LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

PROTOKOLAS

II (pavasario) sesija

2001 m. birželio 5 d. (antradienis)

Rytinis plenarinis posėdis

Nr.41(92)

(Posėdžio pradžia - 10.03 val.)

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas A.Skardžius

 

10.03 val.

S V A R S T Y T A :

            2001 m. birželio 5 d. (antradienio) darbotvarkė

            Pranešėjas – Seimo Pirmininko pavaduotojas A.Skardžius informavo apie darbotvarkės pakeitimus, kuriems pritarė Seniūnų sueiga.

 

Dėl Seimo diskusijos dėl Vyriausybės ataskaitos kalbėjo Seimo nariai: R.Šukys (Teisės ir teisėtvarkos komiteto vardu), A.Salamakinas (kalbėjo Socialdemokratinės koalicijos frakcijos vardu ir siūlė priimti protokolinį nutarimą), V.Landsbergis (2 kartus), E.Šablinskas, V.P.Andriukaitis, A.Kubilius, K.D.Prunskienė.

 

Užsiregistravo 117 Seimo narių (10.13 val.)

 

            Dėl datos Seimo diskusijai dėl Vyriausybės ataskaitos surengti kalbėjo Seimo narys K.Rimšelis.

Užsiregistravo 118 Seimo narių (10.15 val.)

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl protokolinio nutarimo kalbėjo Seimo nariai: V.Landsbergis, A.Salamakinas.

            Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A.Kubilius.

 

            Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą diskusiją dėl Vyriausybės ataskaitos surengti 2001 m. birželio 12 d. (antradienį) balsavo 50, už 2001 m. birželio 14 d. (ketvirtadienį) - 64. Pritarta antrajam pasiūlymui.

 

 

N U T A R T A :

            Priimti tokį protokolinį nutarimą:

            Įpareigoti visus Seimo komitetus apsvarstyti Vyriausybės ataskaitą ir Seimo diskusiją dėl Vyriausybės ataskaitos surengti 2001 m. birželio 14 d. (ketvirtadienį).

 

 

N U T A R T A :

            Patvirtinti patikslintą 2001 m. birželio 5 d. (antradienio) darbotvarkę (bendru sutarimu).

 

Replikavo Seimo nariai: E.Klumbys, K.D.Prunskienė, V.P.Andriukaitis, G.Šileikis, A.Vidžiūnas, K.Kuzmickas.

 

 

10.28 val.

S V A R S T Y T A :

            Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-386(2*) (teikėjas - finansų ministras J.Lionginas) (priėmimas)

            Pranešėjas – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto atstovas J.Jurkus

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: D.K.Prunskienė, J.Veselka.

Užsiregistravo 90 Seimo narių (10.33 val.)

N U T A R T A :

            Priimti Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavo: už - 82, prieš - 0, susilaikė 0.

 

10.34 val.

S V A R S T Y T A :

            Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo projektas Nr.IXP-393(2*) (teikėjas - finansų ministras J.Lionginas)  (priėmimas)

            Pranešėjas - Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas K.Glaveckas

 

            1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 91 Seimo narys (10.38 val.)

N U T A R T A :

            Priimti Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymą. Balsavo: už - 85, prieš - 2, susilaikė 0.

 

10.39 val.

S V A R S T Y T A :

            Mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-394*  (teikėjas - finansų ministras J.Lionginas)  (priėmimas)

            Pranešėjas - Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas K.Glaveckas

 

            1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 97 Seimo nariai (10.40 val.)

N U T A R T A :

            Priimti Mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsnio papildymo įstatymą. Balsavo: už - 86, prieš - 1, susilaikė 0.

 

10.42 val.

S V A R S T Y T A :

            Firmų vardų įstatymo 11 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-395* (teikėjas - finansų ministras J.Lionginas)  (priėmimas)

            Pranešėjas - Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas K.Glaveckas

 

            1, 2, 3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 95 Seimo nariai (10.43 val.)

N U T A R T A :

            Priimti Firmų vardų įstatymo 11 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavo: už -89, prieš - 0, susilaikė 1.

 

10.45 val.

S V A R S T Y T A :

            Konsulinio statuto 51 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-531* (teikėjas - užsienio reikalų ministras A.Valionis) (priėmimas)

            Pranešėjas - Užsienio reikalų komiteto atstovas J.Čekuolis

 

            1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 73 Seimo nariai (10.46 val.)

N U T A R T A :

            Priimti Konsulinio statuto 51 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymą. Balsavo: už - 66, prieš - 0, susilaikė 2.

 

10.48 val.

S V A R S T Y T A :

            Asociacijų įstatymo 15 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-542(2*) (teikėjas - Seimo narys A.Melianas) (priėmimas)

            Pranešėjas - Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas A.Melianas

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: J.Razma, A.Melianas.

Užsiregistravo 77 Seimo nariai (10.51 val.)

N U T A R T A :

            Priimti Asociacijų įstatymo 15 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymą. Balsavo: už - 58, prieš - 0, susilaikė 11.

 

10.53 val.

S V A R S T Y T A :

            Viešųjų įstaigų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-543(2*) (teikėjas - Seimo narys A.Melianas) (priėmimas)

            Pranešėjas - Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas A.Melianas

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: S.Burbienė, A.Melianas, J.Razma, R.Šukys, P.Papovas.

 

Užsiregistravo 74 Seimo nariai (11.01 val.)

 

            Balsuota, ar priimti Viešųjų įstaigų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymą: už - 35, prieš - 17, susilaikė 21. Šis įstatymas nepriimtas.

 

            Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys E.Masiulis.

 

11.04 val.

S V A R S T Y T A :

            Labdaros ir paramos fondų įstatymo 14 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-544(2*)  (teikėjas - Seimo narys A.Melianas) (priėmimas)

            Pranešėjas - Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas A.Melianas

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: J.Razma, B.Vėsaitė, R.Šukys.

Užsiregistravo 72 Seimo nariai (11.09 val.)

N U T A R T A :

            Priimti Labdaros ir paramos fondų įstatymo 14 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymą. Balsavo: už - 56, prieš - 2, susilaikė 9.

 

11.11 val.

S V A R S T Y T A :

            Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 4, 14 straipsnių papildymo ir 5 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-273(3*) (teikėjas - aplinkos ministras H.Žukauskas) (priėmimas)

            Pranešėjas – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas K.Rimšelis

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: V.Rinkevičius, P.Papovas.

Užsiregistravo 71 Seimo narys (11.15 val.)

N U T A R T A :

            Priimti Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 4, 14 straipsnių papildymo ir 5 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavo: už - 64, prieš - 0, susilaikė 2.

 

11.17 val.

S V A R S T Y T A :

            Genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo projektas Nr.IXP-537(2*) ES (teikėjas - aplinkos ministras H.Žukauskas) (svarstymo tęsinys)

 

            Pagrindinio – Aplinkos apsaugos komiteto vardu kalbėjo šio komiteto pirmininkas J.Raistenskis.

Papildomų komitetų vardu kalbėjo: V.Velikonis (Kaimo reikalų komiteto vardu), K.Kuzmickas (Sveikatos reikalų komiteto vardu).

            Diskusijoje kalbėjo Seimo narys V.Einoris.

 

Balsavimas dėl projektui Nr.IXP-537(2*) pateiktų pataisų

Pranešėjas – Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas J.Raistenskis

 

Dėl E.Klumbio siūlomos įstatymo pavadinimo pataisos kalbėjo Seimo nariai: E.Klumbys, S.Buškevičius, R.Šukys.

 

Užsiregistravo 57 Seimo nariai (11.30 val.)

 

            Balsuota dėl E.Klumbio siūlomos įstatymo pavadinimo pataisos: už - 20, prieš - 22, susilaikė 9. Ši pataisa nepriimta.

Dėl 1 straipsnio 1 dalies E.Klumbio pataisos kalbėjo Seimo narys E.Klumbys.

            Balsuota dėl 1 straipsnio 1 dalies E.Klumbio pataisos: už - 13, prieš - 22, susilaikė 10. Ši pataisa nepriimta.

Dėl 1 straipsnio 1 dalies E.Klumbio pataisos (dėl reikalavimų) kalbėjo Seimo narys E.Klumbys.

            Balsuota dėl 1 straipsnio 1 dalies E.Klumbio pataisos (dėl reikalavimų): už - 7, prieš - 24, susilaikė 10. Ši pataisa nepriimta.

Dėl 1 straipsnio 2 dalies E.Klumbio pataisos (dėl naudojimo sąlygų) kalbėjo Seimo narys E.Klumbys.

            Balsuota dėl 1 straipsnio 2 dalies E.Klumbio pataisos (dėl naudojimo sąlygų): už - 8, prieš - 23, susilaikė 5. Ši pataisa nepriimta.

Dėl 3 straipsnio E.Klumbio pataisos (dėl sąvokos) kalbėjo Seimo narys E.Klumbys.

            Balsuota dėl 3 straipsnio E.Klumbio pataisos (dėl sąvokos): už - 4, prieš - 15, susilaikė 7. Ši pataisa nepriimta.

 

Dėl kitų E.Klumbio pataisų kalbėjo Seimo narys E.Klumbys.

 

            Balsuota dėl 1 straipsnio 1 dalies Sveikatos reikalų komiteto pataisos: už - 2, prieš - 19, susilaikė 11. Ši pataisa nepriimta.

            Balsuota dėl 2 straipsnio 3 dalies Sveikatos reikalų komiteto pataisos: už - 2, prieš - 22, susilaikė 7. Ši pataisa nepriimta.

            Balsuota dėl 4 straipsnio Sveikatos reikalų komiteto pataisos: už - 3, prieš - 22, susilaikė 3. Ši pataisa nepriimta.

            Balsuota dėl 4 straipsnio Kaimo reikalų komiteto pataisos: už - 4, prieš - 15, susilaikė 10. Ši pataisa nepriimta.

 

Užsiregistravo 47 Seimo nariai (11.55 val.)

 

            Balsuota dėl 10 straipsnio Kaimo reikalų komiteto pataisos: už - 4, prieš - 26, susilaikė 15. Ši pataisa nepriimta.

Dėl 13 straipsnio E.Klumbio pataisos kalbėjo Seimo nariai: E.Klumbys, J.Olekas.

            Balsuota dėl 13 straipsnio E.Klumbio pataisos: už - 5, prieš - 28, susilaikė 6. Ši pataisa nepriimta.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys J.Olekas.

 

N U T A R T A :

            Pritarti projektui Nr.IXP-537(2*) po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

12.01 val.

S V A R S T Y T A :

            Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-536(3*) ES (teikėjas - vidaus reikalų ministras V.Markevičius) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Žmogaus teisių komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas A.Lydeka.

Papildomų komitetų vardu kalbėjo: R.A.Sedlickas (Teisės ir teisėtvarkos komiteto vardu), A.Medalinskas (Užsienio reikalų komiteto vardu).

 

N U T A R T A :

            Pritarti projektui Nr.IXP-536(3*) po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

PERTRAUKA

(12.06 - 12.28 val.)

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas A.Skardžius

 

12.29 val.

S V A R S T Y T A :

            1. Darbo sutarties įstatymo 4 ir 26 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-86(3*)

            2. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 3, 6 ir 24 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektasNr.IXP-87(2*)

 (teikėjas - Seimo narys A.Sysas) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas A.Sysas.

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

 

12.34 val.

S V A R S T Y T A :

            Nekilnojamojo turto registro įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

(nauja redakcija) Nr.IXP-715 (pateikimas)

            Pranešėjas - aplinkos ministras H.Žukauskas

 

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Teisės ir teisėtvarkos komitetą (bendru sutarimu).

            3. Paskirti papildomu komitetu šiam projektui svarstyti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą (bendru sutarimu).

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2001 06 19 (bendru sutarimu).

 

 

12.37 val.

S V A R S T Y T A :

            1. Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) Nr.IXP-721 ES

            2. Atliekų tvarkymo įstatymo 32, 33 ir 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-722

(pateikimas)

            Pranešėjas - aplinkos ministras H.Žukauskas

 

Klausė Seimo narys V.Saulis.

 

N U T A R T A :

            Pritarti projektams Nr.IXP-721, Nr.IXP-722 po pateikimo ir pradėti svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

            Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr.IXP-721 svarstyti Biudžeto ir finansų komitetą (bendru sutarimu).

            Paskirti papildomu komitetu projektui Nr.IXP-721 svarstyti Aplinkos apsaugos komitetą (bendru sutarimu).

            Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr.IXP-722 svarstyti Aplinkos apsaugos komitetą (bendru sutarimu).

            Paskirti papildomu komitetu projektui Nr.IXP-722 svarstyti Ekonomikos komitetą (bendru sutarimu).

            Paskirti projektų Nr.IXP-721, Nr.IXP-722 preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2001 06 28 (bendru sutarimu).

 

 

12.45 val.

S V A R S T Y T A :

            Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 4, 8, 29, 30 ir 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-676 (pateikimas)

            Pranešėja - socialinės apsaugos ir darbo ministrė V.Blinkevičiūtė

 

Klausė Seimo nariai: J.Narvilienė, R.Dovydėnienė.

 

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą (bendru sutarimu). 

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Socialinių reikalų ir darbo komitetą (bendru sutarimu).

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2001 06 26 (bendru sutarimu).

 

 

12.54 val.

S V A R S T Y T A :

            Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 54 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-677 (pateikimas)

            Pranešėja - socialinės apsaugos ir darbo ministrė V.Blinkevičiūtė

 

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą (bendru sutarimu). 

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Socialinių reikalų ir darbo komitetą (bendru sutarimu).

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2001 06 26 (bendru sutarimu).

 

 

12.58 val.

S V A R S T Y T A :

            Seimo nutarimo "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo seniūnų sueigos sudarymo" pakeitimo" projektas Nr.IXP-746 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas)

            Pranešėja – Seimo narė D.Mikutienė (pateikė projekto patikslinimą)

 

            Pranešėja pateikė Socialdemokratinės koalicijos frakcijos pataisą (vietoj Seimo narės B.Vėsaitė įrašyti Seimo narį V.Greičiūną).

 

Klausė Seimo narys A.Kubilius.

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po pateikimo (bendru sutarimu).

 

            Siūlymui pradėti šio projekto priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 39 Seimo nariai (13.01 val.)

 

 

N U T A R T A :

            Priimti Seimo nutarimą "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo seniūnų sueigos sudarymo" pakeitimo". Balsavo: už - 30, prieš - 1, susilaikė 7.

 

 

 

Posėdis baigtas

 (13.03 val.)

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo

Pirmininko pavaduotojas                                                                       Artūras Skardžius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė T.Juršėnienė