PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MEDŽIOKLĖS ĮSTATYMO NR. IX-966 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15(1), 15(2) STRAIPSNIAIS IR PRIEDU ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-3271(2)

 

2023-12-07

 

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

3

 

 

Argumentai:

Teikiant šį įstatymo projektą, iniciatoriai pateikė argumentus, kad leidimas medžiotojams įsigyti naktinio matymo taikiklius yra svarbus dėl krašto gynybai svarbių aplinkybių. Šis leidimas neva turėtų padidinti naktinių taikiklių ir kitos įrangos apyvartą bei skaičių asmenų, kurie tokius naktinio matymo taikiklius turėtų. Tokiu būdu priešui atėjus, šie naktinio matymo taikikliai galėtų būti naudojami valstybės gynybai. Sutinkant su šiuo argumentu, kaip ypač svarbiu, būtina užtikrinti, kad karo atveju naktinio matymo taikiklius turintys medžiotojai ne tik juos turėtų, bet ir žinotų kaip juos naudoti, kaip ginti savo šalį. Todėl, būtina užtikrinti, kad šie medžiotojai turėtų bent minimalius krašto gynybai reikalingus įgūdžius.

Tokie įgūdžiai yra gaunami tik kariuomenėje arba Lietuvos šaulių sąjungoje, todėl kiekvienas asmuo, kuris įgyja naktinio matymo taikiklį medžioklei turėtų būti arba Lietuvos šaulių sąjungos narys, baigęs bazinį šaulio įgūdžių kursą arba profesinės karo tarnybos karys, karys savanoris arba kitos savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karys.

Pastebėtina, kad priėmus šį pasiūlymą atsirastų papildoma paskata medžiotojams stoti į Lietuvos šaulių sąjungą ir įgyti bent minimalių žinių, kaip reiktų ginti šalį karo atveju.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti projekto 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

“3 straipsnis. Įstatymo papildymas 152 straipsniu 

Papildyti Įstatymą 152 straipsniu:

152 straipsnis. Leidžiami medžioklėje naudoti įrankiai ir priemonės

Leidžiama medžioklėje naudoti šiuos įrankius ir priemones: 

1) ilguosius graižtvinius ir lygiavamzdžius ginklus su optiniais taikikliais ar be jų;

2) B ir C kategorijų trumpuosius šaunamuosius ginklus, kai siekiant nutraukti kančias pribaigiamas sužeistas ar sužalotas arba gyvagaudžiais spąstais pagautas medžiojamasis gyvūnas;

3) tinklus, graibštus, gaudykles, užtikrinančius gyvo ir nesužeisto gyvūno pagavimą;

4) selektyviuosius spąstus, užtikrinančius staigią pagauto gyvūno žūtį;

5) medžioklinius durklus, kai siekiant nutraukti kančias pribaigiamas sužeistas ar sužalotas medžiojamasis gyvūnas;

6) iškamšas, muliažus, natūralios kilmės masalą, feromoninius ir cheminius jaukus, kitus, išskyrus  šio įstatymo 151 straipsnio 9 punkte nurodytuosius, prietaisus ir priemones  gyvūnams vilioti;

7) peilius, vėliavėles;

8) medžioklinius šunis, plėšriuosius paukščius, žirgus;

9) žiūronus, naktinio stebėjimo prietaisus, stacionarius ar kilnojamus tykojimo bokštelius ir dirbtines priedangas, slėptuves;

10) sausumos ir vandens transporto priemones;

11) prožektorius, pritvirtintus prie šautuvo, medžiojant šernus, lapes, mangutus, paprastuosius meškėnus, kanadines audines, nutrijas ir ondatras, kai medžiojama su medžiokliniais šunimis arba ieškoma sužeistų žvėrių;

12) kai medžiotojas priklauso Lietuvos šaulių sąjungai ir yra baigęs bazinį šaulio įgūdžių kursą arba yra profesinės karo tarnybos karys, karys savanoris arba kitos savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karys jis gali naudoti naktinius taikiklius ar jų priedus, pritvirtintus prie optinių taikiklių, medžiojant šernus, lapes, mangutus, paprastuosius meškėnus, kanadines audines, nutrijas ir ondatras;

13) kai medžiotojas priklauso Lietuvos šaulių sąjungai ir yra baigęs bazinį šaulio įgūdžių kursą arba yra profesinės karo tarnybos karys, karys savanoris arba kitos savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karys jis gali naudoti pusiau automatinius šaunamuosius ginklus, kurių dėtuvėse telpa daugiau kaip 2 šoviniai, jeigu dėtuvėse įtaisyti ribotuvai, neleidžiantys panaudoti daugiau kaip 2 šovinių.“

 

2

5

 

 

Argumenatai:

Dabar numatytas įstatymo įsigaliojimo terminas yra per trumpas. Rinka nesugebės vos per kelis mėnesius prisitaikyti prie naujo poreikio ir į šalį atvežti pakankamą naktinių taikiklių skaičių. Taip pat, pritarus pirmajam siūlymui, būtų reikalingas laikas, per kurį asmenys galėtų baigti bent jau Lietuvos šaulių sąjungos bazinį šaulio įgūdžių kursą. Tam reikalingi bent vieneri metai, todėl siūloma terminą pratęsti.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti projekto 5 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

“5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2024 m. kovo 1 d. 2025 m. sausio 1 d.

2. Aplinkos ministras iki 2024 m. vasario 29 d. guodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.”

 

 

Teikia

 

Seimo narys Andrius Vyšniauskas