Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

RYTINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2018-11-06  Nr. SPP-226

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

            Seimo Pirmininkas V. Pranckietis tarė žodį balsavimo teisės suteikimo Lietuvos moterims 100-mečio proga.

 

10.02 val.

Informaciniai pranešimai.

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė Seimo narės A. Armonaitės pareiškimą dėl pasitraukimo iš Liberalų sąjūdžio frakcijos ir prašymą nelaikyti jos Liberalų sąjūdžio frakcijos nare nuo 2018 m. lapkričio 6 d.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė apie Respublikos Prezidento grąžintus Seimui pakartotinai svarstyti Politinių partijų įstatymo Nr. I-606 2 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIIIP-2266GR ir 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIII-868 15 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIIIP-2470GR.

 

Posėdžio pirmininkas pagal Referendumo įstatymo 10 straipsnio 3 dalį pranešė Seimui apie piliečių reiškiamą iniciatyvą skelbti referendumą ir informavo, kad Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija 2018 m. spalio 25 d. posėdyje įregistravo 21 Lietuvos Respublikos piliečio, turinčio rinkimų teisę, iniciatyvinę grupę privalomiems referendumams paskelbti. Iniciatyvinė grupė siekia: pirma, pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: „Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 50 tūkst. piliečių, turinčių rinkimų teisę“; antra, papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnį 5 dalimi ir ją išdėstyti taip: „Referendumu priimti įstatymai keičiami tik nauju referendumu.“ Pagal Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo 11 straipsnio 5 dalį iniciatyvinė grupė per šešis mėnesius nuo parašų rinkimo lapų išdavimo turi surinkti 300 tūkst. Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę, parašų. Iniciatyvinė grupė parašų rinkimo lapus Vyriausiajai rinkimų komisijai turės grąžinti 2019 m. balandžio 30 d.

 

 

10.05 val.

SVARSTYTA. Seniūnų sueigos patikslinta 2018 m. lapkričio 6 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkė.

            Pranešėjas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

            Kalbėjo Seimo nariai: V. Simulikas (dėl projekto Nr. XIIIP-2585(3), J. Razma (dėl projektų Nr. XIIIP-2656(2), Nr. XIIIP-2771 ir Nr. XIIIP-2805).

 

Balsuota dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIIIP-2585(3): už – 71, prieš – 33, susilaikė 17. Pritarta. (Užsiregistravo 121 Seimo narys (10.06 val.)

 

Balsuota dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo projektus Nr. XIIIP-2656(2), Nr. XIIIP-2771 ir Nr. XIIIP-2805 įrašyti į rytinio posėdžio pradžią: už – 57, prieš – 35, susilaikė 29. Nepritarta. (Užsiregistravo 122 Seimo nariai (10.08 val.)

 

            NUTARTA.   Patvirtinti patikslintą 2018 m. lapkričio 6 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkę. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

10.09 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl NATO greitojo reagavimo pajėgoms, Jungtinėms ekspedicinėms pajėgoms priskirtų Lietuvos Respublikos karinių vienetų ir NATO ir Europos Sąjungos karinėse vadavietėse tarnybą atliekančių Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų dalyvavimo tarptautinėse operacijose“ projektas Nr. XIIIP-2316(2) (teikėjai – Respublikos Prezidentas / krašto apsaugos ministras R. Karoblis) (svarstymas ir priėmimas).

 

Pagrindinio – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas V. Bakas.

Papildomo – Užsienio reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas M. Puidokas.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo narys J. Olekas.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 119, prieš 1, susilaikė 0. (Užsiregistravo 120 Seimo narių (10.11 val.)

 

            Seimo Pirmininko pasiūlymui svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka pritarta bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininko pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso nutarimo kalbėjo Seimo nariai: V. Bakas, P. Gražulis, J. Olekas.

 

            NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl NATO greitojo reagavimo pajėgoms, Jungtinėms ekspedicinėms pajėgoms priskirtų Lietuvos Respublikos karinių vienetų ir NATO ir Europos Sąjungos karinėse vadavietėse tarnybą atliekančių Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų dalyvavimo tarptautinėse operacijose“. Balsavimo rezultatai: už 120, prieš 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 120 Seimo nariai (10.17 val.)

 

Seimo Pirmininkas V. Pranckietis pasveikino Seimo narį P. Gražulį jubiliejaus proga.

 

 

10.19 val.

            SVARSTYTATarptautinių operacijų, pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymo Nr. I-555 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2379(2) (teikėjai – V. Bakas / 9 Seimo nariai) (svarstymas ir priėmimas).

 

Pagrindinio – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas V. Bakas.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo narys A. Anušauskas.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 117, prieš 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 118 Seimo narių (10.21 val.)

 

            Seimo Pirmininko pasiūlymui svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka pritarta bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininko pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            NUTARTA. Priimti Tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymo Nr. I-555 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 123, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 123 Seimo nariai (10.22 val.)

 

 

10.23 val.

            SVARSTYTAKrašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 63 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1533(2) (teikėjai – V. Bakas, V. Vingrienė / 61 Seimo narys) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas V. Bakas.

Papildomo – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas J. Varkalys.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: A. Anušauskas, A. Sysas, A. Gumuliauskas, J. Olekas.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo nariai: V. Bakas, A. Sysas.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 66, prieš 4, susilaikė 34. (Užsiregistravo 108 Seimo nariai (10.43 val.)

 

Replikavo Seimo nariai: J. Olekas, V. Bakas, R. Juknevičienė, V. Bakas.

 

 

10.44 val.

            SVARSTYTAAdministracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 33, 64, 99, 108, 109, 127, 132, 137, 143, 150, 151, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 176, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 2171, 218, 426, 505, 546, 589, 599, 610, 613, 665 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 491, 2091 straipsniais įstatymo projektas Nr. XIIIP-2207(2)ES (sujungti Nr. XIIIP-1484 ir Nr. XIIIP-2207) (teikėjai – Vyriausybė finansų ministras V. Šapoka) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotojas S. Šedbaras.

 

Projekto Nr. XIIIP-2207(2)ES pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto pirmininko pavaduotojas S. Šedbaras

 

Dėl A. Anušausko pataisų kalbėjo Seimo narys A. Anušauskas (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl A. Anušausko pataisų pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 94, prieš 1, susilaikė 13. (Užsiregistravo 110 Seimo narių (10.50 val.)

 

 

10.50 val.

            SVARSTYTAVartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 40 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2450(2)ES (teikėjai – Vyriausybė ūkio ministras V. Sinkevičius) (svarstymas ir priėmimas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Nekrošius.

Papildomo – Žmogaus teisių komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas S. Jovaiša.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

            Seimo Pirmininko pasiūlymui svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka pritarta bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininko pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            NUTARTA. Priimti Vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 40 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 104, prieš – 0, susilaikė 4. (Užsiregistravo 108 Seimo nariai (10.52 val.)

 

 

10.53 val.

            SVARSTYTAProduktų saugos įstatymo Nr. VIII-1206 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2292(2) (teikėjai – Vyriausybė ūkio ministras V. Sinkevičius) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas Z. Jedinskis.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo narys A. Vinkus.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

10.57 val.

            SVARSTYTAPotencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2355(2) (teikėjai – Vyriausybė energetikos ministras Ž. Vaičiūnas) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Dumbrava.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

10.58 val.

SVARSTYTA. Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 16, 19, 20 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1286(2) (teikėjai – P. Urbšys / 5 Seimo nariai / 30 Seimo narių) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Aplinkos apsaugos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas P. Nevulis.

Papildomų komitetų išvadas pateikė: K. Starkevičius (Kaimo reikalų komiteto vardu), G. Kindurys (Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu).

 

Projekto Nr. XIIIP-1286(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas P. Nevulis

 

Dėl Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisos kalbėjo Seimo narys G. Kindurys.

Balsuota dėl Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 94, prieš – 0, susilaikė 9. Priimta. (Užsiregistravo 108 Seimo nariai (11.04 val.)

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo nariai: A. Skardžius, K. Mažeika.

 

            NUTARTA.   Pritarti po svarstymo Seimo posėdyje pagrindinio komiteto patvirtintam projektui su posėdžio metu priimta pataisa. Balsavimo rezultatai: už 78, prieš 2, susilaikė 22. (Užsiregistravo 105 Seimo nariai (11.06 val.)

 

 

11.07 val.

            SVARSTYTAŽemės įstatymo Nr. I-446 32 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1287 (teikėjai – P. Urbšys / 5 Seimo nariai / 30 Seimo narių) (svarstymas).

 

            Pagrindinio – Kaimo reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas K. Starkevičius (pagrindinis komitetas siūlo atmesti šį projektą).

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys P. Urbšys.

 

Balsuota dėl pagrindinio komiteto pasiūlymo atmesti šį projektą: už – 46, prieš – 34, susilaikė 25. Nepritarta. (Užsiregistravo 108 Seimo nariai  (11.10 val.)

 

            Kalbėjo Seimo narys K. Mažeika (pasiūlė paskirti kitą pagrindinį komitetą – Aplinkos apsaugos komitetą).

 

           NUTARTA. Paskirti kitą pagrindinį komitetą – Aplinkos apsaugos komitetą šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

11.11 val.

            SVARSTYTAMetropoliteno įgyvendinimo įstatymo projektas Nr. XIIP-2375GR (Respublikos Prezidento grąžintas Seimui pakartotinai svarstyti) (pateikimas).

            Pranešėjas – Respublikos Prezidento patarėjas A. Molis.

 

            Klausė Seimo nariai: M. Majauskas, A. Armonaitė, T. Tomilinas, A. Skardžius, A. Kupčinskas.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: K. Glaveckas, M. Majauskas, T. Tomilinas.

 

            Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą grąžintą įstatymą svarstyti iš naujo balsavo 83, už pasiūlymą laikyti įstatymą nepriimtu – 42. Pritarta pirmam pasiūlymui. (Užsiregistravo 125 Seimo nariai (11.34 val.)

 

NUTARTA:

            1. Svarstyti šį grąžintą įstatymą iš naujo.

            2. Paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu šiam įstatymui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio įstatymo svarstymą Seimo posėdyje 2018-11-08. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

11.36 val.

            SVARSTYTA:

1. Politinių partijų įstatymo Nr. I-606 2 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2266GR.

2. 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIII-868 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2470GR

 (Respublikos Prezidento grąžinti Seimui pakartotinai svarstyti) (pateikimas).

            Pranešėjas – Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas M. Lingė.

 

            Klausė Seimo nariai: M. Majauskas, G. Skaistė, J. Olekas, E. Pupinis.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl projekto Nr. XIIIP-2266GR kalbėjo Seimo nariai: M. Majauskas, J. Olekas, M. Adomėnas, A. Skardžius.

 

            Alternatyvus balsavimas dėl projekto Nr. XIIIP-2266GR: už pasiūlymą šį grąžintą įstatymą svarstyti iš naujo balsavo 65, už pasiūlymą laikyti įstatymą nepriimtu – 63. Pritarta pirmam pasiūlymui. (Užsiregistravo 128 Seimo nariai (12.01 val.)

 

NUTARTA:

            1. Svarstyti šį grąžintą įstatymą iš naujo.

            2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu įstatymo projektui Nr. XIIIP-2266GR svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio klausimo svarstymą Seimo posėdyje 2018-11-08. Pritarta bendru sutarimu.

 

            Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl projekto Nr. XIIIP-2470GR kalbėjo Seimo narys M. Majauskas.

 

            Alternatyvus balsavimas dėl projekto Nr. XIIIP-2470GR: už pasiūlymą šį grąžintą įstatymą svarstyti iš naujo balsavo 117, už pasiūlymą laikyti įstatymą nepriimtu – 7. Pritarta pirmam pasiūlymui. (Užsiregistravo 126 Seimo nariai (12.04 val.)

 

NUTARTA:

            1. Svarstyti šį grąžintą įstatymą iš naujo.

            2. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą pagrindiniu komitetu įstatymo projektui Nr. XIIIP-2470GR svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio klausimo svarstymą Seimo posėdyje 2018-11-08. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

12.06 val.

SVARSTYTA:

            1. Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 12, 14, 16, 20, 27, 28 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2278(2) (sujungti Nr. XIIP-4253 ir Nr. XIIIP-2278).

            2. Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2279(2) (sujungti Nr. XIIP-4276 ir Nr. XIIIP-2279).

            3. Biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2280(2) (sujungti Nr. XIIP-4275 ir Nr. XIIIP-2280).

            4. Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 30 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2281(2) (sujungti Nr. XIIP-4282 ir Nr. XIIIP-2281).

            5. Rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2282(2) (sujungti Nr. XIIP-4277 ir Nr. XIIIP-2282).

            6. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 25 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2283(2) (sujungti Nr. XIIP-4280 ir Nr. XIIIP-2283).

            7. Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2284(2) (sujungti Nr. XIIP-4278 ir Nr. XIIIP-2284)

            8. Valstybės kontrolės įstatymo Nr. I-907 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4281(2) (svarstymas) (Audito komitetas siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Audito komiteto išvadas pateikė šio komiteto atstovė A. Maldeikienė.

Papildomo – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadas pateikė šio komiteto pirmininkė G. Burokienė.

 

            NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 106, prieš 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 106 Seimo nariai (12.09 val.)

 

 

12.10 val.

            SVARSTYTAValstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4279  (svarstymas).

 

            Pagrindinio – Audito komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė A. Maldeikienė (pagrindinis komitetas siūlo atmesti šį projektą).

 

            NUTARTA. Atmesti projektą Nr. XIIP-4279. Balsavimo rezultatai: už 101, prieš 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 103 Seimo nariai (12.11 val.)

 

 

 

12.12 val.

            SVARSTYTAVietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1762(2) (teikėjai – J. Varžgalys, A. Palionis / 30 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas R. J. Dagys.

Papildomo – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas G. Kindurys.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo narys J. Varžgalys.

 

Projekto Nr. XIIIP-1762(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas R. J. Dagys

 

Dėl E. Pupinio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys E. Pupinis (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei).

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 106, prieš 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 108 Seimo nariai (12.20 val.)

 

 

12.20 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. XIII-508 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-2671(2) (teikėjas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis) (svarstymas ir priėmimas).

 

Pagrindinio – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė G. Burokienė.

 

            Balsuota dėl partijos „Tvarka ir teisingumas“ siūlomo E. Viskonto paskyrimo Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos nariu: už – 95, prieš – 0, susilaikė 3. Pritarta. (Užsiregistravo 98 Seimo nariai (12.22 val.)

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl Lietuvos teisininkų draugijos siūlomo A. Pukso  paskyrimo Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos nariu bus slaptas balsavimas.

 

            NUTARTA. Patvirtinti slapto balsavimo biuletenio pavyzdį. Pritarta bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininkė pranešė, kad slaptas balsavimas vyks nuo 14.00 val.

  

 

            12.24 val.

Etikos ir procedūrų komisijos išvada dėl Seimo nutarimo projekto Nr. XIIIP-2656 svarstymo

 

Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkė R. Tamašunienė paskelbė šios komisijos išvadą: Teisės ir teisėtvarkos komiteto 2018 m. spalio 24 d. posėdyje svarstant Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos atlikto parlamentinio tyrimo dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos valdymo, finansinės ir ūkinės veiklos išvados“ projektą Nr. XIIIP-2656 Seimo statuto nuostatos nebuvo pažeistos.

 

12.25 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos atlikto parlamentinio tyrimo dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos valdymo, finansinės ir ūkinės veiklos išvados“ projektas Nr. XIIIP-2656(2) (teikėjai – A. Nekrošius / Laikinojo tyrimo komisija) (svarstymo tęsinys).

 

Alternatyvus balsavimas dėl diskusijos trukmės: už pasiūlymą skirti diskusijai 30 min. balsavo 59, už pasiūlymą leisti kalbėti visiems užsirašiusiems – 43. Pritarta pirmam pasiūlymui. (Užsiregistravo 103 Seimo nariai (12.29 val.)

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: E. Gentvilas (Liberalų sąjūdžio frakcijos vardu), G. Landsbergis (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu), B. Matelis (Mišrios Seimo narių grupės vardu), N. Poderys (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu), J. Olekas (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos vardu).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: J. Razma (prašė balsuoti po diskusijos pagal Seimo statuto 151 straipsnio 7 dalį), A. Kubilius.

 

Balsuota, ar pritarti pagrindinio komiteto patvirtintam projektui (pagal Seimo statuto 151 straipsnio 7 dalį): už – 56, prieš – 56, susilaikė 3. Nepritarta. (Užsiregistravo 117 Seimo narių  (13.07 val.)

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A. Kubilius (pasiūlė paskirti kitą pagrindinį komitetą – Audito komitetą), P. Gražulis (pasiūlė paskirti kitą pagrindinį komitetą – Kultūros komitetą), J. Olekas.

 

Alternatyvus balsavimas dėl kito pagrindinio komiteto: už Audito komitetą balsavo 59, už Kultūros komitetą – 62. Pritarta antram pasiūlymui. (Užsiregistravo 122 Seimo nariai (13.10 val.)

 

            NUTARTA. Paskirti kitą pagrindinį komitetą – Kultūros komitetą šiam projektui svarstyti.

 

Replikavo Seimo narys P. Gražulis.

 

 

13.12 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl parlamentinio tyrimo dėl padėties žemės ūkio sektoriuje atlikimo ir pavedimo šį tyrimą atlikti Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komitetui“ projektas Nr. XIIIP-2771 (teikėjai – B. Markauskas / 36 Seimo nariai) (pateikimas).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narė A. Širinskienė  (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vardu prašė daryti pusės valandos pertrauką).

 

NUTARTA. Daryti pusės valandos pertrauką. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

13.13 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. XIII-1495 „Dėl laikinosios tyrimo komisijos dėl galimos neteisėtos įtakos ir (ar) poveikio Lietuvos politikams, valstybės tarnautojams ir politiniams procesams Lietuvoje parlamentinio tyrimo atlikimo sudarymo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-2805 (teikėja – A. Širinskienė) (pateikimas).

            Pranešėja – Seimo narė A. Širinskienė.

 

            Klausė Seimo nariai: I. Šimonytė, M. Majauskas, V. Čmilytė-Nielsen, E. Gentvilas, A. Sysas, J. Džiugelis, A. Kubilius, G. Skaistė.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: M. Puidokas, A. Sysas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Balsavimo rezultatai: už 58, prieš 27, susilaikė 9. (Užsiregistravo 95 Seimo nariai (13.30 val.)

 

Dėl komitetų kalbėjo Seimo nariai: V. Bakas (siūlė paskirti papildomu komitetu Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą), A. Kubilius (2 kartus), A. Širinskienė (siūlė paskirti pagrindiniu komitetu Teisės ir teisėtvarkos komitetą), B. Matelis (siūlė paskirti pagrindiniu komitetu Kaimo reikalų komitetą).

 

Alternatyvus balsavimas dėl pagrindinio komiteto: už Teisės ir teisėtvarkos komitetą balsavo 63, už Kaimo reikalų komitetą – 36. Pritarta pirmam pasiūlymui. (Užsiregistravo 102 Seimo nariai (13.35 val.)

 

           NUTARTA:

            1. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Balsavimo rezultatai: už 62, prieš 21, susilaikė 20. (Užsiregistravo 105 Seimo nariai (13.37 val.)

 

Dėl svarstymo datos kalbėjo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė A. Širinskienė.

 

           NUTARTA. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2018-11-13. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

13.39 val.

            SVARSTYTAReferendumo įstatymo Nr. IX-929 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2761 (teikėjai – A. Širinskienė / 29 Seimo nariai) (pateikimo tęsinys).

            Pranešėja – Seimo narė A. Širinskienė.

 

Klausė Seimo nariai: M. Majauskas, G. Skaistė, A. Sysas, J. Sabatauskas, E. Pupinis, L. Balsys.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Vinkus, M. Majauskas.

 

           NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 57, prieš 33, susilaikė 14. (Užsiregistravo 106 Seimo nariai (13.57 val.)

 

Dėl pagrindinio komiteto kalbėjo Seimo nariai: A. Širinskienė (siūlė paskirti pagrindiniu komitetu Teisės ir teisėtvarkos komitetą), J. Sabatauskas.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys E. Gentvilas.

 

NUTARTA:

            1. Paskirti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu

 

            2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininkė pranešė, kad slaptas balsavimas vyks iki 14.20 val.

 

            Posėdžio pirmininkė pranešė, kad rytiniame posėdyje neapsvarstyti klausimai (Seimo nutarimo „Dėl parlamentinio tyrimo dėl padėties žemės ūkio sektoriuje atlikimo ir pavedimo šį tyrimą atlikti Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komitetui“ projektas Nr. XIIIP-2771, Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2644 ir Seimo protokolinis nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Neįgaliųjų teisių komisijos, paskirtos svarstyti  įstatymų projektus Nr. XIIIP-2026, Nr. XIIIP-2027, Nr. XIIIP-2028, Nr. XIIIP-2029, Nr. XIIIP-2030“)  bus svarstomi vakariniame posėdyje po aplinkos ministro K. Navicko pranešimo.

 

 

PERTRAUKA

(14.03 – 15.00 val.)

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas R. Žemaitaitis.

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad rytinis posėdis baigtas.

 

 

Posėdis baigtas

 (15.00 val.)

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                      Viktoras Pranckietis

 

 

                                                                                                                   

Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja                                                      Rima Baškienė

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                                 Remigijus Žemaitaitis

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                  Tatjana Juršėnienė