2018-11-13

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

2019 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

NR. XIIIP-2715

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

 

 

 

Argumentai: Pastaruoju metu Šakių rajono savivaldybė sulaukė didžiulio Seimo ir Vyriausybės dėmesio. Tai pirmiausiai yra susiję su praėjusia naujo Seimo nario rinkimų kampanija, kurios metu Šakių rajono žmonėms buvo duota daugybė pažadų ir įsipareigojimų. Tikėdama, kad politikai turi tesėti duotus pažadus, kad tai yra vertybė, kuria vadovaujasi ir pozicija, ir opozicija, ir Seimas, ir Vyriausybė siūlau numatyti papildomas lėšas svarbių švietimo objektų renovacijai Šakiuose.

 

2020 metais Šakių mieste numatoma pradėti vykdyti kvartalinę daugiabučių namų renovaciją. Šiame namų kvartale yra dvi nerenovuotos ikimokyklinio ugdymo įstaigos, tai Šakių lopšelis-darželis ,,Beželis“, kurį lanko 219 vaikų, ir Šakių lopšelis-darželis ,,Klevelis“ su 129 jį lankančiais vaikais.

 

Šakių lopšelio-darželio ,,Berželis“ lėšų sąmata:

1. Išorės sienų šiltinimas - 1878,12 kv. m x 60 Eur = 108507,00 Eur;

2. Stogo apšiltinimas ir dangos pakeitimas – 1278,12 kv. m x 40 Eur =51124,80 Eur;

3. Vidaus šildymo sistemos rekonstrukcija – 40000 Eur;

Iš viso – 199631,80 Eur.

 

Šakių lopšelio-darželio ,,Klevelis“ lėšų sąmata:

1.  Išorės sienų šiltinimas – 1437,13 kv. m x 60 Eur = 86227,80 Eur;

2. Stogo apšiltinimas ir dangos pakeitimas – 954 kv. m x 40 Eur = 38160,00 Eur;

3. Vidaus šildymo sistemos rekonstrukcija – 40000 Eur;

Iš viso – 164387,80 Eur.

          

Visa prašoma suma yra 364019,60 eurus. Šiuo metu abu darželiai šildymo sezonui išleidžia 43294,03 eurus. Atlikus renovaciją šildymo išlaidos sumažėtų 40 proc. ir siektų tik 25976,4 eurus.

 

Pasiūlymas:

Skirti papildomai 364019,60 eurus Šakių vaikų lopšelių-darželių ,,Berželis“ ir ,,Klevelis“ renovacijai.

 

Lėšų šaltinis:

Valstybės biudžeto įplaukos iš akcizo už alkoholinius gėrimus bei apdorotą tabaką arba iš gautų viršplaninių biudžeto pajamų.

 

 

Teikia:

 

Seimo narė

Irena Haase