LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

PROTOKOLAS

Neeilinė sesija

2001 m. vasario 22 d. (ketvirtadienis)

Vakarinis plenarinis posėdis

Nr.4(46)

(Posėdžio pradžia - 15.01 val.)

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas G.Steponavičius

 

Užsiregistravo 49 Seimo nariai (15.01 val.)

15.02 val.

S V A R S T Y T A :

            Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-332 (pateikimas) (teikėjas – Respublikos Prezidentas)

            Pranešėjas - Respublikos Prezidento patarėjas-Teisės departamento vadovas A.Abramavičius

 

Klausė Seimo nariai: I.Šiaulienė, J.Sabatauskas, J.Veselka, S.Kružinauskas.

 

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą (bendru sutarimu).

            3. Paskirti papildomais komitetais šiam projektui svarstyti Socialinių reikalų ir darbo bei Teisės ir teisėtvarkos komitetus (bendru sutarimu).

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą kovo mėn. (bendru sutarimu).

 

15.12 val.

S V A R S T Y T A :

            1. Seimo rinkimų įstatymo 23 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-305

            2. Prezidento rinkimų įstatymo 21 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-306

            3. Prezidento įstatymo 18 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-307

            4. Konstitucinio Teismo įstatymo  16 straipsnio papildymo ir pakeitimo  įstatymo projektas Nr.IXP-308

            5. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 31 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-309

            6. Įstatymo  "Dėl Lietuvos Respublikos teismų teisėjų, prokuratūros darbuotojų, valstybinių arbitrų bei valstybės kontrolės departamento darbuotojų tarnybinių atlyginimų" pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr.IXP-310

            7. Valstybės saugumo departamento įstatymo 27 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-311

            8. Įstatymo "Dėl tarnybos Lietuvos Respublikos prokuratūroje statuto patvirtinimo" papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-312

            9. Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-313

            10. Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-314

            11. Seimo kontrolierių įstatymo 30 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-315

            12. Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 26 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-316

            13. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo 10 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-317

            14. Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 21 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-318

            15. Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 4 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-319

            16. Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-320

(pateikimas)

            Pranešėjas - socialinės apsaugos ir darbo viceministras R.Kairelis

 

Klausė Seimo narys K.Rimšelis.

            Dėl papildomo komiteto kalbėjo Seimo narys R.Šukys.

 

N U T A R T A :

            1. Pritarti projektams Nr.IXP-305, Nr.IXP-306, Nr.IXP-307, Nr.IXP-308, Nr.IXP-309, Nr.IXP-310, Nr.IXP-311, Nr.IXP-312, Nr.IXP-313, Nr.IXP-314, Nr.IXP-315, Nr.IXP-316, Nr.IXP-317, Nr.IXP-318, Nr.IXP-319, Nr.IXP-320 po pateikimo ir pradėti svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą (bendru sutarimu).

            3. Paskirti papildomu komitetu projektams Nr.IXP-311, Nr.IXP-313, Nr.IXP-314 svarstyti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą (bendru sutarimu).

            4. Paskirti papildomu komitetu projektams Nr.IXP-308, Nr.IXP-309, Nr.IXP-310, Nr.IXP- 312 svarstyti Teisės ir teisėtvarkos komitetą (bendru sutarimu).

5. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą kovo mėn. (bendru sutarimu).

 

15.20 val.

S V A R S T Y T A :

            Turizmo įstatymo 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-271 (pateikimas)

            Pranešėjas – aplinkos ministras H.Žukauskas

 

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Ekonomikos komitetą (bendru sutarimu).

            3. Paskirti papildomu komitetu šiam projektui svarstyti Biudžeto ir finansų komitetą (bendru sutarimu).

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą kovo mėn. (bendru sutarimu).

 

 

15.23 val.

S V A R S T Y T A :

            Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 4, 14 straipsnių papildymo ir 5 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 5 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr.IXP-273 (pateikimas)

            Pranešėjas - aplinkos ministras H.Žukauskas

 

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą (bendru sutarimu).

            3. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje pavasario sesijoje (bendru sutarimu).

 

15.25 val.

S V A R S T Y T A :

            Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo I skyriaus papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-321 (pateikimas)

            Pranešėjas - Seimo narys R.Palaitis

 

Klausė Seimo nariai: V.Popovas, J.Karosas, J.Čekuolis, S.Burbienė.

 

Užsiregistravo 75 Seimo nariai (15.34 val.)

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavo: už - 65, prieš - 0, susilaikė 1.

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą (bendru sutarimu).

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą kovo mėn. (bendru sutarimu).

 

15.37 val.

S V A R S T Y T A :

            Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 1, 3, 9 ir 13 straipsnių papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-346 (pateikimas)

            Pranešėjas - Seimo narys A.V.Indriūnas

 

Klausė Seimo nariai: J.Karosas, V.Popovas, A.Gricius.

 

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą (bendru sutarimu).

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą kovo mėn. (bendru sutarimu).

            Replikavo Seimo narys A.Kunčinas.

            Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys J.Čekuolis.

 

15.44 val.

S V A R S T Y T A :

            Konsulinio mokesčio įstatymo 6 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-347 (pateikimas)

            Pranešėjas - Seimo narys A.V.Indriūnas

 

Klausė Seimo narys A.Gricius.

            Dėl papildomo komiteto kalbėjo Seimo narys J.Čekuolis.

 

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Biudžeto ir finansų komitetą (bendru sutarimu).

            3. Paskirti papildomais komitetais šiam projektui svarstyti Užsienio reikalų bei Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetus (bendru sutarimu).

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą kovo mėn. (bendru sutarimu).

 

15.51 val.

S V A R S T Y T A :

            Akcinių bendrovių įstatymo 10, 20, 37, 371, 43 ir 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-349 (pateikimas)

            Pranešėjas – Ekonomikos komiteto pirmininkas V.Uspaskich

 

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Ekonomikos komitetą (bendru sutarimu).

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą kovo mėn. (bendru sutarimu).

 

15.54 val.

S V A R S T Y T A :

            Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-345 (pateikimas)

            Pranešėjas - Seimo narys A.V.Indriūnas

 

N U T A R T A :

            Daryti šio projekto pateikimo pertrauką.

 

PERTRAUKA

(16.00 – 16.08 val.)

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas G.Steponavičius

 

Vyriausybės valanda

 

            Seimo plenariniame posėdyje dalyvauja Vyriausybės nariai:

Ministras Pirmininkas R.Paksas,

aplinkos ministras H.Žukauskas,

finansų ministras J.Lionginas,

socialinės apsaugos ir darbo ministrė V.Blinkevičiūtė,

susisiekimo ministras D.A.Barakauskas,

sveikatos apsaugos ministras V.Janušonis,

švietimo ir mokslo ministras A.Monkevičius,

teisingumo ministras G.Bartkus,

vidaus reikalų ministras V.Markevičius,

žemės ūkio ministras K.Kristinaitis.

 

            Į Seimo nario V.P.Andriukaičio klausimą (dėl bankų privatizavimo problemų) atsakė Ministras Pirmininkas R.Paksas.

            Į Seimo nario V.Landsbergio klausimą (dėl Sausio 13-osios bylos kaltinamųjų paieškos skelbimo) atsakė vidaus reikalų ministras V.Markevičius.

            Į Seimo nario A.Sadecko klausimą (dėl NATO reklamos finansavimo iš Vyriausybės rezervo) atsakė Ministras Pirmininkas R.Paksas.

            Į Seimo nario J.Čekuolio klausimą (dėl kempinligės) atsakė sveikatos apsaugos ministras V.Janušonis.

            Į Seimo nario A.Bauros klausimą (dėl SAPARD lėšų) atsakė žemės ūkio ministras K.Kristinaitis.

            Į Seimo nario J.Veselkos klausimą (dėl krašto apsaugos finansavimo) atsakė žemės ūkio ministras K.Kristinaitis, atsakymą papildė Ministras Pirmininkas R.Paksas.

            Į Seimo narės S.Burbienės klausimą (dėl AB “Lietuvos dujos” privatizavimo) atsakė Ministras Pirmininkas R.Paksas.

            Į Seimo narės R.Juknevičienės klausimą (dėl Turto fondo vadovo išeitinės pašalpos) atsakė Ministras Pirmininkas R.Paksas.

            Į Seimo nario A.Griciaus klausimą (dėl fejerverkų) atsakė vidaus reikalų ministras V.Markevičius.

            Į Seimo narės J.Narvilienės klausimą (dėl Kultūros ir sporto fondo lėšų skirstymo kontrolės) atsakė Ministras Pirmininkas R.Paksas.

            Į Seimo nario V.Greičiūno klausimą (dėl “LISCO” privatizavimo) atsakė Ministras Pirmininkas R.Paksas.

            Į Seimo nario A.N.Stasiškio klausimą (dėl viceministro R.Darulio) atsakė Ministras Pirmininkas R.Paksas, atsakymą papildė vidaus reikalų ministras V.Markevičius.

            Į Seimo nario A.Klišonio klausimą (dėl vaistų licencijavimo tvarkos keitimo) atsakė sveikatos apsaugos ministras V.Janušonis.

            Į Seimo nario V.Šustausko klausimus (dėl savivaldybių skolų ir Kauno rezervuarų) atsakė Ministras Pirmininkas R.Paksas.

            Į Seimo nario J.Karoso klausimą (dėl išeitinių pašalpų) atsakė Ministras Pirmininkas R.Paksas.

            Į Seimo narės I.Degutienės klausimą (dėl privačių pensijų fondų steigimo ir pensijų reformos) atsakė Ministras Pirmininkas R.Paksas.

            Į Seimo nario J.Oleko klausimą (dėl darbo santykių liberalizavimo bei dėl strateginio komiteto) atsakė Ministras Pirmininkas R.Paksas.

            Į Seimo nario R.Palaičio klausimą (dėl vizų politikos ir konsulinio mokesčio) atsakė vidaus reikalų ministras V.Markevičius.

            Į Seimo narės R.Dovydėnienės klausimą (dėl Vyriausybės nutarimo vykdymo dėl prekių įsigijimo iš invalidų įmonių) atsakė Ministras Pirmininkas R.Paksas.

            Į Seimo nario J.Razmos klausimą (dėl viceministro R.Darulio) atsakė vidaus reikalų ministras V.Markevičius.

            Į Seimo nario V.Popovo klausimą (dėl juodojo metalo laužo supirkimo tvarkos liberalizavimo) atsakė Ministras Pirmininkas R.Paksas.

            Į Seimo narės G.Purvaneckienės klausimą (dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vaikų teisių apsaugos politikos) atsakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė V.Blinkevičiūtė.

            Į Seimo nario Z.Mačerniaus klausimą (dėl savivaldybių įsiskolinimų) atsakė Ministras Pirmininkas R.Paksas.

            Į Seimo nario J.Korenkos klausimą (dėl kaimo pradinių mokyklų) atsakė švietimo ir mokslo ministras A.Monkevičius.

            Į Seimo narės B.Vėsaitės klausimą (dėl valstybės rinkliavų) atsakė finansų ministras J.Lionginas.

 

PERTRAUKA

(17.09 – 17.15 val.)

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas G.Steponavičius

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad Tarpparlamentinių ryšių su Kanada grupės pirmininku išrinktas A.Gricius, pavaduotojais – R.Juknevičienė ir G.Jakavonis. Seime įkuriama Tarpparlamentinių ryšių su Kanada grupė (dokumentai pridedami).

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad Tarpparlamentinių ryšių su Čekijos Respublika grupės pirmininku išrinktas V.Stankevič, pavaduotojais – O.Babonienė, E.Savickas. Seime įkuriama Tarpparlamentinių ryšių su Čekijos Respublikos grupė (dokumentai pridedami).

 

17.19 val.

S V A R S T Y T A :

            Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-345 (pateikimo tęsinys)

            Pranešėjas - Seimo narys A.V.Indriūnas

 

Klausė Seimo nariai: J.Sabatauskas, J.Čekuolis, J.Jurkus, K.Rimšelis, R.Juknevičienė, J.Olekas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: J.Sabatauskas, A.Kunčinas.

 

Užsiregistravo 72 Seimo nariai (17.30 val.)

 

            Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys J.Olekas.

 

            Balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už - 9, prieš - 56, susilaikė 4. Nepritarta.

 

            Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti balsavo 10, už pasiūlymą atmesti šį projektą – 56 (susilaikė 2).

 

N U T A R T A :

            Atmesti projektą Nr.IXP-345.

 

 

Toliau posėdžiui pirmininkauja Seimo Pirmininko pavaduotojas Č.Juršėnas

 

17.34 val.

S V A R S T Y T A :

            Savaitės (nuo 2001 02 26) - 2000 m. vasario 27 d. (antradienio), kovo 1 d. (ketvirtadienio) ir kovo 2 d. (penktadienio) darbotvarkių projektai

            Pranešėjas – Seimo Pirmininko pavaduotojas G.Steponavičius

 

Klausė Seimo narys M.Pronckus.

 

N U T A R T A :

            Patvirtinti savaitės (nuo 2001 02 26) - 2000 m. vasario 27 d. (antradienio), kovo 1 d. (ketvirtadienio) ir kovo 2 d. (penktadienio) darbotvarkes (bendru sutarimu).

 

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad Seime sudaroma Tarpparlamentinių ryšių su Vengrijos Respublika grupė (dokumentai pridedami).

 

 

 

Posėdis baigtas

 (17.39 val.)

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo

Pirmininko pavaduotojas                                                               Gintaras Steponavičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė T.Juršėnienė