LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

PROTOKOLAS

III (rudens) sesija

2002 m. sausio 24 d. (ketvirtadienis)

Rytinis plenarinis posėdis

Nr.64(188)

(Posėdžio pradžia - 10.03 val.)

 

Posėdžio pirmininkas - Seimo Pirmininkas A.Paulauskas

10.03 val.

S V A R S T Y T A :

            2002 m. sausio 24 d. (ketvirtadienio) darbotvarkė

            Pranešėjas - Seimo Pirmininkas A.Paulauskas informavo apie darbotvarkės pakeitimus, kuriems pritarė Seniūnų sueiga.

 

Užsiregistravo 77 Seimo nariai (10.03 val.)

 

           Kalbėjo Seimo nariai: E.Masiulis, J.Veselka, D.Velička, Č.Juršėnas, G.Steponavičius, G.Babravičius, A.Kubilius, A.Sakalas.

 

Užsiregistravo 85 Seimo nariai (10.15 val.)

N U T A R T A :

            Patvirtinti patikslintą 2002 m. sausio 24 d. (ketvirtadienio) darbotvarkę. Balsavo: už - 53, prieš - 13, susilaikė 16.

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A.Kubilius.

 

10.19 val.

S V A R S T Y T A :

            Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo projektas Nr.IXP-1203(3*) ES (teikėja – finansų ministrė D.Grybauskaitė) (priėmimas)

            Pranešėjas – Biudžeto ir finansų komiteto atstovas G.Šivickas

 

            Pranešėjas informavo apie Teisės departamento pastabas, kurioms pritarė pagrindinis komitetas.

            I, II skyriai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl 19 straipsnio A.Matulevičiaus pataisos kalbėjo Seimo narys A.Matulevičius.

Užsiregistravo 84 Seimo nariai (10.24 val.)

 

Balsuota, ar pritarti siūlymui svarstyti 19 straipsnio A.Matulevičiaus pataisą: už - 35. Pritarta.

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo nariai: J.Veselka, A.Butkevičius.

Užsiregistravo 80 Seimo narių (10.27 val.)

 

Balsuota dėl 19 straipsnio A.Matulevičiaus pataisos: už - 39, prieš - 30, susilaikė 2. Priimta.

Dėl 19 straipsnio G.Kniukštos ir G.Mikolaičio pataisos kalbėjo Seimo narys G.Kniukšta.

Balsuota, ar pritarti siūlymui svarstyti 19 straipsnio G.Kniukštos ir G.Mikolaičio pataisą: už - 47. Pritarta.

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo nariai: B.Vėsaitė, A.Kubilius.

Užsiregistravo 75 Seimo nariai (10.32 val.)

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo: Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas A.Butkevičius (pagrindinio komiteto vardu prašė daryti priėmimo pertrauką), A.Kubilius.

 

Balsuota dėl 19 straipsnio G.Kniukštos ir G.Mikolaičio pataisos: už - 53, prieš - 1, susilaikė 10. Priimta.

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys J.Razma.

 

N U T A R T A :

            Daryti projekto Nr.IXP-1203(3*) priėmimo pertrauką iki neeilinės sesijos (bendru sutarimu).

 

Toliau posėdžiui pirmininkauja Seimo Pirmininko pavaduotojas

 Č.Juršėnas

10.37 val.

S V A R S T Y T A :

            Civilinio proceso kodekso 102 straipsnio 1 dalies papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-1336 (pateikimas)

            Pranešėjas – Seimo Pirmininkas A.Paulauskas

 

            Klausė Seimo nariai: J.Razma, V.Einoris, A.Klišonis.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: V.Rinkevičius, R.Šukys.

 

Užsiregistravo 85 Seimo nariai (10.43 val.)

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavo: už - 54, prieš - 6, susilaikė 18.

 

Alternatyvus balsavimas dėl pagrindinio komiteto: už pasiūlymą paskirti pagrindiniu komitetu Teisės ir teisėtvarkos komitetą balsavo 28, už Kaimo reikalų komitetą - 33. Pritarta antrajam pasiūlymui.

 

N U T A R T A :

            Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Kaimo reikalų komitetą.

            Paskirti papildomais komitetais šiam projektui svarstyti Teisės ir teisėtvarkos bei Žmogaus teisių  komitetus (bendru sutarimu).

            Paskirti šio projekto svarstymą neeilinėje sesijoje (bendru sutarimu).

 

           Kalbėjo Seimo narys R.Šukys.

 

Toliau posėdžiui pirmininkauja Seimo Pirmininkas

 A.Paulauskas

10.48 val.

S V A R S T Y T A :

            Cukraus mokesčio įstatymo projektas Nr.IXP-1248(2*) ES (teikėjas – LRV/žemės ūkio ministras J.Kraujelis) (priėmimas)

            Pranešėjas – Biudžeto ir finansų komiteto atstovas G.Šivickas

 

            1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 straipsniai priimti bendru sutarimu.

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: J.Lionginas, B.Bradauskas, R.Vaštakas (Liberalų frakcijos vardu), V.Einoris, G.Šivickas, E.Masiulis, A.Kubilius.

Užsiregistravo 86 Seimo nariai (10.58 val.)

N U T A R T A :

Priimti Cukraus mokesčio įstatymą. Balsavo: už - 62, prieš - 21, susilaikė 0.

 

           Replikavo Seimo narys V.Einoris.

 

11.01 val.

S V A R S T Y T A :

            Virškvotinio baltojo cukraus  mokesčio įstatymo projektas Nr.IXP-1249(2*) ES (teikėjas – LRV/žemės ūkio ministras J.Kraujelis) (priėmimas)

            Pranešėjas – Biudžeto ir finansų komiteto atstovas G.Šivickas

 

            Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pasiūlytam terminui baltojo cukraus virškvočio mokestis“ pritarta bendru sutarimu.

            1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 74 Seimo nariai (11.03 val.)

N U T A R T A :

Priimti Baltojo cukraus virškvočio mokesčio įstatymą. Balsavo: už - 54, prieš - 4, susilaikė 16.

 

11.05 val.

S V A R S T Y T A :

            Mokesčių administravimo įstatymo 5 ir 7 straipsnių papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-1250(2*) ES (teikėjas – LRV/žemės ūkio ministras J.Kraujelis) (priėmimas)

            Pranešėjas – Biudžeto ir finansų komiteto atstovas G.Šivickas

 

            1, 2, 3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 71 Seimo narys (11.06 val.)

N U T A R T A :

Priimti Mokesčių administravimo įstatymo 5 ir 7 straipsnių papildymo įstatymą. Balsavo: už - 51, prieš - 1, susilaikė 12.

 

11.08 val.

S V A R S T Y T A :

            Seimo nutarimo  „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Subalansuotos aplinkos plėtros ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos komisijos pavadinimo patikslinimo ir nuostatų patvirtinimo" projektas Nr.IXP-1343 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas)

            Pranešėjas – komisijos pirmininkas V.Einoris

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po pateikimo (bendru sutarimu).

 

Pasiūlymui svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka pritarta bendru sutarimu.

 

           1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 71 Seimo narys (11.12 val.)

N U T A R T A :

Priimti Seimo nutarimą  „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Subalansuotos aplinkos plėtros ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos komisijos pavadinimo patikslinimo ir nuostatų patvirtinimo". Balsavo: už - 50, prieš - 0, susilaikė 2.

 

11.14 val.

S V A R S T Y T A :

            Seimo rezoliucijos „Dėl narkomanijos prevencijos Lietuvoje“ projektas Nr.IXP-1206(2) (svarstymas ir priėmimas)

            Pranešėja – redakcinės komisijos atstovė J.Narvilienė

 

Užsiregistravo 68 Seimo nariai (11.15 val.)

N U T A R T A :

Priimti Seimo rezoliuciją „Dėl narkomanijos prevencijos Lietuvoje. Balsavo: už - 62, prieš - 0, susilaikė 2.

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys E.Masiulis.

 

            Balsuota, ar pritarti siūlymui pradėti Visuomeninių organizacijų įstatymo 10 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-652 pateikimo procedūrą: už - 42, prieš - 10, susilaikė 5. Pritarta.

 

11.18 val.

S V A R S T Y T A :

            Visuomeninių organizacijų įstatymo 10 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-652 (pateikimas)

            Pranešėja – Seimo narė B.Vėsaitė

 

            Klausė Seimo nariai: E.Masiulis, A.Gricius, D.Teišerskytė, A.Vidžiūnas, J.Sabatauskas.

Užsiregistravo 70 Seimo narių (11.28 val.)

 

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavo: už - 44, prieš - 11, susilaikė 9.

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą (bendru sutarimu).

            3. Paskirti šio projekto svarstymą pavasario sesijoje (bendru sutarimu).

 

            Kalbėjo Seimo narys A.Kubilius (siūlė prašyti Vyriausybės išvados dėl projekto Nr.IXP-652).

           Replikavo Seimo narys A.Melianas.

 

PERTRAUKA

(11.31 - 12.00 val.)

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininkas A.Paulauskas

 

 

12.01 val.

S V A R S T Y T A :

Teismų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-729(4*) ES (teikėjas – Respublikos Prezidentas) (priėmimas)

            Pranešėjas – Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas A.Sakalas

 

            Pranešėjo siūlymui priiminėti šį įstatymą skyriais pritarta bendru sutarimu.

           

Preambulė priimta bendru sutarimu.

Dėl 1 straipsnio A.V.Indriūno pataisos kalbėjo Seimo narys A.V.Indriūnas.

 

Užsiregistravo 44 Seimo nariai (12.03 val.)

 

Balsuota, ar pritarti siūlymui svarstyti 1 straipsnio A.V.Indriūno pataisą: už - 10. Nepritarta.

Dėl 11 straipsnio J.Razmos pataisos kalbėjo Seimo narys J.Razma.

Balsuota, ar pritarti siūlymui svarstyti 11 straipsnio J.Razmos pataisą: už - 6. Nepritarta.

           I, II, III, IV skyriai priimti bendru sutarimu.

Dėl 39 straipsnio J.Razmos pataisų kalbėjo Seimo narys J.Razma.

Siūlymui svarstyti 39 straipsnio J.Razmos pataisas, kurioms pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

39 straipsnio J.Razmos pataisos, kurioms pritarė pagrindinis komitetas, priimtos bendru sutarimu.

            V skyrius priimtas bendru sutarimu.

Dėl 43 straipsnio J.Sabatausko pataisos kalbėjo Seimo narys J.Sabatauskas.

Siūlymui svarstyti 43 straipsnio J.Sabatausko pataisą pritarta bendru sutarimu.

43 straipsnio J.Sabatausko pataisa priimta bendru sutarimu.

Dėl 47 straipsnio J.Razmos pataisos kalbėjo Seimo narys J.Razma (pritarė patikslintai redakcijai).

Siūlymui svarstyti 47 straipsnio J.Razmos pataisą (patikslintą redakciją) pritarta bendru sutarimu.

47 straipsnio J.Razmos pataisa (patikslinta redakcija) priimta bendru sutarimu.

VI skyrius priimtas bendru sutarimu.

Dėl 52 straipsnio J.Sabatausko pataisos kalbėjo Seimo narys J.Sabatauskas (atsiėmė pataisą).

Dėl 57 straipsnio J.Sabatausko pataisos kalbėjo Seimo narys J.Sabatauskas.

 

Užsiregistravo 67 Seimo nariai (12.17 val.)

 

Balsuota, ar pritarti siūlymui svarstyti 57 straipsnio J.Sabatausko pataisą: už - 45. Pritarta.

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo nariai: G.Dalinkevičius, A.Sysas.

Užsiregistravo 71 Seimo narys (12.20 val.)

 

Balsuota dėl 57 straipsnio J.Sabatausko pataisos: už - 40, prieš - 12, susilaikė 12. Priimta.

Dėl 57 straipsnio A.Syso pataisos kalbėjo Seimo narys A.Sysas.

Siūlymui svarstyti 57 straipsnio A.Syso pataisą pritarta bendru sutarimu.

57 straipsnio A.Syso pataisa priimta bendru sutarimu.

Dėl 66 straipsnio J.Sabatausko pataisos kalbėjo Seimo narys J.Sabatauskas.

Siūlymui svarstyti 66 straipsnio J.Sabatausko pataisą pritarta bendru sutarimu.

66 straipsnio J.Sabatausko pataisa priimta bendru sutarimu.

Siūlymui svarstyti 67 straipsnio J.Sabatausko pataisą pritarta bendru sutarimu.

67 straipsnio J.Sabatausko pataisa priimta bendru sutarimu.

Siūlymui svarstyti 68 straipsnio J.Sabatausko pataisą pritarta bendru sutarimu.

68 straipsnio J.Sabatausko pataisa priimta bendru sutarimu.

            VII, VIII, IX, X skyriai priimti bendru sutarimu.

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys R.Šukys.

Dėl 97 straipsnio J.Sabatausko pataisos kalbėjo Seimo narys J.Sabatauskas.

Balsuota, ar pritarti siūlymui svarstyti 97 straipsnio J.Sabatausko pataisą: už - 39. Pritarta.

97 straipsnio J.Sabatausko pataisa priimta bendru sutarimu.

Siūlymui svarstyti 97 straipsnio V.Lapėno pataisą pritarta bendru sutarimu.

97 straipsnio V.Lapėno pataisa priimta bendru sutarimu.

Dėl 98 straipsnio J.Razmos pataisos kalbėjo Seimo narys J.Razma (atsiėmė pataisą).

Dėl 98 straipsnio 2 dalies J.Sabatausko ir A.Syso pataisų kalbėjo Seimo nariai: A.Sysas (atsiėmė pataisą), J.Sabatauskas.

Siūlymui svarstyti 98 straipsnio 2 dalies J.Sabatausko pataisą pritarta bendru sutarimu.

98 straipsnio 2 dalies J.Sabatausko pataisa priimta bendru sutarimu.

Dėl 100 straipsnio J.Razmos pataisos kalbėjo Seimo narys J.Razma.

Balsuota, ar pritarti siūlymui svarstyti 100 straipsnio J.Razmos pataisą: už - 15. Nepritarta.

Siūlymui svarstyti 100 straipsnio V.Lapėno pataisą pritarta bendru sutarimu.

100 straipsnio V.Lapėno pataisa priimta bendru sutarimu.

Dėl 100 straipsnio J.Sabatausko pataisos kalbėjo Seimo narys J.Sabatauskas.

Siūlymui svarstyti 100 straipsnio J.Sabatausko pataisą pritarta bendru sutarimu.

100 straipsnio J.Sabatausko pataisa priimta bendru sutarimu.

Dėl 100 straipsnio Č.Juršėno pataisos kalbėjo Seimo nariai: Č.Juršėnas, J.Sabatauskas.

Siūlymui svarstyti 100 straipsnio Č.Juršėno pataisą pritarta bendru sutarimu.

100 straipsnio Č.Juršėno pataisa (patikslinta redakcija) priimta bendru sutarimu.

Dėl 101 straipsnio 1 dalies J.Sabatausko pataisos kalbėjo Seimo narys J.Sabatauskas (pritarė patikslintai redakcijai).

Dėl 101 straipsnio 4 dalies J.Sabatausko pataisos kalbėjo Seimo narys J.Sabatauskas (pritarė patikslintai redakcijai).

Siūlymui svarstyti 101 straipsnio J.Sabatausko 1 ir 4 dalių pataisas (patikslintą redakciją) pritarta bendru sutarimu.

101 straipsnio 1 ir 4 dalių J.Sabatausko pataisos (patikslinta redakcija) priimtos bendru sutarimu.

            XI skyrius priimtas bendru sutarimu.

Dėl 102 straipsnio A.V.Indriūnas pataisos kalbėjo Seimo narys A.V.Indriūnas (atsiėmė pataisą).

            XII skyrius priimtas bendru sutarimu.

Dėl 119 straipsnio A.V.Indriūno pataisos kalbėjo Seimo narys A.V.Indriūnas (atsiėmė pataisą).

Dėl 119 straipsnio 5 dalies A.V.Indriūno pataisos kalbėjo Seimo narys A.V.Indriūnas.

Balsuota, ar pritarti siūlymui svarstyti 119 straipsnio 5 dalies A.V.Indriūno pataisą: už - 12. Nepritarta.

Dėl 120 straipsnio J.Sabatausko pataisos kalbėjo Seimo narys J.Sabatauskas.

Siūlymui svarstyti 120 straipsnio J.Sabatausko pataisą pritarta bendru sutarimu.

120 straipsnio J.Sabatausko pataisa priimta bendru sutarimu.

Dėl 124 straipsnio J.Sabatausko pataisos kalbėjo Seimo narys J.Sabatauskas.

Siūlymui svarstyti 124 straipsnio J.Sabatausko pataisą pritarta bendru sutarimu.

124 straipsnio J.Sabatausko pataisa priimta bendru sutarimu.

Dėl J.Sabatausko pasiūlymo papildyti įstatymą VII dalimi ir 131 straipsniu kalbėjo Seimo narys J.Sabatauskas.

Siūlymui svarstyti J.Sabatausko pasiūlymą papildyti įstatymą VII dalimi ir 131 straipsniu pritarta bendru sutarimu.

J.Sabatausko pasiūlymas papildyti įstatymą VII dalimi ir 131 straipsniu priimtas bendru sutarimu.

            XIII skyrius priimtas bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: R.Šukys, J.Razma, B.Bradauskas, A.Matulevičius, K.D.Prunskienė (Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų frakcijos vardu), P.Gražulis, V.P.Andriukaitis.

 

Užsiregistravo 76 Seimo nariai (13.09 val.)

N U T A R T A :

Priimti Teismų įstatymo pakeitimo įstatymą. Balsavo: už - 64, prieš - 1, susilaikė 7.

 

           Kalbėjo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas A.Sakalas.

 

13.12 val.

S V A R S T Y T A :

            Atmintinų dienų įstatymo 1 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-167(2*) (teikėja – B.Vėsaitė) (priėmimas)

            Pranešėjas – Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas R.Pavilionis

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys J.Razma (opozicinės Tėvynės sąjungos - konservatorių frakcijos vardu prašė daryti šio įstatymo priėmimo pertrauką iki kito posėdžio).

 

Užsiregistravo 65 Seimo nariai (13.16 val.)

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys V.P.Andriukaitis.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narė I.Degutienė.

 

Balsuota, ar pritarti opozicinės Tėvynės sąjungos - konservatorių frakcijos siūlymui daryti priėmimo pertrauką iki kito posėdžio: už - 24, prieš - 36, susilaikė 0.

 

N U T A R T A :

            Daryti šio projekto priėmimo pertrauką iki vakarinio posėdžio.

 

           Replikavo Seimo narys A.Kunčinas.

 

 

13.20 val.

S V A R S T Y T A :

            Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo atstovavimo Konvente dėl Europos ateities“ projektas Nr.IXP-1349(2) (pateikimas)

            Pranešėjas – Seimo Pirmininko pavaduotojas Č.Juršėnas

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys E.Masiulis (opozicinės Liberalų frakcijos vardu prašė daryti pateikimo pertrauką iki kito posėdžio).

 

Užsiregistravo 56 Seimo nariai (13.22 val.)

 

Balsuota, ar pritarti opozicinės Liberalų frakcijos siūlymui daryti pateikimo pertrauką iki kito posėdžio): už - 23, prieš - 25, susilaikė 1.

 

N U T A R T A :

            Daryti projekto Nr.IXP-1349(2) pateikimo pertrauką iki vakarinio posėdžio.

 

13.25 val.

S V A R S T Y T A :

            Kino įstatymo projektas Nr.IXP-1217(2*) ES (teikėja – LRV/kultūros ministrė R.Dovydėnienė) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovė, kultūros ministrė R.Dovydėnienė.

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: J.Jučas, G.Babravičius.

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys V.Kvietkauskas.

 

Projekto Nr.IXP-1217(2*) pataisų svarstymas

Pranešėja – Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto atstovė, kultūros ministrė R.Dovydėnienė

 

Balsuota dėl 7 straipsnio 5 dalies J.Čekuolio pataisos: už - 9, prieš - 18, susilaikė 4. Nepriimta.

Užsiregistravo 45 Seimo nariai (13.44 val.)

 

Balsuota dėl 8 straipsnio 2 dalies 1 punkto J.Čekuolio pataisos: už - 11, prieš - 26, susilaikė 6. Nepriimta.

Dėl 8 straipsnio 2 dalies 2 punkto J.Čekuolio pataisos kalbėjo Seimo nariai: J.Jučas, V.P.Andriukaitis.

Užsiregistravo 44 Seimo nariai (13.47 val.)

 

Balsuota dėl 8 straipsnio 2 dalies 2 punkto J.Čekuolio pataisos: už - 10, prieš - 23, susilaikė 4. Nepriimta.

Balsuota dėl 14 straipsnio 3 dalies 4 punkto J.Čekuolio pataisos: už - 8, prieš - 25, susilaikė 4. Nepriimta.

Dėl 8 straipsnio 2 dalies J.Jučo pataisos kalbėjo Seimo nariai: J.Jučas, G.Babravičius, R.Dovydėnienė.

 

Užsiregistravo 44 Seimo nariai (13.47 val.)

 

Balsuota dėl 8 straipsnio 2 dalies J.Jučo pataisos: už - 11, prieš - 22, susilaikė 5. Nepriimta.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys V.Kvietkauskas.

Dėl 10 straipsnio J.Jučo pataisos kalbėjo Seimo nariai: J.Jučas, R.Dovydėnienė.

Užsiregistravo 43 Seimo nariai (13.54 val.)

 

Balsuota dėl 10 straipsnio J.Jučo pataisos: už - 16, prieš - 20, susilaikė 4. Nepriimta.

Dėl 11 straipsnio J.Jučo pataisos kalbėjo Seimo nariai: J.Jučas, E.Masiulis, R.Dovydėnienė.

Užsiregistravo 46 Seimo nariai (13.58 val.)

 

Balsuota dėl 11 straipsnio J.Jučo pataisos: už - 11, prieš - 28, susilaikė 4. Nepriimta.

Dėl 12 straipsnio J.Jučo pataisos kalbėjo Seimo nariai: J.Jučas, R.Dovydėnienė, V.Kvietkauskas.

Balsuota dėl 12 straipsnio J.Jučo pataisos: už - 15, prieš - 23, susilaikė 3. Nepriimta.

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A.Gricius, E.Masiulis.

 

N U T A R T A :

            Daryti šio projekto svarstymo pertrauką iki neeilinės sesijos (bendru sutarimu).

           

 

Posėdis baigtas

 (14.06 val.)

 

 

 

Lietuvos Respublikos

Seimo Pirmininkas                                                                          Artūras Paulauskas 

 

 

 

Lietuvos Respublikos

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                      Česlovas Juršėnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė Tatjana Juršėnienė