LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

PROTOKOLAS

III (rudens) sesija

2001 m. gruodžio 13 d. (ketvirtadienis)

Vakarinis plenarinis posėdis

Nr.47(171)

(Posėdžio pradžia - 15.00 val.)

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas V.P.Andriukaitis

 

Užsiregistravo 18 Seimo narių (15.00 val.)

15.01 val.

S V A R S T Y T A :

            Pelno mokesčio įstatymo projektas Nr.IXP-1205(3*) (teikėja – finansų ministrė D.Grybauskaitė) (svarstymo tęsinys)

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys E.Masiulis (remdamasis Seimo statuto 109 straipsnio 1 dalimi Liberalų frakcijos vardu prašė daryti svarstymo pertrauką iki artimiausio posėdžio).

 

Užsiregistravo 42 Seimo nariai (15.04 val.)

Pakartotinai užsiregistravo 46 Seimo nariai (15.05 val.)

 

Balsuota, ar pritarti Liberalų frakcijos siūlymui daryti svarstymo pertrauką iki artimiausio posėdžio: už - 21, prieš - 17, susilaikė 2. Pritarta.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A.Kubilius (Tėvynės sąjungos - konservatorių frakcijos vardu siūlė prašyti Vyriausybės išvados).

 

Užsiregistravo 44 Seimo nariai (15.08 val.)

 

Balsuota dėl Tėvynės sąjungos - konservatorių frakcijos siūlymo prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto: už - 19, prieš - 16, susilaikė 8. Nepritarta.

 

N U T A R T A :

            Daryti šio projekto svarstymo pertrauką iki artimiausio posėdžio. Balsavo: už - 21, prieš - 17, susilaikė 2.

 

15.10 val.

S V A R S T Y T A :

            Seimo nutarimo „Dėl Seimo nutarimo „Dėl Seimo  III (rudens) sesijos darbų programos“ priedėlio papildymo“ projektas Nr.IXP-1264 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas)

            Pranešėjas – Seimo narys G.Šivickas

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys G.Steponavičius.

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po pateikimo (bendru sutarimu).

 

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po svarstymo (bendru sutarimu).

 

            Siūlymui priimti šį projektą dabar pritarta bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: G.Steponavičius, J.Olekas.

 

Užsiregistravo 56 Seimo nariai (15.15 val.)

N U T A R T A :

Priimti Seimo nutarimą „Dėl Seimo nutarimo „Dėl Seimo  III (rudens) sesijos darbų programos“ priedėlio papildymo. Balsavo: už - 30, prieš - 7, susilaikė 16.

 

15.17 val.

S V A R S T Y T A :

            Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 1, 33 ir 35 straipsnių pakeitimo bei Įstatymo IV dalies pripažinimo netekusia galios įstatymo projektas Nr.IXP-1263 (pateikimas)

            Pranešėjas – Seimo narys G.Šivickas

 

            Klausė Seimo narys A.Kubilius.

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys A.Kunčinas.

 

Užsiregistravo 65 Seimo nariai (15.22 val.)

 

Replikavo Seimo narys E.Skarbalius.

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavo: už - 35, prieš - 7, susilaikė 12.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys A.Butkevičius.

 

Seimo Pirmininkas siūlo šį projektą svarstyti ypatingos skubos tvarka. .

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys G.Steponavičius.

 

Užsiregistravo 59 Seimo nariai (15.26 val.)

 

Balsuota, ar svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka. Balsavo: už - 30, prieš - 13, susilaikė 7. Nepritarta.

 

N U T A R T A :

            1. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Biudžeto ir finansų komitetą (bendru sutarimu).

            2. Paskirti šio projekto svarstymą kitos savaitės Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

15.30 val.

S V A R S T Y T A :

            Valstybės tarnybos įstatymo 2 priedėlio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-1045(2*) (teikėjas – Seimo Pirmininkas A.Paulauskas) (priėmimas)

            Pranešėjas – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas P.Papovas

Užsiregistravo 58 Seimo nariai (15.31 val.)

N U T A R T A :

Priimti Valstybės tarnybos įstatymo 2 priedėlio pakeitimo įstatymą. Balsavo: už - 30, prieš - 20, susilaikė 5.

 

15.33 val.

S V A R S T Y T A :

            Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-1080(2*) ES (teikėjas – sveikatos apsaugos ministras K.R.Dobrovolskis) (priėmimas)

            Pranešėjas – Sveikatos reikalų komiteto narys J.Matulevičius

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            2 straipsnis (su Teisės departamento pasiūlymu) priimtas bendru sutarimu.

            3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (su Teisės departamento pasiūlymu), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 straipsniai priimti bendru sutarimu.

Siūlymui svarstyti 34 straipsnio K.Kuzmicko pataisą pritarta bendru sutarimu.

34 straipsnio K.Kuzmicko pataisa priimta bendru sutarimu.

            34 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            35, 36, 37, 38 (su Teisės departamento pasiūlymu), 39 (su Teisės departamento pasiūlymu), 40, 41, 42 straipsniai priimti bendru sutarimu.

Siūlymui svarstyti K.Kuzmicko pataisą (papildyti projektą naujais 43 ir 44 straipsniais) pritarta bendru sutarimu.

43, 44 straipsniai priimti bendru sutarimu.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys A.Poplavski.

 

Užsiregistravo 47 Seimo nariai (15.44 val.)

Pakartotinai užsiregistravo 47 Seimo nariai (15.46 val.)

N U T A R T A :

Priimti Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymą. Balsavo: už - 46, prieš - 0, susilaikė 0.

 

 

15.48 val.

S V A R S T Y T A :

Valstybės kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-906(4*) ES  (teikėjas – Seimo narys A.Butkevičius) (priėmimo tęsinys)

Pranešėjas – Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas A.Sakalas

 

Tęsiamas atidėtų straipsnių priėmimas.

 

            9, 10 straipsniai priimti bendru sutarimu.

Siūlymui svarstyti 18 straipsnio A.Sakalo pataisą pritarta bendru sutarimu.

18 straipsnio A.Sakalo pataisa priimta bendru sutarimu.

            18 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

Dėl Seimo Pirmininko A.Paulausko 25 straipsnio 1 dalies pataisos kalbėjo Seimo narys A.Sakalas.

Balsuota, ar pritarti siūlymui svarstyti 25 straipsnio 1 dalies pataisą: už - 4, prieš - 7, susilaikė 9. Nepritarta.

 

Užsiregistravo 46 Seimo nariai (15.57 val.)

 

Balsuota, ar pritarti siūlymui svarstyti Seimo Pirmininko A.Paulausko 25 straipsnio 2 dalies pataisą: už - 29, prieš - 2, susilaikė 12. Pritarta.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A.Vidžiūnas.

 

25 straipsnio 2 dalies pataisa priimta bendru sutarimu.

            25 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

Siūlymui svarstyti 31 straipsnio A.Sakalo pataisą pritarta bendru sutarimu.

31 straipsnio pataisa priimta bendru sutarimu.

            31 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

Balsuota, ar pritarti siūlymui svarstyti 35 straipsnio J.Razmos pataisą: už - 16, prieš - 11, susilaikė 8. Nepritarta.

            35 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

Seimo narys J.Razma atsiėmė 23, 26 straipsnių pataisas.

            1 straipsnis (nauja Įstatymo redakcija) priimtas bendru sutarimu.

            2 straipsnis (Įstatymo įsigaliojimas) priimtas bendru sutarimu.

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: J.Razma, A.Matulevičius, J.Sabatauskas.

Užsiregistravo 54 Seimo nariai (16.09 val.)

N U T A R T A :

Priimti Valstybės kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymą. Balsavo: už - 42, prieš - 0, susilaikė 8.

 

16.11 val.

Vyriausybės valanda

 

Seimo plenariniame posėdyje dalyvauja Vyriausybės nariai:

Ministras Pirmininkas A.Brazauskas,

aplinkos ministras A.Kundrotas,

finansų ministrė D.Grybauskaitė,

krašto apsaugos ministras L.Linkevičius,

socialinės apsaugos ir darbo ministrė V.Blinkevičiūtė,

susisiekimo ministras Z.Balčytis,

sveikatos apsaugos ministras K.R.Dobrovolskis,

švietimo ir mokslo ministras A.Monkevičius,

teisingumo ministras V.Markevičius,

ūkio ministras P.Čėsna,

vidaus reikalų ministras J.Bernatonis,

žemės ūkio ministras J.Kraujelis.

 

Į opozicijos lyderio G.Steponavičiaus klausimus (dėl “Williams” ir “JUKOS” sutarties, dėl radijo ir televizijos abonentinio mokesčio) atsakė Ministras Pirmininkas A.Brazauskas.

Į Seimo nario A.Kubiliaus klausimą (dėl “mokinio krepšelio”) atsakė švietimo ir mokslo ministras A.Monkevičius.

Į Seimo nario J.Oleko klausimą (dėl investicinių lėšų pirminės sveikatos priežiūros įstaigoms paskirstymo) atsakė sveikatos apsaugos ministras K.R.Dobrovolskis.

Į Seimo nario G.Šileikio klausimą (dėl Panevėžio miesto ir rajono biudžeto formavimo bei investicinių programų) atsakė  Ministras Pirmininkas A.Brazauskas, atsakymą papildė finansų ministrė D.Grybauskaitė.

Į Seimo nario  J.Veselkos klausimą (dėl paveldėjimo teisės įteisinimo problemų) atsakė teisingumo ministras V.Markevičius, į klausimą (dėl investicijų į “Mažeikių naftą”) atsakė Ministras Pirmininkas A.Brazauskas.

Į Seimo nario V.Saulio klausimą (dėl žalos atlyginimo netekus darbingumo išmokėjimo) atsakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė V.Blinkevičiūtė.

Į Seimo nario A.Poplavskio klausimą (dėl Maisto įstatymo projekto) atsakė sveikatos apsaugos ministras K.R.Dobrovolskis.

Į Seimo narės R.Juknevičienės klausimą (dėl premjero patarėjo A.Juozaičio radijo laidoje išsakytų minčių dėl būsimo LRT tarybos reorganizavimo) atsakė Ministras Pirmininkas A.Brazauskas.

Į Seimo nario A.Vazbio klausimą (dėl Vilniaus miesto tarybos sprendimo sujungti Vilniaus miesto šešias poliklinikas į vieną) atsakė sveikatos apsaugos ministras K.R.Dobrovolskis.

Į Seimo narės O.Babonienės klausimą (dėl žemės ūkio pamainos rengimo) atsakė žemės ūkio ministras J.Kraujelis.

Į Seimo nario A.Griciaus klausimą (dėl įstatymų prieštaravimų vienų kitiems) atsakė Ministras Pirmininkas A.Brazauskas.

Į Seimo nario J.Razmos klausimą (dėl Valdovų rūmų ir kitų objektų statybų) atsakė Ministras Pirmininkas A.Brazauskas.

Į Seimo nario A.Butkevičiaus klausimą (dėl mokesčio už naujų elektros energijos linijų tiesimo) atsakė ūkio ministras P.Čėsna.

Į Seimo nario J.Matulevičiaus klausimą (dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto) atsakė sveikatos apsaugos ministras K.R.Dobrovolskis.

Į Seimo nario D.A.Barakausko  (dėl vežimo geležinkeliais tarifų suvienodinimo) atsakė susisiekimo ministras Z.Balčytis.

 

Replikavo Seimo narys V.Einoris.

 

17.10 val.

S V A R S T Y T A :

            Savaitės (nuo 2001 12 17) darbotvarkės projektas

            Pranešėjas – Seimo Pirmininko pavaduotojas A.Skardžius

 

            Klausė Seimo narys J.Olekas.

 

N U T A R T A :

            Patvirtinti savaitės (nuo 2001 12 17) darbotvarkę (bendru sutarimu).

 

Sveikatos apsaugos ministras K.R.Dobrovolskis atsakė į 15 Seimo narių raštu pateiktus 4 klausimus.

   Klausė Seimo narys J.Čekuolis.

 

Posėdžio pirmininkas V.P.Andriukaitis pateikė informaciją apie tragiškus įvykius Indijos Respublikos parlamente. Aukų atminimas pagerbtas tylos ir susikaupimo minute.

Užsiregistravo 31 Seimo narys (17.41 val.)

17.42 val.

S V A R S T Y T A :

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 224, 2591 straipsnių pakeitimo ir 2251 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr.IXP-960(2*) (priėmimas)

Pranešėjas – Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas A.Sakalas

 

            1 (Kodekso 224 straipsnis), 2 (Kodekso 2591 straipsnis), 3 (Kodekso 2251 straipsnis) straipsniai priimti bendru sutarimu.

            4 straipsnis (Įstatymo įsigaliojimas) priimtas bendru sutarimu.

Užsiregistravo 31 Seimo narys (17.45 val.)

 

N U T A R T A :

Priimti Administracinių teisės pažeidimų kodekso 224, 2591 straipsnių pakeitimo ir 2251 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą. Balsavo: už - 30, prieš - 0, susilaikė 1.

 

17.46 val.

S V A R S T Y T A :

Baudžiamojo proceso kodekso 134 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-961(2*) (priėmimas)

Pranešėjas – Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas A.Sakalas

 

            1 straipsnis  (Kodekso 134 straipsnis) priimtas bendru sutarimu.

            2 straipsnis (Įstatymo įsigaliojimas) priimtas bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 35 Seimo nariai (17.48 val.)

N U T A R T A :

Priimti Baudžiamojo proceso kodekso 134 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavo: už - 33, prieš - 0, susilaikė 1.

 

17.49 val.

S V A R S T Y T A :

Civilinio proceso kodekso 372 ir 373 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-962(2*) (priėmimas)

Pranešėjas – Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas A.Sakalas

 

            1 (Kodekso 372 straipsnis), 2 (Kodekso 373 straipsnis) straipsniai priimti bendru sutarimu.

Užsiregistravo 38 Seimo nariai (17.50 val.)

N U T A R T A :

Priimti Civilinio proceso kodekso 372 ir 373 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavo: už - 35, prieš - 0, susilaikė 1.

 

Toliau posėdžiui pirmininkauja Seimo Pirmininko pavaduotojas G.Steponavičius

 

 

17.51 val.

S V A R S T Y T A :

Valstybės tarnybos įstatymo 2 priedėlio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-965(2*) (priėmimas)

Pranešėjas – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas P.Papovas

 

Siūlymui svarstyti P.Papovo pataisą pritarta bendru sutarimu.

P.Papovo pataisa priimta bendru sutarimu.

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys V.Einoris.

 

Užsiregistravo 35 Seimo nariai (17.53 val.)

N U T A R T A :

Priimti Valstybės tarnybos įstatymo 2 priedėlio pakeitimo įstatymą. Balsavo: už - 31, prieš - 1, susilaikė 2.

 

 

17.55 val.

S V A R S T Y T A :

Aplinkos apsaugos įstatymo 1, 4, 7, 8, 9, 23 straipsnių ir Įstatymo II skyriaus pavadinimo pakeitimo ir papildymo 221 straipsniu įstatymo projektas Nr.IXP-1202 ES (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Aplinkos apsaugos komiteto vardu kalbėjo šio komiteto pirmininkas A.Macaitis.

 

N U T A R T A :

            Pritarti pagrindinio komiteto patvirtintam projektui po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

17.57 val.

S V A R S T Y T A :

1. Civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projektas Nr.IXP-1236 ES

            2. Administracinių teisės pažeidimų kodekso1863, 1866 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir 224, 2591, 272 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-1237

3. Hipotekos registro steigimo įstatymo 1, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-1238  (pateikimas)

Pranešėjas – teisingumo viceministras P.Koverovas

 

Klausė Seimo narys A.Sysas.

 

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti Teisės ir teisėtvarkos komitetą (bendru sutarimu).

            3. Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje pratęstoje Seimo rudens sesijoje (bendru sutarimu).

 

18.10 val.

S V A R S T Y T A :

Valstybinės kalbos inspekcijos įstatymo projektas Nr.IXP-624(2*) (teikėjas – Seimo narys R.Pavilionis/ŠMKK) (svarstymo tęsinys)

 

Užsiregistravo 31 Seimo narys (18.10 val.)

 

Balsuota dėl 3 straipsnio 1 dalies A.Vazbio ir A.Lydekos pataisos: už - 11, prieš - 12, susilaikė 6. Nepritarta.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A.Vazbys.

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys V.Kvietkauskas.

 

N U T A R T A :

Pritarti pagrindinio komiteto patvirtintam projektui su Seimo posėdžio metu priimtomis pataisomis po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

 

 

 

18.15 val.

S V A R S T Y T A :

1. Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 7  straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-598

2. Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 5  straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-599

Pranešėjas – Seimo narys E.Masiulis

 

Klausė Seimo nariai: J.Olekas, A.Sysas.

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys J.Olekas.

 

Užsiregistravo 30 Seimo narių (18.22 val.)

 

            Balsuota, ar pritarti projektui Nr.IXP-598 po pateikimo: už - 8, prieš - 9, susilaikė 10. Nepritarta.

 

N U T A R T A :

Grąžinti projektus Nr.IXP-598, Nr.IXP-599 iniciatoriui tobulinti (bendru sutarimu).

 

18.25 val.

S V A R S T Y T A :

1. Asociacijų įstatymo 10 ir 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-600

2. Labdaros ir paramos fondų įstatymo 9 ir 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-601 (pateikimas)

Pranešėja – Seimo narė B.Vėsaitė

 

Klausė Seimo narys E.Masiulis.

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys J.Olekas.

 

Užsiregistravo 28 Seimo nariai (18.29 val.)

N U T A R T A :

            1. Pritarti projektui Nr.IXP-600 po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavo: už - 20, prieš - 3, susilaikė 5.

            2. Pritarti projektui Nr.IXP-601 po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

            3. Paskirti pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti Biudžeto ir finansų komitetą (bendru sutarimu).

            4. Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje kitoje Seimo sesijoje (bendru sutarimu).

 

Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 5  straipsnio papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-1201 teikėjas atsiėmė.

 

18.32 val.

S V A R S T Y T A :

Viešųjų įstaigų įstatymo 2 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-1260 (pateikimas)

Pranešėjas – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas P.Papovas

 

Klausė Seimo narys E.Masiulis.

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys J.Korenka.

 

Užsiregistravo 23 Seimo nariai (18.36 val.)

 

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavo: už - 14, prieš - 1, susilaikė 5.

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą (bendru sutarimu).

            3. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje pratęstoje Seimo rudens sesijoje (bendru sutarimu).

 

18.38 val.

S V A R S T Y T A :

Seimo rezoliucijos „Dėl narkomanijos prevencijos Lietuvoje“ projektas Nr.IXP-1206 (pateikimas)

Pranešėja – Seimo narė J.Narvilienė

 

Klausė Seimo nariai: J.Čekuolis, A.Lydeka.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: E.Masiulis, A.Ramanauskas.

 

N U T A R T A :

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

2. Sudaryti redakcinę komisiją iš 9 narių (K.Bobelis, I.Degutienė, S.Dmitrijevas, K.Kuzmickas, A.Lydeka, V.Martišauskas, J.Narvilienė, V.Nekrašas, A.Skardžius).

3. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje pratęstoje Seimo rudens sesijoje (bendru sutarimu).

 

18.46 val.

S V A R S T Y T A :

            Seimo nutarimo „Dėl Seimo nutarimo „Dėl Seimo  III (rudens) sesijos darbų programos“ priedėlio papildymo“ Nr.IXP-1261 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas)

            Pranešėjas – Seimo narys J.Olekas

 

Užsiregistravo 20 Seimo narių (18.46 val.)

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po pateikimo. Balsavo: už - 13, prieš - 2, susilaikė 4.

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

            1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 18 Seimo narių (18.48 val.)

N U T A R T A :

Priimti Seimo nutarimą „Dėl Seimo nutarimo „Dėl Seimo  III (rudens) sesijos darbų programos“ priedėlio papildymo. Balsavo: už - 11, prieš - 0, susilaikė 6.

 

 

 

Seimo nario pareiškimas

 

            Seimo narys G.J.Mincevič perskaitė pareiškimą dėl problemų lenkiškose mokyklose.

 

 

Posėdis baigtas

 (18.57 val.)

 

 

 

Lietuvos Respublikos

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                         Vytenis Povilas Andriukaitis 

 

 

 

Lietuvos Respublikos

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                           Gintaras Steponavičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė Gražina Belickienė