LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

PROTOKOLAS

VIII (pavasario) sesija

2000 m. gegužės 23 d. (antradienis)

Vakarinis plenarinis posėdis

Nr.41(476)

(Posėdžio pradžia - 15.03 val.)

 

Posėdžio pirmininkas - Seimo Pirmininko pavaduotojas R.J.Dagys

 

Užsiregistravo 42 Seimo nariai (15.03 val.).

15.05 val.

S V A R S T Y T A :

            Civilinis kodeksas. Ketvirtoji knyga. Daiktinė teisė projektas Nr.P-2529  (pateikimas)

            Pranešėjas - teisingumo ministras G.Balčiūnas

 

            Klausė Seimo nariai: J.Listavičius, S.Slavickas, L.Sabutis, M.Pronckus.

 

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Teisės ir teisėtvarkos komitetą (bendru sutarimu).

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą - 2000 06 22 (bendru sutarimu).

 

15.20 val.

S V A R S T Y T A :

Civilinis kodeksas. Šeštoji knyga. Prievolių teisė projektas Nr.P-2530 (pateikimas)

Pranešėjas - teisingumo ministras G.Balčiūnas

 

Klausė Seimo nariai: J.Beinortas, S.Slavickas, J.Listavičius.

 

Užsiregistravo 53 Seimo nariai (15.33 val.).

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys J.Listavičius.

 

N U T A R T A :

            1. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Teisės ir teisėtvarkos komitetą (bendru sutarimu).

            2. Paskirti papildomu komitetu šiam projektui svarstyti Biudžeto ir finansų komitetą (bendru sutarimu).

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2000 06 22 (bendru sutarimu).

           

 

15.36 val.

S V A R S T Y T A :

            Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų sąvado parengiamųjų darbų" projektas Nr.P-2523 (pateikimas)

            Pranešėjas - teisingumo ministras G.Balčiūnas

 

            Klausė Seimo nariai: J.Listavičius, J.Beinortas.

 

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Teisės ir teisėtvarkos komitetą (bendru sutarimu).

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą - 2000 06 20 (bendru sutarimu).

 

15.42 val.

S V A R S T Y T A :

            Seimo nutarimo " Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų sąvado rengimo ir leidimo" pakeitimo" projektas Nr.P-2524 (pateikimas)

            Pranešėjas - teisingumo ministras G.Balčiūnas

 

            Klausė Seimo narys J.Listavičius.

 

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Teisės ir teisėtvarkos komitetą (bendru sutarimu).

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą - 2000 06 20 (bendru sutarimu).

 

15.46 val.

S V A R S T Y T A :

            Pataisos darbų kodekso 22 ir 77 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-2527 (pateikimas)

            Pranešėjas - teisingumo ministras G.Balčiūnas

 

            Klausė Seimo narys J.Listavičius.

 

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Teisės ir teisėtvarkos komitetą (bendru sutarimu).

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys A.Salamakinas.

 

N U T A R T A :

            1. Paskirti papildomu komitetu šiam projektui svarstyti Žmogaus teisių komitetą (bendru sutarimu).

            2. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą - 2000 06 08 (bendru sutarimu).

15.51 val.

S V A R S T Y T A :

Baudžiamojo kodekso 25 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-2528 (pateikimas)

            Pranešėjas - teisingumo ministras G.Balčiūnas

 

N U T A R T A :

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Teisės ir teisėtvarkos komitetą (bendru sutarimu).

            3. Paskirti papildomu komitetu šiam projektui svarstyti Žmogaus teisių komitetą (bendru sutarimu).

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2000 06 08 (bendru sutarimu).

 

15.52 val.

S V A R S T Y T A :

1. Civilinio proceso kodekso 352 straipsnio papildymo ir 353 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-2515 (pateikimas)

            2. Prokuratūros įstatymo 33 straipsnio 1 dalies papildymo įstatymo projektas Nr.P-2516 (pateikimas)

            Pranešėjas - Seimo narys A.Sakalas

 

Klausė Seimo narys A.Stasiulevičius.

 

N U T A R T A :

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti Teisės ir teisėtvarkos komitetą (bendru sutarimu).

            3. Paskirti papildomu komitetu projektui Nr.P-2515 svarstyti Žmogaus teisių komitetą (bendru sutarimu).

            4. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2000 06 13 (bendru sutarimu).

 

Užsiregistravo 44 Seimo nariai (15.59 val.).

 

Lietuvos banko valdybos pirmininko R.Šarkino ataskaita

 

Klausė Seimo nariai: M.Šerienė, J.Listavičius, R.Smetona, Algirdas Butkevičius, J.Valatka, R.Melnikienė, S.Slavickas.

 

16.40 val.

S V A R S T Y T A :

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimų pakeitimo" projektas Nr.P-2541 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas)

Pranešėjas - Seimo narys K.Šavinis

 

N U T A R T A :

Pritarti šiam projektui po pateikimo (bendru sutarimu).

 

Užsiregistravo 34 Seimo nariai (16.42 val.).

Siūlymui priimti šio nutarimo projektą dabar pranešėju sutikimu pritarta.

 

N U T A R T A :

            Priimti Seimo nutarimą "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimų pakeitimo". Balsavo: už - 27, prieš - 0, susilaikė 0.

 

Posėdžio pirmininkas patikslino, kad Seimo narys A.Sakalas kartu su projektu Nr.P-2515 pateikė ir projektą Nr.P-2516 (pagrindiniu komitetu paskirtas Teisės ir teisėtvarkos komitetas,  preliminari svarstymo data – 2000 06 13).

 

PERTRAUKA

(16.44 - 17.00 val.)

 

Užsiregistravo 27 Seimo nariai (17.02 val.).

17.02 val.

S V A R S T Y T A :

            1. Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-2534

            2. Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-2535

            3. Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 7, 16, 33 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-2536

            4. Akcizų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-2537

            5. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-2538

            6. Muitų tarifų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-2539

            7. Mokesčių administravimo įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-2540

(pateikimas)

            Pranešėja - finansų viceministrė V.Latvienė

 

Klausė Seimo nariai: J.Listavičius, S.Slavickas, J.Beinortas, P.Šakalinis, D.Paukštė, A.Sėjūnas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A.Račas, J.Listavičius.

 

Užsiregistravo 48 Seimo nariai (17.23 val.).

N U T A R T A :

            1. Pritarti projektui Nr.P-2534 po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavo: už - 36, prieš - 0, susilaikė 5.

            2. Pritarti projektams Nr.P-2535, Nr.P-2536, Nr.P-2537, Nr.P-2538, Nr.P-2539, Nr.P-2540 po pateikimo ir pradėti svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

            3. Paskirti pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti Biudžeto ir finansų komitetą (bendru sutarimu).

4. Paskirti papildomu komitetu projektui Nr.P-2534 svarstyti Socialinių reikalų ir darbo komitetą (bendru sutarimu).

            5. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą - 2000 06 15 (bendru sutarimu).

 

17.28 val.

S V A R S T Y T A :

            Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo13 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.P-1920(2) (svarstymas) (teikėjas – Seimo narys V.Andriukaitis)

            Pagrindinio – Ekonomikos komiteto vardu kalbėjo šio komiteto pirmininko pavaduotojas S.R.Petrikis (pagrindinis komitetas siūlo atmesti šį projektą).

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: L.Sabutis (papildomo - Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu), S.Pečeliūnas.

 

Užsiregistravo 49 Seimo nariai (17.35 val.).

N U T A R T A :

            Atmesti projektą Nr.P-1920(2). Balsavo: už - 36, prieš - 1, susilaikė 7.

 

17.37 val.

S V A R S T Y T A :

            Reorganizuoto Lietuvos elektros energetikos ūkio veiklos įstatymo projektas Nr.P-2512 (pateikimas)

            Pranešėjas – Seimo narys S.Malkevičius

 

            Klausė Seimo nariai: A.Stasiulevičius, J.Mocartas, K.Šavinis, J.Listavičius, K.Trapikas, A.Sėjūnas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: S.R.Petrikis, K.Šavinis.

 

Užsiregistravo 48 Seimo nariai (17.54 val.).

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavo: už - 33, prieš - 3, susilaikė 11.

            Replikavo Seimo narys J.Valatka.

 

N U T A R T A :

            1. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Ekonomikos komitetą (bendru sutarimu).

            2. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą - 2000 06 13 (bendru sutarimu).

 

17.56 val.

S V A R S T Y T A :

            Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-2551 (pateikimas)

            Pranešėjas - Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Ž.Jackūnas

 

            Klausė Seimo nariai: J.Listavičius, S.Slavickas, S.Kubiliūnas, D.Paukštė.

 

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą (bendru sutarimu).

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą - 2000 06 13 (bendru sutarimu).

 

18.10 val.

S V A R S T Y T A :

Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 4, 5, 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.P-1791(3*)  (teikėjas - Seimo narys M.Briedis) (svarstymas)

 

Pagrindinio - Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto vardu kalbėjo šio komiteto pirmininkas Ž.Jackūnas.

Diskusijoje kalbėjo Seimo narė M.Šerienė (Moderniųjų krikščionių demokratų frakcijos vardu siūlė daryti svarstymo pertrauką).

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: L.Sabutis, S.Pečeliūnas, M.Briedis.

Užsiregistravo 40 Seimo narių (18.24 val.).

 

Balsuota, ar pritarti Moderniųjų krikščionių demokratų frakcijos siūlymui daryti svarstymo pertrauką: už - 29, prieš - 6, susilaikė 2. Pritarta.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: S.Pečeliūnas, A.Raškinis, S.Šaltenis.

            Alternatyvus balsavimas: už 3 savaičių pertrauką balsavo 28, už 2 savaičių pertrauką - 10.

 

N U T A R T A :

            Daryti šio projekto 3 savaičių svarstymo pertrauką.

            Replikavo Seimo narys A.Raškinis.

 

 

Seimo narių pareiškimai

 

            Seimo narys J.Karosas perskaitė pareiškimą dėl incidento Kalniškėje minint Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną (pridedamas).

            Seimo narys K.Šavinis perskaitė pareiškimą dėl “Lietuvos energijos” finansinių sunkumų (pridedamas).

            Seimo narys A.Vaižmužis perskaitė Kupiškio raj. žemdirbių kreipimąsi į Respublikos Prezidentą, Vyriausybę, Seimą dėl katastrofiškos padėties žemės ūkyje (pridedamas).

            Seimo narė R.Hofertienė perskaitė pareiškimą dėl pasikartojančių pažeidimų  Seimo narių atžvilgiu, kreipėsi į Seimo valdybą išnagrinėti pasikėsinimo į Seimo narę ministrę I.Degutienę faktą (pridedamas).

            Seimo narys J.Šimėnas perskaitė pareiškimą Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai, Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijai, Aplinkos ministerijai, Seimui dėl Neringos mero S.Mikelio elgesio (pridedamas).

 

            Kadangi pranešėjas Seimo narys J.Mocartas posėdyje nedalyvavo, projektų Nr.P-1796(2) ir Nr.P-1797(2) pateikimas atidedamas.

 

Posėdis baigtas

 (18.55 val.)

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo

Pirmininko pavaduotojas                                                         Rimantas Jonas Dagys

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė G.Belickienė