LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

PROTOKOLAS

VIII (pavasario) sesija

2000 m. gegužės 16 d. (antradienis)

Rytinis plenarinis posėdis

Nr.36(471)

(Posėdžio pradžia - 10.02 val.)

 

Posėdžio pirmininkas - Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas A.Vidžiūnas

 

Užsiregistravo 76 Seimo nariai (10.02 val.).

10.02 val.

S V A R S T Y T A :

            2000 m. gegužės 16 d. (antradienio) darbotvarkė

            Pranešėjas - Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas A.Vidžiūnas informavo apie darbotvarkės pakeitimus, kuriems pritarė Seniūnų sueiga.

 

Dėl projekto Nr.P-2409 kalbėjo Seimo nariai: J.Listavičius, L.Sabutis.

 

N U T A R T A :

            Patvirtinti patikslintą 2000 m. gegužės 16 d. (antradienio) darbotvarkę (bendru sutarimu).

 

            Nauja balsų skaičiavimo grupė:

D.Paukštė (frakcija “Socialdemokratija-2000”),

P.Šakalinis (Tėvynės sąjungos - Lietuvos konservatorių frakcija),

P.Šalčius (Tėvynės sąjungos - Lietuvos konservatorių frakcija),

G.Šileikis (Centro frakcija),

I.Uždavinys (Krikščionių demokratų frakcija)

patvirtinta bendru sutarimu.

 

10.06 val.

S V A R S T Y T A :

            Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto projektas Nr.P-2412(2*) (priėmimas) (teikėjas – Seimo narys A.Katkus)

            Pranešėjas - Teisės ir teisėtvarkos komiteto atstovas E.Bičkauskas

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo: Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas L.Sabutis ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas  A.Katkus.

 

            Posėdžio pirmininko siūlymui šiandien priimti tik tuos straipsnius, kuriems nepateikta pataisų, pritarta bendru sutarimu.

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

2, 3 straipsniai atidedami.

            4 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys V.Žiemelis.

5 straipsnis atidedamas.

            6, 7 straipsniai priimti bendru sutarimu.

8 straipsnis atidedamas.

            9 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

10 straipsnis atidedamas.

            11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 straipsniai priimti bendru sutarimu.

22, 23, 24 straipsniai atidedami.

            25 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

26 straipsnis atidedamas.

            27 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

28, 29 straipsniai atidedami.

 

            Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys L.Sabutis, Seimo Pirmininkas V.Landsbergis.

            Baigiamąjį žodį pasakė pranešėjas - Teisės ir teisėtvarkos komiteto atstovas E.Bičkauskas.

Kalbėjo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė G.Imbrasienė.

 

N U T A R T A :

            Daryti šio projekto priėmimo pertrauką iki 2000 m. gegužės 23 d. (bendru sutarimu).

 

10.22 val.

S V A R S T Y T A :

            Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektas Nr.P-2413(2*) (priėmimas) (teikėjas – Seimo narys A.Katkus)

            Pranešėjas - Teisės ir teisėtvarkos komiteto atstovas E.Bičkauskas

 

            1, 2, 3, 4, 5 straipsniai priimti bendru sutarimu.

            6 straipsnis atidedamas.

 

N U T A R T A :

            Daryti šio projekto priėmimo pertrauką iki 2000 m. gegužės 23 d. (bendru sutarimu).

 

10.23 val.

S V A R S T Y T A :

            Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 5 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.P-2414(2*) (priėmimas)

            Pranešėjas - Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas A.Katkus

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

2 straipsnis atidedamas.

 

N U T A R T A :

            Daryti šio projekto priėmimo pertrauką iki 2000 m. gegužės 23 d. (bendru sutarimu).

 

10.24 val.

S V A R S T Y T A :

            Atostogų įstatymo 2 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.P-2415(3*) (priėmimas)

            Pranešėjas - Socialinių reikalų ir darbo komiteto atstovas R.Kupčinskas

 

            Kalbėjo Seimo narys L.Sabutis.

            1 straipsnis (su Teisės departamento pastaba) priimtas bendru sutarimu.

2 straipsnis atidedamas.

 

N U T A R T A :

            Daryti šio projekto priėmimo pertrauką iki 2000 m. gegužės 23 d. (bendru sutarimu).

 

10.26 val.

S V A R S T Y T A :

            Atmintinų dienų įstatymo 1 straipsnis papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-2398(2*) (teikėjas - Seimo narys R.Smetona)

            Pranešėjas – Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Ž.Jackūnas

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: J.Karosas (LDDP frakcijos vardu), V.Čepas, A.Raškinis.

 

Užsiregistravo 94 Seimo nariai (10.32 val.).

N U T A R T A :

            Priimti Atmintinų dienų įstatymo 1 straipsnis papildymo ir pakeitimo įstatymą. Balsavo: už - 74, prieš - 0, susilaikė 10.

 

10.33 val.

S V A R S T Y T A :

           Atmintinų dienų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.P-2501(2*) (priėmimo tęsinys) (teikėjas - Seimo narys A.Stasiškis)

            Pranešėjas - Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto atstovas A.Raškinis

 

Dėl redakcijos kalbėjo Seimo Pirmininkas V.Landsbergis.

 

N U T A R T A :

            Daryti šio projekto priėmimo pertrauką (bendru sutarimu).

 

10.37 val.

S V A R S T Y T A :

            Bibliotekų įstatymo 16 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.P-2449(2*) (priėmimas) (teikėjas - Seimo narys K.Šavinis)

            Pranešėjas - Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Ž.Jackūnas

 

            Dėl Seimo nario A.Raškinio pataisos kalbėjo Seimo nariai: A.Raškinis, M.Končius, J.Listavičius.

 

Užsiregistravo 85 Seimo nariai (10.43 val.).

 

            Posėdžio pirmininkas kreipėsi į Seimo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininką (dėl triukšmo salėje).

Balsuota, ar pritarti siūlymui svarstyti A.Raškinio pataisą: už - 15, prieš - 26, susilaikė 29. Šiam siūlymui nepritarta.

 

Užsiregistravo 90 Seimo narių (10.45 val.).

 

N U T A R T A :

            Priimti Bibliotekų įstatymo 16 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymą. Balsavo: už - 82, prieš - 0, susilaikė 1

 

 

10.46 val.

S V A R S T Y T A :

           Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-2463(2*) (svarstymas) (teikėjas – Seimo narys A.Matulas)

 

            Pagrindinio – Žmogaus teisių komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovė N.Vaitiekūnienė.

Papildomų komitetų vardu kalbėjo Seimo nariai: A.Sakalas (Teisės ir teisėtvarkos komiteto vardu), L.Sabutis (Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu).

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narė S.Daubaraitė.

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

10.51 val.

S V A R S T Y T A :

            SSRS okupacijos žalos kompensavimo įstatymo projektas Nr.P-2507 (pateikimas)

            Pranešėjas - Seimo Pirmininkas V.Landsbergis

 

Klausė Seimo nariai: J.Listavičius, M.Pronckus, R.Survila, P.Gylys, R.Smetona, R.Ozolas, F.Palubinskas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A.Raškinis, V.Andriukaitis.

 

Užsiregistravo 77 Seimo nariai (11.17 val.).

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavo: už - 54, prieš - 12, susilaikė 10

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą (bendru sutarimu).

            3. Paskirti papildomu komitetu šiam projektui svarstyti Užsienio reikalų komitetą (bendru sutarimu).

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2000 06 06 (bendru sutarimu).

 

11.19 val.

S V A R S T Y T A :

            Seimo nutarimo "Dėl Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijos patvirtinimo" projektas Nr.P-2320(3*) (svarstymas) (teikėjas - LRV/žemės ūkio ministras E.Makelis)

 

            Pagrindinio – Kaimo reikalų komiteto vardu kalbėjo šio komiteto pirmininkas V.Lapė.

Papildomų komitetų vardu kalbėjo Seimo nariai: A.Grumadas (Aplinkos apsaugos komiteto vardu), J.Listavičius (Biudžeto ir finansų komiteto vardu), S.Burbienė (Ekonomikos komiteto vardu).

            Diskusijoje kalbėjo Seimo narys R.Ozolas (Centro frakcijos vardu).

           

N U T A R T A :

            Daryti šio projekto svarstymo pertrauką ir pratęsti diskusiją rytinio posėdžio pabaigoje (bendru sutarimu).

 

PERTRAUKA

(11.42 - 12.02 val.)

 

            Posėdžio pirmininkas - Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas A.Vidžiūnas

 

Užsiregistravo 33 Seimo nariai (12.02 val.).

12.03 val.

S V A R S T Y T A :

            1. Paramos mirties atveju įstatymo 1 ir 2 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.P-2400 (teikėja - socialinės apsaugos ir darbo ministrė I.Degutienė)

           2. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ir 20, 21 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas Nr.P-2474(2*) (teikėjas – Seimo narys R.Kupčinskas)

           3. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros laikinojo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-2486(2*) (teikėjas – Seimo narys R.Kupčinskas)

(svarstymas)

 

            Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovė D.Aleksiūnienė.

Papildomo – Biudžeto ir finansų komiteto vardu kalbėjo šio komiteto pirmininkas J.Listavičius.

           

N U T A R T A :

            Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

12.10 val.

S V A R S T Y T A :

          1. Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo projektas Nr.P-2298(2)

            2. Darbo apmokėjimo įstatymo papildymo 71 straipsniu įstatymo projektas Nr.P-2299

(svarstymas) (teikėja - LRV/socialinės apsaugos ir darbo ministrė I.Degutienė)

 

            Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu kalbėjo šio komiteto pirmininkė B.Visokavičienė (pagrindinis komitetas siūlo projektą Nr.P-2298(2) grąžinti Vyriausybei tobulinti bei daryti projekto Nr.P-2299 svarstymo pertrauką).

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narė V.Aleknaitė-Abramikienė.

 

N U T A R T A :

            Grąžinti projektą Nr.P-2298(2) Vyriausybei tobulinti bei daryti projekto Nr.P-2299 svarstymo pertrauką  (bendru sutarimu).

 

12.16 val.

S V A R S T Y T A :

            Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-2231 (pateikimas)

            Pranešėjas – Seimo narys A.Šimėnas

 

Klausė Seimo nariai: J.Listavičius, A.Andriuškevičius, P.Gražulis, Algirdas Butkevičius, A.Raškinis, S.Čirba, A.Vaižmužis.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A.Sakalas, A.Andriuškevičius.

 

Užsiregistravo 60 Seimo narių (12.35 val.).

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavo: už - 35, prieš - 3, susilaikė 15.

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Biudžeto ir finansų komitetą (bendru sutarimu).

            3. Paskirti papildomais komitetais šiam projektui svarstyti Ekonomikos bei Švietimo, mokslo ir kultūros komitetus (bendru sutarimu).

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2000 06 15 (bendru sutarimu).

 

12.37 val.

S V A R S T Y T A :

            Rinkliavų įstatymo projektas Nr.P-2409(3*) (svarstymo tęsinys) (teikėjas - LRV/finansų ministras V.Dudėnas)

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo: pagrindinio - Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas J.Listavičius bei papildomo - Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas L.Sabutis.

 

N U T A R T A :

            Daryti šio projekto svarstymo pertrauką iki 2000 m. gegužės 25 d. (bendru sutarimu).

 

12.42 val.

S V A R S T Y T A :

            Mokesčių ir įmokų mokėtojų reikalavimų ir įsipareigojimų valstybės ir savivaldybių biudžetams bei valstybės pinigų fondams įskaitymo laikinasis įstatymo projektas Nr.P-2266(2) (pateikimas) (teikėja – Seimo narė E.Kunevičienė)

 

            Posėdžio pirmininkas - Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas A.Vidžiūnas pateikė informaciją dėl projekto Nr.P-2266(2) pateikimo procedūros.

 

            Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: E.Kunevičienė, R.Survila.

 

Užsiregistravo 65 Seimo nariai (12.44 val.).

 

            Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą atmesti šį projektą balsavo 41, už pasiūlymą grąžinti iniciatoriams tobulinti – 20. Pritarta pirmajam pasiūlymui.

 

N U T A R T A :

            Atmesti projektą Nr.P-2266(2).

 

            Replikavo Seimo narys J.Listavičius.

 

12.48 val.

S V A R S T Y T A :

            Protekcinių (apsaugos) priemonių įstatymo projektas Nr.P-2345Gr. (Respublikos Prezidento grąžintas Seimui pakartotinai svarstyti) (pateikimas)

            Pranešėjas - Respublikos Prezidento patarėjas-Teisės departamento vadovas A.Abramavičius

 

            Klausė Seimo nariai: J.Listavičius, A.Šimėnas, I.Uždavinys, A.Sakalas, A.Raškinis, Seimo Pirmininkas V.Landsbergis.

 

N U T A R T A :

            1. Svarstyti grąžintą įstatymą iš naujo (bendru sutarimu).

            2. Paskirti šio įstatymo svarstymą Seimo posėdyje 2000 m. gegužės 23 d. (bendru sutarimu).

 

13.06 val.

S V A R S T Y T A :

            Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-2519 (pateikimas)

            Pranešėjas - Seimo narys J.Mocartas

 

Klausė Seimo nariai: J.Listavičius, J.Valatka, A.Andriuškevičius, A.Sakalas, S.Čirba, J.Beinortas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A.Sakalas, A.Andriuškevičius.

 

Užsiregistravo 60 Seimo narių (13.21 val.).

 

            Balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už - 25, prieš - 14, susilaikė 18. Šiam pasiūlymui nepritarta.

           

N U T A R T A :

            Grąžinti projektą Nr.P-2519 iniciatoriams tobulinti (bendru sutarimu).

 

13.23 val.

S V A R S T Y T A :

           Atmintinų dienų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.P-2501(2*) (priėmimo tęsinys) (teikėjas - Seimo narys A.Stasiškis)

            Pranešėjas - Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto atstovas A.Raškinis

 

            Suderintai redakcijai pritarta bendru sutarimu.

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: A.Patackas, V.Čepas.

Užsiregistravo 58 Seimo nariai (13.25 val.).

N U T A R T A :

            Priimti Atmintinų dienų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymą. Balsavo: už - 45, prieš - 0, susilaikė 4.

 

13.26 val.

S V A R S T Y T A :

            Seimo nutarimo "Dėl Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijos patvirtinimo" projektas Nr.P-2320(3*) (svarstymo tęsinys) (teikėjas - LRV/žemės ūkio ministras E.Makelis)

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: K.Prunskienė, M.Pronckus, M.Šerienė (Moderniųjų krikščionių demokratų frakcijos vardu), R.Čiupaila.

            Kalbėjo žemės ūkio ministras E.Makelis.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: V.Knašys, V.Lapė.

 

Užsiregistravo 47 Seimo nariai (13.59 val.).

 

 

N U T A R T A :

            Pritarti pagrindinio komiteto pateiktam projektui Nr.P-2320(3*)  po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavo: už - 31, prieš - 0, susilaikė 12.

 

 

Posėdis baigtas

 (14.00 val.)

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo

Pirmininko pirmasis pavaduotojas                                                               Arvydas Vidžiūnas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė T.Juršėnienė