LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 


 

IŠVADA

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO 2, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 54 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2001-10-22               Nr. 677(3)

 

Vilnius

 

 

 

Alternatyvių projektų Teisės departamente negauta.

 

Įstatymo projektas iš esmės atitinka juridinės technikos reikalavimus.

 

 

           

           

 

Teisės departamento vyriausioji konsultantė                                       Jadvyga Andriuškevičiūtė

 

 

Sutinku:

Teisės departamento direktorius                                                                         Kęstutis Virketis