LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARYS

KĘSTUTIS KUZMICKAS

 

Kodas 8860529     Gedimino pr. 53, LT-2002 Vilnius     Tel. (8~22) 39 66 71     Faks. (8~22) 39 64 49

El.p. kekuzm@lrs.lt

_________________________________________________________________________________________________________

 


 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimui                                                         2001-12-12

 

 

Pasiūlymai Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektui

 Nr.IXP-1080(2)

 

Siūlau įstatymo projekto 34 straipsnį išdėstyti taip:

,,34 straipsnis. Asmenų, sergančių, įtariamų, kad serga užkrečiamosiomis ligomis, ar sukėlėjų nešiotojų teisių garantijos

Duomenys apie asmenų, sergančių, įtariamų, kad serga užkrečiamosiomis ligomis, sveikatą teikiami tik įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka. "

 

 

2. Siūlau papildyti projektą nauju VII skyriumi ir naujais 43 ir 44 straipsniais ir šį skyrių išdėstyti taip:

 

,,VII skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

43 straipsnis. Pasiūlymas Vyriausybei

Vyriausybė iki 2002 m. liepos 1 d. patvirtina šį įstatymą įgyvendinančius teisės aktus.

 

44 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Įstatymas, išskyrus 43 straipsnį, įsigalioja 2002 metų liepos 1 d."

 

 

 

 

 

Seimo narys                                                                                    Kęstutis Kuzmickas