PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo

2021 m. birželio 15 d. posėdyje

 

Lietuvos Respublikos Seimo

2021 m. birželio 15 d. (antradienio) posėdžių

darbotvarkė

1-1.

Darbotvarkės tvirtinimas

10.10–10.10

 

 

1-2.

XIVP-637

Seimo rezoliucijos „Dėl didžiųjų netekčių ir pasipriešinimo totalitarinių režimų okupacijoms 80-ųjų metinių sukakties minėjimo“ projektas

pranešėjas – Arvydas Anušauskas/ 3 SN

10.10–10.25

pateikimas, svarstymas  ir priėmimas

registracijos data

2021-06-15

 

 

1-2.1.

XIVP-171

(3) ES

Atliekų tvarkymo įstatymo

Nr. VIII-787 1, 2, 3, 31, 32, 4, 7, 111, 121, 182, 22, 30, 32, 33, 34, 341, 344, 347, 348, 3415, 3418, 3423, 3425, 3426, 3428, 3431 straipsnių, šeštojo skirsnio, 5 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 321 straipsniu ir antruoju2 skirsniu įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ Simonas Gentvilas (ministras)

pranešėja – Aistė Gedvilienė (AAK)

priėmimas

 

registracijos data

(3) 2021-06-01

TD (3) 2021-06-02

svarstymo data

(2) 2021-05-27

 

 

 

1-2.2.

XIVP-172

(3) ES

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 2, 4, 42, 7, 10, 112 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Aistė Gedvilienė (AAK)

priėmimas

registracijos data

(3) 2021-06-01

TD (3) 2021-06-02

svarstymo data

(2) 2021-05-27

 

1-3.

XIVP-324

(2)

 

Administracinių nusižengimų kodekso 585 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Stasys Šedbaras

pranešėjas – Stasys Šedbaras (TTK)

10.25–10.30

priėmimas

 

registracijos data

(2) 2021-05-20

TD (2) 2021-05-27

svarstymo data

(2) 2021-05-25

 

1-4.1.

XIVP-450

(2)

Civilinio kodekso 1.125, 6.2281, 6.22812, 6.22814, 6.363, 6.364, 6.419 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 6.22817, 6.22818, 6.22819, 6.22820, 6.22821, 6.22822, 6.22823, 6.22824, 6.3501, 6.3641, 6.3642, 6.3643 ir 6.3644 straipsniais įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ Evelina Dobrovolska (ministrė)

pranešėjai – Irena Haase (TTK), Sergejus Jovaiša (ŽTK)

10.30–10.35

svarstymas

pateikimo data

2021-05-11

TTK (2) 2021-06-11

 

 

 

1-4.2.

XIVP-451

(2)

Vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 12, 40 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjai – Irena Haase (TTK), Sergejus Jovaiša (ŽTK)

svarstymas

pateikimo data

2021-05-11

TTK (2) 2021-06-11

 

 

1-5.1.

XIVP-460

(2)

Įstatymo „Dėl pareiškimų pagal 1959 m. balandžio 20 d. Europos konvenciją dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose ir 1978 m. kovo 17 d. Europos konvencijos dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose papildomą protokolą“ projektas

teikėjas – Respublikos Prezidentas/ Evelina Dobrovolska (ministrė)

pranešėjas – Stasys Šedbaras (TTK) 

10.35–10.40

svarstymas

pateikimo data

2021-05-25

TTK (2) 2021-06-09

 

 

1-5.2.

XIVP-461

(2)

Įstatymo „Dėl Europos konvencijos dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose antrojo papildomo protokolo ratifikavimo“

Nr. IX-1997 papildymo 4 ir 5 straipsniais įstatymo projektas

pranešėjas – Stasys Šedbaras (TTK) 

svarstymas

pateikimo data

2021-05-25

TTK (2) 2021-06-09

 

 

1-6.

XIVP-419

(2)

 

2-sujungti XIIIP-4528 ir XIVP-419

Darbo kodekso 139 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Mykolas Majauskas/ 15 SN

pranešėjai – Monika Ošmianskienė (SRDK), Vytautas Mitalas (BFK)

10.40–10.45

svarstymas

pateikimo data

2021-04-20

SRDK (2) 2021-05-26

 

1-7.

XIVP-459

(2)

Jūros aplinkos apsaugos įstatymo Nr. VIII-512 3, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 20 straipsnių, ketvirtojo skirsnio pavadinimo ir 3 priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 151 straipsniu ir 19 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ Marius Skuodis (ministras)

pranešėjas – Romualdas Vaitkus (AAK)

10.45–10.50

svarstymas

pateikimo data

2021-05-18

AAK (2) 2021-06-09

 

 

 

1-8.

XIVP-456

(2)

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo Nr. XI-1307 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėja – Aistė Gedvilienė

pranešėjai – Aistė Gedvilienė (AAK), Jonas Gudauskas (KRK)

10.50–10.55

svarstymas

pateikimo data

2021-05-13

AAK (2) 2021-06-09

 

 

 

1-9.

XIVP-436

(2)

Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ Simonas Gentvilas (ministras)

pranešėjas – Aidas Gedvilas (AAK)

10.55–11.05

svarstymas

pateikimo data

2021-04-29

AAK (2) 2021-06-09

 

 

 

1-10.

XIVP-532

(2)

Aviacijos įstatymo

Nr. VIII-2066 2, 5, 6, 8, 12, 16, 24, 28, 33, 35, 41, 45, 46, 47, 49, 52 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 411 straipsniu ir III skyriaus dešimtuoju skirsniu įstatymo projektas

teikėjasLRV/ Marius Skuodis (ministras)

pranešėja – Ieva Pakarklytė (EK) 

11.05–11.10

svarstymas

pateikimo data

2021-05-27

EK (2) 2021-06-09

 

 

 

1-11.1.

XIVP-543

(2)

Sveikatos sistemos įstatymo
Nr. I-552 67 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Aurelijus Veryga/ 12 SN

pranešėjas – Aurelijus Veryga (SRK)

11.10–11.15

svarstymas

 

(taikoma skubos tvarka)

pateikimo data

2021-06-10

SRK (2) 2021-06-11

 

1-11.2.

XIVP-549

(2)

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. sausio 15 d. nutarimo
Nr. VIII-612 „Dėl Nacionalinės sveikatos tarybos nuostatų patvirtinimo” pakeitimo“ projektas

pranešėjas – Aurelijus Veryga (SRK)

svarstymas

 

(taikoma skubos tvarka)

pateikimo data

2021-06-10

SRK (2) 2021-06-11

 

1-12.1.

XIVP-558

(2)

Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo
Nr. XIII-2771 10 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėja – Paulė Kuzmickienė/ 4 SN

pranešėjas – Linas Slušnys  (SRK)

11.15–11.20

svarstymas

pateikimo data

2021-06-08

SRK (2) 2021-06-11

 

1-12.2.

XIVP-559

(2)

Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 15 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Linas Slušnys  (SRK)

svarstymas

pateikimo data

2021-06-08

SRK (2) 2021-06-11

 

1-13.

Balsavimas dėl projektų

11.20–11.35

 

1-14.

XIIIP-3849

(2)

Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 92 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Mykolas Majauskas/ 12 SN

/ 47 SN

pranešėjas – Antanas Matulas (SRK)

11.35–11.45

svarstymas

pateikimo data

2019-09-24

SRK (2) 2020-05-13

 

1-15.

XIVP-458

(2)

Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 2, 9, 20, 35, 43, 51, 63, 631, 64, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ Arvydas Anušauskas (ministras)

pranešėjai – Laurynas Kasčiūnas (NSGK), Matas Maldeikis (BFK)

11.45–11.50

svarstymas

pateikimo data

2021-05-11

NSGK (2) 2021-06-09

 

 

 

1-16.

XIVP-423

(2)

Lietuvos kariuomenės drausmės statuto 1, 2, 5, 8, 14, 20, 42, 49, 67 straipsnių pakeitimo ir Statuto I dalies papildymo VII1 skyriumi įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ Arvydas Anušauskas (ministras)

pranešėjas – Arvydas Pocius (NSGK) 

11.50–11.55

svarstymas

pateikimo data

2021-04-27

NSGK (2) 2021-06-09

 

 

 

1-17.

XIVP-492

(2)

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 2 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Vytautas Juozapaitis

pranešėjas – Kristijonas Bartoševičius (KK) 

svarstymas

pateikimo data

2021-05-18

KK (2) 2021-06-10

 

 

1-17.1.

XIIIP-4388

(2)

Vietos savivaldos įstatymo

Nr. I-533 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėja – Guoda Burokienė/ 9 SN

pranešėja – Guoda Burokienė (VVSK)

11.55–12.00

svarstymas

pateikimo data

2020-06-04

VVSK (2) 2021-04-22

 

1-17.2.

XIIIP-4389

Valstybės tarnybos įstatymo

Nr. VIII-1316 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Guoda Burokienė (VVSK)

svarstymas

pateikimo data

2020-06-04

VVSK 2021-04-22 atmesti

 

1-18.

XIVP-204

Vietos savivaldos įstatymo

Nr. I-533 3, 14 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Eugenijus Sabutis/ 4 9 SN

pranešėja – Rita Tamašunienė (VVSK)

12.00–12.05

svarstymas

pateikimo data

2021-04-29

VVSK 2021-05-20 atmesti

 

1-19.

XIVP-560

(2)

 

 

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. gegužės 18 d. nutarimo
Nr. XIV-320 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymo“ pakeitimo“ projektas

teikėja – Viktorija Čmilytė-Nielsen (Seimo Pirmininkė)

pranešėjas – Ričardas Juška (VVSK)

12.05–12.15

svarstymas ir priėmimas

 

slaptas balsavimas

13.00–13.20

pateikimo data

2021-06-08

VVSK (2) 2021-06-09

 

 

 

 

1-20.

Balsavimas dėl projektų

12.15–12.30

 

1-21.

Generalinės prokurorės Nidos Grunskienės pranešimas ir atsakymai į Seimo narių klausimus

12.30–13.00

 

 

 

PERTRAUKA

13.0014.00

 

 

2-1.

Diskusija „Mažiau pavojingų, su narkotikų vartojimu susijusių veikų, dekriminalizavimas, siekiant taikyti švelnesnes arba alternatyvias sankcijas, į pagalbą asmeniui nukreiptas alternatyvas“

 

Pranešėjai:

 

1. Paslaugų planas.

Aušra Bilotienė Motiejūnienė, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos viceministrė

 

2. Nacionalinė strategija.

Gražina Belian, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

 

3. Nusikalstamos veikos, susijusios su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis: jautriausi teismų praktikos aspektai.

Aurelijus Gutauskas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas

 

4. Atsakomybės už narkotinių ir psichotropinių medžiagų neteisėtą vartojimą raida ir praktinis taikymas.

Gintas Ivanauskas, Generalinio prokuroro pavaduotojas

 

5. Ar psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo dekriminalizacija gali būti panaudota gydymui?

Robertas Badaras, Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Toksikologijos centro vadovas, Klinikinės toksikologijos gydytojas (nuotoliniu būdu)

 

6. Gydymo aktualijos.

Aušra Širvinskienė, Respublikinio priklausomybės ligų centro direktoriaus pavaduotoja

 

7. Vaikų ir paauglių psichoaktyvių medžiagų vartojimo problematika.

Vida Matulionienė, Ambulatorinių psichikos sveikatos centrų asociacijos pirmininkė, gydytoja, vaikų ir paauglių psichiatrė (nuotoliniu būdu)

 

8. Dėl vaikų ir paauglių žalingo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo pasekmių ir pagalbos plėtros galimybių.

Sigita Lesinskienė, Lietuvos vaikų ir paauglių psichiatrų draugijos prezidentė (nuotoliniu būdu)

 

Klausimai ir atsakymai

14.00–15.30

 

 

2-2.

XIVP-563

Seimo nutarimo „Dėl pritarimo atleisti Algimantą Valantiną iš Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo pareigų“ projektas

pranešėja – Elena Masnevaitė

(Respublikos Prezidento patarėja)

15.30–15.35

pateikimas, svarstymas  ir priėmimas

registracijos data

2021-06-03

TD 2021-06-03

 

 

2-3.1.

XIVP-568

Teismų įstatymo Nr. I-480 12, 28, 31, 34, 36, 37, 39, 41, 45, 74, 76, 78, 791, 81, 90, 911, 912, 101, 104, 105, 119, 120, 122 straipsnių, VI skyriaus pirmojo skirsnio pavadinimo ir VII skyriaus pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Jūratė Šovienė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

15.35–16.00

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-06-04

TD 2021-06-14

ESTG

 

2-3.2.

XIVP-569

Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 13, 20, 21, 22, 24, 31, 33, 43, 45, 51, 63, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 77, 78, 81, 84, 99, 123, 127, 128, 129, 130, 1311, 132, 134 ir 157 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Jūratė Šovienė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-06-04

TD 2021-06-14

ESTG

 

2-3.3.

XIVP-570

Administracinių nusižengimų kodekso 627, 630, 661 ir 662 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Jūratė Šovienė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-06-04

TD 2021-06-14

ESTG

 

2-3.4.

XIVP-571

Administracinių teismų įsteigimo įstatymo Nr. VIII-1030  2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Jūratė Šovienė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-06-04

TD 2021-06-14

ESTG

 

2-3.5.

XIVP-572

Administracinių teismų reorganizavimo įstatymo projektas

pranešėja – Jūratė Šovienė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-06-04

TD 2021-06-14

ESTG

 

2-3.6.

XIVP-573

Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Jūratė Šovienė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-06-04

TD 2021-06-14

ESTG

 

2-3.7.

XIVP-574

Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo Nr. XII-1467 58 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Jūratė Šovienė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas – BFK

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-06-04

TD 2021-06-14

ESTG

 

2-3.8.

XIVP-575

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Jūratė Šovienė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-06-04

TD 2021-06-14

ESTG

 

2-3.9.

XIVP-576

Augalų apsaugos įstatymo Nr. I-1069 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Jūratė Šovienė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-06-04

TD 2021-06-14

ESTG

 

2-3.10

XIVP-577

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII-1185 78 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Jūratė Šovienė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-06-04

TD 2021-06-14

ESTG

 

2-3.11.

XIVP-578

Azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 207 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Jūratė Šovienė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas – BFK

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-06-04

TD 2021-06-14

ESTG

 

2-3.12

XIVP-579

Baudžiamojo proceso ir kriminalinės žvalgybos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio
įstatymo Nr. I-1202 16, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Jūratė Šovienė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-06-04

TD 2021-06-14

ESTG

 

2-3.13.

XIVP-580

Civilinio proceso kodekso 621, 1752, 186, 192, 217 ir 240 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Jūratė Šovienė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-06-04

TD 2021-06-14

ESTG

 

2-3.14.

XIVP-581

Draudimo įstatymo Nr. IX-1737 207 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Jūratė Šovienė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas – BFK

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-06-04

TD 2021-06-14

ESTG

 

2-3.15.

XIVP-582

Dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatymo Nr. XIII-2310 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Jūratė Šovienė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas – BFK

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-06-04

TD 2021-06-14

ESTG

 

2-3.16.

XIVP-583

Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo Nr. XIII-1120 118 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Jūratė Šovienė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-06-04

TD 2021-06-14

ESTG

 

2-3.17.

XIVP-584

Elektroninių ryšių įstatymo IX-2135 73 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Jūratė Šovienė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-06-04

TD 2021-06-14

ESTG

 

2-3.18.

XIVP-585

Energetikos įstatymo Nr. IX-884 8 ir 241 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Jūratė Šovienė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-06-04

TD 2021-06-14

ESTG

 

2-3.19.

XIVP-586

Finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 59 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Jūratė Šovienė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-06-04

TD 2021-06-14

ESTG

 

2-3.20.

XIVP-587

Finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 102 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Jūratė Šovienė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas – BFK

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-06-04

TD 2021-06-14

ESTG

 

2-3.21.

XIVP-588

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 341 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Jūratė Šovienė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-06-04

TD 2021-06-14

ESTG

 

2-3.22.

XIVP-589

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. XII-376 63 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Jūratė Šovienė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas – BFK

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-06-04

TD 2021-06-14

ESTG

 

2-3.23.

XIVP-590

Įstatymo „Dėl Sutarties dėl Bendro patentų teismo Šiaurės ir Baltijos valstybių regioninio skyriaus įsteigimo ratifikavimo“ Nr. XII-2734 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Jūratė Šovienė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-06-04

TD 2021-06-14

ESTG

 

2-3.24.

XIVP-591

Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 1401 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Jūratė Šovienė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-06-04

TD 2021-06-14

ESTG

 

2-3.25.

XIVP-592

Kelių transporto kodekso 181 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Jūratė Šovienė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-06-04

TD 2021-06-14

ESTG

 

2-3.26.

XIVP-593

Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 164 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Jūratė Šovienė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas – BFK

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-06-04

TD 2021-06-14

ESTG

 

2-3.27.

XIVP-594

Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 26, 27, 32, 33, 35, 39, 41, 56, 57 ir 59 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Jūratė Šovienė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-06-04

TD 2021-06-14

ESTG

 

2-3.28.

XIVP-595

Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 42 ir 421 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Jūratė Šovienė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas – BFK

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-06-04

TD 2021-06-14

ESTG

 

2-3.29.

XIVP-596

Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 159 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Jūratė Šovienė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas – BFK

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-06-04

TD 2021-06-14

ESTG

 

2-3.30.

XIVP-597

Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. IX-1132 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Jūratė Šovienė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-06-04

TD 2021-06-14

ESTG

 

2-3.31.

XIVP-598

Notariato įstatymo Nr. I-2882 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Jūratė Šovienė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-06-04

TD 2021-06-14

ESTG

 

2-3.32.

XIVP-599

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo Nr. VIII-1212 58 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Jūratė Šovienė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas – BFK

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-06-04

TD 2021-06-14

ESTG

 

2-3.33.

XIVP-600

Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 29, 32, 33 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Jūratė Šovienė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-06-04

TD 2021-06-14

ESTG

 

2-3.34.

XIVP-601

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Jūratė Šovienė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas – BFK

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-06-04

TD 2021-06-14

ESTG

 

2-3.35.

XIVP-602

Profesinių pensijų kaupimo įstatymo Nr. X-745 61 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Jūratė Šovienė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas – BFK

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-06-04

TD 2021-06-14

ESTG

 

2-3.36.

XIVP-603

Prokuratūros įstatymo Nr. I-599 26 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Jūratė Šovienė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-06-04

TD 2021-06-14

ESTG

 

2-3.37.

XIVP-604

Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo Nr. X-296 6, 10 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Jūratė Šovienė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-06-04

TD 2021-06-14

ESTG

 

2-3.38.

XIVP-605

Teismų įstatymo Nr. I-480 7, 36, 39, 45, 48, 531, 532, 54, 551, 57, 61, 63, 691, 76,  78, 84, 85, 88, 912, 913, 914, 915, 93, 94, 98, 101, 102, 106, 119, 121, 122, 124, 128, 130 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 441 straipsniu ir nauja VII dalimi ir 95 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIII-2372 10, 38 straipsnių pakeitimo ir 14, 15, 16 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

pranešėja – Jūratė Šovienė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-06-04

TD 2021-06-14

ESTG

 

2-3.39.

XIVP-606

Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo Nr. VIII-1202 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Jūratė Šovienė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas – BFK

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-06-04

TD 2021-06-14

ESTG

 

2-3.40.

XIVP-607

Vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 491 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Jūratė Šovienė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-06-04

TD 2021-06-14

ESTG

 

2-3.41.

XIVP-608

Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 19, 22, 31, 33, 341, 461, 48 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Jūratė Šovienė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-06-04

TD 2021-06-14                

ESTG

 

2-3.42.

XIVP-609

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo Nr. X-1666 27 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Jūratė Šovienė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-06-04

TD 2021-06-14

ESTG

 

2-4.

XIVP-519

Sveikatos sistemos įstatymo
Nr. I-552 381 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ Arūnas Dulkys (ministras)

pranešėjas – SRK

svarstymas

pateikimo data

2021-06-10

SRK

 

 

2-4.

XIVP-623

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 7, 8, 14 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Jurgita Šiugždinienė (ministrė)

16.00–16.15

pateikimas

 

(Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka)

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – ŠMK

papildomas –

siūloma svarstyti

2021-06-22

registracijos data

2021-06-10

TD 2021-06-14

 

 

2-5.

Balsavimas dėl projektų

16.15–16.30

 

2-6.

XIVP-542

Branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 2, 15, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Dainius Kreivys (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – EK

papildomas –

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-05-21

TD 2021-05-24

 

 

2-6.

XIVP-636

Akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 3, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 65 ir 74 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Gintarė Skaistė (ministrė)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – BFK

papildomas –

siūloma svarstyti

2021-06-22

registracijos data

2021-06-14

TD 2021-06-15

 

2-6.

XIVP-516

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 62 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Andrius Bagdonas/ 6 SN

16.30–16.50

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – BFK

papildomas –

siūloma svarstyti

 

registracijos data

2021-05-18

TD 2021-05-27

ESTG 2021-06-11

 

2-7.1.

XIVP-561

Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymo Nr. VIII-238 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Paulė Kuzmickienė (LKVIAK)

16.50–17.00

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – ŽTK

papildomas – LKVIAK

siūloma svarstyti

2021-06-22

registracijos data

2021-06-02

TD 2021-06-14

ESTG 2021-06-15

 

 

 

 

2-7.2.

XIVP-562

Gyventojų registro įstatymo Nr. I-2237 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Paulė Kuzmickienė (LKVIAK)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – ŽTK

papildomas – TTK, LKVIAK

siūloma svarstyti

2021-06-22

registracijos data

2021-06-02

TD 2021-06-14

ESTG 2021-06-15

 

 

 

2-8.

XIVP-452

(2)

Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Paulė Kuzmickienė (LKVIAK)

17.00–17.10

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – ŠMK

papildomas – LKVIAK

siūloma svarstyti

2021-06-22

registracijos data

(2) 2021-06-11

TD (2) 2021-06-14

ESTG (2)

 

 

 

2-9.

XIVP-485

Kurortų ir kurortinių teritorijų darnaus vystymo įstatymo projektas

pranešėjas – Mindaugas Skritulskas/ 25 SN

17.10–17.25

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – EK

papildomas – AAK, VVSK

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-05-13

TD 2021-06-03

ESTG 2021-06-03

 

 

 

2-10.

XIVP-430

(2)

Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Dalia Asanavičiūtė

17.25–17.40

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – ŽTK

papildomas –

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

(2) 2021-05-19

TD (2) 2021-06-02

ESTG (2) 2021-06-03

 

 

 

2-11.

XIVP-631

Užimtumo įstatymo

Nr. XII-2470 48 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Linas Kukuraitis/ 6 SN

17.40–17.50

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – SRDK

papildomas –

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-06-10

TD 2021-06-14

ESTG

 

 

2-12.

Balsavimas dėl projektų

17.50–18.10

 

2-13.

Seimo narių pareiškimai

18.10–18.20

 

 

 

Rezerviniai klausimai:

 

 

 

r-1.

XIVP-196

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 47, 50 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Linas Jonauskas/6 SN

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas –

siūloma svarstyti

III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-02-03

TD 2021-02-17

ETD 2021-02-17

 

Įrašytas pagal Seimo statuto 137 str. 4d.

 

perkeltas iš 2021-06-10 darbotvarkės

 

r-2.

PNP-14-17

Seimo protokolinio nutarimo „Dėl Arūno Sodonio peticijos“ projektas

pranešėjas – Edmundas Pupinis (PK)

Peticijų komisija

2021-06-10

tenkinti

 

r-3.

PNP-14-18

Seimo protokolinio nutarimo „Dėl Gedimino Minelgos peticijos“ projektas

pranešėjas – Edmundas Pupinis (PK)

Peticijų komisija

2021-06-10

atmesti

 

r-4.

PNP-14-19

Seimo protokolinio nutarimo „Dėl Roberto Raulyno, Vytauto Apoliansko, Deivido Antanaičio, Vitalijaus Gruzincevo peticijos“ projektas

pranešėjas – Edmundas Pupinis (PK)

Peticijų komisija

2021-06-10

atmesti

 

r-5.

PNP-14-20

Seimo protokolinio nutarimo „Dėl Roberto Raulyno, Deivido Antanaičio, Vitalijaus Gruzincevo peticijos“ projektas

pranešėjas – Edmundas Pupinis (PK)

Peticijų komisija

2021-06-10

atmesti

 

 

 

 

Seimo Pirmininkė

 

 

 

 

 

Viktorija Čmilytė-Nielsen