AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

           

Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pakeitimas yra inicijuotas Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto 1999 11 10 sprendimu Nr. 15 “Dėl žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo įgyvendinimo problemų”.

Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymą parengė Sveikatos teisės ir ekonomikos centro direktoriaus 1999 12 10 įsakymu Nr. 172-V “Dėl darbo grupės sudarymo Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektui parengti” (vadovas – Panevėžio visuomenės sveikatos centro direktorius A.Žobakas, tel. 46 10 81) ir sveikatos apsaugos ministro 2001 01 16 įsakymo Nr. 25 “Dėl Vyriausybės 2000 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1506 “Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo” įgyvendinimo” 1.11 punktu sudaryta darbo grupė (vadovas – Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centro direktorius B.Morkūnas, tel. 22 76 73).

Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pakeitimo priežastys:

1. Valstybinių institucijų, pareigybių pavadinimų pasikeitimai, funkcijų tarp institucijų perskirstymas, priėmus Produktų saugos įstatymą, Maisto įstatymą, Vyriausybės 2000 m. gegužės 4 d. nutarimą “Dėl rinkos priežiūros institucijų reorganizavimo”.

2. Civilinio kodekso, kitų įstatymų priėmimas, tarptautinių sutarčių ratifikavimas, reikalaujantis suderinti įstatyme vartojamas sąvokas, terminus ir kitas nuostatas.

3. Epidemiologinės priežiūros ir užkrečiamųjų ligų kontrolės sistemos suderinimas su Europos Sąjungos teise.

Teikiamame įstatymo projekte pakoreguota užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės valstybinio valdymo sistema; atsisakyta priverstinio hospitalizavimo, priverstinio izoliavimo, priverstinio ištyrimo ir priverstinio gydymo, siekiant užtikrinti žmogaus teisių įgyvendinimą; įstatyme vartojamos sąvokos terminai ir kitos nuostatos suderintos su Civiliniu kodeksu, kitais galiojančiais įstatymais, Europos Sąjungos teise.

Teikiamo įstatymo projektas suderintas su Europos teisės departamentu, Vidaus reikalų ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Finansų ministerija, Teisingumo ministerija.

Teikiamo įstatymo projektas neprieštarauja Vyriausybės programai, Europos Sąjungos teisei. Šio įstatymo įgyvendinimui papildomų biudžeto lėšų nereikės.

Priėmus šį įstatymą, reikės pakoreguoti kai kuriuos poįstatyminius teisės aktus.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                             Konstantinas Romualdas Dobrovolskis