LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

PROTOKOLAS

III (rudens) sesija

2001 m. spalio 23 d. (antradienis)

Neeilinis plenarinis posėdis

Nr.24(148)

(Posėdžio pradžia - 10.02 val.)

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas Č.Juršėnas

 

Užsiregistravo 81 Seimo narys (10.02 val.)

 

Dėl Seimo valdybos patvirtintos šio neeilinio plenarinio posėdžio darbotvarkės kalbėjo Seimo nariai: A.Vidžiūnas, A.Kašėta.

 

10.05 val.

S V A R S T Y T A :

            Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymo projektas Nr.IXP-941(4*) (teikėjas - ūkio ministras P.Čėsna) (priėmimas)

            Pranešėjas – Ekonomikos komiteto atstovas P.Vilkas

 

            1, 2, 3, 4 straipsniai priimti bendru sutarimu.

Siūlymui svarstyti 5 straipsnio P.Vilko pataisą pritarta.

Dėl balsavimo motyvų dėl 5 straipsnio P.Vilko pataisos kalbėjo Seimo narys J.Raistenskis (atsiėmė pataisą).

5 straipsnio P.Vilko pataisa priimta bendru sutarimu.

            5 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

Siūlymui svarstyti 6 straipsnio P.Vilko pataisą pritarta.

6 straipsnio P.Vilko pataisa priimta bendru sutarimu.

            6 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 90 Seimo narių (10.11 val.)

N U T A R T A :

Priimti Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymą. Balsavo: už - 84, prieš - 0, susilaikė 1.

 

10.13 val.

S V A R S T Y T A :

            Etikos ir procedūrų komisijos išvados dėl Vartotojų teisių gynimo įstatymo 1, 5, 8, 10, 15, 18, 29 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto priėmimo procedūros svarstymas (tęsinys)

 

Užsiregistravo 103 Seimo nariai (10.14 val.)

 

Seimo Etikos ir procedūrų komisija nusprendė, vadovaujantis Seimo statuto 160 straipsnio 4 dalimi, siūlyti Seimui balsuoti, ar pripažinti įstatymą netekusiu galios, ar palikti galioti šį įstatymą.

 

Kalbėjo Seimo nariai: A.Kubilius (2 kartus), R.Paksas, K.Rimšelis, A.Klišonis, A.Skardžius, G.Steponavičius, A.Matulevičius (Liberalų frakcijos vardu pasiūlė vardinį balsavimą), A.Salamakinas.

 

Užsiregistravo 112 Seimo narių (10.25 val.)

 

            Balsuota, ar pritarti Liberalų frakcijos pasiūlymui dėl vardinio balsavimo: už - 31, prieš - 53, susilaikė 21. Vardiniam balsavimui nepritarta.

 

Alternatyvus balsavimas: už siūlymą pripažinti įstatymą netekusiu galios balsavo 55, už siūlymą palikti galioti šį įstatymą – 56 (susilaikė 1). Sprendimas nepriimtas

Užsiregistravo 113 Seimo narių (10.28 val.)

 

Pakartotinis alternatyvus balsavimas: už siūlymą pripažinti įstatymą netekusiu galios balsavo 57, už siūlymą palikti galioti šį įstatymą – 56. Pritarta pirmajam siūlymui.

 

N U T A R T A :

            Pripažinti Vartotojų teisių gynimo įstatymo 1, 5, 8, 10, 15, 18, 29 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymą netekusiu galios.

 

10.30 val.

S V A R S T Y T A :

            Akcizų įstatymo projektas Nr.IXP-948(4*) ES (priėmimas)

            Pranešėjas - Biudžeto ir finansų komiteto atstovas G.Šivickas

 

            1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

Balsuota, ar pritarti siūlymui svarstyti 3 straipsnio 4 dalies A.Butkevičiaus ir G.Šivicko pataisą: už - 51, prieš - 1, susilaikė 10. Pritarta.

3 straipsnio 4 dalies A.Butkevičiaus ir G.Šivicko pataisa priimta bendru sutarimu.

            3 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

4, 5 straipsniai priimti bendru sutarimu.

Siūlymui svarstyti 6 straipsnio A.Butkevičiaus ir G.Šivicko pataisas pritarta.

6 straipsnio A.Butkevičiaus ir G.Šivicko pataisos priimtos bendru sutarimu.

6 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

Siūlymui svarstyti 7 straipsnio A.Butkevičiaus ir G.Šivicko pataisą pritarta.

7 straipsnio A.Butkevičiaus ir G.Šivicko pataisa priimta bendru sutarimu.

7 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

8, 9, 10, 11, 12 straipsniai priimti bendru sutarimu.

            13 straipsnis (su Teisės departamento pataisa) priimtas bendru sutarimu.

14, 15 straipsniai priimti bendru sutarimu.

Siūlymui svarstyti 16 straipsnio A.Butkevičiaus ir G.Šivicko pataisą pritarta.

16 straipsnio A.Butkevičiaus ir G.Šivicko pataisa priimta bendru sutarimu.

16 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

17, 18, 19, 20 straipsniai priimti bendru sutarimu.

Balsuota, ar pritarti siūlymui svarstyti 21 straipsnio A.Butkevičiaus ir G.Šivicko pataisą: už - 68, prieš - 1, susilaikė 3. Pritarta.

21 straipsnio A.Butkevičiaus ir G.Šivicko pataisa priimta bendru sutarimu.

21 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 straipsniai priimti bendru sutarimu.

Balsuota, ar pritarti siūlymui svarstyti 31 straipsnio J.Veselkos pataisą: už - 42, prieš - 13, susilaikė 20. Pritarta.

Dėl 31 straipsnio J.Veselkos pataisos kalbėjo Seimo nariai: J.Veselka, J.Razma (Tėvynės sąjungos - konservatorių frakcijos vardu prašė pertraukos iki kito posėdžio), A.Butkevičius.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys J.Razma.

31 straipsnis atidedamas.

            32 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

Dėl 33 straipsnio kalbėjo Seimo narys J.Veselka (atsiėmė pataisą).

33, 34, 35 straipsniai priimti bendru sutarimu.

Siūlymui svarstyti 36 straipsnio A.Butkevičiaus ir G.Šivicko pataisą pritarta.

36 straipsnio A.Butkevičiaus ir G.Šivicko pataisa priimta bendru sutarimu.

36 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

37, 38 straipsniai priimti bendru sutarimu.

Balsuota, ar pritarti siūlymui svarstyti 39 straipsnio A.Butkevičiaus ir G.Šivicko pataisą: už - 63, prieš - 3, susilaikė 8. Pritarta.

39 straipsnio A.Butkevičiaus ir G.Šivicko pataisa priimta bendru sutarimu.

Balsuota, ar pritarti siūlymui svarstyti 39 straipsnio K.D.Prunskienės pataisą: už - 34, prieš - 21, susilaikė 16. Pritarta.

Dėl 39 straipsnio K.D.Prunskienės pataisos kalbėjo Seimo nariai: K.D.Prunskienė, A.Butkevičius.

 

Užsiregistravo 95 Seimo nariai (11.00 val.)

Užsiregistravo 98 Seimo nariai (11.01 val.)

 

Balsuota dėl 39 straipsnio K.D.Prunskienės pataisos: už - 33, prieš - 32, susilaikė 28. Nepriimta.

            39 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

Siūlymui svarstyti 40 straipsnio A.Butkevičiaus ir G.Šivicko pataisą pritarta.

40 straipsnio A.Butkevičiaus ir G.Šivicko pataisa priimta bendru sutarimu.

            40 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            Pranešėjas perskaitė Seimo narių J.Palionio ir J.Veselkos teikiamą protokolinį nutarimą (ryšium su Akcizų įstatymo projektu Nr.IXP-948(4*).

 

N U T A R T A :

            Priimti tokį protokolinį nutarimą:

            Lietuvos Respublikos Seimas rekomenduoja Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikti UAB “Lietuviškas midus” visokeriopą pagalbą, kad šį bendrovė ne vėliau kaip iki 2004 m. įteisintų nacionalinio gaminio statusą. (Pritarta bendru sutarimu)

 

Dėl siūlymo daryti priėmimo pertrauką kalbėjo Seimo narys J.Razma.

 

Užsiregistravo 94 Seimo nariai (11.06 val.)

 

Balsuota, ar pritarti Tėvynės sąjungos - konservatorių frakcijos siūlymui daryti šio projekto priėmimo pertrauką iki kito posėdžio: už - 36, prieš - 48, susilaikė 5. Pritarta.

 

N U T A R T A :

            Daryti projekto Nr.IXP-948(4*)  priėmimo pertrauką iki kito posėdžio.

 

            Seimo narys A.Poplavski pranešė, kad, priimant Vartotojų teisių gynimo įstatymo 1, 5, 8, 10, 15, 18, 29 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymą, jis balsavo “prieš”, nors užfiksuota kitaip.

 

            Posėdžio pirmininko siūlymui grįžti prie Vartotojų teisių gynimo įstatymo 1, 5, 8, 10, 15, 18, 29 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-303* svarstymo pagrindiniame komitete procedūros pritarta bendru sutarimu.

 

11.10 val.

S V A R S T Y T A :

            Seimo nutarimo "Dėl Seimo Jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisijos nuostatų patvirtinimo" projektas Nr.IXP-800(3*) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Ekonomikos komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas D.A.Barakauskas.

Papildomo – Aplinkos apsaugos komiteto vardu kalbėjo šio komiteto pirmininkas A.Macaitis.

           

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

11.12 val.

S V A R S T Y T A :

            Sveikatos draudimo įstatymo 16 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-505 (pateikimas)

            Pranešėja – Seimo narė I.Degutienė

 

            Klausė Seimo nariai: S.Burbienė, A.Sysas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narė S.Burbienė.

 

Užsiregistravo 68 Seimo nariai (11.18 val.)

 

Balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už - 19, prieš - 15, susilaikė 18. Nepritarta.

 

N U T A R T A :

            Grąžinti projektą Nr.IXP-505 iniciatoriams tobulinti (bendru sutarimu).

 

11.20 val.

S V A R S T Y T A :

            Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 56 straipsnio įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-1086 (pateikimas)

            Pranešėjas – Seimo narys A.Sysas

 

            Klausė Seimo nariai: J.Veselka, A.Klišonis.

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po pateikimo (bendru sutarimu).

 

Seimo Pirmininkas siūlo šį projektą svarstyti ypatingos skubos tvarka.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A.Klišonis, R.Šukys.

 

Užsiregistravo 62 Seimo nariai (11.27 val.)

N U T A R T A :

            1. Svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka. Balsavo: už - 51, prieš - 1, susilaikė 7.

            2. Paskirti šio projekto priėmimą šiandien po pertraukos (kartu su Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 54 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektu Nr.IXP-677(2*) (bendru sutarimu).

 

 

PERTRAUKA

(11.29 - 12.01 val.)

 

Posėdžio pirmininkas - Seimo Pirmininko pavaduotojas A.Skardžius

 

12.02 val.

S V A R S T Y T A :

            Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-860(2*) (teikėjas – finansų ministras) (priėmimas)

            Pranešėjas - Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas A.Butkevičius

 

            1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

Kalbėjo Seimo narė K.D.Prunskienė.

            3 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo narys V.Rinkevičius.

 

Užsiregistravo 64 Seimo nariai (12.07 val.)

N U T A R T A :

Priimti Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo pakeitimo įstatymą. Balsavo: už - 55, prieš - 0, susilaikė 3.

 

12.10 val.

S V A R S T Y T A :

            Estijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės susitarimo dėl kelto "Estonia" bei jį papildančio protokolo ratifikavimo įstatymo projektas Nr.IXP-928 (teikėjas - užsienio reikalų ministras A.Valionis) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Žmogaus teisių komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas J.Utovka.

Papildomo – Užsienio reikalų komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas V.Stankevič.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys V.Rinkevičius.

 

Užsiregistravo 72 Seimo nariai (12.13 val.)

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavo: už - 43, prieš - 4, susilaikė 10.

 

Seimo Pirmininkas siūlo šį projektą svarstyti ypatingos skubos tvarka.

 

            Balsuota, ar pritarti siūlymui svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka. Balsavo: už - 35, prieš - 6, susilaikė 17. Nepritarta.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A.Sysas, A.Gricius.

Seimo narys E.Klumbys pasiūlė priimti protokolinį nutarimą.

 

N U T A R T A :

            Priimti tokį protokolinį nutarimą:

            Išsiaiškinti, ar Estijos Respublikos parlamentas ratifikavo Estijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės susitarimą dėl kelto "Estonia" bei jį papildantį protokolą. (Pritarta bendru sutarimu)

 

12.18 val.

S V A R S T Y T A :

            Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-491(2*) (teikėjas – Seimo narys J.Karosas) (priėmimas)

            Pranešėjas - Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas P.Papovas

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: J.Veselka, K.Rimšelis.

Užsiregistravo 70 Seimo narių (12.21 val.)

N U T A R T A :

Priimti Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymą. Balsavo: už - 66, prieš - 0, susilaikė 1.

 

12.23 val.

S V A R S T Y T A :

            Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4, 34, 36 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-858(3*) (teikėjas – Seimo narys A.Sysas) (priėmimas)

            Pranešėjas - Socialinių reikalų ir darbo komiteto atstovas A.Poplavski

 

            Dėl 1 straipsnio kalbėjo Seimo nariai: A.Vidžiūnas (Tėvynės sąjungos - konservatorių frakcijos vardu reikalavo daryti šio projekto priėmimo pertrauką ir prašė Vyriausybės išvados), A.Sysas.

 

Užsiregistravo 88 Seimo nariai (12.31 val.)

 

Balsuota, ar pritarti opozicinės frakcijos siūlymui daryti 1 straipsnio priėmimo pertrauką: už - 33. Pritarta.

            2, 3, 4 straipsniai priimti bendru sutarimu.

            Dėl 5 straipsnio kalbėjo Seimo narys A.Sysas.

            5 straipsnis (su Teisės departamento pataisa) priimtas bendru sutarimu.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A.Salamakinas, J.Razma, P.Gražulis.

 

N U T A R T A :

            Daryti šio projekto priėmimo pertrauką iki kito posėdžio.

 

Užsiregistravo 75 Seimo nariai (12.37 val.)

 

Balsuota dėl Tėvynės sąjungos - konservatorių frakcijos siūlymo prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto: už - 22, prieš - 7, susilaikė 38. Nepritarta.

 

Replikavo Seimo nariai: R.Juknevičienė, J.Olekas.

 

12.40 val.

S V A R S T Y T A :

            Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 54 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-677(3) (teikėjas - socialinės apsaugos ir darbo ministrė V.Blinkevičiūtė) (priėmimas)

            Pranešėjas - Socialinių reikalų ir darbo komiteto atstovas A.Poplavski

 

            Kalbėjo Seimo nariai: J.Razma (Tėvynės sąjungos - konservatorių frakcijos vardu prašė daryti šio projekto priėmimo pertrauką), A.Sysas.

 

N U T A R T A :

            Daryti šio projekto priėmimo pertrauką iki kito posėdžio (bendru sutarimu).

 

12.45 val.

S V A R S T Y T A :

            Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) Nr.IXP-762(2*) ES (teikėjas - aplinkos ministras A.Kundrotas) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Aplinkos apsaugos komiteto vardu kalbėjo šio komiteto pirmininkas A.Macaitis.

Papildomų komitetų vardu kalbėjo: P.Papovas (Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu), H.Žukauskas (Kaimo reikalų komiteto vardu).

            Diskusijoje kalbėjo Seimo narys B.Bradauskas.

 

Projekto Nr.IXP-762(2*) pataisų svarstymas

 

Dėl 1 straipsnio Kaimo reikalų komiteto pataisos kalbėjo Seimo narys H.Žukauskas.

Dėl 4 straipsnio Kaimo reikalų pataisos kalbėjo Seimo nariai: H.Žukauskas, A.Macaitis.

Dėl 7 straipsnio 2 dalies Kaimo reikalų komiteto pataisos kalbėjo Seimo nariai: H.Žukauskas, A.Macaitis.

 

Užsiregistravo 62 Seimo nariai (13.18 val.)

 

Balsuota dėl 7 straipsnio 2 dalies Kaimo reikalų komiteto pataisos: už - 26, prieš - 18, susilaikė 12. Nepriimta.

Dėl likusių Kaimo reikalų komiteto pataisų kalbėjo Seimo narys H.Žukauskas (nebesiūlė svarstyti kitų Kaimo reikalų komiteto pataisų) .

Balsuota, ar pritarti siūlymui svarstyti 23 straipsnio 1 dalies P.Papovo pataisą: už - 26. Pritarta.

Balsuota dėl 23 straipsnio 1 dalies P.Papovo pataisos: už - 33, prieš - 4, susilaikė 12. Priimta.

Siūlymui svarstyti 28 straipsnio 5 dalies P.Papovo pataisą pritarta bendru sutarimu.

28 straipsnio 5 dalies P.Papovo pataisa priimta bendru sutarimu.

Dėl 31 straipsnio 6 dalies V.Einorio pataisos kalbėjo Seimo narys V.Einoris (atsiėmė pataisą).

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: D.Mikutienė (siūlė grąžinti šį projektą tobulinti ir prašė Teisės ir teisėtvarkos bei Žmogaus teisių komitetų išvadų), V.Rinkevičius, J.Raistenskis.

Užsiregistravo 57 Seimo nariai (13.32 val.)

 

            Balsuota, ar pritarti pagrindinio komiteto patvirtintam projektui su Seimo posėdžio metu priimtomis pataisomis po svarstymo Seimo posėdyje: už - 25, prieš - 6, susilaikė 21. Nepritarta.

 

N U T A R T A :

            1. Grąžinti projektą Nr.IXP-762(2*) pagrindiniam – Aplinkos apsaugos komitetui tobulinti (bendru sutarimu)

2. Paskirti papildomais komitetais Teisės ir teisėtvarkos ir Žmogaus teisių komitetus (bendru sutarimu)  

 

13.35 val.

S V A R S T Y T A :

            Patentų įstatymo 2, 6, 26, 31, 41 straipsnių pakeitimo ir papildymo 271 straipsniu įstatymo projektas Nr.IXP-910* ES (teikėjas - teisingumo ministras V.Markevičius) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas R.Šukys.

Papildomų komitetų vardu kalbėjo: D.A.Barakauskas (Ekonomikos komiteto  vardu), A.Klišonis (Sveikatos reikalų komiteto vardu).

 

Projekto Nr.IXP-910* pataisų svarstymas

 

Dėl 41 straipsnio 5 dalies Ekonomikos komiteto pataisos kalbėjo Seimo narys R.Šukys.

Užsiregistravo 32 Seimo nariai (13.42 val.)

 

Balsuota 41 straipsnio 5 dalies Ekonomikos komiteto pataisos: už - 21, prieš - 0, susilaikė 9. Priimta.

 

N U T A R T A :

            Pritarti pagrindinio komiteto patvirtintam projektui su Seimo posėdžio metu priimta pataisa po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

13.45 val.

S V A R S T Y T A :

            1. Baudžiamojo  kodekso 24 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-936(2*)

            2. Pataisos darbų kodekso 25, 451, 67, 69 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-937(2*)

            3. Baudžiamojo proceso kodekso 410 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-938(2*)

(teikėjas - teisingumo ministras V.Markevičius) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas R.Sedlickas.

Papildomo – Žmogaus teisių komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas G.Steponavičius.

           

N U T A R T A :

            Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

13.48 val.

S V A R S T Y T A :

            Draudimo įstatymo antrojo skirsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-1065 (pateikimas)

            Pranešėja - finansų viceministrė A.Ungulaitienė

 

            Klausė Seimo nariai: J.Čekuolis, P.Jakučionis, G.Steponavičius, G.Jakavonis.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: R.A.Sedlickas, G.Steponavičius.

 

Užsiregistravo 30 Seimo narių (13.59 val.)

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavo: už - 24, prieš - 1, susilaikė 4.

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Biudžeto ir finansų komitetą (bendru sutarimu).

            3. Paskirti papildomu komitetu šiam projektui svarstyti Teisės ir teisėtvarkos komitetą (bendru sutarimu).

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2001-12-20 (bendru sutarimu).

 

14.02 val.

S V A R S T Y T A :

            Muitinės kodekso 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 25, 26, 27, 30, 31, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 50, 52, 56, 57, 63, 66, 72, 76, 77, 79, 81, 90, 92, 93, 94, 97, 106, 110, 112, 118, 119, 125, 128, 132, 137, 139, 141, 157, 160, 162, 163, 165, 170, 172, 178, 185, 186, 187, 188,  189, 193, 197, 198, 202, 203, 205, 206, 208, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 223, 225, 226, 227, 228, 229 straipsnių pakeitimo ir papildymo 51, 541, 542, 561, 851, 1501, 1651, 1951, 1981, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2231 straipsniais įstatymo projektas Nr.IXP-1079 ES (pateikimas)

            Pranešėjas - finansų viceministras V.Vasiliauskas

 

            Klausė Seimo nariai: V.Popovas, J.Čekuolis (atsakymą papildė Muitinės departamento Muitų teisės derinimo skyriaus viršininkas Š.Avižienis), G.Steponavičius, P.Jakučionis, V.Rinkevičius.

 

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Biudžeto ir finansų komitetą (bendru sutarimu).

            3. Paskirti papildomais komitetais šiam projektui svarstyti Ekonomikos bei Teisės ir teisėtvarkos komitetus (bendru sutarimu).

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2001-11-20 (bendru sutarimu).

 

14.22 val.

S V A R S T Y T A :

            Maisto įstatymo 2, 3, 4, 7, 9, 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-1075 (pateikimas)

            Pranešėjas - sveikatos apsaugos ministras K.R.Dobrovolskis

 

            Klausė Seimo nariai: V.Popovas, P.Vilkas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys G.Kniukšta.

 

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Sveikatos reikalų komitetą (bendru sutarimu).

            3. Paskirti papildomu komitetu šiam projektui svarstyti Kaimo reikalų komitetą (bendru sutarimu).

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2001-11-20 (bendru sutarimu).

 

 

Seimo narių pareiškimai

 

Seimo narė O.Babonienė perskaitė Socialdemokratinės koalicijos frakcijos pareiškimą “Dėl LRT vykdomų reformų” ir siūlė Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui išnagrinėti situaciją LRT bei pateikti Seimui siūlymus dėl LRT tarybos ir administracijos veiklos gerinimo.

            Seimo narys J.Budrevičius perskaitė pareiškimą dėl Prezidentūros rūmų ansamblio tvarkymo.

 

 

Posėdis baigtas

 (14.34 val.)

 

 

 

Lietuvos Respublikos

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                      Česlovas Juršėnas 

 

 

 

Lietuvos Respublikos

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                        Artūras Skardžius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė Tatjana Juršėnienė