LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

 

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA (2)

DĖL GAUTŲ NAUJŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 115, 122, 125, 137, 187, 205 IR 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO BEI KODEKSO PAPILDYMO 1071, 1131 IR 1871 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-4857(3)

 

2023-04-26 Nr. 102-P-16

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkė Irena Haase, komiteto pirmininko pavaduotoja Agnė Širinskienė, komiteto nariai:
Arvydą Anušauską pavaduojanti Liuda Pocinienė, Aušrinę Armonaitę pavaduojantis Kasparas Adomaitis, Česlav Olševski, Julius Sabatauskas, Vilius Semeška, Algirdas Stončaitis, Andrius Vyšniauskas.

Komiteto biuro vedėja Dalia Komparskienė, patarėjos: Martyna Civilkienė, Jurgita Janušauskienė, Rita Karpavičiūtė, Dalia Latvelienė, Irma Leonavičiūtė, Rita Varanauskienė, Loreta Zdanavičienė, vyriausioji specialistė Aidena Bacevičienė, padėjėjos: Meilė Čeputienė, Rivena Zegerienė.

Teisingumo ministerijos Baudžiamosios justicijos grupės vadovė Simona Mesonienė, Teisingumo ministerijos Baudžiamosios justicijos grupės vyriausiasis patarėjas Jevgenijus Kuzma.

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai: negauta.

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo narė Irena Haase

2023-04-25

12

1

 

 

Argumentai:

Atsižvelgiant į tai, kad Seimas 2023 m. balandžio 25 d., svarstydamas Baudžiamojo kodekso pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-4856(3) padarė pertrauką iki balandžio 27 d. Seimo posėdžio, akivaizdu, kad iki 2023 m. gegužės 1 d. nebus spėta priimti, Prezidentui pasirašyti ir oficialiai paskelbti priimtą įstatymą ir jis šiai datai negalės įsigalioti. Todėl siūlytina pavėlinti visų lydimųjų įstatymų, esančių pakete įsigaliojimo datą.

Pasiūlymas:

Pakeisti Projekto 12 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Šis įstatymas, išskyrus 11 straipsnio 5 dalį, įsigalioja 2023 m. gegužės birželio 1 d.“

 

 

Pritarti

 

Balsavimo rezultatai: už – 4, prieš – 4, susilaikė – 0.

Pirmininkės balsas „už“ nulėmė balsavimo rezultatus.

 

 

 

Komiteto pirmininkė                                                                           (Parašas)                                                                                              Irena Haase

 

 

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėja L. Zdanavičienė