LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

KAIMO REIKALŲ KOMITETAS

 

PAPILDOMo KOMITETO

I Š V A D A

 

DĖL Lietuvos Respublikos  CUKRAUS MOKESČIO

ĮSTATYMO PROJEKTO (IXP-1248ES)

 

2001 m. gruodžio 17 d.

Vilnius

 

            1. Komiteto posėdyje dalyvavo:

            Komiteto nariai: G.Kniukšta, G. Mikolaitis, P.Gražulis, E. Karečka, Z.Mačernius, M. Pronckus, V. Rinkevičius, V. Velikonis, V. Žalnerauskas, H.Žukauskas.

Komiteto patarėjai:R.Abugelis, A.Brokorius, D.Latvelienė, L.Michelbertas.

Kviestieji asmenys: Jonas Panamariovas - ŽŪ viceministras.

            2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados: Negauta.

            3. Piliečių, visuomeninių organizacijų, politinių partijų bei politinių organizacijų, kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai, pataisos, pastabos: Negauta.

            4. Valstybės institucijų, savivaldybių pasiūlymai, pataisos, pastabos: Negauta.

            5. Asmenų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai, pataisos, pastabos:.Negauta.

6. Komiteto pasiūlymai, pataisos, pastabos: Pritarti Lietuvos Respublikos Cukraus mokesčio  įstatymo projektui  (IXP-1248ES).

            7. Balsavimo rezultatai: priimta bendru sutarimu.

8. Komiteto paskirtas pranešėjas: G.Mikolaitis.

9. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nebuvo pareikšta.

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                   Gintautas Kniukšta