LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR TARNYBOS PASLAPČIŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1443 2, 13, 15, 16, 18, 19, 36, 39 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2017-05-29 Nr. XIIIP-712

Vilnius

 


 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams ir teisės technikos taisyklių reikalavimams, teikiame šias pastabas:

1.        Atsižvelgiant į tai, kad įstatymo projektu nėra keičiamas Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 39 straipsnis, projekto pavadinime skaičius „39“ brauktinas.

2.        Projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 2 straipsnio 18 dalyje siūloma nustatyti, kad paslapčių subjekto ar tiekėjo darbuotoju laikomas ne tik asmuo, kurį su paslapčių subjektu ar tiekėju sieja tarnybos ar darbo santykiai, tačiau ir asmuo, kurį su paslapčių subjektu ar tiekėju sieja profesinės veiklos ar savarankiškos praktikos atlikimas. Vertinant tokį siūlymą, yra nesuprantama kaip asmuo, užsiimdamas individualia veikla, t.y. savarankiška veikla, kuria versdamasis siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos, gali būti laikomas paslapčių subjekto ar tiekėjo darbuotoju. Pagal tokį reguliavimą, pavyzdžiui ir antstolis, paslapčių subjekte ar pas tiekėją, vykdydamas savo kaip antstolio funkcijas, turėtų būti laikomas jų darbuotoju. Mūsų nuomone, savarankiškasis vertimasis individualia (profesine) veikla savo esme ir turiniu negali būti prilyginamas darbo ar tarnybos santykiams. Vertinant nuostatą dėl savarankiškos praktikos, pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas nustato savanoriškos praktikos, o ne savarankiškos praktikos institutą. Tačiau svarstytina, ar savanorišką praktiką, kuri negali būti ilgesnė nei du mėnesiai, atliekantis asmuo dėl savo praktikos laikinumo ir neapibrėžtumo gali būti prilyginamas paslapčių subjekto darbuotojui, turinčiam teisę įgyti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

3.    Projekto 2 straipsnio ir 7 straipsnio 2 dalies pakeitimų esmėje brauktinas žodis „nauja“.

4.    Derinant projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 13 straipsnio 6 dalį ir projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 15 straipsnio 81 dalį tarpusavyje, projekto 3 straipsniu pildomoje įstatymo 15 straipsnio 81 dalyje po žodžių „ją naudoti“ įrašytini žodžiai „krašto apsaugos ministro ar jo įgalioto asmens sudarytame sąraše nurodyti“. Kitaip sakant, dėl minėtame sąraše nurodytų Lietuvos šaulių sąjungos pareigybių atskiro krašto apsaugos ministro ar jo įgalioto asmens sprendimo nebereikėtų. Pastarojo sprendimo reikėtų tik kitų Lietuvos šaulių sąjungos narių, kurių pareigybių patvirtintame sąraše nėra, atžvilgiu.

5.    Atsižvelgiant į teisės technikos taisykles, projekto 8 ir 9 straipsnius siūlome sujungti į straipsnį, reglamentuojantį įstatymo įsigaliojimą ir įgyvendinimą.

6.    Svarstytina, ar siekiant užtikrinti teisinio reguliavimo tikrumą bei šaulių teisėtus lūkesčius, projekto nereikėtų papildyti pereinamojo laikotarpio nuostatomis, nustatančiomis pareigą tarnybą atliekantiems šauliams, kurių pareigybėms nustatomas reikalavimas turėti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, tokį leidimą ar teisę jie turi įgyti per tam tikrą laiką po įstatymo įsigaliojimo.

 

 

Departamento direktorius                                                                                       Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Mušinskis, tel. (8 5) 239 6356, el. p. [email protected]

R. Rutkauskaitė, tel. (8 5) 239 6545, el. p. [email protected]

P. Veršekys, tel. (8 5) 239 6353, el. p. [email protected]