Llietuvos Respublikos Seimo posėdžių

Sekretoriatui

                                                                                                         PASIŪLYMAS

                                                                                                           2001.02.27     Lietuvos Respublikos įmonių bankroto

įstatymo projektui IXP-330 (3)

 

 

          Siūlome papildyti 35 straipsnio 2 punkto pirmąjį sakinį, trečioje eilutėje po žodžio “fizinių” įrašant žodžius “ir juridinių” ir 2 punktą išdėstyti taip:

          “2. Pirmąja eile yra tenkinami darbuotojų reikalavimai, susiję su darbo santykiais; reikalavimai atlyginti žalą dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, susirgimo profesine liga arba žuvus nuo nelaimingo atsitikimo darbe; fizinių ir juridinių asmenų reikalavimai apmokėti už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją.”

          Siūlome išbraukti 35 straipsnio 6 punkto pirmo sakinio antroje ir penktoje eilutėse žodžius “gali būti” ir papildyti pirmąjį sakinį, ketvirtoje eilutėje po žodžio “fizinių” įrašant žodžius “ir juridinių” bei penktoje eilutėje po žodžio “fizinių” įrašant žodžius “ir juridinių”,  o taip pat paskutiniajame sakinyje septintoje eilutėje po žodžio “fizinio” įrašant žodžius “bei juridinio” ir 6 punktą išdėstyti taip:

          “6. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytų bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės darbuotojų reikalavimai, susiję su darbo santykiais tenkinami iš Fondo bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių darbuotojų reikalavimams, susijusiems su darbo santykiais, tenkinti ir Garantinio fondo lėšų, o fizinių ir juridinių asmenų reikalavimai apmokėti už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją  tenkinami iš Fondo fizinių ir juridinių asmenų reikalavimams apmokėti už bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių supirktą perdirbti žemės ūkio produkciją. Darbuotojo ar fizinio bei juridinio asmens patvirtinti reikalavimai mažinami iš nurodytų fondų sumokėtos sumos dydžiu.”

 

 

          Teikia:

 

          Seimo nariai:                                                       Vytautas Einoris

                                                                                      Virmantas Velikonis

                                                                                      Zenonas Mačernius

                                                                                      Mykolas Pronckus