LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUSMIŲ VYKDYMO KODEKSO PAKEITIMO  ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2020-06-01 Nr. XIIIP-3868 (2)

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1.Tikslintinas įstatymo projekto 7 straipsnio 1 dalimi keičiamo įstatymo 73 straipsnio  2 punktas, kadangi straipsnio dalių punktai yra numeruojami arabiškais skaitmenimis ir po jų rašomi uždaromieji skliaustai.

2. Tikslintina įstatymo projekto 12 straipsnio 1 dalis, kadangi siūloma pakeisti ir naujai išdėstyti visą keičiamo įstatymo 85 straipsnį, tačiau tekste yra dėstoma tik šio straipsnio 1 dalis. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad įstatymo projekto lyginamajame variante yra nurodoma, kad keičiama tik keičiamo įstatymo  85 straipsnio 1 dalis, bet ne visas 85 straipsnis.

 

 

Departamento direktorius                                                                                                 Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Šambaraitė, tel. (8 5) 239 6850, el. p. [email protected]

S. Zamara, tel. (8 5) 239 6895, el. p. [email protected]