LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

PROTOKOLAS

Neeilinė sesija

2001 m. kovo 1 d. (ketvirtadienis)

Rytinis plenarinis posėdis

Nr.7(49)

(Posėdžio pradžia - 10.01 val.)

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas G.Steponavičius

 

10.01 val.

S V A R S T Y T A :

            2001 m. kovo 1 d. (ketvirtadienio) darbotvarkė

            Pranešėjas – Seimo Pirmininko pavaduotojas G.Steponavičius informavo apie darbotvarkės pakeitimus, kuriems pritarė Seniūnų sueiga.

 

N U T A R T A :

            Patvirtinti patikslintą 2001 m. kovo 1 d. (ketvirtadienio) darbotvarkę (bendru sutarimu).

Užsiregistravo 88 Seimo nariai (10.03 val.)

10.04 val.

S V A R S T Y T A :

            Pensijų fondų įstatymo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42 straipsnių pakeitimo ir papildymo, penktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 231 straipsniu įstatymo projektas Nr.P-2985(2*) (teikėjas - finansų ministras J.Lionginas) (priėmimas)

            Pranešėjas - Biudžeto ir finansų komiteto atstovas R. Palaitis

 

Pranešėjo sutikimu Teisės departamento 1 ir 4 pastaboms pritarta.

            1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

            Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A.Sakalas.

            3 - 9 straipsniai priimti bendru sutarimu.

            Dėl Teisės departamento 3 pastabos kalbėjo Seimo narė I.Šiaulienė.

            Papildomą informaciją pateikė Vertybinių popierių komisijos pirmininkas V.Poderis.

            Dėl 10 straipsnio 8 dalies kalbėjo Seimo narė I.Šiaulienė.

 

Užsiregistravo 111 Seimo narių (10.15 val.)

 

            Balsuota dėl 10 straipsnio 8 dalies (pagrindinio komiteto redakcijos): už - 65, prieš - 32, susilaikė 3. Pritarta.

            10 - 28 straipsniai priimti bendru sutarimu.

            29 straipsnis (su R.Palaičio pataisa) priimtas bendru sutarimu.

            30 - 35 straipsniai priimti bendru sutarimu.

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: K.Glaveckas, A.Plokšto, J.Veselka.

Užsiregistravo 115 Seimo narių (10.23 val.)

N U T A R T A :

            Priimti Pensijų fondų įstatymo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42 straipsnių pakeitimo ir papildymo, penktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 231 straipsniu įstatymą. Balsavo: už - 88, prieš - 2, susilaikė 17.

 

10.26 val.

S V A R S T Y T A :

            Akcizų įstatymo 51 ir 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo  papildymo 52 straipsniu įstatymo projektas Nr.IXP-214(3*) (teikėjas - finansų ministras J.Lionginas) (svarstymo tęsinys)

 

Balsavimas dėl projektui Nr.IXP-214(3*) pateiktų pataisų (tęsinys)

 

            Dėl 51 straipsnio 1 dalies 6 punkto D.Veličkos ir V.Žalnerausko pataisos kalbėjo Seimo narys D.Velička (atsiėmė pataisą).

Dėl 51 straipsnio 1 dalies 6 punkto Ekonomikos komiteto pataisos kalbėjo Seimo nariai: P.Vilkas, J.Olekas.

 

Užsiregistravo 108 Seimo nariai (10.31 val.)

 

            Balsuota dėl 51 straipsnio 1 dalies 6 punkto Ekonomikos komiteto pataisos: už - 54, prieš - 44, susilaikė 5. Ši pataisa priimta.

 

N U T A R T A :

            Pritarti pagrindinio komiteto patvirtintam projektui su Seimo posėdžio metu priimtomis pataisomis po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

            Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys J.Veselka.

 

10.36 val.

S V A R S T Y T A :

            Įmonių bankroto įstatymo projektas Nr.IXP-330(3*) (teikėjas - ūkio ministras) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Ekonomikos komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas P.Vilkas.

Papildomų komitetų vardu kalbėjo: J.Kraujelis (Kaimo reikalų komiteto vardu), S.Kružinauskas (Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu), E.Šablinskas (Teisės ir teisėtvarkos komiteto vardu), R.Palaitis (Biudžeto ir finansų komiteto vardu).

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: E.Maldeikis (Liberalų frakcijos vardu), G.Didžiokas (Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų frakcijos vardu), A.Sysas, R.Karbauskis, J.Veselka.

 

Balsavimas dėl projektui Nr.IXP-330(3*) pateiktų pataisų

 

            Posėdžio pirmininko siūlymui balsuoti dėl šiam projektui pateiktų pataisų pastraipsniui pritarta bendru sutarimu.

 

Siūlymui svarstyti 1 straipsnio P.Vilko pataisą pritarta.

Dėl 1 straipsnio P.Vilko pataisos kalbėjo Seimo nariai: P.Vilkas, S.Burbienė.

            1 straipsnio P.Vilko pataisa priimta bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 94 Seimo nariai (11.15 val.)

 

Balsuota, ar pritarti pasiūlymui svarstyti 2 straipsnio 7 dalies P.Gražulio pataisą: už - 26. Šiam pasiūlymui pritarta.

Dėl 2 straipsnio 7 dalies P.Gražulio pataisos kalbėjo Seimo nariai: P.Gražulis, M.Pronckus, S.Burbienė.

Užsiregistravo 100 Seimo narių (11.19 val.)

 

            Balsuota dėl 2 straipsnio 7 dalies P.Gražulio pataisos: už - 15, prieš - 68, susilaikė 9. Ši pataisa nepriimta.

Siūlymui svarstyti 2 straipsnio 7 dalies A.Rimo pataisą pritarta.

Dėl 2 straipsnio 7 dalies A.Rimo pataisos kalbėjo Seimo nariai: A.Rimas, P.Vilkas.

            2 straipsnio 7 dalies A.Rimo pataisa priimta bendru sutarimu.

Siūlymui svarstyti 2 straipsnio 8 dalies J.Veselkos pataisą pritarta.

Dėl 2 straipsnio 8 dalies J.Veselkos pataisos kalbėjo Seimo nariai: J.Veselka, S.Burbienė, P.Vilkas.

Užsiregistravo 92 Seimo nariai (11.28 val.)

 

            Balsuota dėl 2 straipsnio 8 dalies J.Veselkos pataisos: už - 34 prieš - 45, susilaikė 7. Ši pataisa nepriimta.

Dėl 2 straipsnio 9 dalies J.Veselkos pataisos kalbėjo Seimo nariai: J.Veselka, P.Vilkas.

Balsuota dėl 2 straipsnio 9 dalies J.Veselkos pataisos: už - 36 prieš - 40, susilaikė 7. Ši pataisa nepriimta.

Siūlymui svarstyti 3 straipsnio A.Rimo pataisą pritarta.

Dėl 3 straipsnio A.Rimo pataisos kalbėjo Seimo nariai: A.Rimas, S.Burbienė, P.Vilkas.

Užsiregistravo 94 Seimo nariai (11.35 val.)

 

            Balsuota dėl 3 straipsnio A.Rimo pataisos: už - 40 prieš - 45, susilaikė 3. Ši pataisa nepriimta.

Siūlymui svarstyti 3 straipsnio A.Klišonio pataisą pritarta.

Dėl 3 straipsnio A.Klišonio pataisos kalbėjo Seimo nariai: A.Klišonis, P.Vilkas.

            Balsuota dėl 3 straipsnio A.Klišonio pataisos: už - 23, prieš - 18, susilaikė 14. Ši pataisa nepriimta.

Dėl 3 straipsnio J.Veselkos pataisos kalbėjo Seimo nariai: J.Veselka, V.P.Andriukaitis, P.Vilkas.

3 straipsnio J.Veselkos pataisa priimta bendru sutarimu.

Dėl 3 straipsnio S.Kružinausko pataisos kalbėjo Seimo narys S.Kružinauskas (atsiėmė pataisą).

Dėl 4 straipsnio A.Matulevičiaus pataisos kalbėjo Seimo nariai: S.Kružinauskas, P.Vilkas.

            Balsuota dėl 4 straipsnio A.Matulevičiaus pataisos: už - 0, prieš - 72, susilaikė 12. Ši pataisa nepriimta.

Dėl 5 straipsnio 3 dalies S.Kružinausko pataisos kalbėjo Seimo nariai: S.Kružinauskas, J.Olekas, S.Burbienė.

            Balsuota dėl 5 straipsnio 3 dalies S.Kružinausko pataisos: už - 23, prieš - 48, susilaikė 13. Ši pataisa nepriimta.

 

PERTRAUKA

(11.50 - 12.06 val.)

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas G.Steponavičius

 

Dėl 6 straipsnio J.Veselkos pataisų kalbėjo Seimo narys J.Veselka (atsiėmė pataisas).

            Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys V.P.Andriukaitis.

 

N U T A R T A :

            Daryti projekto Nr.IXP-330(3*) svarstymo pertrauką (bendru sutarimu).

 

12.08 val.

S V A R S T Y T A :

            Seimo nutarimo "Seimo nutarimo "Dėl Seimo Peticijų komisijos sudarymo" papildymo" projektas Nr.IXP-406 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas)

            Pranešėjas - Seimo Pirmininko pavaduotojas R.Karbauskis

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po pateikimo (bendru sutarimu).

 

            Siūlymui pradėti šio projekto priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 48 Seimo nariai (12.10 val.)

N U T A R T A :

            Priimti Seimo nutarimą "Seimo nutarimo "Dėl Seimo Peticijų komisijos sudarymo" papildymo". Balsavo: už - 45, prieš - 0, susilaikė 2.

 

12.12 val.

S V A R S T Y T A :

            Seimo nutarimo "Dėl Seimo Informacinės visuomenės plėtros komisijos pirmininko pavaduotojo patvirtinimo" projektas Nr.IXP-407 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas)

            Pranešėjas - Seimo Pirmininko pavaduotojas R.Karbauskis

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po pateikimo (bendru sutarimu).

 

            Siūlymui pradėti šio projekto priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 72 Seimo nariai (12.13 val.)

N U T A R T A :

            Priimti Seimo nutarimą "Dėl Seimo Informacinės visuomenės plėtros komisijos pirmininko pavaduotojo patvirtinimo". Balsavo: už - 67, prieš - 0, susilaikė 1.

 

12.15 val.

S V A R S T Y T A :

            Įmonių bankroto įstatymo projektas Nr.IXP-330(3*) (svarstymo tęsinys)

 

Balsavimas dėl projektui Nr.IXP-330(3*) pateiktų pataisų (tęsinys)

 

Dėl 6 straipsnio A.Matulevičiaus pataisos kalbėjo Seimo narys P.Vilkas. Šiai pataisai nepritarta bendru sutarimu.

            Dėl 8 straipsnio 1 dalies A.Rimo pataisos kalbėjo Seimo narys A.Rimas (atsiėmė pataisą).

Dėl 9 straipsnio A.Matulevičiaus pataisos kalbėjo Seimo narys P.Vilkas. Šiai pataisai nepritarta bendru sutarimu.

Siūlymui svarstyti 10 straipsnio 4 dalies J.Veselkos pataisą pritarta.

Dėl 10 straipsnio 4 dalies J.Veselkos pataisos kalbėjo Seimo nariai: J.Veselka, P.Vilkas, P.Gražulis.

Užsiregistravo 87 Seimo nariai (12.22 val.)

 

            Balsuota dėl 10 straipsnio 4 dalies J.Veselkos pataisos: už - 37, prieš - 42, susilaikė 9. Ši pataisa nepriimta.

Dėl 10 straipsnio 7 dalies A.Rimo pataisos kalbėjo Seimo nariai: A.Rimas, P.Vilkas, A.Sakalas.

            Balsuota dėl 10 straipsnio 7 dalies A.Rimo pataisos: už - 27, prieš - 39, susilaikė 13. Ši pataisa nepriimta.

 

            Replikavo Seimo nariai: A.Gricius (2 kartus) (kreipėsi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją dėl balsavimo rezultatų), V.P.Andriukaitis (2 kartus), E.Klumbys, A.Salamakinas, A.Sakalas, E.Masiulis, J.Olekas, J.Bernatonis, J.Veselka.

 

Siūlymui svarstyti 11 straipsnio 3 dalies J.Veselkos pataisą pritarta.

Dėl 11 straipsnio 3 dalies J.Veselkos pataisos kalbėjo Seimo narys J.Veselka.

            11 straipsnio 3 dalies J.Veselkos pataisa priimta bendru sutarimu.

Siūlymui svarstyti 11 straipsnio 4 dalies A.Rimo pataisą pritarta.

Dėl 11 straipsnio 4 dalies A.Rimo pataisos kalbėjo Seimo nariai: A.Rimas, P.Vilkas.

Užsiregistravo 95 Seimo nariai (12.40 val.)

 

            Balsuota dėl 11 straipsnio 4 dalies A.Rimo pataisos: už - 16, prieš - 53, susilaikė 17. Ši pataisa nepriimta.

            Dėl 24 straipsnio 1 dalies S.Kružinausko pataisos kalbėjo Seimo narys S.Kružinauskas (atsiėmė pataisą).

Siūlymui svarstyti 24 straipsnio 1 dalies J.Veselkos pataisą pritarta.

Dėl 24 straipsnio 1 dalies J.Veselkos pataisos kalbėjo Seimo nariai: J.Veselka, S.Burbienė, P.Vilkas.

Užsiregistravo 92 Seimo nariai (12.47 val.)

 

            Balsuota dėl 24 straipsnio 1 dalies J.Veselkos pataisos: už - 32, prieš - 41, susilaikė 5. Ši pataisa nepriimta.

Siūlymui svarstyti 25 straipsnio 1 dalies J.Veselkos pataisą pritarta.

Dėl 25 straipsnio 1 dalies J.Veselkos pataisos kalbėjo Seimo nariai: J.Veselka, P.Vilkas, V.P.Andriukaitis.

            Balsuota dėl 25 straipsnio 1 dalies J.Veselkos pataisos: už - 36, prieš - 45, susilaikė 2. Ši pataisa nepriimta.

Siūlymui svarstyti 31 straipsnio A.Klišonio pataisą pritarta.

Dėl 31 straipsnio A.Klišonio pataisos kalbėjo Seimo nariai: A.Klišonis, P.Vilkas, J.Veselka.

Užsiregistravo 93 Seimo nariai (12.55 val.)

 

            Balsuota dėl 31 straipsnio A.Klišonio pataisos: už - 61, prieš - 16, susilaikė 13. Ši pataisa priimta.

Siūlymui svarstyti 32 straipsnio A.Klišonio pataisą pritarta.

Dėl 32 straipsnio A.Klišonio pataisos kalbėjo Seimo nariai: A.Klišonis, P.Vilkas.

            Balsuota dėl 32 straipsnio A.Klišonio pataisos: už - 57, prieš - 4, susilaikė 23. Ši pataisa priimta.

Dėl 33 straipsnio pataisos kalbėjo Seimo narys A.Rimas.

Dėl 33 straipsnio 4 dalies S.Kružinausko pataisos kalbėjo Seimo nariai: S.Kružinauskas, P.Vilkas.

            Balsuota dėl 33 straipsnio 4 dalies S.Kružinausko pataisos: už - 47, prieš - 11, susilaikė 19. Ši pataisa priimta.

Siūlymui svarstyti 33 straipsnio A.Klišonio pataisą pritarta.

Dėl 33 straipsnio A.Klišonio pataisos kalbėjo Seimo nariai: A.Klišonis, P.Vilkas.

            Balsuota dėl 33 straipsnio A.Klišonio pataisos (siūlymo papildyti šį straipsnį 5 dalimi): už - 45, prieš - 18, susilaikė 17. Ši pataisa priimta.

Dėl A.Syso ir P.Gražulio siūlymo išbraukti 34 straipsnį kalbėjo Seimo nariai: A.Sysas, A.Vazbys, P.Gražulis.

 

Užsiregistravo 98 Seimo nariai (13.10 val.)

 

            Balsuota dėl A.Syso ir P.Gražulio siūlymo išbraukti 34 straipsnį: už - 33, prieš - 54, susilaikė 6. Ši pataisa nepriimta.

Dėl 35 straipsnio 2 dalies A.Rimo ir kt. pataisos kalbėjo Seimo nariai: A.Rimas, J.Olekas, P.Vilkas.

Užsiregistravo 95 Seimo nariai (13.15 val.)

 

            Balsuota dėl 35 straipsnio 2 dalies A.Rimo ir kt. pataisos: už - 52, prieš - 33, susilaikė 5. Ši pataisa priimta.

            Dėl 35 straipsnio 2 dalies Kaimo reikalų komiteto pataisos kalbėjo Seimo narys J.Kraujelis (atsiėmė pataisą).

            Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A.Sysas, P.Vilkas.

Dėl 35 straipsnio 2 dalies S.Kružinausko pataisos kalbėjo Seimo narys S.Kružinauskas (atsiėmė pataisą).

Dėl 35 straipsnio A.Syso pataisos kalbėjo Seimo nariai: A.Sysas, P.Vilkas.

 

Užsiregistravo 95 Seimo nariai (13.24 val.)

 

            Balsuota dėl 35 straipsnio A.Syso redakcijos: už - 18, prieš - 59, susilaikė 8. Nepritarta.

            Replikavo Seimo narys A.Sysas.

Dėl 35 straipsnio 7 punkto A.Syso pataisos kalbėjo Seimo nariai: A.Sysas,

            Papildomą informaciją pateikė ūkio viceministras G.Rainys.

            35 straipsnio 7 punkto A.Syso pataisa priimta bendru sutarimu.

Dėl 35 straipsnio 6 dalies V.Einorio ir kt. pataisos kalbėjo Seimo nariai: M.Pronckus (atsiėmė pataisą).

Dėl 35 straipsnio A.Matulevičiaus pataisos kalbėjo Seimo narys A.Matulevičius (atsiėmė pataisą).

Siūlymui svarstyti 36 straipsnio 3 dalies A.Klišonio pataisą pritarta.

Dėl 36 straipsnio 3 dalies A.Klišonio pataisos kalbėjo Seimo nariai: A.Klišonis, P.Vilkas.

            36 straipsnio 3 dalies A.Klišonio pataisa priimta bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 87 Seimo nariai (13.38 val.)

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: V.P.Andriukaitis, J.Čekuolis.

 

 

N U T A R T A :

            Pritarti pagrindinio komiteto patvirtintam projektui Nr.IXP-330(3*) su Seimo posėdžio metu priimtomis pataisomis po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavo: už - 51, prieš - 3, susilaikė 32.

 

13.42 val.

S V A R S T Y T A :

            Baudžiamojo kodekso 315 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-2669(3*) (svarstymo tęsinys)

 

            Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas E.Šablinskas.

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

13.44 val.

S V A R S T Y T A :

            Įmonių restruktūrizavimo įstatymo projektas Nr.IXP-331(3*) (teikėjas – ūkio ministras) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Ekonomikos komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovė S.Burbienė.

Papildomų komitetų vardu kalbėjo: R.Palaitis (Biudžeto ir finansų komiteto vardu), E.Šablinskas (Teisės ir teisėtvarkos komiteto vardu), S.Kružinauskas (Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu).

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: A.Matulevičius (Liberalų frakcijos vardu), P.Gražulis, J.Veselka, A.Sysas.

 

Balsavimas dėl projektui Nr.IXP-331(3*) pateiktų pataisų

 

Dėl 2 straipsnio S.Kružinausko pataisos kalbėjo Seimo narys S.Kružinauskas (atsiėmė pataisą).

            Dėl 2 straipsnio pataisų kalbėjo Seimo narys A.Rimas (atsiėmė pataisas).

            Dėl 7 straipsnio S.Kružinausko pataisos kalbėjo Seimo nariai: S.Kružinauskas, S.Burbienė.

Užsiregistravo 41 Seimo narys (14.17 val.)

 

            Balsuota dėl 7 straipsnio S.Kružinausko pataisos: už - 2, prieš - 30, susilaikė 5. Ši pataisa nepriimta.

            Dėl 13 straipsnio S.Kružinausko pataisos kalbėjo Seimo nariai: S.Kružinauskas, A.Sysas, P.Vilkas.

 

Užsiregistravo 40 Seimo narių (14.22 val.)

 

            Balsuota dėl 13 straipsnio S.Kružinausko pataisos: už - 9, prieš - 21, susilaikė 6. Ši pataisa nepriimta.

            Dėl 14 straipsnio A.Syso redakcijos kalbėjo Seimo nariai: A.Sysas, P.Vilkas.

            Balsuota dėl 14 straipsnio A.Syso redakcijos: už - 4, prieš - 28, susilaikė 5. Nepritarta.

            Balsuota dėl 14 straipsnio A.Butkevičiaus pataisos: už - 0, prieš - 23, susilaikė 8. Ši pataisa nepriimta.

            Dėl 17 straipsnio A.Rimo pataisų kalbėjo Seimo narė S.Burbienė.

            Dėl papildomai teiktų pataisų kalbėjo Seimo narys A.Rimas (atsiėmė šias pataisas).

 Užsiregistravo 39 Seimo nariai (14.31 val.)

N U T A R T A :

            Pritarti pagrindinio komiteto patvirtintam projektui Nr.IXP-331(3*) su pataisomis po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavo: už - 29, prieš - 3, susilaikė 5.

 

 

Posėdis baigtas

 (14.33 val.)

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo

Pirmininko pavaduotojas                                                               Gintaras Steponavičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė T.Juršėnienė