PASIŪLYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAVANORIŠKOS VEIKLOS ĮSTATYMO NR. XI-1500 

PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-3014(2)

 

2023-11-16

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

2

 

6

 

Argumentai: 

Seime svarstomas naujos redakcijos Savanoriškos veiklos įstatymo projektas reglamentuoja savanoriškos veiklos skatinimui ir tolesniam vystymui svarbius aspektus. Todėl svarbu, kad jame apibrėžiamos sąvokos būtų maksimaliai aiškios ir derančios su dešimtmečiais egzistuojančia praktika. Siekiant didesnio aiškumo apibrėžiant savanorišką veiklą, teikiame šiuos siūlomus tobulinimus:

-          aiškiai įvardinti, kad savanoriškai veiklai nėra būtina rašytinė savanorio ir organizacijos sutartis ir kad savanoriška veikla gali kilti iš savanorio bei organizacijos žodinio susitarimo; tai ypač svarbu savanoriškai veiklai vienkartinėse akcijose bei trumpalaikės savanoriškos veiklos metu; 

-          nustatyti, kad savanorišką veiklą gali inicijuoti ir įgyvendinti ne tik priimančios, bet ir koordinuojančios organizacijos, taip kaip jos apibrėžtos svarstomo įstatymo 2 str. 2 dalyje; taip būtų išvengta biurokratinių/administracinių  barjerų, kurie susikurtų praktikoje, jeigu šis reglamentavimas nebūtų nustatytas.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 2 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Savanoriška veikla – savanorio laisva valia neatlyginamai vykdoma visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanoriškos veiklos žodinėje arba rašytinėje sutartyje, kuri sudaryta tarp savanorio ir priimančiosios bei (ar) koordinuojančiosios organizacijos.“

 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                                       Linas Kukuraitis