KAIMO REIKALŲ KOMITETAS                                                                                                                           2001 m. vasario 7 d.

                                                                                                                                                                                                            Vilnius

PAPILDOMO KOMITETO 

I Š V A D A

dėl Įmonių bankroto įstatymo projekto (IXP-330)

 

            1. Komiteto posėdyje dalyvavo: KRK nariai: G. Mikolaitis, J. Čiulevičius, E. Karečka, A. Ramanauskas, V. Rinkevičius, V. Velikonis, V. Žalnerauskas, patarėjai: R. Abugelis, D. Latvelienė.

            2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados: -

3. Piliečių, visuomeninių organizacijų, politinių partijų bei politinių organizacijų, kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai, pataisos, pastabos:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė dėl pasiūlymo

(pritarti ar nepritarti)

Argumentai, dėl kurių pasiūlymas nepriimtinas

1.

Kiaulių augintojų asociacija, Paukštininkystės asociacija, Mėsos perdirbėjų asociacija

Papildyti projekto 35 str., kad pirmąja eile būtų tenkinami ne tik fizinių, bet ir juridinių asmenų reikalavimai apmokėti už perdirbti supirktą ir parduoti patiektą žemės ūkio produkciją.

 

Pritarti

 

            4. Valstybės institucijų, savivaldybių pasiūlymai, pataisos, pastabos: -

            5. Asmenų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai, pataisos, pastabos:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė dėl pasiūlymo (pritarti ar nepritarti)

Argumentai, dėl kurių pasiūlymas nepriimtinas

1.

 

Seimo narys J. Kraujelis

Papildyti projekto nuostatą, kad pirmąja eile yra tenkinami ne tik fizinių, bet ir juridinių asmenų reikalavimai apmokėti už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją.

 

Pritarti

 

6. Komiteto pasiūlymai, pataisos, pastabos. (Komitetas gali pateikti savo siūlomą įstatymo projektą. Nedidelis projekto tekstas išdėstomas šiame punkte; didelis tekstas išdėstomas šios išvados priede ir apie tai nurodoma šiame punkte):

1.    Papildyti projekto 35 str., kad pirmąja eile būtų tenkinami ne tik fizinių, bet ir juridinių asmenų reikalavimai apmokėti už perdirbti supirktą ir parduoti patiektą žemės ūkio produkciją.

2.    Papildyti projekto 35 str. nuostatą, kad pirmąja eile yra tenkinami ir įkeitimu užtikrinti kreditoriaus reikalavimai.

            7. Balsavimo rezultatai: Pasiūlymams pritarta bendru sutarimu.

            8. Komiteto narių atskiroji nuomonė: -

            Priedai: -

         Komiteto pirmininko pavaduotojas                                                                                                                               G. Mikolaitis