PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

REZOLIUCIJOS „DĖL JUNGTINIŲ TAUTŲ DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO LIETUVOJE“ PROJEKTO NR. XIIIP-2564

 

 

2018-09-25

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

 

 

 

Pasiūlymas:

Pakeisti rezoliucijos projekto tekstą ir jį išdėstyti taip:

atsižvelgdamas

- į Europos Komisijos 2016 m. lapkričio 22 d. komunikatą dėl Tolesnių Europos ateities užtikrinimo žingsnių bei  Europos veiksmų siekiant tvarumo (COM (2016) 739 final), kuriame reiškiamas Europos Sąjungos pasiryžimas būti darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo pavyzdžiu ir dirbti 2 kryptimis: 1) darnaus vystymosi tikslus visiškai integruoti į ES politiką ir dabartinius Komisijos prioritetus, įvertinti esamą padėtį ir nustatyti, kurie darnaus vystymosi klausimai turi būti sprendžiami neatidėliojant; 2) toliau plėtoti ES ilgalaikę viziją ir sektorių politikos prioritetus po 2020 m. siekiant ilgalaikio darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo;

sveikina Lietuvos Respublikos Vyriausybę,

- į Lietuvos Respublikos Vyriausybės parengtą parengusią pirmąją išsamią nacionalinę darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo pažangos ataskaitą (šios rezoliucijos PRIEDAS), kuri buvo sėkmingai pristatyta Jungtinių Tautų aukščiausiojo lygio politikų forume, įvykusiame  2018 m. liepos 16-18 d. Niujorke, JAV;“

 


 

 

 

Teikia

Seimo nariai                                                    (Parašas)                                                  Gintarė Skaistė

 

Monika Navickienė

 

Algirdas Sysas