Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

VAKARINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2020-06-11  Nr. SPP-419

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkė – Seimo Pirmininko pavaduotoja I. Degutienė.

 

Užsiregistravo 71 Seimo narys (14.00 val.)

 

14.01 val.

SVARSTYTAStandartizacijos įstatymo Nr. VIII-1618 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4247(2)ES (teikėjai – Vyriausybė / ekonomikos ir inovacijų ministras) (priėmimas).

 

            1 straipsnis (Įstatymo nauja redakcija: 1–14 straipsniai) priimtas bendru sutarimu.

Priedas priimtas bendru sutarimu.

            2 straipsnis (Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas) priimtas bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Standartizacijos įstatymo Nr. VIII-1618 pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 78, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 79 Seimo nariai (14.02 val.)

 

 

14.03 val.

SVARSTYTA. Įstatymo „Dėl Estijos Respublikos Vyriausybės, Latvijos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl Baltijos oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemos organizavimo ratifikavimo“ projektas Nr. XIIIP-4691(2) (teikėjai – Respublikos Prezidentas / krašto apsaugos ministras R. Karoblis) (priėmimas).

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys M. Puidokas.

 

NUTARTA. Priimti Įstatymą „Dėl Estijos Respublikos Vyriausybės, Latvijos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl Baltijos oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemos organizavimo ratifikavimo“. Balsavimo rezultatai: už – 82, prieš – 1, susilaikė 0. (Užsiregistravo 84 Seimo nariai (14.05 val.)

 

 

14.06 val.

SVARSTYTA. Įstatymo „Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Danijos Karalystės Vyriausybės susitarimo dėl įslaptintos informacijos, kuri parengiama ar kuria keičiamasi vykstant kariniam bendradarbiavimui, abipusės apsaugos ratifikavimo“ projektas Nr. XIIIP-4572(2) (teikėjai – Respublikos Prezidentas / krašto apsaugos ministras R. Karoblis) (priėmimas).

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Įstatymą „Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Danijos Karalystės Vyriausybės susitarimo dėl įslaptintos informacijos, kuri parengiama ar kuria keičiamasi vykstant kariniam bendradarbiavimui, abipusės apsaugos ratifikavimo“. Balsavimo rezultatai: už – 83, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 84 Seimo nariai (14.06 val.)

 

 

14.07 val.

SVARSTYTA. Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo Nr. XIII-1281 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2396(2) (teikėjai – E. Pupinis, J. Varžgalys / 29 Seimo nariai) (priėmimas).

Pranešėjas – Biudžeto ir finansų komiteto atstovas V. Rinkevičius.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų, kurioms pritarė pagrindinis komitetas, pritarta.

 

1, 2, 3 straipsniai priimti bendru sutarimu.     

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Norkienė, K. Glaveckas, V. Ačienė, E. Pupinis, M. Puidokas.

 

NUTARTA. Priimti Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo Nr. XIII-1281 5 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 80, prieš – 1, susilaikė 2. (Užsiregistravo 83 Seimo nariai (14.15 val.)

 

Replikavo Seimo narys J. Varžgalys.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Turkijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos ratifikavimo“ projekto Nr. XIIIP-4380 pateikimas nukeliamas į antradienį (2020-06-16).

 

 

14.17 val.

            SVARSTYTAAtliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1555(2) (teikėja – V. Vingrienė) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Aplinkos apsaugos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė V. Vingrienė.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: S. Gentvilas, V. Vingrienė, A. Skardžius, M. Puidokas.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo narys P. Saudargas.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 80, prieš 0, susilaikė 4. (Užsiregistravo 85 Seimo nariai (14.37 val.)

 

 

14.38 val.

            SVARSTYTAŽemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 2, 7, 9 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3536(2) (teikėjai – Vyriausybė žemės ūkio ministras A. Palionis) (pateikimas).

            Pranešėjas –  žemės ūkio ministras A. Palionis.

 

Klausė Seimo nariai: E. Pupinis, A. Vinkus, V. Ačienė.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys E. Pupinis.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Kaimo reikalų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje IX (rudens) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

14.46 val.

            SVARSTYTAŽemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2312 (teikėjai – M. Majauskas, I. Šimonytė / 16 Seimo narių / 47 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėja – Seimo narė I. Šimonytė.  

 

Klausė Seimo nariai: V. Ačienė, A. Palionis, A. Stančikas, E. Pupinis.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: E. Pupinis, A. Palionis.

 

Balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už – 30, prieš – 12, susilaikė 39. Nepritarta. (Užsiregistravo 81 Seimo narys (14.57 val.)

 

Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti balsavo 34, už pasiūlymą jį atmesti – 47. Pritarta antram pasiūlymui. (Užsiregistravo 82 Seimo nariai (14.57 val.)

 

           NUTARTA. Atmesti projektą Nr. XIIIP-2312.

 

 

14.59 val.

SVARSTYTA:

            1. Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. IX-1132 1, 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 straipsnių ir 1, 2, 4 priedų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 131, 171, 191 straipsniu ir 5 priedu įstatymo projektas Nr. XIIIP-4915.

            2. Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 35, 37, 47, 87 ir 92 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4916.

            3. Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 48, 50, 95 ir 100 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4917 (teikėjai – Vyriausybė energetikos ministras Ž. Vaičiūnas) (pateikimas).

            Pranešėjas – energetikos ministras Ž. Vaičiūnas.

 

Klausė Seimo nariai: V. Poderys, A. Vinkus, A. Skardžius, K. Masiulis.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą papildomu komitetu projektui Nr. XIIIP-4915  svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2020-06-18. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

15.13 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. XIII-2849 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-4968 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

            Pranešėja – Seimo narė A. Širinskienė.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. XIII-2849 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už 69, prieš 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 71 Seimo narys (15.14 val.)

 

 

15.15 val.

            SVARSTYTALobistinės veiklos įstatymo Nr. VIII-1749 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4949 (teikėjai – R. Karbauskis, A. Širinskienė / 35 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėja – Seimo narė A. Širinskienė.  

 

Klausė Seimo nariai: S. Gentvilas, P. Urbšys, A. Skardžius, V. Bakas, J. Sabatauskas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: S. Gentvilas, P. Urbšys.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 68, prieš 1, susilaikė 10. (Užsiregistravo 80 Seimo narių (15.34 val.)

            2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2020-06-23. Pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl papildomo komiteto kalbėjo Seimo narys P. Urbšys (siūlė paskirti papildomu komitetu Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą).

 

Balsuota dėl pasiūlymo paskirti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti: už – 30, prieš – 26, susilaikė 18. Nepritarta. (Užsiregistravo 74 Seimo nariai  (15.37 val.)

 

Replikavo Seimo nariai: K. Masiulis, E. Zingeris, A. Skardžius, V. Bakas (prašė Specialiųjų tyrimų tarnybos išvados).

 

NUTARTA. Prašyti Specialiųjų tyrimų tarnybos pateikti Lobistinės veiklos įstatymo Nr. VIII-1749 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4949 vertinimo išvadą. Balsavimo rezultatai: už 68, prieš 2, susilaikė 1. (Užsiregistravo 72 Seimo nariai (15.42 val.)

 

 

            Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotojas A. Nekrošius.

 

 

15.43 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. XIII-2849 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-4969 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

            Pranešėja – Seimo narė A. Širinskienė.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. XIII-2849 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už 65, prieš 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 66 Seimo nariai (15,45 val.)

 

 

15.45 val.

            SVARSTYTAAdvokatūros įstatymo Nr. IX-2066 59 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4946 (teikėja – A. Širinskienė) (pateikimas).

            Pranešėja – Seimo narė A. Širinskienė.

 

Klausė Seimo nariai: V. Bakas, S. Šedbaras.

 

Pranešėja prašė šį projektą svarstyti skubos tvarka.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2020-06-18. Pritarta bendru sutarimu.

4. Svarstyti šį projektą skubos tvarka. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

15.50 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. XIII-2849 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-4948 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

            Pranešėjas – Seimo narys D. Gaižauskas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. XIII-2849 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už 60, prieš 0, susilaikė 4. (Užsiregistravo 65 Seimo nariai (15.51 val.)

 

 

15.52 val.

            SVARSTYTAMuitinės įstatymo Nr. IX-2183 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4923 (teikėjai – D. Gaižauskas / 6 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys D. Gaižauskas.  

 

Klausė Seimo narys M. Majauskas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys V. Bakas.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 44, prieš 5, susilaikė 10. (Užsiregistravo 59 Seimo nariai (15.57 val.)

            2. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje IX (rudens) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

15.58 val.

            SVARSTYTAMiškų įstatymo Nr. I-671 2 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4471 (teikėjai – Vyriausybė aplinkos ministras K. Mažeika) (pateikimas).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Salamakinas (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

Balsuota dėl opozicinės Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio: už – 28. Pritarta. (Užsiregistravo 63 Seimo nariai (15.59 val.)

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio.

 

 

16.00 val.

            SVARSTYTALaisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo Nr. I-976 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4898 (teikėjas – K. Mažeika) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys K. Mažeika.  

 

Klausė Seimo nariai: S. Gentvilas, A. Skardžius, A, Kupčinskas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: P. Saudargas, A. Skardžius (siūlė prašyti Vyriausybės ir STT išvadų).

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 47, prieš 0, susilaikė 7. (Užsiregistravo 55 Seimo nariai (16.07 val.)

            2. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje IX (rudens) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Replikavo Seimo nariai: S. Gentvilas, A. Skardžius, K. Mažeika, S. Gentvilas.

 

16.11 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. XIII-2849 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-4953 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

            Pranešėjas – Seimo narys K. Mažeika.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. XIII-2849 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už – 50, prieš 0, susilaikė 3. (Užsiregistravo 54 Seimo nariai (16.11 val.)

 

 

16.14 val.

            SVARSTYTAAplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 47 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4876 (teikėjas – K. Mažeika) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys K. Mažeika.  

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys S. Šedbaras.

Klausė Seimo nariai: A. Gedvilienė, A. Skardžius.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys P. Saudargas.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 50, prieš 0, susilaikė 5. (Užsiregistravo 55 Seimo nariai (16.19 val.)

            2. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje IX (rudens) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

16.20 val.

            SVARSTYTAAplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4498 (teikėjas – S. Gentvilas) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys S. Gentvilas.

 

Klausė Seimo nariai: A. Skardžius, K. Mažeika, J. Varžgalys, S. Jovaiša, J. Jarutis, V. Kamblevičius.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Gedvilienė, A. Skardžius.

 

Balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už – 19, prieš – 10, susilaikė 22. Nepritarta. (Užsiregistravo 51 Seimo narys (16.38 val.)

 

           NUTARTA. Grąžinti projektą Nr. XIIIP-4498 iniciatoriams tobulinti. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

 

16.39 val.

            SVARSTYTASeimo rezoliucijos „Dėl Europos Sąjungos solidarumo COVID-19 pandemijos metu“ projektas Nr. XIIIP-4841(2) (teikėjai – E. Zingeris / 7 Seimo nariai)  (svarstymas ir priėmimas).

             

            Diskusijoje kalbėjo Seimo narys E. Zingeris.

 

            Balsuota, ar priimti šią Seimo rezoliuciją (be pataisų): už – 44, prieš – 0, susilaikė 3. Pritarta. (Užsiregistravo 48 Seimo nariai (16.43 val.)

 

            NUTARTA. Priimti Seimo rezoliuciją „Dėl Europos Sąjungos solidarumo COVID-19 pandemijos metu“.

 

            Kalbėjo Seimo narys E. Zingeris.

 

            Tylos minute pagerbtas okupacijos ir genocido aukų atminimas

 

Seimo narė V. Aleknaitė-Abramikienė pranešė, kad šiandien Seimo rezoliucijos „Dėl visų formų surogacijos pasmerkimo“ projekto Nr. XIIIP-4951 neteiks.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: R. J. Dagys, S. Gentvilas, R. Baškienė, R. J. Dagys, A. Matulas, R. Tamašunienė, L. Balsys, J. Bernatonis, V. Aleknaitė-Abramikienė.

 

 

16.45 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. XIII-2849 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-4970 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

            Pranešėjas – Seimo narys G. Vasiliauskas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. XIII-2849 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už 47, prieš 1, susilaikė 2. (Užsiregistravo 50 Seimo narių (16.53 val.)

 

 

NUTARTA. Pavesti Dokumentų departamentui sujungti visus šiandien priimtus Seimo nutarimus „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. XIII-2849 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ (projektai Nr. XIIIP-4948, Nr. XIIIP-4953, Nr. XIIIP-4968, Nr. XIIIP-4969 ir Nr. XIIIP-4970). Pritarta bendru sutarimu.

 

 

 

 

16.54 val.

            SVARSTYTAAtmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4940 (teikėjas – G. Vasiliauskas) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys G. Vasiliauskas.

 

            Klausė Seimo narys S. Tumėnas.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Švietimo ir mokslo  komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Pavesti Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijai apsvarstyti šį projektą. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2020-06-23. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

17.00 val.

            SVARSTYTA. Seimo protokolinis nutarimas „Dėl Virginijos Jurgilevičienės ir kitų pareiškėjų peticijos“ (Nr. PNP-91) (teikėjai – P. Čimbaras / Peticijų komisija).

            Pranešėjas – Peticijų komisijos pirmininko pavaduotojas E. Pupinis.

 

            NUTARTA. Priimti tokį Seimo protokolinį nutarimą:

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į Seimo Peticijų komisijos išvadą dėl  Virginijos Jurgilevičienės ir kitų pareiškėjų peticijos, n u t a r i a:

Atmesti Virginijos Jurgilevičienės ir kitų pareiškėjų peticijoje „Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio pakeitimo“ pateiktą pasiūlymą iš Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies išbraukti žodžius „Komisijų atsakingųjų sekretorių pareigas atlieka savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai, šios funkcijos įrašomos į jų pareigybės aprašymą“, taip pat šį straipsnį papildyti nauja 6 dalimi:

„6. Komisijų atsakingųjų sekretorių pareigas atlieka savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai, šios funkcijos įrašomos į jų pareigybės aprašymą.“. Balsavimo rezultatai: už 43, prieš 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 46 Seimo nariai (17.03 val.)

 

 

17.04 val.

            SVARSTYTA. Seimo protokolinis nutarimas „Dėl Martyno Švėgždos Von Bekker ir kitų pareiškėjų peticijos“ (Nr. PNP-92) (teikėjai – P. Čimbaras / Peticijų komisija).

            Pranešėjas – Peticijų komisijos pirmininko pavaduotojas E. Pupinis.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: L. Balsys, E. Pupinis.

 

            NUTARTA. Priimti tokį Seimo protokolinį nutarimą:

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į Seimo Peticijų komisijos išvadą dėl Martyno Švėgždos Von Bekker ir kitų pareiškėjų peticijos, n u t a r i a:

Atmesti Martyno Švėgždos Von Bekker ir kitų pareiškėjų peticijoje „Dėl Šimonių girios Biosferos poligono išsaugojimo“ pateiktą pasiūlymą inicijuoti Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies pakeitimą, nustatant, kad biosferos poligonuose esantys miškai būtų priskiriami II A miškų grupei. Balsavimo rezultatai: už 29, prieš 5, susilaikė 10. (Užsiregistravo 45 Seimo nariai (17.11 val.)

 

 

17.12 val.

SVARSTYTA. Seimo savaitės (2020-06-15–2020-06-19) – 2020 m. birželio 16 d. (antradienio) ir 18 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkė.

            Pranešėjas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

            Klausė Seimo nariai: I. Haase, R. Miliūtė, E. Zingeris.

 

            NUTARTA. Patvirtinti Seimo savaitės (2020-06-15–2020-06-19) – 2020 m. birželio 16 d. (antradienio) ir 18 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkę. Pritarta bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 45 Seimo nariai (17.19 val.)

 

 

Posėdis baigtas

 (17.20 val.)

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotoja                                                                   Irena Degutienė

 

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                                 Arvydas Nekrošius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                  Tatjana Juršėnienė