LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

PROTOKOLAS

III (rudens) sesija

2001 m. spalio 30 d. (antradienis)

Neeilinis plenarinis posėdis

Nr.25(149)

(Posėdžio pradžia - 10.03 val.)

 

Posėdžio pirmininkas - Seimo Pirmininkas A.Paulauskas

 

10.03 val.

S V A R S T Y T A :

            Seimo valdybos patvirtinta 2001 m. spalio 30 d. (antradienio) neeilinio plenarinio posėdžio darbotvarkė

            Pranešėjas - Seimo Pirmininkas A.Paulauskas

 

Kalbėjo Seimo narys S.Buškevičius.

 

Užsiregistravo 80 Seimo narių (10.04 val.)

N U T A R T A :

            Patvirtinti 2001 m. spalio 30 d. (antradienio) neeilinio plenarinio posėdžio darbotvarkę. Balsavo: už - 57, prieš - 5, susilaikė 7.

 

10.05 val.

S V A R S T Y T A :

            Patentų įstatymo 2, 6, 26, 31, 41 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 271 straipsniu įstatymo projektas Nr.IXP-910(2*) ES (teikėjas - LRV/teisingumo ministras V.Markevičius) (priėmimas)

            Pranešėjas - Teisės ir teisėtvarkos komiteto atstovas R.Šukys

 

            1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 90 Seimo narių (10.08 val.)

N U T A R T A :

Priimti Patentų įstatymo 2, 6, 26, 31, 41 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 271 straipsniu įstatymą. Balsavo: už - 82, prieš - 0, susilaikė 2.

 

10.10 val.

S V A R S T Y T A :

            Baudžiamojo kodekso 24 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-936(2*) (teikėjas - LRV/teisingumo ministras V.Markevičius) (priėmimas)

            Pranešėjas – Teisės ir teisėtvarkos komiteto atstovas R.A.Sedlickas

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: J.Razma, V.Popovas, E.Klumbys, R.Šukys, A.Rimas, J.Čekuolis.

 

Užsiregistravo 95 Seimo nariai (10.19 val.)

 

Balsuota, ar priimti Baudžiamojo kodekso 24 straipsnio papildymo įstatymą: už - 44, prieš - 27, susilaikė 21. Sprendimas nepriimtas.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A.Salamakinas (Socialdemokratinės koalicijos frakcijos vardu prašė pakartoti balsavimą), G.Steponavičius, N.Steiblienė.

 

Užsiregistravo 101 Seimo narys (10.24 val.)

 

Pakartotinai balsuota, ar priimti Baudžiamojo kodekso 24 straipsnio papildymo įstatymą: už - 45, prieš - 26, susilaikė 28. Nepriimtas.

 

N U T A R T A :

            1. Nepriimti Baudžiamojo  kodekso 24 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-936(2*).

2. Toliau nesvarstyti susijusių su projektu Nr.IXP-936(2*) įstatymų projektų: Pataisos darbų kodekso 25, 451, 67, 69 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-937(2*) ir Baudžiamojo proceso kodekso 410 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-938(2*).

 

Replikavo Seimo narys R.Šukys.

 

10.28 val.

S V A R S T Y T A :

            Akcizų įstatymo projektas Nr.IXP-948(4*) ES (teikėja - LRV/finansų ministrė D.Grybauskaitė) (priėmimo tęsinys)

            Pranešėjas – Biudžeto ir finansų komiteto atstovas G.Šivickas

 

Balsuota, ar pritarti siūlymui svarstyti 31 straipsnio J.Veselkos pataisą: už - 31. Pritarta.

Dėl 31 straipsnio J.Veselkos pataisos kalbėjo Seimo nariai: J.Veselka, A.Butkevičius, G.Šileikis.

Papildomą informaciją pateikė vyriausiasis derybininkas dėl ES P.Auštrevičius.

 

Užsiregistravo 97 Seimo nariai (10.40 val.)

 

Balsuota dėl 31 straipsnio J.Veselkos pataisos: už - 33, prieš - 31, susilaikė 24. Nepriimta.

            Dėl balsavimo motyvų dėl 31 straipsnio kalbėjo Seimo nariai: J.Razma, A.Butkevičius.

 

Užsiregistravo 92 Seimo nariai (10.45 val.)

 

            Balsuota dėl 31 straipsnio: už - 51, prieš - 20, susilaikė 13. 31 straipsnis priimtas.

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: A.Matulevičius, A.Butkevičius, J.Veselka, A.Kubilius, P.Gražulis, V.P.Andriukaitis, A.Gricius, J.Olekas.

 

Užsiregistravo 95 Seimo nariai (11.02 val.)

N U T A R T A :

Priimti Akcizų įstatymą. Balsavo: už - 58, prieš - 20, susilaikė 15.

 

Replikavo Seimo nariai: A.Matulevičius, J.Veselka, J.Karosas.

 

 

11.05 val.

S V A R S T Y T A :

            Buhalterinės apskaitos įstatymo projektas Nr.IXP-818(2*) ES (teikėja - LRV/finansų ministrė D.Grybauskaitė) (priėmimas)

            Pranešėjas – Biudžeto ir finansų komiteto atstovas G.Šivickas

 

Dėl pataisų kalbėjo Seimo narys J.Razma.

Pranešėjas pasiūlė daryti šio projekto priėmimo pertrauką iki kito posėdžio.

 

N U T A R T A :

            1. Daryti projekto Nr.IXP-818(2*) priėmimo pertrauką iki kito posėdžio (bendru sutarimu).

            2. Atidėti susijusių su projektu Nr.IXP-818(2*) įstatymų projektų Nr.IXP-819(2*), Nr.IXP-820(2*) priėmimą (bendru sutarimu).

 

11.13 val.

S V A R S T Y T A :

            Asmens identifikavimo kortelės įstatymo projektas Nr.IXP-884(3*) (teikėjas - LRV/vidaus reikalų ministras J.Bernatonis)  (priėmimas)

            Pranešėjas - Teisės ir teisėtvarkos komiteto atstovas R.Šukys

 

            Posėdžio pirmininkas pateikė protokolinio nutarimo projektą (dėl Seimo kanceliarijos Dokumentų skyriaus pasiūlymo Asmens identifikavimo kortelės įstatyme vietoj sąvokos asmens identifikavimo kortelė vartoti sąvoką asmens liudijimas).

           

Dėl protokolinio nutarimo kalbėjo Seimo nariai: R.Šukys (pagrindinis - Teisės ir teisėtvarkos komitetas nepritarė šiam pasiūlymui), E.Klumbys, V.Landsbergis, P.Gražulis, S.Buškevičius (mišrios Seimo narių grupės vardu prašė daryti pertrauką), J.Olekas.

            Papildomą informaciją pateikė vidaus reikalų viceministras E.Gustas.

            Klausė Seimo nariai: E.Klumbys, V.Landsbergis.

            Į klausimus atsakė vidaus reikalų viceministras E.Gustas.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A.N.Stasiškis (Tėvynės sąjungos - konservatorių frakcijos vardu prašė daryti pertrauką), A.Kubilius.

 

Užsiregistravo 76 Seimo nariai (11.30 val.)

N U T A R T A :

            1. Daryti projekto Nr.IXP-884(3*) priėmimo pertrauką iki kito posėdžio. Balsavo: už - 42, prieš - 22, susilaikė 9.

            2. Atidėti susijusių su projektu Nr.IXP-884(3*) įstatymų projektų Nr.IXP-885(2*), Nr.IXP-886(2*), Nr.IXP-887(2*) priėmimą.

 

Replikavo Seimo nariai: A.Kubilius, V.Popovas.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys V.Landsbergis.

 

11.35 val.

S V A R S T Y T A :

            Seimo nutarimo "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo" 1 straipsnio papildymo" projektas Nr.IXP-1105(2*) (pateikimas, svarstymas ir priėmimas)

            Pranešėjas - Seimo Pirmininko pavaduotojas Č.Juršėnas

 

            Klausė Seimo nariai: G.Steponavičius, K.Kuzmickas, E.Masiulis, A.Vidžiūnas, J.Matulevičius, R.Paksas.

            Kalbėjo Seimo narys J.Matulevičius (atsisakė Sveikatos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojo pareigų).

            1 straipsnis neteikiamas svarstyti.

           

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui (tik 2 straipsniui) po pateikimo (bendru sutarimu).

 

            Siūlymui priimti šį projektą dabar pritarta bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A.Gricius, J.Olekas, E.Masiulis, K.Bobelis, J.Razma, A.Kunčinas, A.Kubilius, Č.Juršėnas, D.K.Prunskienė.

 

Užsiregistravo 80 Seimo narių (11.57 val.)

N U T A R T A :

Priimti Seimo nutarimą "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo" 1 straipsnio papildymo". Balsavo: už - 58, prieš - 0, susilaikė 19.

 

Replikavo Seimo nariai: K.Kuzmickas, A.Kubilius.

 

12.01 val.

S V A R S T Y T A :

            1. Seimo nutarimo "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo Šeimos ir vaiko reikalų komisijos sudarymo" pakeitimo" projektas Nr.IXP-1102

            2. Seimo nutarimo  "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Verslo ir užimtumo komisijos sudarymo" pakeitimo" projektas Nr.IXP-1103

            3. Seimo nutarimo  "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos sudarymo" pakeitimo" projektas Nr.IXP-1104

(pateikimas)

            Pranešėjas - Seimo Pirmininko pavaduotojas Č.Juršėnas

 

            Klausė Seimo nariai: A.Vidžiūnas, A.N.Stasiškis.

 

N U T A R T A :

            Pritarti projektams Nr.IXP-1102, Nr.IXP-1103, Nr.IXP-1104 po pateikimo ir pradėti svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

 

 

PERTRAUKA

(12.07 - 12.27 val.)

 

Posėdžio pirmininkas - Seimo Pirmininkas A.Paulauskas

12.27 val.

S V A R S T Y T A :

            Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4, 34, 36 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-858(3*) (teikėjas – Seimo narys A.Sysas) (priėmimo tęsinys)

            Pranešėjas – Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas A.Sysas

 

Kalbėjo Seimo nariai: G.Steponavičius, V.Landsbergis (3 kartus), A.Vidžiūnas, I.Degutienė (Tėvynės sąjungos - konservatorių frakcijos vardu prašė daryti pertrauką), J.Olekas, A.Saudargas, A.Matulevičius, K.Bobelis.

 

Užsiregistravo 79 Seimo nariai (12.44 val.)

N U T A R T A :

            Daryti projekto Nr.IXP-858(3*) priėmimo pertrauką iki kito posėdžio. Balsavo: už - 48, prieš - 7, susilaikė 13.

 

Užsiregistravo 79 Seimo nariai (12.46 val.)

N U T A R T A :

            Prašyti Vyriausybės nuomonės dėl Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4, 34, 36 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-858(3*). Balsavo: už - 49, prieš - 17, susilaikė 10.

 

N U T A R T A :

            Atidėti susijusio su projektu Nr.IXP-858(3*) Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 54 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-677(3*) priėmimą.

 

Toliau posėdžiui pirmininkauja Seimo Pirmininko pavaduotojas

 G.Steponavičius

 12.50 val.

S V A R S T Y T A :

            Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 56 straipsnio įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-1086 (teikėjas – Seimo narys A.Sysas) (taikoma ypatingos skubos tvarka) (svarstymas ir priėmimas)

            Pranešėjas – Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas A.Sysas

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po svarstymo (bendru sutarimu).

 

            Siūlymui pradėti šio projekto priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: I.Degutienė, K.Bobelis, J.Olekas, R.Sinkevičius.

Užsiregistravo 71 Seimo narys (12.56 val.)

N U T A R T A :

Priimti Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 56 straipsnio įstatymo pakeitimo įstatymą. Balsavo: už - 70, prieš - 0, susilaikė 0.

 

12.57 val.

S V A R S T Y T A :

            Prekybinės laivybos įstatymo 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 30, 37, 38, 51, 78  straipsnių pakeitimo ir papildymo, šeštojo ir keturioliktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-986(2*) (teikėjas - LRV/susisiekimo ministras Z.Balčytis) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Ekonomikos komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas V.Greičiūnas.

                       

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narė K.D.Prunskienė.

 

12.59 val.

S V A R S T Y T A :

            Administracinių teisės pažeidimų kodekso 206, 2061, 2062, 2063 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-1005(2) (pateikimas)

            Pranešėjas – Seimo narys N.Medvedev

 

            Klausė Seimo narys E.Masiulis.

 

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Teisės ir teisėtvarkos komitetą (bendru sutarimu).

            3. Paskirti papildomais komitetais šiam projektui svarstyti Nacionalinio saugumo ir gynybos bei Žmogaus teisių  komitetus (bendru sutarimu).

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2001-12-06 (bendru sutarimu).

 

13.05 val.

S V A R S T Y T A :

            Administracinių teisės pažeidimų kodekso 21412 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-1014 (pateikimas)

            Pranešėjas -  Seimo narys A.Sadeckas

 

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Teisės ir teisėtvarkos komitetą (bendru sutarimu).

            3. Paskirti papildomais komitetais šiam projektui svarstyti Nacionalinio saugumo ir gynybos bei Žmogaus teisių komitetus (bendru sutarimu).

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2001-12-06 (bendru sutarimu).

 

13.10 val.

S V A R S T Y T A :

            1. Prekybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos prekybos įstatymo įgyvendinimo" pripažinimo netekusiais galios" įstatymo projektas Nr.IXP-1019*

            2. Alkoholio kontrolės įstatymo 2, 4 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-1020(2*)

            3. Įmonių rejestro įstatymo 101 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-1021*

(teikėjas - LRV/ūkio ministras P.Čėsna) (svarstymas)

            Pagrindinio – Ekonomikos komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovė B.Vėsaitė.

           

N U T A R T A :

            Pritarti projektams Nr.IXP-1019*, Nr.IXP-1020(2*), Nr.IXP-1021* po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

13.14 val.

S V A R S T Y T A :

            Žmonių užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-1080 ES (pateikimas)

            Pranešėjas - sveikatos apsaugos viceministras E.Bartkevičius

 

            Klausė Seimo nariai: J.Čekuolis, A.Poplavski.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys A.Poplavski.

            Dėl papildomo komiteto kalbėjo Seimo narys A.Poplavski.

 

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Sveikatos reikalų komitetą (bendru sutarimu).

            3. Paskirti papildomu komitetu šiam projektui svarstyti Teisės ir teisėtvarkos komitetą (bendru sutarimu).

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2001-12-04 (bendru sutarimu).

 

13.21 val.

S V A R S T Y T A :

            Seimo nutarimo "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo etikos ir procedūrų komisijos sudarymo" pakeitimo" projektas Nr.IXP-1107 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas)

            Pranešėjas - Seimo Pirmininko pavaduotojas Č.Juršėnas

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po pateikimo (bendru sutarimu).

 

            Siūlymui priimti šį projektą dabar pritarta bendru sutarimu.

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po svarstymo (bendru sutarimu).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 35 Seimo nariai (13.23 val.)

N U T A R T A :

Priimti Seimo nutarimą "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo etikos ir procedūrų komisijos sudarymo" pakeitimo". Balsavo: už - 33, prieš - 0, susilaikė 1.

 

13.25 val.

S V A R S T Y T A :

            Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijų sukakčių minėjimo" projektas Nr.IXP-1108 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas)

            Pranešėjas - Seimo Pirmininko pavaduotojas Č.Juršėnas

 

            Kalbėjo Seimo narys A.Gricius.

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po pateikimo (bendru sutarimu).

 

            Siūlymui priimti šį projektą dabar pritarta bendru sutarimu.

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po svarstymo (bendru sutarimu).

 

1, 2, 3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A.Gricius, J.Olekas.

 

Užsiregistravo 37 Seimo nariai (13.30 val.)

N U T A R T A :

Priimti Seimo nutarimą "Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijų sukakčių minėjimo". Balsavo: už - 30, prieš - 0, susilaikė 3.

 

13.31 val.

S V A R S T Y T A :

            Farmacinės veiklos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-823A(2) ES (pateikimas)

            Pranešėjas – Seimo narys J.Matulevičius prašė atidėti šio projekto pateikimą.

 

N U T A R T A :

            Atidėti projekto Nr.IXP-823A(2) pateikimą (bendru sutarimu).

 

13.33 val.

S V A R S T Y T A :

            Konvencijos dėl aplinkos keitimo būdų naudojimo karo ar bet kokiems priešiškiems tikslams uždraudimo ratifikavimo įstatymo projektas Nr.IXP-1091 (pateikimas)

            Pranešėjas - krašto apsaugos viceministras V.Sarapinas

 

            Klausė Seimo narys A.Gricius.

 

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą (bendru sutarimu).

            3. Paskirti papildomais komitetais šiam projektui svarstyti Aplinkos apsaugos bei Užsienio reikalų komitetus (bendru sutarimu).

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2001-11-22 (bendru sutarimu).

 

13.38 val.

S V A R S T Y T A :

            Branduolinės energijos įstatymo 1, 2 48, 49, 50, 51 straipsnių pakeitimo bei papildymo  ir devintojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-921(2*) (teikėjas - LRV/ūkio ministras P.Čėsna) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas N.Medvedev.

Papildomo – Ekonomikos komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas E.Maldeikis.

            Diskusijoje kalbėjo Seimo narė K.D.Prunskienė.

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po svarstymo (bendru sutarimu).

 

13.46 val.

S V A R S T Y T A :

            Savaitės (nuo 2001-11-05) darbotvarkės projektas

            Pranešėjas – Seimo Pirmininko pavaduotojas Č.Juršėnas

 

            Klausė Seimo nariai: P.Popovas, A.Gricius, E.Masiulis.

 

N U T A R T A :

            Patvirtinti preliminarią savaitės (nuo 2001-11-05) darbotvarkę (bendru sutarimu).

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė apie Respublikos Prezidento grąžintą Seimui pakartotinai svarstyti Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 17 straipsnio papildymo įstatymą.

 

 

Seimo narių pareiškimai

 

            Seimo narys K.Kuzmickas perskaitė pareiškimą - paklausimą sveikatos apsaugos ir švietimo ir mokslo ministrams “Dėl aukštųjų medicinos mokyklų dėstytojų klinikinio darbo apmokėjimo”.

            Seimo narys A.N.Stasiškis perskaitė Seimo narių S.Buškevičiaus, P.Jakučionio ir A.N.Stasiškio pareiškimą “Dėl Valdovų rūmų”.

            Seimo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas A.Salamakinas perskaitė Seimo Etikos ir procedūrų komisijos pareiškimą “Dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto sprendžiant asmenines problemas Seime”.

 

 

Posėdis baigtas

 (14.01 val.)

 

 

Lietuvos Respublikos

Seimo Pirmininkas                                                                          Artūras Paulauskas 

 

 

 

Lietuvos Respublikos

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                           Gintaras Steponavičius 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė Tatjana Juršėnienė