LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

PROTOKOLAS

VIII (pavasario) sesija

2000 m. gegužės 25 d. (ketvirtadienis)

Rytinis plenarinis posėdis

Nr.42(477)

(Posėdžio pradžia - 10.02 val.)

 

Posėdžio pirmininkas - Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas A.Vidžiūnas

 

Užsiregistravo 62 Seimo nariai (10.02 val.).

 

Posėdžio pirmininkas pasveikino Seimo narį A.Akstinavičių brandžios sukakties proga.

 

10.03 val.

S V A R S T Y T A :

            2000 m. gegužės 25 d. (ketvirtadienio) darbotvarkė

            Pranešėjas - Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas A.Vidžiūnas informavo apie darbotvarkės pakeitimus, kuriems pritarė Seniūnų sueiga.

 

N U T A R T A :

            Patvirtinti patikslintą 2000 m. gegužės 25 d. (ketvirtadienio) darbotvarkę (bendru sutarimu).

 

            Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A.Sakalas.

 

10.07 val.

S V A R S T Y T A :

            Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo projektas Nr.P-2103(2*) (priėmimas) (teikėja - socialinės apsaugos ir darbo ministrė I.Degutienė)

            Pranešėja - Teisės ir teisėtvarkos komiteto atstovė V.Aleknaitė-Abramikienė

 

            Siūlymui priimti paskirsniui pritarta bendru sutarimu.

            I, II, III, IV, V, VI, VII skirsniai priimti bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 71 Seimo narys (10.10 val.).

N U T A R T A :

            Priimti Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymą. Balsavo: už - 65, prieš - 0, susilaikė 2.

 

10.12 val.

S V A R S T Y T A :

            Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 1878 straipsniu ir 224, 2591 straipsnių papildymo įstatymo projektas Nr.P-2277(2*) (svarstymas)

            Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovė V.Aleknaitė-Abramikinė.

 

N U T A R T A :

            Pritarti pagrindinio komiteto patvirtintam projektui po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

10.14 val.

S V A R S T Y T A :

            Administracinių teisės pažeidimų kodekso 123 straipsnio pakeitimo ir 179 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr.P-2481(3*) (svarstymas) (teikėjas - Seimo narys J.Razma)

 

            Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas J.Razma.

 

N U T A R T A :

            Pritarti pagrindinio komiteto patvirtintam projektui po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

10.17 val.

S V A R S T Y T A :

            Saugomų teritorijų įstatymo 14 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.P-2452(2*) (svarstymas) (teikėjas – Seimo narys A.Čaplikas)

 

            Pagrindinio – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas J.Dringelis.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: N.Vaitiekūnienė, A.Čaplikas.

 

Užsiregistravo 60 Seimo narių (10.22 val.).

N U T A R T A :

            Pritarti pagrindinio komiteto patvirtintam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavo: už - 42, prieš - 6, susilaikė 5.

 

10.24 val.

S V A R S T Y T A :

            1. Civilinis kodeksas. Trečioji knyga. Šeimos teisė projektas Nr.P-2271(2)

            2. Civilinis kodeksas Trečiosios knygos įsigaliojimo įstatymo projektas Nr.P-2272 (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovė V.Aleknaitė-Abramikienė.

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: S.Čirba (Sveikatos reikalų komiteto vardu), A.Raškinis (Krikščionių demokratų frakcijos vardu).

 

            Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A.Sakalas.

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: K.Kuzminskas, M.Šerienė, R.Juknevičienė.

 

            Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: V.Aleknaitė-Abramikienė, P.Katilius, A.Medalinskas.

            Siūlymui suteikti žodį darbo grupės nariams pritarta bendru sutarimu.

            Kalbėjo darbo grupės vadovas prof. V.Mikelėnas, Vyskupų konferencijos atstovui kunigui dr. A.Jagelevičius.

 

N U T A R T A :

Daryti projekto Nr.P-2271 svarstymo pertrauką.

 

            Dėl projekto Nr.P-272 pagrindinio - Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą aptarė Seimo narė V.Aleknaitė-Abramikienė.

 

N U T A R T A :

            Atmesti projektą Nr.P-2272.

            Replikavo Seimo narys J.Bernatonis.

 

11.29 val.

S V A R S T Y T A :

            Civilinis kodeksas. Penktoji knyga. Paveldėjimo teisė projektas Nr.P-2406(2) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas V.Pakalniškis.

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

11.33 val.

S V A R S T Y T A :

            1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo įstatymo 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-2487(2*)

            2. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo įstatymo 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektas Nr.P-2488(2*)

(teikėjas - teisingumo ministras G.Balčiūnas) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas A.Sakalas.

Papildomo – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas P.Papovas.

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

11.39 val.

S V A R S T Y T A :

            1. Karo padėties įstatymo projektas Nr.P-2357(2*)

            2. Įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 4 ir 6 straipsnių papildymo įstatymo projektas Nr.P-2358(2*)

(teikėjas - teisingumo ministras G.Balčiūnas) (svarstymas)

 

Posėdžio pirmininkas supažindino su pagrindinio – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvada.

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: R.Rutkelytė (Centro frakcijos vardu), A.Katkus (Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vardu).

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A.Stasiškis, R.Pleikys.

 

Užsiregistravo 48 Seimo nariai (11.51 val.).

N U T A R T A :

            Pritarti pagrindinio komiteto patvirtintiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavo: už - 31, prieš - 2, susilaikė 12.

            Replikavo Seimo narys J.Bernatonis, A.Katkus.

PERTRAUKA

(11.54 - 12.05 val.)

 

Užsiregistravo 23 Seimo nariai (12.08 val.).

12.09 val.

S V A R S T Y T A :

            Pabėgėlių Lietuvos Respublikoje statuso įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-2386(2*) (priėmimo tęsinys) (teikėjas - vidaus reikalų ministras Č.Blažys)

            Pranešėjas – Teisės ir teisėtvarkos komiteto atstovas R.Smetona

 

            2 straipsnis (Teisės ir teisėtvarkos komiteto siūlymu) priimtas bendru sutarimu.

            4 straipsnis (patikslinta redakcija) priimtas bendru sutarimu.

            Dėl Seimo nario A.Katkaus 5 straipsnio pataisos kalbėjo A.Katkus.

            5 straipsnis (patikslinta redakcija) priimtas bendru sutarimu.

            9 straipsnis  (Teisės ir teisėtvarkos komiteto siūlymu) priimtas bendru sutarimu.

            10 straipsnis (su A.Katkaus siūlymu) priimtas bendru sutarimu.

            Dėl Seimo nario A.Katkaus 11 straipsnio pataisos kalbėjo A.Katkus.

            11 straipsnis (su A.Katkaus siūlymu) priimtas bendru sutarimu.

            13 straipsnis (su A.Katkaus siūlymu) priimtas bendru sutarimu.

            14 straipsnis (Teisės ir teisėtvarkos komiteto siūlymu) priimtas bendru sutarimu.

            15 straipsnis (su A.Katkaus siūlymu) priimtas bendru sutarimu.

            Dėl Seimo nario A.Katkaus 17 straipsnio pataisos kalbėjo: A.Katkus, R.Smetona.

            19 straipsnis (su A.Katkaus siūlymu) priimtas bendru sutarimu.

            21 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            23 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            27, 28, 29, 30 (naujas), 31, 32 straipsniai priimti bendru sutarimu.

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo narys A.Katkus.

 

Užsiregistravo 45 Seimo nariai (12.22 val.).

N U T A R T A :

            Priimti Pabėgėlių Lietuvos Respublikoje statuso įstatymo pakeitimo įstatymą. Balsavo: už - 41, prieš - 0, susilaikė 2.

 

12.23 val.

S V A R S T Y T A :

            Baudžiamojo kodekso 2321 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-2473(2*) (svarstymas) (teikėjas - vidaus reikalų ministras Č.Blažys)

 

            Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas P.Katilius.

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

12.26 val.

S V A R S T Y T A :

            Baudžiamojo kodekso 242 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.P-2472 (svarstymas) (teikėjas – Seimo narys A.Sakalas)

 

            Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas A.Sakalas.

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

12.28 val.

S V A R S T Y T A :

            Darbo ginčų nagrinėjimo įstatymo projektas Nr.P-2354(3*) (svarstymas) (teikėjas – socialinės apsaugos ir darbo viceministras R.Kairelis)

 

            Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovė R.Dovydėnienė.

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: K.Kuzminskas, A.Sysas.

 

N U T A R T A :

            Pritarti pagrindinio komiteto patvirtintam projektui po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

12.38 val.

S V A R S T Y T A :

            Civilinio proceso kodekso 372 straipsnio 9 punkto pripažinimo netekusiu galios ir 373 straipsnio 5 punkto pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-2466(2*) (svarstymas) (teikėja – Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė B.Visokavičienė)

 

            Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas A.Sakalas.

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

12.39 val.

S V A R S T Y T A :

            Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.P-2444 (svarstymas) (teikėjas - Aplinkos apsaugos komiteto narys A.Grumadas)

 

            Pagrindinio – Biudžeto ir finansų komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas J.Galdikas (pagrindinis komitetas siūlo atmesti šį projektą).

Papildomo - Aplinkos apsaugos komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas A.Grumadas.

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A.Sakalas (Socialdemokratų frakcijos vardu siūlė daryti svarstymo pertrauką, A.Galdikas.

 

N U T A R T A :

            Daryti šio projekto svarstymo pertrauką iki 2000 06 08 (bendru sutarimu).

 

12.47 val.

S V A R S T Y T A :

            Archyvų įstatymo 16 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.P-2209 (svarstymas) (teikėjas – Žmogaus teisių komiteto pirmininkas E.Zingeris)

 

            Pagrindinio – Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto vardu kalbėjo šio komiteto pirmininkas Ž.Jackūnas.

 

N U T A R T A :

            Grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (bendru sutarimu).

 

12.50 val.

S V A R S T Y T A :

            Seimo rezoliucijos “Dėl ryšių su Kinijos Respublika (Taivanu)” projektas Nr.P-2522 (pateikimas)

            Pranešėjas – Seimo narys A.Sakalas

 

            Klausė Seimo narys J.Karosas.

            Bendrojoje diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: A.Ažubalis, F.Palubinskas, J.Karosas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys A.Sakalas.

 

N U T A R T A :

            1. Redaguoti rezoliucijos projektą (bendru sutarimu).

            2. Sudaryti redakcinę komisiją (A.Ažubalis (komisijos pirmininkas), P.Gylys, M.Končius, Z.Mackevičius, F.Palubinskas). (Pritarta bendru sutarimu)

 

12.57 val.

S V A R S T Y T A :

            Seimo nutarimo "Dėl Specialiojo fondo veikiančioms ir besisteigiančioms profesinėms sąjungoms remti tarybos" projektas Nr.P-2555 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas)

            Pranešėjas – Seimo narys K.Kuzminskas

 

Klausė Seimo nariai: S.Slavickas, A.Sysas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys S.Slavickas.

 

N U T A R T A :

Pritarti šiam projektui po pateikimo(bendru sutarimu).

            Replikavo Seimo narys A.Sysas.

           

            Pasiūlymui balsuoti dėl šio nutarimo projekto priėmimo dabar pritarta bendru sutarimu.

Užsiregistravo 36 Seimo nariai (13.02 val.).

N U T A R T A :

            Priimti Seimo nutarimą "Dėl Specialiojo fondo veikiančioms ir besisteigiančioms profesinėms sąjungoms remti tarybos". Balsavo: už - 28, prieš - 1, susilaikė 7.

 

13.03 val.

S V A R S T Y T A :

            Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 33, 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-1796(2) (pateikimas)

            Pranešėjas -  Seimo narys J.Mocartas

            Klausė Seimo narys A.Grumadas.

 

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Biudžeto ir finansų komitetą (bendru sutarimu).

            3. Paskirti papildomu komitetu šiam projektui svarstyti Aplinkos apsaugos komitetą (bendru sutarimu).

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą - 2000 06 22 (bendru sutarimu).

13.06 val.

S V A R S T Y T A :

             Žyminio mokesčio įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 23 punkto pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-1797 (pateikimas)

            Pranešėjas – Seimo narys J.Mocartas

 

            Klausė Seimo nariai: S.Kubiliūnas, R.Survila, A.Grumadas.

 

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Biudžeto ir finansų komitetą (bendru sutarimu).

            3. Paskirti papildomu komitetu šiam projektui svarstyti Aplinkos apsaugos komitetą (bendru sutarimu).

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą - 2000 06 22 (bendru sutarimu).

 

Užsiregistravo 26 Seimo nariai (13.13 val.).

13.13 val.

S V A R S T Y T A :

            Seimo posėdžio protokolinio nutarimo dėl projektų svarstymo komitetuose terminų pratęsimo ir preliminarių svarstymo Seimo posėdžiuose datų paskyrimo projektas

            Pranešėjas -  Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas A.Vidžiūnas

 

N U T A R T A :

            Priimti tokį protokolinį nutarimą:

Pratęsti projektų svarstymo komitetuose terminus ir paskirti tokias preliminarias svarstymo Seimo posėdžiuose datas:

Biudžeto ir finansų komitetas:

           Valstybės skolos įstatymo 10 ir 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.P-2274 – rudens sesija;

           Valstybės vidaus skolos žemės ūkiui finansuoti pripažinimo ir padengimo įstatymo projekto Nr.P-2343 – 2000 06 15;

           Biudžetinės sandaros įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr.P-2471 – 2000 06 06.

Ekonomikos komitetas:

           Žuvininkystės įstatymo projekto Nr.P-2216(2) – 2000 06 13;

           Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.P-2361(2) – 2000 06 08;

           Prekybinės laivybos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.P- 2362(2) – 2000 06 08;

            Vidaus vandenų transporto kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.P-2363(2) – 2000 06 08;

            Hipotekos įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.P-2364(2) – 2000 06 08;

           Muitinės kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.P-2365(2) – 2000 06 08;

            Prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir 8 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto Nr.P-2457 – 2000 06 22;

 

           Prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir 8 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo įgyvendinimo įstatymo projekto Nr.P-2458 – 2000 06 22;

          Tabako kontrolės įstatymo 1 ir 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.P-2484 – 2000 06 15;

          Tabako kontrolės įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.P-2485 – 2000 06 15;

          Alkoholio kontrolės įstatymo 21 straipsnio 4 dalies pripažinimo netekusia galios įstatymo projekto Nr.P-2492 – 2000 06 15.

Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas:

          Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 13, 27, 28, 29 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr.P-922 – 2000 06 15;

          Ginklų fondo įstatymo 2 ir 5  straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr.P-923 – 2000 06 15;

          Valstybinių pensijų įstatymo 11 ir 15 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.P-2402(3) – 2000 06 06.

Socialinių reikalų ir darbo komitetas:

          Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr.P-1102(3) – 2000 06 06;

          Vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos ir prokuratūros pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr.P-1856 – 2000 06 22;

          Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų, nepriskiriamų valstybės tarnautojams, darbo apmokėjimo įstatymo projekto Nr.P-2351(2) – 2000 06 13.

Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas:

          Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 24 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.P-2326(2) – 2000 06 29.

Teisės ir teisėtvarkos komitetas:

          Civilinio kodekso (Antroji knyga. Asmenys)  įstatymo projekto Nr.P-2269 – 2000 06 06;

          Civilinio kodekso antrosios knygos įsigaliojimo įstatymo projekto Nr.P-2270 – 2000 06 06;

          Baudžiamojo proceso kodekso 2, 17, 56(1), 60, 112, 154, 273 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.P – 2379(2) – 2000 06 20;

          Advokatūros įstatymo 21 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr.P-2380 – 2000 06 20;

          Politinių partijų ir politinių organizacijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymo projekto Nr.P-2468 – 2000 06 08.

Užsienio reikalų komitetas:

           Seimo rezoliucijos projekto Nr.P-528 – 2000 06 08.

(Pritarta bendru sutarimu)

 

Posėdis baigtas

(13.14 val.)

 

Lietuvos Respublikos Seimo

Pirmininko pirmasis pavaduotojas                                                       Arvydas Vidžiūnas

 

 

 

 

 

Protokolą rašė G.Belickienė