2017-10-17

 

 

PASIŪLYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠEIMOS STIPRINIMO ĮSTATYMO

PROJEKTO Nr. XIIP-4255(2)

 

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

 

str.

str. d.

p.

 

1.

Preambulė

 

 

Argumentai: Turint strateginį politinį tikslą stiprinti šeimą, svarbu pabrėžti tas Konstitucines nuostatas, kurios įtvirtina šeimos instituto prigimtinį pobūdį ir išskirtinio valstybės dėmesio šeimai, priežastis.

 

Pasiūlymas: papildyti preambulę ir ją išdėstyti taip:

gerbdamas ir remdamas konstitucinę nuostatą, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas;

 

2.

9.

2.

 

Argumentai: įstatymas numato ypatingą instituciją: Nacionalinę šeimos tarybą, priskiria jai patariamąjį vaidmenį, bet neapibrėžia šios institucijos patarimų ar rekomendacijų teikimų Seimui, Vyriausybei bei Šeimos politikos komisijai, teisinį pagrindą. Dėl šios priežasties Seimas, Vyriausybė ar Šeimos politikos komisija gali paprasčiausiai formaliai žiūrėti į Nacionalinės šeimos tarybos rekomendacijas, jų nepaisyti, o Nacionalinės šeimos tarybos pranešimai Seime gali virsti formaliu pasikalbėjimu.

 

Pasiūlymas: pakeisti 9 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Nacionalinė šeimos taryba dalyvauja Seimui, Vyriausybei bei Šeimos politikos komisijai formuojant šeimos politiką ir nustatant strategines šeimos politikos kryptis ir šeimos stiprinimo prioritetus, palaiko ryšius su Lietuvos šeimomis, šeimų organizacijomis ir su šeimomis dirbančiomis organizacijomis, analizuoja jų lūkesčius, teikia Seimui ir Vyriausybei išvadas ir pasiūlymus dėl šeimos politikos įgyvendinimo.

 

 

3.

10.

 

1.

Argumentai: Įstatyme neapibrėžtas Vyriausybės ir Nacionalinės šeimos tarybos bendradarbiavimo pobūdis. To pasekoje Vyriausybė gali visiškai nepaisyti Nacionalinės šeimos tarybos rekomendacijų.

Pasiūlymas: pakeisti 10 straipsnio 1 punktą ir jį  išdėstyti taip:

1) atsižvelgdama į Nacionalinės šeimos tarybos rekomendacijas, užtikrina šeimos politikos įgyvendinimą, koordinuoja ministerijų ir Vyriausybės įstaigų veiklą įgyvendinant šeimos politiką reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus;

 

 

4.

11.

3.

 

Argumentai: Įstatyme visiškai nereglamentuotas Šeimos politikos komisijos ir Nacionalinės šeimos tarybos bendradarbiavimas. Tuo tarpu šis bendradarbiavimas turėtų būti nuolatinis. Tai būtų visuomenės atstovų ir Vyriausybės bendros pastangos stiprinant šeimą ir užtikrintų tiesioginį visuomenės poveikį valstybės šeimos politikai.  Be tokio bendradarbiavimo Šeimos politikos komisijos funkcijos dubliuotų įprastinę Vyriausybės kompetenciją – koordinuoti visų valstybės institucijų veiklą.

 

Pasiūlymas: pakeisti 11 straipsnio 3 dalį ir ją  išdėstyti taip:  

3. Šeimos politikos komisija svarsto su šeimos politika, jos formavimu ir įgyvendinimu susijusius svarbiausius rengiamus teisės aktų projektus, atsižvelgia į galiojančius teisės aktus, teikia rekomendacijas šeimos politiką formuojančioms ir įgyvendinančioms institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms. Savo veikloje ji remiasi Nacionalinės šeimos tarybos rekomendacijomis.

 

 

 

 

Teikia

Seimo nariai                                                                                              Algimantas Dumbrava

                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                    Petras Gražulis