LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO DĖL PRITARIMO ATLEISTI KĘSTUTĮ JUCĮ IŠ LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ

PROJEKTO

2019-08-19 Nr. XIIIP-3776

Vilnius

 

            Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

 

 

 

Privatinės teisės skyriaus vedėja,

pavaduojanti Teisės departamento direktorių                                                           Daina Petrauskaitė                                                                                     

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

J. Meškienė, tel (8 5) 239 6089, el. p. [email protected]

A. Ožiūnienė, tel. (8 5) 239 6168, el. p. [email protected]