115)

 

                      1993 m. birželio 9 d.

 

                         Rytinis posėdis

 

     Posėdžio   pirmininkas    -   Lietuvos   Respublikos   Seimo

Pirmininkas Č.Juršėnas

S v a r s t y t a:

     1993 m. birželio 9 d. darbotvarkė

     Užsiregistravo 91 Seimo narys.

     Kalbėjo Seimo  nariai: A.Kubilius  (Tėvynės  Santaros  vardu

prašė  iškviesti   finansų  ministrą   E.Vilkelį),   V.Zimnickas,

P.Giniotas, Z.Šličytė  (Laisvės frakcijos  vardu prašė  iškviesti

finansų ministrą  E.Vilkelį), S.Malkevičius  (Sąjūdžio  frakcijos

vardu prašė radijo transliacijos), A.Salamakinas.

     Dėl balsavimo  motyvų (iškviesti  finansų ministrą E.Vilkelį

12.00  val.)   kalbėjo   Seimo   nariai:   P.Giniotas,   R.Dagys,

A.Albertynas, L.Linkevičius.

     Balsuota dėl  finansų ministro  E.Vilkelio iškvietimo  12.00

val.: už  - 46,  prieš  -  18,  susilaikė  5.  Finansų  ministras

E.Vilkelis bus iškviestas 12.00 val.

     Iš darbotvarkės pranešėjų siūlymu išbraukiami šie klausimai:

2(b) Lietuvos  Respublikos  įstatymo  "Dėl  Lietuvos  Respublikos

kainų  įstatymo  pakeitimo  ir  papildymo"  projektas  ir  2  (e)

Lietuvos  Respublikos   valstybės  ir   savivaldybių   tarnautojų

įstatymo projektas.

 

S v a r s t y t a:

     Lietuvos Respublikos  Seimo  statuto  III  dalies  projektas

(trečiasis svarstymas ir balsavimas)

     Pranešėjas - Seimo narys J.Bernatonis

     Dėl 31 straipsnio kalbėjo Seimo narys A.Kubilius.

     Balsuota dėl  31 straipsnio:  už - 40, prieš - 20, susilaikė

3. 31 straipsnis priimtas.

     Dėl 32  straipsnio LSDP frakcijos alternatyvos kalbėjo Seimo

nariai: R.Dagys, T.Lideikis, A.Kunčinas, P.Giniotas.

     Užsiregistravo 73 Seimo nariai.

     Balsuota dėl 32 straipsnio LSDP frakcijos alternatyvos: už -

13, prieš - 35, susilaikė 16. Alternatyva nepriimta.

     Dėl  32  straipsnio  antros  dalies  kalbėjo  Seimo  nariai:

A.Kubilius, A.Kunčinas, K.Skrebys, A.Baskas.

     Balsuota  dėl   32  straipsnio   antros  dalies  A.Kubiliaus

pataisos (išbraukti  žodį  "bendras"):  už  -  25,  prieš  -  36,

susilaikė 5. Pataisa nepriimta.

     Balsuota dėl  32 straipsnio antros dalies K.Skrebio pataisos

(išbraukti žodį  "paprastai"): už  - 26, prieš - 40, susilaikė 4.

Pataisa nepriimta.

     Dėl  32   straipsnio  kalbėjo   Seimo  nariai:   A.Kubilius,

A.Kunčinas, P.Giniotas, F.Kolosauskas.

     Balsuota dėl  32 straipsnio:  už - 39, prieš - 11, susilaikė

3. 32 straipsnis priimtas.

     Balsuota dėl 33 straipsnio: už - 43, prieš nebuvo, susilaikė

5. 33 straipsnis priimtas.

     Balsuota dėl 34 straipsnio: už - 41, prieš - 5, susilaikė 2.

34 straipsnis priimtas.

     35 straipsnio A.Basko pataisos pranešėjui sutikus priimtos.

     Balsuota dėl  35 straipsnio  (su pataisom): už - 45, prieš -

3, susilaikė 2. 35 straipsnis priimtas.

     37 straipsnio 5 punkto G.Paviržio pataisa pranešėjui sutikus

priimta.

     Dėl 37  straipsnio 11  punkto kalbėjo  Seimo narys  A.Baskas

(atsiėmė savo alternatyvą).

     37 straipsnio  12  punkto  G.Paviržio  ir  A.Basko  pataisos

pranešėjui sutikus priimtos.

     Dėl 37 straipsnio 2 punkto kalbėjo Seimo narys A.Kubilius.

     Balsuota dėl 37 straipsnio 2 punkto A.Kubiliaus pataisos: už

- 6, prieš - 35, susilaikė 2. Pataisa nepriimta.

     Toliau posėdžiui  pirmininkauja laikinai  einantis  Lietuvos

Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojo pareigas E.Bičkauskas

     Balsuota dėl  37 straipsnio  (su pataisom): už - 43, prieš -

2, susilaikė 5. 37 straipsnis priimtas.

     38 straipsnio A.Basko pataisa pranešėjui sutikus priimta.

     Balsuota dėl 38 straipsnio (su pataisa): už - 34, prieš - 2,

susilaikė 1. 38 straipsnis priimtas.

     Balsuota dėl 40 straipsnio: už - 40, prieš - 1, susilaikė 2.

40 straipsnis priimtas.

     Dėl  41   straipsnio  kalbėjo   Seimo  nariai:   G.Paviržis,

A.Kunčinas.

     Balsuota dėl  41 straipsnio  G.Paviržio pataisos:  už -  20,

prieš - 22, susilaikė 2. Pataisa nepriimta.

     Balsuota dėl 41 straipsnio: už - 43, prieš - 2, susilaikė 4.

41 straipsnis priimtas.

     Dėl  42   straipsnio  kalbėjo   Seimo  nariai:   A.Kubilius,

A.Kunčinas, J.Tartilas.

     Balsuota  dėl   42  straipsnio:   už  -  24,  prieš  nebuvo,

susilaikiusių nebuvo. 42 straipsnis priimtas.

     Dėl 43 straipsnio kalbėjo Seimo narys G.Paviržis.

     Balsuota dėl  43 straipsnio  G.Paviržio pataisos:  už -  10,

prieš - 24, susilaikė 8. Pataisa nepriimta.

     43, 44, 45 ir 46 straipsniai priimti be balsavimo.

     47  straipsnio  10  punkto  G.Paviržio  patikslinta  pataisa

pranešėjui sutikus priimta.

     Dėl  47   straipsnio   12   punkto   kalbėjo   Seimo   narys

G.Paviržis(atsiėmė savo alternatyvą).

     47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57 ir 58 straipsniai priimti

be balsavimo.

     Dėl 59  straipsnio kalbėjo Seimo nariai: K.Bobelis (Užsienio

reikalų komiteto vardu), L.Linkevičius.

     59 straipsnio  Užsienio reikalų  komiteto pataisa pranešėjui

sutikus priimta.

     59 straipsnis (su pataisa) priimtas be balsavimo.

     60 straipsnis  (su pranešėjo  pataisa)  ir  60-1  straipsnis

priimti be balsavimo.

     Dėl 115  straipsnio  kalbėjo  Seimo  nariai:  R.Dagys  (LSDP

frakcijos vardu), A.Gricius, A.Kunčinas.

     Balsuota dėl  115 straipsnio  LSDP frakcijos  pataisos: už -

13, prieš - 19, susilaikė 1. Pataisa nepriimta.

     115 straipsnis priimtas be balsavimo.

     116  straipsnio   G.Paviržio  pataisa   pranešėjui   sutikus

priimta.

     Užsiregistravo 59 Seimo nariai.

     Balsuota dėl  116 straipsnio  (su pataisa): už - 34, prieš -

1, susilaikė 3. 116 straipsnis priimtas.

     117 ir 119 straipsniai priimti be balsavimo.

     Dėl 120  straipsnio  pirmos  dalies  kalbėjo  Seimo  nariai:

G.Paviržis, B.Rupeika.

     Balsuota  dėl   120  straipsnio   pirmos  dalies  G.Paviržio

alternatyvos: už  - 16,  prieš -  21,  susilaikė  4.  Alternatyva

nepriimta.

     Balsuota dėl  120 straipsnio:  už - 27, prieš - 1, susilaikė

1.

     Dėl   posėdžio    vedimo   tvarkos   kalbėjo   Seimo   narys

V.Jarmolenka.

     Užsiregistravo 72 Seimo nariai.

     Pakartotinai balsuota  dėl 120  straipsnio: už  - 41,  prieš

nebuvo, susilaikė  1. 120  straipsnis  priimtas.  121  straipsnis

priimtas be balsavimo.

 

                        P E R T R A U K A

 

     Posėdžio   pirmininkas    -   laikinai   einantis   Lietuvos

Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojo pareigas E.Bičkauskas

     Finansų ministro E.Vilkelio pasisakymas

     Finansų ministras  E.Vilkelis pateikė  informaciją apie  2,5

mlrd. dolerių  kreditą  (dėl  publikacijos  "Lietuvos  ryte")  ir

atsakė į Seimo narių klausimus.

     Dėl   posėdžio    vedimo   tvarkos   kalbėjo   Seimo   narys

V.Jarmolenka.

     Klausė Seimo  nariai: A.Baskas,  V.Petrauskas,  A.Vaišnoras,

V.Plečkaitis,  R.Dagys,   V.Bogušis   (LKDP   frakcijos   vardu),

J.Tartilas, T.Lideikis.

     Dėl  posėdžio   vedimo   tvarkos   kalbėjo   Seimo   nariai:

J.Tartilas, Z.Šličytė, V.Juškus.

     Kalbėjo   Biudžeto    ir   finansų    komiteto   pirmininkas

K.Jaskelevičius.

     Replikavo Seimo nariai: R.Dagys, S.Malkevičius, V.Bogušis.

     Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: B.Rupeika,

V.Žiemelis.

     Užsiregistravo 81 Seimo narys.

     Balsuota dėl  šio klausimo  svarstymo pratęsimo:  už  -  33,

prieš - 37, susilaikė 2. Klausimo svarstymas baigtas.

     Toliau posėdžiui  pirmininkauja - Lietuvos Respublikos Seimo

Pirmininkas Č.Juršėnas

     Dėl  posėdžio   vedimo   tvarkos   kalbėjo   Seimo   nariai:

A.Kubilius, V.Žiemelis, A.Kunčinas.

 

S v a r s t y t a (tęsinys):

     Lietuvos Respublikos  Seimo  statuto  III  dalies  projektas

(trečiasis svarstymas ir balsavimas)

     Pranešėjas - Seimo narys J.Bernatonis

     Balsuota dėl 62 straipsnio: už - 32, prieš - 1, susilaikė 3.

62 straipsnis priimtas.

     62-1  straipsnio  7  punkto  G.Paviržio  pataisa  pranešėjui

sutikus priimta.

     Užsiregistravo 62 Seimo nariai.

     Balsuota  dėl  62-1  straipsnio:  už  -  37,  prieš  nebuvo,

susilaikė 2. 62-1 straipsnis priimtas.

     Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys T.Lideikis.

     Dėl 62-2  straipsnio kalbėjo  Seimo  nariai:  F.Kolosauskas,

R.Dagys, B.Rupeika.

     Balsuota dėl  62-2 straipsnio  pranešėjo pataisos:  už - 37,

prieš - 3, susilaikė 2. Pataisa priimta.

     62-2 straipsnis (su pataisa) priimtas be balsavimo.

     Dėl 62-3  straipsnio kalbėjo  Seimo  nariai:  F.Kolosauskas,

A.Kunčinas, B.Rupeika, R.Dagys.

     62-3 straipsnis (su pataisa) priimtas be balsavimo.

     62-4, 63, 64 ir 65 straipsniai priimti be balsavimo.

     Dėl  balsavimo  motyvų  kalbėjo  Seimo  nariai:  A.Kunčinas,

N.Germanas, V.Butėnas, N.Medvedevas, V.Liutikas, A.Kubilius.

N u t a r t a:

     Priimti  Lietuvos   Respublikos  Seimo   statuto  III  dalį.

Balsavo: už - 47, prieš - 1, susilaikė 6.

     Replikavo  Seimo   nariai:  A.Kunčinas,   T.Lideikis  (siūlė

Biudžeto ir  finansų  komitetui  išnagrinėti  2,5  mlrd.  dolerių

kredito klausimą).

 

S v a r s t y t a:

     Lietuvos Respublikos  Seimo nutarimo  "Dėl Mokslų Akademijos

statuto" projektas (pateikimo tęsinys)

     Pranešėjas - Seimo narys J.Požėla

     Klausė  Seimo   nariai:  A.Baskas,   A.Kairys,   V.Liutikas,

P.Tupikas, T.Lideikis, R.Dagys.

     Dėl balsavimo  motyvų kalbėjo  Seimo  nariai:  A.Bendinskas,

T.Lideikis, N.Germanas, A.Raškinis.

N u t a r t a:

     Pradėti šio  nutarimo projekto svarstymo procedūrą. Balsavo:

už - 38, prieš - 5, susilaikė 7.

 

     Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys K.Skrebys.

S v a r s t y t a:

     Lietuvos  Respublikos  įstatymo  "Dėl  Lietuvos  Respublikos

įmonių įstatymo papildymo" projektas (pateikimas)

     Pranešėjas  -   Valstybinės  turizmo   tarnybos  generalinis

direktorius S.Endriuška

     Klausė Seimo  nariai:  A.Raškinis,  S.Burbienė,  T.Lideikis,

G.Paviržis, F.Kolosauskas, V.Bogušis, B.Rupeika, K.Kubertavičius,

V.Briedienė, E.Kunevičienė.

N u t a r t a:

     Įrašyti šio  įstatymo projektą  į sesijos  darbų programą ir

pradėti svarstymo procedūrą (be balsavimo).

 

S v a r s t y t a:

     Lietuvos  Respublikos  įstatymo  "Dėl  Lietuvos  Respublikos

Aukščiausiosios Tarybos  Prezidiumo 1992  m. kovo  4 d.  nutarimo

Nr.I-2364   "Dėl   priemonių   prokuratūros   darbuotojų   kaitai

stabilizuoti" 1  punkto pripažinimo  netekusiu galios"  projektas

(pateikimas)

     Pranešėjas  -   socialinės  apsaugos  ministro  pavaduotojas

M.Stankevičius

N u t a r t a:

     Įrašyti šio  įstatymo projektą  į sesijos  darbų programą ir

pradėti svarstymo procedūrą (be balsavimo).

 

S v a r s t y t a:

     Lietuvos   Respublikos    Seimo   nutarimo   "Dėl   Lietuvos

Respublikos Aukščiausiosios  Tarybos  Prezidiumo  nutarimų  darbo

apmokėjimo klausimais dalinio pakeitimo" projektas (pateikimas)

     Pranešėjas  -   socialinės  apsaugos  ministro  pavaduotojas

M.Stankevičius

N u t a r t a:

     Įrašyti šio  nutarimo projektą  į sesijos  darbų programą ir

pradėti svarstymo procedūrą (be balsavimo).

 

S v a r s t y t a:

     Lietuvos Respublikos  žmonių saugos darbe įstatymo projektas

(pateikimas)

     Pranešėjas  -   Lietuvos  Respublikos   vyriausiasis   darbo

inspektorius M.Pluktas (siūlė svarstyti skubesne tvarka).

     Klausė   Seimo    nariai:    K.Kubertavičius,    S.Burbienė,

F.Kolosauskas, J.Tartilas, V.Liutikas, A.Raškinis.

N u t a r t a:

     Pradėti  šio   įstatymo  projekto  svarstymo  procedūrą  (be

balsavimo).

 

     Dėl  balsavimo  motyvų  kalbėjo  Seimo  nariai:  J.Tartilas,

R.Dagys, J.Beinortas, K.Uoka.

N u t a r t a:

     Svarstyti  šio   įstatymo  projektą   skubesne  tvarka   (be

balsavimo).

 

S v a r s t y t a:

     Lietuvos  Respublikos  įstatymo  "Dėl  Lietuvos  Respublikos

notariato įstatymo pakeitimo ir papildymo" projektas (pateikimas)

     Pranešėjas  -  Teisingumo  ministerijos  Notariato  skyriaus

vedėjo pavaduotoja p.Tiesnesienė

     Klausė Seimo nariai: P.Miškinis, T.Lideikis, A.Bendinskas.

     Dėl balsavimo  motyvų kalbėjo  Seimo  nariai:  E.Jarašiūnas,

J.Bernatonis (Valstybės ir teisės komiteto vardu).

N u t a r t a:

     Daryti pertrauką šio įstatymo projekto pateikime.

 

S v a r s t y t a:

     Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Vyriausybinio ryšių

centro įsteigimo" projektas (pateikimas)

     Pranešėjas -  ryšių ir  informatikos  ministro  pavaduotojas

A.Basevičius

     Klausė ir kalbėjo Seimo nariai: A.Ivaškevičius (Nacionalinio

saugumo komiteto vardu), J.Požėla.

N u t a r t a:

     Įrašyti šį  nutarimo projektą  į sesijos  darbų programą  ir

pradėti svarstymo procedūrą (be balsavimo).

     Dėl   posėdžio    vedimo   tvarkos   kalbėjo   Seimo   narys

V.Jarmolenka.

 

S v a r s t y t a:

     Valstybinio  gamtos   apsaugos  fondo   nuostatų   projektas

(pateikimas)

     Kalbėjo Seimo nariai: J.Požėla, A.Kubilius.

N u t a r t a:

     Įrašyti šį  klausimą į  sesijos darbų  programą  ir  pradėti

svarstymo procedūrą (be balsavimo).

 

S v a r s t y t a:

     Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl savivaldybių tarybų

kai  kurių   deputatų  įgaliojimų   nutraukimo   pagal   Lietuvos

Respublikos Konstitucijos 141 straipsnį" projektas (pateikimas)

     Pranešėjas - Seimo narys A.Salamakinas

     Klausė Seimo nariai: P.Giniotas, R.Dagys.

N u t a r t a:

     Įrašyti šio  nutarimo projektą  į sesijos  darbų programą ir

pradėti svarstymo procedūrą (be balsavimo).

 

S v a r s t y t a:

     1993 m. birželio 10 d. darbotvarkė

     Kalbėjo Seimo  nariai:  A.Kubilius  (2  kartus),  P.Papovas,

R.Dagys (3 kartus), J.Beinortas, P.Giniotas.

     Iš darbotvarkės  išbraukiami šie klausimai: 4 ir 8 klausimai

(Lietuvos Respublikos  įstatymo "Dėl  Lietuvos Respublikos įmonių

įstatymo  papildymo"   projektas)  ir   7   klausimas   (Lietuvos

Respublikos įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos kolektyvinių ginčų

reguliavimo įstatymo 10 straipsnio papildymo" projektas).

     Darbotvarkė papildoma šiais klausimais: Lietuvos Respublikos

Vyriausybės  atstovo   įstatymo  projektu,  Lietuvos  Respublikos

Nepriklausomybės  gynimo   fondo  valdybos   ataskaita,  Lietuvos

Respublikos Seimo  nutarimo "Dėl Seimo nario K.Bobelio įgaliojimų

nutraukimo" projektu.

N u t a r t a:

     Patvirtinti patikslintą  1993 m.  birželio 10 d. darbotvarkę

(4, 7 ir 8 klausimus išbraukus ir trim klausimais papildžius) (be

balsavimo).

     Kalbėjo Seimo narys A.Kubilius.

 

N u t a r t a:

     Priimti tokį protokolinį nutarimą:

     "Lietuvos Respublikos Seimas nutaria:

     Pavesti  Biudžeto   ir  finansų   bei  Valstybės  ir  teisės

komitetams išnagrinėti  klausimą dėl 2,5 mlrd. dolerių kredito ir

iki 1993 m. birželio 17 d. (ketvirtadienio) pateikti savo išvadas

Seimui." (Pritarta be balsavimo)

 

     Posėdis baigtas.

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO PIRMININKAS                               ČESLOVAS JURŠĖNAS

 

Protokolą rašė T.Juršėnienė