Logo  Description automatically generated

 

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJA

 

Biudžetinė įstaiga, Švitrigailos g. 42, 03209 Vilnius,

tel. (8 5)  278 5602, faks. (8 5)  213 2270, el. p. [email protected].

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188647255

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai

 

Visuomenei

 

 

Nr.

 

 

 

 

INFORMACIJA APIE ĮSAKYMO PROJEKTĄ

 

 

 

Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – Administracija) parengė ir teikia išvadoms ir nuomonei gauti Įsakymo projektą[1].

Įsakymo projekto tikslas priėmus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 546 „Dėl Kelių transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio laiko, mobiliųjų kelių transporto darbuotojų ir kelių transporto priemonių vairuotojų darbo ir poilsio laiko patikrinimo ir ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimus[2] ir suderinus teisinį reguliavimą su Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis, dėl ko informacija bus teikiama pagal 2017 m. kovo 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1013, kuriuo nustatoma standartinė informacijos teikimo forma, nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 17 straipsnyje, nustatytą formą, pripažinti netekusiu galios Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2007 m. rugpjūčio 10 d. įsakymą Nr. 2B-284 „Dėl ataskaitų formų apie vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo tikrinimą patvirtinimo“.

Įsakymo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (toliau – TAIS) ir Administracijos interneto svetainėje. Visi suinteresuoti asmenys gali teikti pastabas ir pasiūlymus dėl Įsakymo projekto. Pastabų ir pasiūlymų laukiama 10 darbo dienų nuo Įsakymo projekto paskelbimo. Atskirų konsultacijų su visuomene nenumatoma. Visos gautos pastabos ir pasiūlymai bus įvertinti Įsakymo projekto derinimo pažymoje, kuri TAIS bus paskelbta prie šio aiškinamojo rašto užbaigus derinti Įsakymo projektą ir vertinti gautas pastabas ir pasiūlymus.

Įsakymo projektą parengė Teisės ir rizikų valdymo skyriaus (vedėja Aistė Usevičienė, tel. 8 694  28 850, el. p. [email protected]) patarėjas Dainius Lipsevičius (tel. tel. 8 618 32 773, el. p. [email protected]).

PRIDEDAMA. Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2007 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 2B-284 „Dėl ataskaitų formų apie vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo tikrinimą patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektas, 1 lapas.

 

Administracijos direktorius                                                                                        Genius Lukošius

 

Dainius Lipsevičius, tel. +370 618 32 773, el. p. [email protected]



[1] Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2007 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 2B-284 „Dėl ataskaitų formų apie vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo tikrinimą patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektas (tekste – Įsakymo projektas).

[2] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. balandžio 12 d. nutarimas Nr. 257 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 546 „Dėl Kelių transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo tikrinimo ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.