Lietuvos Respublikos Seimui                                         2001 m. spalio 17 d.   Nr. 27 - 9199

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė siunčia svarstyti Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, kuriam buvo pritarta Vyriausybės 2001 m. spalio 15 d. posėdyje.

Svarstant Lietuvos Respublikos Seime nurodytąjį įstatymo projektą Vyriausybei atstovaus sveikatos apsaugos ministras K. Dobrovolskis.

 

 

 

 

PRIEDAI:

1. Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, 20 lapų.

2. Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas, 47 lapai.

3. Aiškinamasis raštas, 1 lapas.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas “Dėl Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui”, 1 lapas.

5. Kompiuterinė laikmena su teikimo, aiškinamojo rašto, įstatymo projekto ir Vyriausybės nutarimo įrašais, 1 vnt.

 

 

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                       Algirdas Brazauskas