PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

2024 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-3128(2)

 

2023-11-

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

 

 

 

 

Argumentai:

2021 m. rugsėjo 1 d. pasirašytas Lietuvos Respublikos Seime atstovaujamų politinių partijų susitarimas dėl Lietuvos švietimo politikos 2021-2030 m.[1] (toliau – Susitarimas) numato tolygų finansavimo didinimą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau - MTEP) veikloms. Sutarta, kad nuo 2022 metų kasmet tolygiai augant valstybės finansavimui, 2030 metų pabaigoje valstybės biudžeto asignavimai MTEP veiklai aukštajame moksle ir valdžios sektoriuje turi siekti ne mažiau kaip 1 proc. BVP, iki 2024 metų pabaigos – ne mažiau kaip 0,75 proc. BVP. Taigi, Susitarime fiksuota konkreti tarpinio laikotarpio rodiklio reikšmė, kuri turi būti pasiekta iki 2024 metų pabaigos.

Lietuvos Respublikos Seimui pateiktame 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte Nr. XIVP-3128(2) (toliau – Projektas) MTEP veiklai numatyta 324,6 mln. Eur (įskaitant atlyginimus).

Finansų ministerijos paskelbtame Ekonominės raidos scenarijuje 2023-2026 metams (2023 m. rugsėjo 11 d. duomenimis)[2] prognozuojama, kad 2024 m. Lietuvoje BVP (to meto kainomis) sudarys 75 945 mln. Eur.

Šiuo metu Projekte numatytas finansavimas sudaro vos 0,43 proc. BVP. Tai beveik perpus mažiau nei Susitarime fiksuotas dydis. Pagal Susitarimą MTEP veikloms iki 2024 m. pabaigos turi būti skiriama 569,6 mln Eur.

Siekiant Lietuvoje mažinti mokslo ir studijų finansavimo atotrūkį nuo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ir Europos Sąjungos atitinkamo vidurkio bei pasiekti Susitarime numatytus įsipareigojimus ir finansavimo tempus, siūloma MTEP veikloms numatyti papildomai 245 mln. Eur finansavimą.

Pasiūlymas:

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloms 2024 metams numatyti papildomai 245 mln. Eur finansavimą.

 

Lėšų šaltinis:

Skolintos lėšos, patikslinus valstybės deficito skaičiavimus pagal Europos Komisijos 2023 m. lapkričio 15 d. paskelbtas ekonomines prognozes Lietuvai, numatančias 2,3 proc. BVP deficitą.

 

 

Teikia

Seimo nariai:              

Lukas Savickas

                                                           

 

 

 [1] https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/Susitarimas%20d%C4%97l%20Lietuvos%20%C5%A1vietimo%20politikos.pdf

[2] https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/ERS%20aprasymas_2023_rugsejis(2).pdf