LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO “DĖL 2019 METŲ PASKELBIMO JĖZUITŲ MISIJOS LIETUVOJE METAIS” PROJEKTO

2017-11-09   Nr. XIIIP-521(2)

Vilnius

 

              Projektas iš esmės atitinka Konstituciją, galiojančius įstatymus bei teisės technikos taisykles, tačiau koreguotinas redakciniu aspektu. Projekto 2 straipsnio 2 punkte žodžiai „Lietuvos Respublikos Vyriausybei“ brauktini kaip pertekliniai. Taip pat Projekto 2 straipsnio 2 punkte minimas „Jėzuitų misijos Lietuvoje komisijos“ pavadinimas turėtų būti suderintas su  šio straipsnio 1 punkte įvardytu  „Jėzuitų misijos Lietuvoje metų komisijos“ pavadinimu.

        Atkreiptinas dėmesys, kad Seimas yra priėmęs 2016 m. lapkričio 8 d. nutarimą Nr. XII-2761 “Dėl 2019 metų paskelbimo Juozo Tumo-Vaižganto metais” ir 2017 m. spalio 12 d. nutarimą Nr. XIII-679 “Dėl 2019 metų paskelbimo Žemaitijos metais“. Be to Seime yra įregistruoti Seimo nutarimų projektai Nr. XIIIP–681 “Dėl 2019 metų paskelbimo Prezidento Antano Smetonos metais“, Nr. XIIIP–1043 “Dėl 2019 metų paskelbimo Lietuvos šaulių sąjungos metais“ ir Nr. XIIIP–1289 “Dėl 2019 metų paskelbimo Lietuvos žydų metais“.

 

 

Departamento direktorius                                                                                    Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

V. Vėgelis, tel. (8 5) 239 6899, el. p. vidmondas.vegelis@lrs.lt