PASIŪLYMAS

DĖL VIENKARTINĖS IŠMOKOS SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ IR ŠALPOS IŠMOKŲ GAVĖJAMS ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-4778

2020-05-05

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

2

 

 

Argumentai: siekiant, kad būtų pasiekti projekto aiškinamajame rašte nurodyti tikslai:  „prisidėti prie senatvės pensijos amžių sukakusių asmenų, neįgalių asmenų skurdo mažinimo“, tikslinga nustatyti, kad vienkartinė  išmoka būtų skiriama asmenims, kuriems reikia paramos, tuo tarpu projekte siūloma vienkartinę išmoką skirti nevertinant bendros asmenų visų gaunamų pensijų ar kompensacijų sumos. Siūloma įstatymo projektą papildyti nuostatomis, kad  vienkartinė išmoka asmenims būtų skiriama įvertinus asmens gaunamas pajamas, ir  tuo pačiu padidinti vienkartinės išmokos dydį:

Pasiūlymas: pakeisti įstatymo projekto 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Vienkartinės išmokos dydis

Vienkartinės išmokos dydis yra 200 300 eurų.“

2.

3

1

 

Argumentai: įstatymo projekte siūloma nustatyti sąlygas, kada asmuo gali pretenduoti į vienkartinę išmoką:

Pasiūlymas: pakeisti įstatymo projekto 3 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Teisę į vienkartinę išmoką turi asmenys, kurie teisę gauti šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodytas išmokas įgijo iki 2020 m. gruodžio 31 d. ir kurių  praėjusių 3 mėnesių,  iki vienkartinės išmokos paskyrimo, pajamos per mėnesį  neviršijo 600 eurų.

3.

3

2

 

Argumentai:

Pasiūlymas: įstatymo projekto 3 straipsnio 2 dalį pripažinti netekusia galios, 3 straipsnio 3 dalį laikyti 2 dalimi:

„2. Asmuo, nepriklausomai nuo jo teisės gauti  šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodytas išmokas skaičiaus, turi teisę gauti vieną vienkartinę išmoką.“

4.

4

1

 

 Argumentai: atsižvelgiant į tai, kad siūloma padidinti vienkartinės išmokos dydį, tikslinga ją išmokėti per 2 kartus.

Pasiūlymas: pakeisti įstatymo projekto 4 straipsnio 1 dalį  ir ją išdėstyti taip:

„1. Asmenims, kuriems šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodytos išmokos paskirtos iki  2020 m. birželio 30 d. įskaitytinai, vienkartinės išmokaos dalis 150 eurų išmokama 2020 m. rugpjūčio liepos mėnesį, kita dalis išmokama 2020 m. rugpjūčio mėnesį.“

Teikia

Seimo nariai

Kęstutis Glaveckas

Algirdas Butkevičius

Simonas Gentvilas

Algirdas Sysas

Rima Baškienė (atsiėmė parašą 2020-05-06)

Rasa Petrauskienė

Agnė Bilotaitė