Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

VAKARINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2021-11-18  Nr. SPP-115

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo pirmininko pavaduotojas J. Sabatauskas.

 

Užsiregistravo 62 Seimo nariai (14.01 val.)

 

14.02 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Erikos Leonaitės skyrimo Lietuvos Respublikos Seimo kontroliere“ projektas Nr. XIVP-1114 (teikėja – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen) (pateikimas).

Pranešėja – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen.

 

            Kalbėjo ir į Seimo narių klausimus atsakė kandidatė į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus pareigas E. Leonaitė.

 

            Klausė Seimo nariai: T. V. Raskevičius, I. Kačinskaitė-Urbonienė, J. Razma, R. Tamašunienė, S. Tumėnas, P. Gražulis, L. Nagienė.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys V. Bakas.

 

NUTARTA:

            1. Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą Seimo statuto nustatyta tvarka.

            2. Pagrindinis komitetas – Žmogaus teisių komitetas. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Svarstymo Seimo posėdyje data – 2021-11-25. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

14.29 val.

           SVARSTYTA. Sporto įstatymo Nr. I-1151 23 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-935 (teikėjas – Respublikos Prezidentas) (pateikimas).

            Pranešėjas – Respublikos Prezidento patarėjas P. Baltokas.

 

Klausė Seimo nariai: S. Jovaiša, M. Ošmianskienė, L. Nagienė, I. Pakarklytė, R. Šarknickas, L. Girskienė.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Vinkus, M. Ošmianskienė.

 

            Balsavimas vyks numatytu laiku (15.15 val.)

 

 

14.47 val.

           SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. IX-907 „Dėl Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIVP-1085 (teikėjai – Vyriausybė / krašto apsaugos ministras A. Anušauskas) (pateikimas).

            Pranešėjas – krašto apsaugos ministras A. Anušauskas.

 

            Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

 

14.50 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 7, 141, 142 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 511 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-873.

            2. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 7, 141, 142 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 511 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-874 (teikėjai – R. Vaitkus / 4 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys R. Vaitkus.  

 

Klausė Seimo nariai: V. Ąžuolas, V. Pranckietis.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: V. Ąžuolas, V. Pranckietis.

 

            Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

 

14.59 val.

           SVARSTYTA. Architektūros įstatymo Nr. XIII-425 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1042 (teikėjai – K. Adomaitis, S. Gentvilas) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys K. Adomaitis.   

 

Klausė Seimo nariai: R. Šarknickas, J. Pinskus, L. Girskienė.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys J. Džiugelis (siūlė prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto).

 

            Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

 

15.10 val.

           SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Arūno Sodonio peticijos“ projektas Nr. XIVP-1106 (teikėjai – E. Pupinis / Peticijų komisija) (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

            Pranešėjas – Peticijų komisijos pirmininkas E. Pupinis.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys E. Gentvilas.

 

            Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

 

15.14 val.

           SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. XIV-6 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo seniūnų sueigos sudarymo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIVP-1112 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

            Pranešėjas – Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas J. Razma.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. XIV-6 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo seniūnų sueigos sudarymo“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už 99, prieš 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 99 Seimo nariai (15.15 val.)

 

 

15.16 val.

           SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIV-30 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų sudarymo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIVP-1121 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

            Pranešėjas – Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas J. Razma.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

            1–6 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIV-30 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų sudarymo“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už 100, prieš 0, susilaikė 9. (Užsiregistravo 109 Seimo nariai (15.20 val.)

 

 

15.21 val.

           SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Arūno Sodonio peticijos“ projektas Nr. XIVP-1106 (teikėjai – E. Pupinis / Peticijų komisija) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio nutarimo priėmimo.

 

            NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Arūno Sodonio peticijos“. Balsavimo rezultatai: už 109, prieš 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 112 Seimo narių (15.21 val.)

 

 

15.22 val.

           SVARSTYTA. Sporto įstatymo Nr. I-1151 23 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-935 (teikėjas – Respublikos Prezidentas) (pateikimo tęsinys).

 

Kalbėjo Seimo narys J. Džiugelis (prašė Vyriausybės išvados ir siūlė pavesti Neįgaliųjų teisių bei Jaunimo ir sporto reikalų komisijoms apsvarstyti šį projektą).

 

            NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 98, prieš 0, susilaikė 14. (Užsiregistravo 113 Seimo narių (15.22 val.)

            2. Paskirti Švietimo ir mokslo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Pavesti Jaunimo ir sporto reikalų bei Neįgaliųjų teisių komisijoms apsvarstyti šį projektą. Pritarta bendru sutarimu.

            5. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje IV (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

6. Prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto. Balsavimo rezultatai: už 65, prieš 29, susilaikė 22. (Užsiregistravo 116 Seimo narių (15.24 val.)

 

 

15.25 val.

           SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. IX-907 „Dėl Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIVP-1085 (teikėjai – Vyriausybė / krašto apsaugos ministras A. Anušauskas) (pateikimo tęsinys).

 

            NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 103, prieš 2, susilaikė 4. (Užsiregistravo 110 Seimo narių (15.25 val.)

            2. Paskirti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti Biudžeto ir finansų bei Užsienio reikalų komitetus papildomais komitetais šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2021-12-14. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

15.26 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 7, 141, 142 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 511 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-873.

            2. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 7, 141, 142 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 511 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-874 (teikėjai – R. Vaitkus / 4 Seimo nariai) (pateikimo tęsinys).

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 84, prieš 2, susilaikė 29. (Užsiregistravo 116 Seimo narių (15.27 val.)

2. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Kaimo reikalų komitetą papildomu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje IV (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

15.28 val.

           SVARSTYTA. Architektūros įstatymo Nr. XIII-425 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1042 (teikėjai – K. Adomaitis, S. Gentvilas) (pateikimo tęsinys).

 

            

 

NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 76, prieš 2, susilaikė 35. (Užsiregistravo 113 Seimo narių (15.28 val.)

            2. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje IV (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

15.30 val.

           SVARSTYTA. Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 29, 34, 38 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 61, 193, 201, 202 straipsniais ir 36, 37 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas Nr. XIVP-1095 (teikėjai – Vyriausybė socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (pateikimas).

            Pranešėja – socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė.

 

Klausė Seimo nariai: E. Sabutis, I. Kačinskaitė-Urbonienė, M. Ošmianskienė, L. Kukuraitis, V. Giraitytė-Juškevičienė, R. Šarknickas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys K. Vilkauskas.

 

            Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

 

15.48 val.

           SVARSTYTA. Darbo kodekso 47 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1024 (teikėjas – M. Lingė) (pateikimas).

            Pranešėjas –  Seimo narys M. Lingė.

 

Klausė Seimo narės: I. Kačinskaitė-Urbonienė, L. Nagienė.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narė L. Nagienė.

 

            Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

 

16.00 val.

           SVARSTYTA. Darbo kodekso 217 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-928 (teikėjai – R. Budbergytė / 8 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėja – Seimo narė R. Budbergytė.

 

Klausė Seimo narys M. Lingė.

 

            Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

 

16.04 val.

SVARSTYTA. Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 26 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1082 (teikėjas – A. Bagdonas) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys A. Bagdonas.

 

Klausė Seimo nariai: E. Pupinis, L. Nagienė, R. Šarknickas, K. Vilkauskas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys E. Pupinis.

 

            Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

 

16.13 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-896.

            2. Aplinkos monitoringo įstatymo Nr. VIII-529 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-897.

            3. Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-898 (teikėja – L. Girskienė) (pateikimas).

            Pranešėja – Seimo narė L. Girskienė.

 

Klausė Seimo narė L. Nagienė.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys A. Vinkus.

           

Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

 

16.21 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Civilinio proceso kodekso 754 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-791.

            2. Fizinių asmenų bankroto įstatymo Nr. XI-2000 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-792.

            3. Juridinių asmenų nemokumo įstatymo Nr. XIII-2221 94 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-793 (teikėjai – L. Nagienė / 4 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėja – Seimo narė L. Nagienė.  

 

Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotojas P. Saudargas.

 

 

16.25 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Civilinio proceso kodekso 142 ir 296 straipsnių pakeitimo bei Kodekso papildymo 951 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-885.

            2. Baudžiamojo kodekso 154 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-886 (teikėjai – V. Kernagis / 5 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys V. Kernagis.  

 

Klausė Seimo narys V. Rakutis.

 

            Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

 

16.29 val.

           SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. VIII-1408 „Dėl Seimo Peticijų komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIVP-1017 (teikėjai – E. Pupinis / Peticijų komisija) (pateikimas).

            Pranešėjas – Peticijų komisijos pirmininkas E. Pupinis.

 

 

            Balsavimas vyks numatytu laiku.

 

 

16.30 val.

Seimo narių pareiškimai

 

Seimo narys V. Valkiūnas padarė pareiškimą Latvijos nepriklausomybės dienos proga.

 

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo pirmininko pavaduotojas J. Sabatauskas.

 

 

Seimo narys A. Gedvilas perskaitė pareiškimą.

Seimo narys V. Pranckietis padarė pareiškimą.

Seimo narys A. Kupčinskas padarė pareiškimą.

 

 

16.41 val.

SVARSTYTA. Seimo savaitės (2021-11-22–2021-11-26) – 2021 m. lapkričio 23 d. (antradienio) ir 25 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkė.

Pranešėjas – Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas J. Razma.

 

Klausė Seimo nariai: A. Dumbrava, A. Kupčinskas.

 

NUTARTA. Patvirtinti Seimo savaitės (2021-11-22–2021-11-26) – 2021 m. lapkričio 23 d. (antradienio) ir 25 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkę. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

16.46 val.

           SVARSTYTA. Darbo kodekso 47 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1024 (teikėjas – M. Lingė) (pateikimo tęsinys).

 

            NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 83, prieš 0, susilaikė 6. (Užsiregistravo 89 Seimo nariai (16.47 val.)

            2. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje IV (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

16.48 val.

           SVARSTYTA. Darbo kodekso 217 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-928 (teikėjai – R. Budbergytė / 8 Seimo nariai) (pateikimo tęsinys).

 

            NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 73, prieš 0, susilaikė 20. (Užsiregistravo 93 Seimo nariai (16.48 val.)

            2. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje IV (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

16.49 val.

           SVARSTYTA. Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 26 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1082 (teikėjas – A. Bagdonas) (pateikimo tęsinys).

 

            NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 87, prieš 0, susilaikė 5. (Užsiregistravo 92 Seimo nariai (16.49 val.)

            2. Paskirti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje IV (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

16.50 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-896.

            2. Aplinkos monitoringo įstatymo Nr. VIII-529 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-897.

            3. Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-898 (teikėja – L. Girskienė) (pateikimo tęsinys).

 

            NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 85, prieš 0, susilaikė 7. (Užsiregistravo 93 Seimo nariai (16.50 val.)

            2. Paskirti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIVP-896 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą pagrindiniu komitetu projektams Nr. XIVP-897 ir Nr. XIVP-898 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą papildomu komitetu projektams Nr. XIVP-897 ir Nr. XIVP-898 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            5. Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje IV (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

16.52 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Civilinio proceso kodekso 142 ir 296 straipsnių pakeitimo bei Kodekso papildymo 951 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-885.

            2. Baudžiamojo kodekso 154 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-886 (teikėjai – V. Kernagis / 5 Seimo nariai) (pateikimo tęsinys).

 

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 84, prieš 0, susilaikė 6. (Užsiregistravo 90 Seimo narių (16.52 val.)

2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje IV (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo rezultatų dėl šių projektų kalbėjo Seimo narė M. Navickienė (prašė patikslinti balsavimo rezultatus: ji – už).

 

 

16.54 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Civilinio proceso kodekso 754 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-791.

            2. Fizinių asmenų bankroto įstatymo Nr. XI-2000 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-792.

            3. Juridinių asmenų nemokumo įstatymo Nr. XIII-2221 94 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-793 (teikėjai – L. Nagienė / 4 Seimo nariai) (pateikimo tęsinys).

 

            NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 71, prieš 0, susilaikė 18. (Užsiregistravo 89 Seimo nariai (16.54 val.)

            2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIVP-791 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu projektams Nr. XIVP-792 ir Nr. XIVP-793 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje IV (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

16.55 val.

           SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. VIII-1408 „Dėl Seimo Peticijų komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIVP-1017 (teikėjai – E. Pupinis / Peticijų komisija) (pateikimo tęsinys).

           

 NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Žmogaus teisių komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje IV (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

16.56 val.

SVARSTYTA. Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 29, 34, 38 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 61, 193, 201, 202 straipsniais ir 36, 37 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas Nr. XIVP-1095 (teikėjai – Vyriausybė socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (pateikimo tęsinys).

 

Kalbėjo Seimo narė M. Ošmianskienė (prašė pavesti Neįgaliųjų teisių komisijai apsvarstyti šį projektą).

 

            

 

NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Pavesti Neįgaliųjų teisių komisijai apsvarstyti šį projektą. Pritarta bendru sutarimu.

            5. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2021-12-16. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

Užsiregistravo 92 Seimo nariai (16.57 val.)

 

 

Posėdis baigtas

 (16.58 val.)

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                              Julius Sabatauskas

 

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                              Paulius Saudargas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                               Tatjana Juršėnienė