LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ekonomikos komitetas

 

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. I-1367 36 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO Nr. XIVP–2820

 

2023-09-27 Nr. 108-P-43

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje (nuotoliniu būdu) dalyvavo: Komiteto pirmininkas Kazys Starkevičius, Komiteto pirmininko pavaduotojas Gintautas Paluckas, Komiteto nariai: Andrius Bagdonas, Viktoras Fiodorovas, Andrius Kupčinskas, Deividas Labanavičius, Laima Mogenienė, Ieva Pakarklytė, Jonas Pinskus, Paulius Saudargas, Mindaugas Skritulskas.

Komiteto biuro vedėja Rima Petkūnienė, patarėjai: Raimonda Danė,  Rasa Ona Duburaitė, Laura Jasiukėnienė, Irina Jurkšuvienė, Darius Šaltmeris, padėjėja Zita Jodkonienė.

Kviestieji asmenys: Susisiekimo ministerijos Ateities susisiekimo politikos grupės vadovas Darius Stravinskas, Ateities susisiekimo politikos grupės vyresnysis patarėjas Albertas Turonis.

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos:

Eil. Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai, pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2023-06-05

2

3,

4

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šią pastabą.

Siekiant teisinio aiškumo, projekto 2 straipsnio 3 ir 4 dalyse vietoj žodžių „toje dalyje nurodytiems juridiniams asmenims“ įrašytini atitinkamai žodžiai „LNSS asmens ir (ar) visuomenės sveikatos priežiūros viešosioms įstaigoms, kurių savininkas (dalininkas) yra valstybė“ bei „LNSS asmens ir (ar) visuomenės sveikatos priežiūros viešosioms įstaigoms, kurių savininkas (dalininkas) yra savivaldybė“.

 

Pritarti

Pasiūlymas:

Įstatymo projekto 2 straipsnio 3 ir 4 dalis išdėstyti taip:

3. Šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje išdėstytos Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 36 straipsnio 2 dalies nuostatos taikomos ir valstybės nekilnojamajam turtui, kuris LNSS asmens ir (ar) visuomenės sveikatos priežiūros viešosioms įstaigoms, kurių savininkas (dalininkas) yra valstybė, toje dalyje nurodytiems juridiniams asmenims yra perduotas patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo pagal patikėjimo sutartis, sudarytas iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

4. Šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje išdėstytos Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 36 straipsnio 3 dalies nuostatos taikomos ir savivaldybės nekilnojamajam turtui, kuris LNSS asmens ir (ar) visuomenės sveikatos priežiūros viešosioms įstaigoms, kurių savininkas (dalininkas) yra savivaldybė, toje dalyje nurodytiems juridiniams asmenims yra perduotas patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo pagal patikėjimo sutartis, sudarytas iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų, komisijų pasiūlymai: nepaskirta.

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai: pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui Nr. XIVP–2820(2) ir Komiteto išvadoms.

8. Balsavimo rezultatai: : pritarta bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Andrius Kupčinskas, Deividas Labanavičius.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta.

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas įstatymo projektas Nr. XIVP-2820(2) ir jo lyginamasis variantas.

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                                         Kazys Starkevičius

 

 

 

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėja Irina Jurkšuvienė