2023-04-20 

 

PASIŪLYMAS

DĖL VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1418 2, 6, 19, 24, 27, 28, 48 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 19-1 IR 19-2 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2355

 

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

8

2

 

Argumentai:

Projekto autoriai iš Fondo steigėjų (dalininkų) pašalino visas meno kūrėjų sąjungas,  todėl tikslinga grąžinti į dalininkus Lietuvos meno kūrėjų asociaciją, kuri jungia šias sąjungas – tai užtikrintų didesnį Fondo nepriklausomumą, jo valdymo demokratiškumą, skaidrumą ir tikrą prioritetą kultūrai.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti projekto 8 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Fondo steigėjai ir dalininkai yra trys: valstybė, kurios kaip Fondo steigėjos ir dalininkės teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybės įgaliota institucija, Visuomenės informavimo etikos asociacija ir Kultūros periodinių leidinių asociacija Lietuvos meno kūrėjų asociacija. Fondo dalininkai Fondo valdyme dalyvauja lygiomis dalimis.“

 

 

 

 

 

 

 

Teikia:

Seimo nariai                                                                                                  Algirdas Sysas      

                                                              

                                                                                                                      Julius Sabatauskas 

                                                                                                                     

                                                                                                                      Orinta Leiputė

 

                                                                                                                      Aušrinė Norkienė

 

                                                                                                                      Rima Baškienė

 

                                                                                                                      Rasa Budbergytė