2020-05-05 

 

PASIŪLYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIENKARTINĖS IŠMOKOS SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ IR ŠALPOS IŠMOKŲ GAVĖJAMS

ĮSTATYMo projekto NR. XIIIP- 4778

 

 

 

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

3

 

 

Pasiūlymas: Pakeisti Įstatymo projekto 3 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

„1. Teisę į vienkartinę išmoką turi asmenys,:

1)      kurie teisę gauti šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodytas išmokas įgijo iki 2020 m. gruodžio 31 d.

2)      kurių pajamos neviršija 3 VRP dydžio

3)      gyvenantiems Lietuvoje

2. Asmuo, nepriklausomai nuo jo teisės gauti  šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodytas išmokas skaičiaus, turi teisę gauti vieną vienkartinę išmoką.

3.2. Teisė gauti vienkartinę išmoką nepaveldima.“

 

 

 

 

Teikia:

Seimo nariai                                                                                                   Algirdas Sysas