LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

PROTOKOLAS

II (pavasario) sesija

2001 m. liepos 10 d. (antradienis)

Rytinis plenarinis posėdis

Nr.63(114)

(Posėdžio pradžia - 10.04 val.)

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas G.Steponavičius

 

Užsiregistravo 90 Seimo narių (10.04 val.)

10.04 val.

S V A R S T Y T A :

            2001 m. liepos 10 d. (antradienio) darbotvarkė

            Pranešėjas – Seimo Pirmininko pavaduotojas G.Steponavičius informavo apie darbotvarkės pakeitimus, kuriems pritarė Seniūnų sueiga.

 

            Posėdžio pirmininko siūlymui palikti darbotvarkėje Akcinių bendrovių “Būtingės nafta”, “Mažeikių nafta” ir “Naftotiekis” reorganizavimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-870 pritarta bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 102 Seimo nariai (10.07 val.)

 

Balsuota, ar įrašyti į darbotvarkę Aukštojo mokslo įstatymo 2, 14, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 37, 39, 41, 47, 48, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-725(2*): už - 68, prieš - 17, susilaikė 8. Pritarta.

 

Seimo narys Č.Juršėnas frakcijos vardu pasiūlė įrašyti į darbotvarkę Seimo nutarimo “Dėl Seimo nutarimo “Dėl Seimo komitetų narių skaičiaus” pakeitimo” projektą Nr.IXP-879 ir Seimo nutarimo “Dėl Seimo nutarimo “Dėl Seimo komitetų sudėties patvirtinimo” 2, 5, 8, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo” projektą Nr.IXP-880.

 

Kalbėjo Seimo nariai: A.Sysas, J.Razma, Č.Juršėnas, A.Vidžiūnas, R.Šukys, A.Sakalas, V.P.Andriukaitis.

            Posėdžio pirmininkas, vadovaudamasis Seimo statuto 261 straipsniu, paskelbė 15 min. posėdžio pertrauką.

 

PERTRAUKA

(10.17 - 10.34 val.)

 

            Posėdžio pirmininkas - Seimo Pirmininko pavaduotojas G.Steponavičius

 

            Posėdžio pirmininkas informavo apie įvykusios Seniūnų sueigos sprendimą siūlyti įrašyti į darbotvarkės vakarinio posėdžio rezervinius klausimus Seimo nutarimo “Dėl Seimo nutarimo “Dėl Seimo komitetų narių skaičiaus” pakeitimo” projektą Nr.IXP-879 ir Seimo nutarimo “Dėl Seimo nutarimo “Dėl Seimo komitetų sudėties patvirtinimo” 2, 5, 8, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo” projektą Nr.IXP-880.

 

Užsiregistravo 92 Seimo nariai (10.35 val.)

 

Balsuota, ar pritari siūlymui įrašyti į vakarinio posėdžio rezervinius klausimus projektus Nr.IXP-879 ir Nr.IXP-880: už - 72, prieš - 9, susilaikė 6. Pritarta.

 

N U T A R T A :

            Patvirtinti patikslintą 2001 m. liepos 10 d. (antradienio) darbotvarkę. Balsavo: už - 79, prieš - 2, susilaikė 6.

 

10.38 val.

S V A R S T Y T A :

            Geriamojo vandens  įstatymo projektas Nr.IXP-695(4*) ES (teikėjas - LRV/l.e. sveikatos apsaugos ministro pareigas K.R.Dobrovolskis) (priėmimas)

            Pranešėjas - Sveikatos reikalų komiteto atstovas V.Nekrašas

 

            Pranešėjas pateikė informaciją dėl pataisų.

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            Dėl 2 straipsnio kalbėjo Seimo narys E.Klumbys.

        2, 3, 4 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

        Posėdžio pirmininko pasiūlymui toliau balsuoti dėl šio įstatymo priėmimo skyriais pritarta bendru sutarimu.

 

            II skyrius (5 - 9 straipsniai) priimtas bendru sutarimu.

            III skyrius (10 - 13 straipsniai) priimtas bendru sutarimu.

            IV skyrius (14 - 16 straipsniai) priimtas bendru sutarimu.

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo narys A.Poplavski.

 

Užsiregistravo 94 Seimo nariai (10.45 val.)

N U T A R T A :

Priimti Geriamojo vandens  įstatymą. Balsavo: už - 86, prieš - 1, susilaikė 2.

 

10.47 val.

S V A R S T Y T A :

            Nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymo projektas Nr.IXP-521(4*) ES  (teikėjas - LRV/l.e. sveikatos apsaugos ministro pareigas K.R.Dobrovolskis) (priėmimas)

            Pranešėjas - Sveikatos reikalų komiteto atstovas V.Nekrašas

 

            Seimo narys A.Salamakinas (Socialdemokratinės koalicijos frakcijos vardu prašė daryti šio projekto priėmimo pertrauką).

            Pranešėjas pagrindinio komiteto vardu pritarė siūlymui daryti šio projekto priėmimo pertrauką iki ketvirtadienio.

 

N U T A R T A :

            Daryti šio projekto priėmimo pertrauką iki ketvirtadienio (2001-07-12) (bendru sutarimu).

 

Replikavo Seimo narys E.Klumbys.

 

10.53 val.

S V A R S T Y T A :

            Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 1, 2, 3, 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-835(2*) (teikėjas - LRV/l.e. finansų ministro pareigas J.Lionginas) (priėmimas)

            Pranešėjas - Biudžeto ir finansų komiteto atstovas G.Šivickas

 

            1, 2, 3, 4, 5, 6 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 87 Seimo nariai (10.55 val.)

N U T A R T A :

Priimti Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 1, 2, 3, 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavo: už - 81, prieš - 0, susilaikė 1.

 

10.57 val.

S V A R S T Y T A :

            Rinkliavų įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-836(2*) (teikėjas - LRV/l.e. finansų ministro pareigas J.Lionginas) (priėmimas)

            Pranešėjas - Biudžeto ir finansų komiteto atstovas G.Šivickas

 

            1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 86 Seimo nariai (10.58 val.)

N U T A R T A :

Priimti Rinkliavų įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavo: už - 78, prieš - 0, susilaikė 1.

 

10.59 val.

S V A R S T Y T A :

            Prekyviečių mokesčio įstatymo 1, 3, 5, 9, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-837(2*) (teikėjas - LRV/l.e. finansų ministro pareigas J.Lionginas) (priėmimas)

            Pranešėjas - Biudžeto ir finansų komiteto atstovas G.Šivickas

 

            1, 2, 3, 4, 5, 6 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 82 Seimo nariai (11.01 val.)

N U T A R T A :

Priimti Prekyviečių mokesčio įstatymo 1, 3, 5, 9, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavo: už - 74, prieš - 1, susilaikė 0.

 

11.02 val.

S V A R S T Y T A :

            Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 21 ir 22  straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-838(2*) (teikėjas - LRV/l.e. finansų ministro pareigas J.Lionginas) (priėmimas)

            Pranešėjas - Biudžeto ir finansų komiteto atstovas G.Šivickas

 

            1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 71 Seimo narys (11.05 val.)

N U T A R T A :

Priimti Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 21 ir 22  straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavo: už - 68, prieš - 0, susilaikė 0.

 

11.06 val.

S V A R S T Y T A :

            Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 1, 4, 81, 9, 10, 24, 26, 28, 29, 30, 40 ir 41  straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-839(2*) (teikėjas - LRV/l.e. finansų ministro pareigas J.Lionginas) (priėmimas)

            Pranešėjas - Biudžeto ir finansų komiteto atstovas G.Šivickas

 

            1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 straipsniai priimti bendru sutarimu.

            Dėl 12 straipsnio kalbėjo Seimo narys J.Veselka.

            12 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 66 Seimo nariai (11.10 val.)

N U T A R T A :

Priimti Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 1, 4, 81, 9, 10, 24, 26, 28, 29, 30, 40 ir 41  straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavo: už - 49, prieš - 2, susilaikė 4.

 

11.12 val.

S V A R S T Y T A :

            Kelių fondo įstatymo 2 straipsnio ir 1 priedėlio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-840(2*) (teikėjas - LRV/l.e. finansų ministro pareigas J.Lionginas) (priėmimas)

            Pranešėjas - Biudžeto ir finansų komiteto atstovas G.Šivickas

 

            1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 58 Seimo nariai (11.13 val.)

N U T A R T A :

Priimti Kelių fondo įstatymo 2 straipsnio ir 1 priedėlio pakeitimo įstatymą. Balsavo: už - 55, prieš - 0, susilaikė 1.

 

11.14 val.

S V A R S T Y T A :

            Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-841(2*) (teikėjas - LRV/l.e. finansų ministro pareigas J.Lionginas) (priėmimas)

            Pranešėjas - Biudžeto ir finansų komiteto atstovas G.Šivickas

 

Užsiregistravo 68 Seimo nariai (11.14 val.)

N U T A R T A :

Priimti Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavo: už - 62, prieš - 0, susilaikė 1.

 

11.16 val.

S V A R S T Y T A :

            Akcizų įstatymo 2 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-842(2*) (teikėjas - LRV/l.e. finansų ministro pareigas J.Lionginas) (priėmimas)

            Pranešėjas - Biudžeto ir finansų komiteto atstovas G.Šivickas

 

            1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 72 Seimo nariai (11.17 val.)

N U T A R T A :

Priimti Akcizų įstatymo 2 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavo: už - 66, prieš - 1, susilaikė 1.

 

11.18 val.

S V A R S T Y T A :

            Seimo nutarimo “Dėl Nacionalinio saugumo strategijos projekto rengimo" projektas Nr.IXP-754* (teikėjas – A.Sadeckas) (priėmimas)

            Pranešėjas - Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas A.Sadeckas

 

            Preambulė priimta bendru sutarimu.

            1, 2, 3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo narys A.Kunčinas.

 

Užsiregistravo 74 Seimo nariai (11.22 val.)

N U T A R T A :

Priimti Seimo nutarimą “Dėl Nacionalinio saugumo strategijos projekto rengimo". Balsavo: už - 61, prieš - 0, susilaikė 4.

 

11.23 val.

S V A R S T Y T A :

            Valstybės kontrolės įstatymo, Teismų įstatymo, Konstitucinio Teismo įstatymo, Seimo kontrolierių įstatymo, Seimo narių darbo sąlygų įstatymo, Prokuratūros įstatymo, Tarnybos Lietuvos Respublikos prokuratūroje statuto,  Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-680(2*) (teikėjas - LRV/l.e. socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigas V.Blinkevičiūtė) (priėmimas)

            Pranešėjas – Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas A.Melianas 

 

            1 skirsnis (1 straipsnis) priimtas bendru sutarimu.

            2 skirsnis (1, 2, 3 straipsniai) priimtas bendru sutarimu.

            3 skirsnis (1 straipsnis) priimtas bendru sutarimu.

            4 skirsnis (1 straipsnis) priimtas bendru sutarimu.

            5 skirsnis (1 straipsnis) priimtas bendru sutarimu.

            6 skirsnis (1 straipsnis) priimtas bendru sutarimu.

            7 skirsnis (1, 2 straipsniai) priimtas bendru sutarimu.

            8 skirsnis (1 straipsnis) priimtas bendru sutarimu.

 

Siūlymui svarstyti A.Meliano ir A.Salamakino pasiūlymą papildyti įstatymą nauju 9 skirsniu pritarta bendru sutarimu.

            9 skirsnis (1 straipsnis) priimtas bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 65 Seimo nariai (11.31val.)

 

N U T A R T A :

Priimti Valstybės kontrolės įstatymo, Teismų įstatymo, Konstitucinio Teismo įstatymo, Seimo kontrolierių įstatymo, Seimo narių darbo sąlygų įstatymo, Prokuratūros įstatymo, Tarnybos Lietuvos Respublikos prokuratūroje statuto,  Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymą. Balsavo: už - 58, prieš - 0, susilaikė 1.

 

11.33 val.

S V A R S T Y T A :

            Seimo nutarimo "Dėl Valstybės kontrolės 2000 metų veiklos ataskaitos" projektas Nr.IXP-710(2) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto vardu kalbėjo šio komiteto pirmininkas R.Šukys.

Projektui Nr.IXP-710(2) pateiktų pataisų svarstymas

Pranešėjas - Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas R.Šukys

 

            Dėl N.Steiblienės pataisų kalbėjo Seimo narė N.Steiblienė (pritarė komiteto pateiktai redakcijai).

Dėl A.Vidžiūno pataisų kalbėjo Seimo nariai: J.Razma, N.Steiblienė.

Balsuota dėl 1 straipsnio A.Vidžiūno pataisos: už - 11, prieš - 33, susilaikė 6. Ši pataisa nepriimta.

Balsuota dėl 2 straipsnio A.Vidžiūno pataisos: už - 11, prieš - 26, susilaikė 7. Ši pataisa nepriimta.

 

            Kalbėjo valstybės kontrolierius J.Liaučius (pasiūlė pataisų).

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: J.Razma, R.Šukys.

 

Užsiregistravo 72 Seimo nariai (11.50 val.)

 

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiam projektui po svarstymo. Balsavo: už - 62, prieš - 2, susilaikė 3.

            2. Paskirti šio projekto priėmimo preliminarią datą - ketvirtadienį (2001-07-12) (bendru sutarimu).

 

 

PERTRAUKA

(11.52 - 12.03 val.)

 

            Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas G.Steponavičius

 

12.04 val.

S V A R S T Y T A :

            Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Turkijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl tarpusavio pagalbos muitinių veiklos srityje ratifikavimo įstatymo projektas Nr.IXP-500 (teikėjas – Respublikos Prezidentas/l.e. finansų ministro pareigas J.Lionginas) (svarstymas ir priėmimas)

 

            Pagrindinio – Biudžeto ir finansų komiteto vardu kalbėjo šio komiteto pirmininkas K.Glaveckas.

Papildomo – Užsienio reikalų komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas J.Čekuolis.

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

            Siūlymui pradėti šio projekto priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 45 Seimo nariai (12.06 val.)

 

        1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 63 Seimo nariai (12.08 val.)

 

 

N U T A R T A :

Priimti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Turkijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl tarpusavio pagalbos muitinių veiklos srityje ratifikavimo įstatymą. Balsavo: už - 60, prieš - 0, susilaikė 0.

 

12.10 val.

S V A R S T Y T A :

            Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo kovojant su organizuotu nusikalstamumu, neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta, terorizmu ir kitais nusikaltimais ratifikavimo įstatymo projektas Nr.IXP-654* (teikėjas – Respublikos Prezidentas/l.e. vidaus reikalų ministro pareigas V.Markevičius) (svarstymas ir priėmimas)

           

            Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas R.A.Sedlickas.

Papildomų komitetų vardu kalbėjo: A.Sadeckas (Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vardu), S.Dmitrijevas (Užsienio reikalų komiteto vardu).

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

            Siūlymui pradėti šio projekto priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

        1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 65 Seimo nariai (12.13 val.)

N U T A R T A :

Priimti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo kovojant su organizuotu nusikalstamumu, neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta, terorizmu ir kitais nusikaltimais ratifikavimo įstatymą. Balsavo: už - 64, prieš - 0, susilaikė 0.

 

12.15 val.

S V A R S T Y T A :

            Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės bendradarbiavimo kovojant su organizuotu nusikalstamumu bei kitais sunkiais nusikaltimais sutarties ratifikavimo įstatymo projektas Nr.IXP-657* (teikėjas – Respublikos Prezidentas/l.e. vidaus reikalų ministro pareigas V.Markevičius) (svarstymas ir priėmimas)

 

            Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas R.A.Sedlickas.

Papildomų komitetų vardu kalbėjo: A.Sadeckas (Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vardu), J.Čekuolis (Užsienio reikalų komiteto vardu).

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

            Siūlymui pradėti šio projekto priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

        1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 66 Seimo nariai (12.18 val.)

N U T A R T A :

Priimti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės bendradarbiavimo kovojant su organizuotu nusikalstamumu bei kitais sunkiais nusikaltimais sutarties ratifikavimo įstatymą. Balsavo: už - 65, prieš - 0, susilaikė 0.

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kada bus svarstomi papildomai į darbotvarkę įrašyti klausimai.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A.Vidžiūnas, A.Salamakinas.

 

12.21 val.

S V A R S T Y T A :

            Europos susitarimo dėl pagrindinių tarptautinių geležinkelio linijų (AGC) ratifikavimo įstatymo projektas Nr.IXP-655 (teikėjas – Respublikos Prezidentas/l.e. susisiekimo ministro pareigas D.A.Barakauskas) (svarstymas ir priėmimas)

 

            Pagrindinio – Ekonomikos komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas P.Vilkas.

Papildomo – Užsienio reikalų komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas A.Saudargas.

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

            Siūlymui pradėti šio projekto priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

        1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 72 Seimo nariai (12.24 val.)

N U T A R T A :

Priimti Europos susitarimo dėl pagrindinių tarptautinių geležinkelio linijų (AGC) ratifikavimo įstatymą. Balsavo: už - 66, prieš - 0, susilaikė 1.

 

12.25 val.

S V A R S T Y T A :

            Susitarimo dėl tarptautinio nemaršrutinio keleivių vežimo tarpmiestiniais ir miesto autobusais (INTERBUS) ratifikavimo įstatymo projektas Nr.IXP-694* (teikėjas – Respublikos Prezidentas/l.e. susisiekimo ministro pareigas D.A.Barakauskas) (svarstymas ir priėmimas)

 

            Pagrindinio – Ekonomikos komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas R.Valčiukas.

Papildomo - Užsienio reikalų komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas J.Karosas.

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

            Siūlymui pradėti šio projekto priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

        1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 72 Seimo nariai (12.29 val.)

N U T A R T A :

Priimti Susitarimo dėl tarptautinio nemaršrutinio keleivių vežimo tarpmiestiniais ir miesto autobusais (INTERBUS) ratifikavimo įstatymą. Balsavo: už - 68, prieš - 0, susilaikė 0.

 

12.31 val.

S V A R S T Y T A :

            Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais ratifikavimo įstatymo projektas Nr.IXP-658 (teikėjas – Respublikos Prezidentas/l.e. aplinkos ministro pareigas H.Žukauskas) (svarstymas ir priėmimas)

 

            Pagrindinio – Aplinkos apsaugos komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas A.Macaitis.

Papildomų komitetų vardu kalbėjo: G.Dalinkevičius (Žmogaus teisių komiteto vardu), V.Simulik (Užsienio reikalų komiteto vardu).

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

            Siūlymui pradėti šio projekto priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

        1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 75 Seimo nariai (12.34 val.)

N U T A R T A :

Priimti Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais ratifikavimo įstatymą. Balsavo: už - 65, prieš - 0, susilaikė 0.

 

12.35 val.

S V A R S T Y T A :

            Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-846(3*) (teikėjas - A.Paulauskas) (svarstymo tęsinys)

 

            Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas J.Sabatauskas.

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: A.Sysas, J.Razma.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: R.Šukys, G.Purvaneckienė.

 

Užsiregistravo 70 Seimo narių (12.48 val.)

 

            Balsuota, ar pritarti po svarstymo pagrindinio komiteto patvirtintam įstatymo projektui: už - 13, prieš - 34, susilaikė 16. Nepritarta.

 

 

Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą atmesti šį projektą balsavo 47, už pasiūlymą grąžinti tobulinti - 12. Pritarta pirmajam pasiūlymui.

 

N U T A R T A :

            Atmesti projektą Nr.IXP-846(3*).

 

            Seimo narys R.Šukys prašė patikslinti balsavimo dėl projekto Nr.IXP-846(3*) rezultatus. Jis balsavo už siūlymą grąžinti šį projektą patobulinti. Tą patį norėjo pasakyti Seimo narys R.A.Sedlickas. Patikslinti balsavimo rezultatai: už pasiūlymą atmesti  projektą Nr.IXP-846(3*) balsavo 45, už pasiūlymą grąžinti tobulinti - 14.

           

12.52 val.

S V A R S T Y T A :

            Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-426(2*) (teikėjas – Respublikos Prezidentas) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas R.A.Sedlickas.

Papildomo – Žmogaus teisių komiteto vardu kalbėjo šio komiteto pirmininkas G.Dalinkevičius.

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po svarstymo (bendru sutarimu).

 

12.56 val.

S V A R S T Y T A :

            Tabako kontrolės įstatymo 1, 8, 10, 11, 18, 21, 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-494(3*) (teikėjas - LRV/l.e. ūkio ministro pareigas E.Gentvilas) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Ekonomikos komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas J.Razma.

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: J.Veselka, P.Gražulis, E.Klumbys.

Projektui Nr.IXP-494(3*) pateiktų pataisų svarstymas

Pranešėjas – Ekonomikos komiteto atstovas J.Razma.

 

Dėl bazinio įstatymo 11 straipsnio S.Burbienės pataisos kalbėjo Seimo nariai: S.Burbienė, P.Gražulis, J.Čekuolis.

 

Užsiregistravo 69 Seimo nariai (13.14 val.)

 

Balsuota dėl bazinio įstatymo 11 straipsnio S.Burbienės pataisos: už - 39, prieš - 21, susilaikė 5. Ši pataisa priimta.

Siūlymui svarstyti 18 straipsnio S.Burbienės pataisą pritarta.

Dėl balsavimo motyvų dėl 18 straipsnio S.Burbienės pataisos kalbėjo Seimo narė S.Burbienė.

18 straipsnio S.Burbienės pataisa priimta bendru sutarimu.

Siūlymui svarstyti 29 straipsnio S.Burbienės pataisą pritarta.

29 straipsnio S.Burbienės pataisa priimta bendru sutarimu.

Siūlymui svarstyti G.Babravičiaus pataisas pritarta bendru sutarimu.

Dėl G.Babravičiaus pataisų kalbėjo Seimo narys G.Babravičius.

Dėl 1 straipsnio G.Babravičiaus pataisos kalbėjo Seimo nariai: J.Jučas, J.Razma.

Užsiregistravo 74 Seimo nariai (13.25 val.)

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai D.Mikutienė, V.P.Andriukaitis.

Užsiregistravo 80 Seimo narių (13.29 val.)

 

Balsuota dėl 1 straipsnio G.Babravičiaus pataisos: už - 27, prieš - 47, susilaikė 3. Ši pataisa nepriimta.

            Seimo narys G.Babravičius atsiėmė likusias pataisas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: P.Gražulis, A.Poplavski,

 

Užsiregistravo 84 Seimo nariai (13.33 val.)

N U T A R T A :

            Pritarti pagrindinio komiteto patvirtintam projektui Nr.IXP-494(3*) su Seimo posėdžio metu priimtomis pataisomis po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavo: už - 68, prieš - 2, susilaikė 11.

 

Replikavo Seimo narys V.Nekrašas.

 

13.34 val.

S V A R S T Y T A :

            Tabako kontrolės įstatymo įgyvendinimo įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-171(2*) (svarstymas)

            Pranešėjas –  Ekonomikos komiteto atstovas J.Razma pagrindinio komiteto vardu prašė daryti šio projekto svarstymo pertrauką.

 

N U T A R T A :

            Daryti projekto Nr.IXP-171(2*) svarstymo pertrauką (bendru sutarimu).

 

            Posėdžio pirmininkas pasiūlė surengti uždarą Seimo posėdį Akcinių bendrovių “Būtingės nafta”, “Mažeikių nafta” ir “Naftotiekis” reorganizavimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-870 pateikti, nes šis projektas susijęs su riboto naudojimo informacija.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys E.Klumbys.

            Papildomą informaciją pateikė l.e. Ministro Pirmininko pareigas E.Gentvilas (siūlė nerengti uždaro posėdžio šiam projektui pateikti).

 

13.38 val.

S V A R S T Y T A :

            Akcinių bendrovių “Būtingės nafta”, “Mažeikių nafta” ir “Naftotiekis” reorganizavimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-870 (pateikimas)

            Pranešėjas – l.e. ūkio ministro pareigas E.Gentvilas

 

            Klausė Seimo nariai: J.Veselka, A.Matulevičius, A.Vidžiūnas, J.Razma, A.Sakalas, V.P.Andriukaitis.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A.Vidžiūnas.

            Klausė Seimo nariai: A.Medalinskas, E.Masiulis, K.D.Prunskienė, A.V.Indriūnas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys A.Matulevičius.

 

Užsiregistravo 84 Seimo nariai (14.08 val.)

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narė D.Kutraitė-Giedraitienė (Liberalų frakcijos vardu siūlė šį įstatymą svarstyti skubos tvarka).

            Dėl balsavimo motyvų dėl siūlymo svarstyti  skubos tvarka kalbėjo Seimo nariai: A.Vidžiūnas (Tėvynės sąjungos - Lietuvos konservatorių frakcijos vardu), E.Klumbys.

            Užsiregistravo 78 Seimo nariai (14.11 val.)

 

Balsuota, ar pritarti siūlymui svarstyti šį įstatymą skubos tvarka: už - 36, prieš - 38, susilaikė 3. Nepritarta.

Replikavo Seimo narys A.Vidžiūnas.

 

Dėl komitetų kalbėjo Seimo nariai: J.Razma, V.P.Andriukaitis, A.Medalinskas, A.Gricius.

Užsiregistravo 71 Seimo narys (14.18 val.)

 

Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą paskirti pagrindiniu komitetu Ekonomikos komitetą balsavo 40, už pasiūlymą paskirti pagrindiniu komitetu Teisės ir teisėtvarkos komitetą - 30. Pritarta pirmajam pasiūlymui.

           

N U T A R T A :

            Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Ekonomikos komitetą.

            Paskirti papildomais komitetais šiam projektui svarstyti Biudžeto ir finansų, Nacionalinio saugumo ir gynybos, Teisės ir teisėtvarkos bei Užsienio reikalų  komitetus (bendru sutarimu).

 

            Dėl svarstymo datos kalbėjo Seimo nariai: V.P.Andriukaitis, A.Matulevičius, A.Gricius.

Užsiregistravo 72 Seimo nariai (14.24 val.)

 

Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą svarstyti šį projektą šioje pratęstoje pavasario sesijoje balsavo 33, už pasiūlymą svarstyti šį projektą artimiausioje sesijoje - 39. Pritarta antrajam pasiūlymui.

 

N U T A R T A :

            Paskirti projekto Nr.IXP-870 svarstymą Seimo posėdyje artimiausioje sesijoje.

 

Replikavo Seimo nariai: J.Jurkus, A.Medalinskas, A.Vazbys, V.Uspaskich, A.Vidžiūnas.

Kalbėjo l.e. Ministro Pirmininko pareigas E.Gentvilas.

Replikavo Seimo nariai: J.Jurkus, A.Vidžiūnas, V.P.Andriukaitis.

 

            Posėdžio pirmininko siūlymui darbotvarkės klausimus, kurie nebuvo apsvarstyti rytiniame posėdyje, nukelti į vakarinį posėdį ir vakarinį posėdį pradėti 15.15 val. pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdis baigtas

 (14.32 val.)

Lietuvos Respublikos

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                Gintaras Steponavičius 

 

Protokolą rašė Tatjana Juršėnienė