LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

TEISĖS DEPARTAMENTO IŠVADA

 

2001 06 25  Nr.IXP- 677(2)

Vilnius

Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 54 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

 


 

           

Alternatyvių projektų Teisės departamente negauta.

            Įstatymo projektas iš esmės atitinka juridinės technikos reikalavimus.

           

 

Teisės departamento vyr.konsultantė                                                                        J.Andriuškevičiūtė

 

 

 

                                                                                                K.Virketis