Vietoj pirminio pateikto

                                                                                                                               pasiūlymo varianto

 

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

2024 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-3128

 

 

 

2023-10-10

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

 

 

 

 

Argumentai:

Faktinė situacija švietimo sektoriuje yra kritinė ir reikalaujanti ryžtingų sprendimų. Švietimo darbuotojų darbo užmokesčio didinimas tik iš dalies kompensuoja infliaciją ir nesugeba atitrūkti nuo tolygiai didėjančio vidutinio šalies darbo užmokesčio.

Taip pat akivaizdus parlamentinių politinių partijų susitarimo ir Vyriausybės programos nuostatų dėl Lietuvos švietimo politikos nesilaikymas, maži mokytojų atlyginimai, mokytojų trūkumas, aiškiai rodo iki šiol neišspręstas problemas.

Taigi, Vyriausybės esminiai tikslai turėtų būti švietimo kokybės ir orių švietimo darbuotojų darbo sąlygų užtikrinimas, o tai įmanoma, tik didinant pedagoginių darbuotojų darbo užmokestį.

Pasiūlymas:

Didinti pedagoginių darbuotojų darbo užmokestį nuo 2024-01-01 – 15%, o nuo 2024-09-01 didinti taip pat 15 %.

Lėšų šaltinis: 

Iš galimų nepanaudotų asignavimų dėl nenumatytų aplinkybių (nutrauktų paslaugų sutarčių ir kt.) arba iš skolintų lėšų.

 

 

Teikia

Seimo nariai: