PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

ARCHITEKTŲ RŪMŲ ĮSTATYMO NR. X-914 ANTROJO SKIRSNIO 4, 6, 8, 9, 10 IR 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 41 STRAIPSNIU IR PRIEDO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-468(2)

 

 

2021-06-29

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

 

4

1

 

Argumentai:

Visų atestuotų architektų, kurie verčiasi atestuoto architekto veikla, privaloma narystė Lietuvos Respublikos architektų rūmuose sukelia jiems ne tik finansinę, bet ir administracinę naštą. Architektai nevykdo jiems valstybės deleguotų funkcijų, priešingai nei notarai ar antstoliai, todėl Lietuvos Respublikos architektų rūmų nereikėtų prilyginti Lietuvos notarų ar Lietuvos antstolių rūmams. Lietuvos Respublikos architektų rūmų, kaip asociacijos, veikla turėtų būti grindžiama savanoriškumo, o ne privalomos narystės principu.

 

Pasiūlymas:

1.      Rūmų nariais gali būti yra visi atestuoti architektai, besiverčiantys atestuoto architekto veikla. Rūmų nariais gali būti ir atestuoti architektai, kurie nesiverčia atestuoto architekto veikla, bei architektai, kurių teisė verstis atestuoto architekto veikla pripažinta Lietuvos Respublikoje.

 

 

41

1

 

Argumentai:

Visų atestuotų architektų, kurie verčiasi atestuoto architekto veikla, privaloma narystė Lietuvos Respublikos architektų rūmuose sukelia jiems ne tik finansinę, bet ir administracinę naštą. Architektai nevykdo jiems valstybės deleguotų funkcijų, priešingai nei notarai ar antstoliai, todėl Lietuvos Respublikos architektų rūmų nereikėtų prilyginti Lietuvos notarų ar Lietuvos antstolių rūmams. Lietuvos Respublikos architektų rūmų, kaip asociacijos, veikla turėtų būti grindžiama savanoriškumo, o ne privalomos narystės principu.

 

Pasiūlymas:

1.      Visi atestuoti architektai, kurie verčiasi atestuoto architekto veikla, privalo būti Rūmų nariai, išskyrus architektus, įgijusius architekto kvalifikacijos atestatą, tačiau nepradėjusius verstis atestuoto architekto veikla.

 

 

41

2

1

Argumentai:

Visų atestuotų architektų, kurie verčiasi atestuoto architekto veikla, privaloma narystė Lietuvos Respublikos architektų rūmuose sukelia jiems ne tik finansinę, bet ir administracinę naštą. Architektai nevykdo jiems valstybės deleguotų funkcijų, priešingai nei notarai ar antstoliai, todėl Lietuvos Respublikos architektų rūmų nereikėtų prilyginti Lietuvos notarų ar Lietuvos antstolių rūmams. Lietuvos Respublikos architektų rūmų, kaip asociacijos, veikla turėtų būti grindžiama savanoriškumo, o ne privalomos narystės principu.

 

Pasiūlymas:

1)      pateikia Rūmams prašymą tapti Rūmų nariu ir jų nustatytos formos deklaraciją (pareiškimą) apie ketinimą pradėti verstis atestuoto architekto veikla nurodyta architekto kvalifikacijos atestate;

 


 

 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                                              Andrius Mazuronis