LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 77, 170 IR 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 1701 STRAIPSNIU

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-12-20 Nr. XIVP-3284(2)

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                      Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Drėgvaitė, tel. +370 5 209 6891, el. p. [email protected]

M. Masteikienė, tel. +370 5 209 6843, el. p. [email protected]