2001 05 15       Nr.3/27 – 4600

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimui

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė siunčia svarstyti Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 54 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą, kuriam buvo pritarta Vyriausybės 2001 m. gegužės 2 d. posėdyje.

Svarstant Lietuvos Respublikos Seime šį įstatymo projektą, Lietuvos Respublikos Vyriausybei atstovaus socialinės apsaugos ir darbo ministrė V.Blinkevičiūtė.

 

 

PRIEDAI:

1. Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 54 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas, 5 lapai.

2. Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 54 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto lyginamasis variantas, 6 lapai.

3. Įstatymo projekto aiškinamasis raštas, 3 lapai.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas “Dėl Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 54 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui”, 1 lapas.

5. Kompiuterinė laikmena su teikimo, įstatymo projekto, įstatymo projekto lyginamojo varianto, įstatymo projekto aiškinamojo rašto ir Vyriausybės nutarimo įrašais, 1 vnt.

 

 

 

 

            Ministras Pirmininkas                                                               Rolandas Paksas