PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ NUSTATYMO METODIKOS ĮSTATYMO

NR. VIII-385 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

XIIIP-3418(2)

 

2019-09-26

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

 

1

 

 

Argumentai:

Pasiūlymu siekiama nustatyti, jog gyventojų pajamų mokesčio netekčių naštos pasidalijimo tarp valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų proporcija būtų paskirstyta sekančiai: valstybės biudžetui tektų 80 procentų gyventojų pajamų mokesčio netekčių naštos, o savivaldybių biudžetams – 20 procentų. Didėjant savivaldybėms perduodamų valstybinių funkcijų skaičiui, bet tam neskiriant papildomo finansavimo, didinti mokestinę naštą savivaldybėms būtų netikslinga. Tad pasiūlymu teikiamas reguliavimas, atsižvelgiant į biudžeto pajamų ir savivaldybių biudžetų pajamų proporcijas, būtų teisingesnis bei leidžiantis savivaldybėms efektyviau atstovauti gyventojų interesams ir teikti kokybiškesnes viešąsias paslaugas.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo projekte 1 straipsniu keičiamą Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„1) pastoviąją gyventojų pajamų mokesčio dalį (procentais), tenkančią visų savivaldybių biudžetams nuo šio mokesčio pajamų į konsoliduotus valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus, išskyrus fiksuoto dydžio gyventojų pajamų mokestį, mokamą už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą. Ateinančių metų pastovioji gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais) apskaičiuojama einamųjų metų pastoviąją gyventojų pajamų mokesčio dalį (procentais) koreguojant atsižvelgus į einamųjų ar ateinančių biudžetinių metų Seimo ir (ar) Vyriausybės sprendimų nulemtus savivaldybių pajamų pokyčius. Dėl Seimo ir (ar) Vyriausybės sprendimų nulemtų savivaldybių pajamų pokyčių, kurie mažintų savivaldybių biudžetų prognozuojamas pajamas, pastovioji gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais) koreguojama taip:

a) jeigu mažėja savivaldybių iš gyventojų pajamų mokesčio gaunamos savivaldybių biudžetų prognozuojamos pajamos, naudojama suma apskaičiuojama pagal formulę:

PSBGPM GPMKVSBNS·GPM % (pt) –  0,3 0,2·GPMKVSBNS, čia:

PSBGPM – savivaldybių biudžetų gyventojų pajamų mokesčio prognozuojama suma gyventojų pajamų mokesčio daliai (procentais) koreguoti;

GPMKVSBNS – konsoliduota valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų gyventojų pajamų mokesčio prognozuojama netekti suma;

GPM%(pt) – einamųjų biudžetinių metų savivaldybių biudžetams patvirtinta pastovioji gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais), tenkanti visų savivaldybių biudžetams nuo šio mokesčio pajamų į konsoliduotus valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus;

b) jeigu mažėja kitos savivaldybių biudžetų gaunamos prognozuojamos pajamos, naudojama visa savivaldybių biudžetų kitų prognozuojamų netekti pajamų suma;“.

 


 

 

 

 

Teikia

Seimo nariai                                       

                       

Edmundas Pupinis

Andrius Kupčinskas

Julius Sabatauskas

Algirdas Butkevičius

Aušrinė Armonaitė

Zenonas Streikus

Rimantas Sinkevičius

Ričardas Juška

Algimantas Dumbrava