PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MEDŽIOKLĖS ĮSTATYMO NR. IX-966 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15¹, 152 STRAIPSNIAIS

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-1457(2)

 

2023-06-23

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

5

 

 

Argumentai:

 

Atsižvelgiant į tai, kad įstatymo projektu siūloma leisti medžioklėje naudoti priemones, kurios iki šiol buvo draudžiamos, siūloma pavėlinti įstatymo įsigaliojimą. Tai reikalinga, kad medžioklės veiklą kontroliuojančios institucijos turėtų pakankamai laiko pasiruošti kuo efektyviau kontroliuoti įstatymo nuostatų laikymąsi ir suplanuoti lėšas papildomiems žmogiškiesiems ištekliams, kurie bus reikalingi norint užtikrinti įstatymo įgyvendinimą.

 

Pasiūlymas:

 

Pakeisti įstatymo projekto 5 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

„1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 20235 m. rugsėjo 1 d.

2. Aplinkos ministras iki 20235 m. rugpjūčio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.“

 

 

 

 

Teikia

 

 

Seimo narė                                                                                                                  Ieva Pakarklytė