LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GARANTIJŲ DARBUOTOJAMS JŲ DARBDAVIUI TAPUS NEMOKIAM IR ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ ĮSTATYMO NR. XII-2604

5, 7, 8, 14, 19, 20 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 6, 15 IR 21 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-04-19 Nr. XIVP-2642

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.                   Atkreiptinas dėmesys, kad 2023 m. kovo 23 d. Seime buvo priimtas Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 2, 6, 8, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIV-1818, kuriuo taip pat yra keičiami įstatymo 6 ir 8 straipsniai ir kurio nuostatos taip pat įsigalios 2023 m. liepos 1 d. Atsižvelgus į projektu siūlomus pakeitimus, kartu turi būti teikiamas ir šio įstatymo pakeitimo įstatymo projektas.

2.                   Projekto 3 straipsnio pakeitimo esmėje formuluotė „pirmąją pastraipą“ keistina formuluote „nuostatą iki dvitaškio“.

3.                   Projekto 10 straipsnio 2 dalies formuluotė „iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos“ keistina formuluote „iki 2023 m. birželio 30 d.“

 

 

Departamento direktorius                                                                                      Dainius Zebleckis

 

J. Andriuškevičiūtė, tel. (8 5) 239 6159, el. p. [email protected]

R. Dirgėlienė, tel. (8 5) 239 6350, el. p. [email protected]

A. Dulevičiūtė-Akimovienė, tel. (8 5) 239 6164, el. p. [email protected]