2017-05-18

 

 

PASIŪLYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ARCHITEKTŪROS įstatymo PROJEKTUI NR. XIIP-4606(2)

 

 

 

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

21

1

 

Argumentai:

Atsižvelgiant į tai, kad įstatymo projekto svarstymo ir priėmimo procedūros Seime užtruko ir norinti užtikrinti, kad bus tinkamai bei laiku pasirengta įgyvendinti naujai priimtą įstatymą, tikslinga vadovaujantis Teisėkūros pagrindų įstatymo 20 straipsnio 4 dalies nuostata, kuri nurodo, jog teisės aktų, kuriais nustatomas naujas arba keičiamas esamas ūkio subjektų priežiūros teisinis reguliavimas, įsigaliojimas turėtų būti numatytas taikant dviejų datų įsigaliojimą – gegužės 1 d. arba lapkričio 1 d., taip pat šie teisės aktai turi būti priimti ir paskelbti ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki jų įsigaliojimo dienos.

Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo projekto 21 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2017 m. liepos lapkričio 1 d.“

 

 

 

 

Seimo narys                                                                                                     Kęstutis Mažeika