LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL NEPAPRASTOSIOS PADĖTIES ĮVEDIMO

PROJEKTO NR. XIVP-2492

 

2023-03-10 Nr. 102-P-08

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkas Stasys Šedbaras, komiteto pirmininko pavaduotoja Agnė Širinskienė, nariai: Aušrinė Armonaitė, Irena Haase, Julius Sabatauskas, Algirdas Stončaitis, Andrius Vyšniauskas.

Komiteto biuro vedėja Dalia Komparskienė, patarėjai: Martyna Civilkienė, Jurgita Janušauskienė, Rita Karpavičiūtė, Dalia Latvelienė, Irma Leonavičiūtė, Rita Varanauskienė, Loreta Zdanavičienė, vyriausioji specialistė Aidena Bacevičienė, padėjėjos: Meilė Čeputienė, Rivena Zegerienė.

Vidaus reikalų ministerijos atstovai: vidaus reikalų viceministras Vitalij Dmitrijev, Viešojo saugumo politikos grupės vadovas Darius Domarkas ir šios grupės patarėjas Dainius Cicėnas, Migracijos politikos grupės vyresnioji patarėja Rūta Jasulaitienė.

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-03-09

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

 

Pritarti

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas

2023-03-10

 

 

 

*

Siūlyti pagrindiniam komitetui pritarti Seimo nutarimo „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ projektui Nr. XIVP-2492.

Pritarti

 

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai: Pritarti komiteto patobulintam Seimo nutarimo projektui XIVP-2492(2) ir komiteto išvadoms.

8. Balsavimo rezultatai: už – 4, prieš – 0, susilaikė – 3.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Stasys Šedbaras, Agnė Širinskienė.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta.

 

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas Seimo nutarimo projektas.

Komiteto pirmininkas                                                                         (Parašas)                                                                      Stasys Šedbaras

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėja Jurgita Janušauskienė

Komiteto biuro patarėja Rita Varanauskienė