Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

VAKARINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2023-12-14  Nr. SPP-335

Vilnius

 

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas A. Mazuronis.

 

Užsiregistravo 48 Seimo nariai (14.00 val.)

 

 

14.01 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos ateities vizija „Lietuva 2050“ patvirtinimo“ projektas Nr. XIVP-2937(2) (teikėjai – Vyriausybė / Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Ateities komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas R. Lopata.

Posėdžio pirmininkas perskaitė Aplinkos apsaugos komiteto, Audito komiteto bei Biudžeto ir finansų komiteto išvadas.

Kitų komitetų išvadas pateikė komitetų atstovai: A. Bagdonas (Ekonomikos komiteto vardu), A. Lydeka (Europos reikalų komiteto vardu), V. Pranckietis (Kaimo reikalų komiteto vardu), R. Šarknickas (Kultūros komiteto vardu).

Posėdžio pirmininkas perskaitė Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto bei Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadas.

Kitų komitetų išvadas pateikė komitetų atstovai: L. Slušnys (Sveikatos reikalų komiteto vardu), A. Žukauskas (Švietimo ir mokslo komiteto vardu), I. Haase (Teisės ir teisėtvarkos komiteto vardu), Ž. Pavilionis (Užsienio reikalų komiteto vardu), A. Petrošius (Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu).

Posėdžio pirmininkas perskaitė Žmogaus teisių komiteto išvadą.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo narė A. Kubilienė (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu).

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad Seime lankosi Šv. Kristoforo gimnazijos gimnazistai.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: R. Lopata (Liberalų sąjūdžio frakcijos vardu), J. Šiugždinienė (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu).

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad balsavimas dėl pataisų vyks netrukus balsavimo laikotarpiu.

 

 

14.29 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl pritarimo skirti Jurgą Vasiliauskienę Lietuvos apeliacinio teismo teisėja“ projektas Nr. XIVP-3339(2) (teikėjas – Respublikos Prezidentas) (priėmimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė slapto balsavimo rezultatus dėl Seimo nutarimo „Dėl pritarimo skirti Jurgą Vasiliauskienę Lietuvos apeliacinio teismo teisėja“ projekto Nr. XIVP-3339(2) priėmimo:

išduota biuletenių – 81;

rasta biuletenių – 81;

galiojančių biuletenių – 80;

negaliojančių biuletenių – 1.

Už – 76;

prieš – 2;

susilaikė 2.

Pritarta.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl pritarimo skirti Jurgą Vasiliauskienę Lietuvos apeliacinio teismo teisėja“.

 

 

14.30 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Danutės Jočienės skyrimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja“ projektas Nr. XIVP-3338(2) (teikėjas – Respublikos Prezidentas) (priėmimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė slapto balsavimo rezultatus dėl Seimo nutarimo „Dėl Danutės Jočienės skyrimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja“ projekto Nr. XIVP-3338(2) priėmimo:

išduota biuletenių – 81;

rasta biuletenių – 81;

galiojančių biuletenių – 79;

negaliojančių biuletenių – 2.

Už – 75;

prieš – 2;

susilaikė 2.

Pritarta.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Danutės Jočienės skyrimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja“.

 

 

14.31 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos ateities vizija „Lietuva 2050“ patvirtinimo“ projektas Nr. XIVP-2937(2) (teikėjai – Vyriausybė / Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė) (svarstymo tęsinys).

 

Projekto Nr. XIVP-2937(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto pirmininkas R. Lopata

 

Dėl V. Rakučio pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys V. Rakutis.

Dėl balsavimo motyvų dėl šio pasiūlymo kalbėjo Seimo narys V. Valkiūnas.

Balsuota dėl V. Rakučio pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas: už – 45, prieš – 8, susilaikė 36. Pritarta. Užsiregistravo 91 Seimo narys (14.33 val.).

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys K. Adomaitis (Laisvės frakcijos vardu prašė perbalsuoti).

Dėl balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo narė M. Ošmianskienė (prašė patikslinti balsavimo rezultatus: ji – prieš).

 

Pranešėjas informavo apie tris Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pasiūlymus, kuriems iš dalies pritarė pagrindinis komitetas (Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto atstovų prieštaravimų pagrindinio komiteto nuomonei nebuvo).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl šių Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pasiūlymų, kuriems iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl Sveikatos reikalų komiteto pasiūlymo dėl naujo rodiklio (vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė), kuriam nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas A. Matulas.

Balsuota dėl šio Sveikatos reikalų komiteto pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas: už – 52, prieš – 11, susilaikė 47. Nepritarta. Užsiregistravo 114 Seimo narių (14.40 val.).

 

Dėl Sveikatos reikalų komiteto pasiūlymo dėl naujo rodiklio (mirtingumas dėl savižudybių), kuriam nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas A. Matulas.

Balsuota dėl šio Sveikatos reikalų komiteto pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas: už – 45, prieš – 10, susilaikė 51. Nepritarta. Užsiregistravo 111 Seimo narių (14.41 val.).

 

Dėl Sveikatos reikalų komiteto pasiūlymo dėl naujų rodiklių (mirtingumas dėl alkoholio suvartojimo ir kt.), kuriam nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas A. Matulas.

Balsuota dėl šio Sveikatos reikalų komiteto pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas: už – 56, prieš – 10, susilaikė 42. Pritarta. Užsiregistravo 111 Seimo narių (14.43 val.).

Replikavo Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė.

 

Pranešėjas informavo apie keturis Audito komiteto pasiūlymus, kuriems iš dalies pritarė pagrindinis komitetas (Audito komiteto atstovų prieštaravimų pagrindinio komiteto nuomonei nebuvo).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl šių Audito komiteto pasiūlymų, kuriems iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl Švietimo ir mokslo komiteto šešių pasiūlymų, kuriems iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas A. Žukauskas (pranešė, kad pritaria pagrindinio komiteto nuomonei pritarti iš dalies šiems pasiūlymams, ir neprašė dėl jų balsuoti).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Švietimo ir mokslo komiteto pasiūlymų, kuriems iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl Švietimo ir mokslo komiteto pasiūlymo (dėl jaunųjų mokslininkų), kuriam nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas A. Žukauskas.

Balsuota dėl šio Švietimo ir mokslo komiteto pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas: už – 50, prieš – 12, susilaikė 44. Nepritarta. Užsiregistravo 109 Seimo nariai (14.50 val.).

 

Dėl Švietimo ir mokslo komiteto pasiūlymo (dėl doktorantūros studijų), kuriam nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas A. Žukauskas.

Balsuota dėl šio Švietimo ir mokslo komiteto pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas: už – 46, prieš – 4, susilaikė 53. Nepritarta. Užsiregistravo 107 Seimo nariai (14.51 val.).

 

Dėl Švietimo ir mokslo komiteto pasiūlymo (dėl bendrų švietimui skirtų išlaidų), kuriam nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas A. Žukauskas.

Balsuota dėl šio Švietimo ir mokslo komiteto pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas: už – 49, prieš – 4, susilaikė 51. Nepritarta. Užsiregistravo 107 Seimo nariai (14.52 val.).

 

Dėl Švietimo ir mokslo komiteto paskutinio pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas A. Žukauskas (pranešė, kad nėra prasmės jo svarstyti, nes jis susijęs su ankstesniu pasiūlymu, kuriam nepritarta).

 

Dėl Kaimo reikalų komiteto pasiūlymo (nurodyti ir Artimųjų Rytų karą), kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys V. Pranckietis (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei ir neprašė balsuoti dėl šio pasiūlymo).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl šio Kaimo reikalų komiteto pasiūlymo, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl Kaimo reikalų komiteto pasiūlymo (praplėsti dokumente pateikiamą situacijos analizę nurodytais faktoriais), kuriam nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas V. Pranckietis.

Balsuota dėl šio Kaimo reikalų komiteto pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas: už – 42, prieš – 11, susilaikė 53. Nepritarta. Užsiregistravo 108 Seimo nariai (14.54 val.).

 

Dėl Kaimo reikalų komiteto pasiūlymo (išbraukti iš formuluotės žodį „nacionalinė“), kuriam nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas V. Pranckietis.

Balsuota dėl šio Kaimo reikalų komiteto pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas: už – 39, prieš – 8, susilaikė 65. Nepritarta. Užsiregistravo 114 Seimo narių (14.56 val.).

 

Dėl Kaimo reikalų komiteto pasiūlymo (dėl dalyvaujamosios demokratijos), kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas V. Pranckietis (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei ir neprašė balsuoti dėl šio pasiūlymo).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl šio Kaimo reikalų komiteto pasiūlymo, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl Kaimo reikalų komiteto pasiūlymo (dėl konkrečių piliečių įsipareigojimo būdų paminėjimo), kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas V. Pranckietis (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei ir neprašė balsuoti dėl šio pasiūlymo).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl šio Kaimo reikalų komiteto pasiūlymo, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl Kaimo reikalų komiteto pasiūlymo (dėl elektroninio balsavimo), kuriam nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas V. Pranckietis.

Balsuota dėl šio Kaimo reikalų komiteto pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas: už – 21, prieš – 8, susilaikė 73. Nepritarta. Užsiregistravo 106 Seimo nariai (14.58 val.).

 

Dėl Kaimo reikalų komiteto pasiūlymo (dėl viešojo valdymo institucijų mažinimo), kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas V. Pranckietis (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei ir neprašė balsuoti dėl šio pasiūlymo).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl šio Kaimo reikalų komiteto pasiūlymo, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl Kaimo reikalų komiteto pasiūlymo (įrašyti žodžius „kibernetines ir“), kuriam nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas V. Pranckietis (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei ir neprašė balsuoti dėl šio pasiūlymo).

 

Dėl Kaimo reikalų komiteto pasiūlymo (žodį „institucionalizuos“ pakeisti žodžiu „personalizuos“), kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas V. Pranckietis (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei ir neprašė balsuoti dėl šio pasiūlymo).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl šio Kaimo reikalų komiteto pasiūlymo, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl Kaimo reikalų komiteto pasiūlymo (įrašyti žodžius „ir ugdymasis“), kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas V. Pranckietis (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei ir neprašė balsuoti dėl šio pasiūlymo).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl šio Kaimo reikalų komiteto pasiūlymo, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl Kaimo reikalų komiteto pasiūlymo (įrašyti žodžius „pagal gebėjimus“), kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas V. Pranckietis (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei ir neprašė balsuoti dėl šio pasiūlymo).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl šio Kaimo reikalų komiteto pasiūlymo, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl Kaimo reikalų komiteto pasiūlymo (dėl formuluotės „skatins artes liberales studijas“), kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas V. Pranckietis (prašė balsuoti dėl šio pasiūlymo).

Balsuota dėl šio Kaimo reikalų komiteto pasiūlymo, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas: už – 22, prieš – 14, susilaikė 67. Nepritarta. Užsiregistravo 107 Seimo nariai (15.02 val.).

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad yra 10 Seimo narių, remiančių L. Pociūnienės pasiūlymą.

Dėl L. Pociūnienės pasiūlymo, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė L. Pociūnienė.

L. Pociūnienės pasiūlymui, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl Kaimo reikalų komiteto pasiūlymo (dėl šeštos pastraipos), kuriam nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas V. Pranckietis.

Balsuota dėl šio Kaimo reikalų komiteto pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas: už – 41, prieš – 11, susilaikė 53. Nepritarta. Užsiregistravo 109 Seimo nariai (15.04 val.).

 

Dėl Kaimo reikalų komiteto pasiūlymo (dėl trečios iš apačios pastraipos), kuriam nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas V. Pranckietis.

Balsuota dėl šio Kaimo reikalų komiteto pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas: už – 50, prieš – 8, susilaikė 45. Nepritarta. Užsiregistravo 105 Seimo nariai (15.05 val.).

 

Dėl Kaimo reikalų komiteto pasiūlymo (dėl septintos pastraipos pirmo sakinio), kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas V. Pranckietis (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei ir neprašė balsuoti dėl šio pasiūlymo).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl šio Kaimo reikalų komiteto pasiūlymo, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl Kaimo reikalų komiteto pasiūlymo (dėl trečios iš apačios pastraipos), kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas V. Pranckietis (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei ir neprašė balsuoti dėl šio pasiūlymo).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl šio Kaimo reikalų komiteto pasiūlymo, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl Kaimo reikalų komiteto pasiūlymo (dėl ketvirtos iš apačios eilutės), kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas V. Pranckietis (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei ir neprašė balsuoti dėl šio pasiūlymo).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl šio Kaimo reikalų komiteto pasiūlymo, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl Kaimo reikalų komiteto pasiūlymo (dėl septintos pastraipos), kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas V. Pranckietis (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei ir neprašė balsuoti dėl šio pasiūlymo).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl šio Kaimo reikalų komiteto pasiūlymo, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl Kaimo reikalų komiteto pasiūlymo (dėl penktos pastraipos), kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas V. Pranckietis (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei ir neprašė balsuoti dėl šio pasiūlymo).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl šio Kaimo reikalų komiteto pasiūlymo, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl Kaimo reikalų komiteto pasiūlymo (dėl žodžio keitimo tinkamesniu sinonimu), kuriam nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas V. Pranckietis.

Balsuota dėl šio Kaimo reikalų komiteto pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas: už – 34, prieš – 12, susilaikė 48. Nepritarta. Užsiregistravo 99 Seimo nariai (15.08 val.).

Dėl balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo narys K. Mažeika (prašė patikslinti balsavimo rezultatus: jis – už).

 

Dėl Kaimo reikalų komiteto pasiūlymo (dėl kokybinės aplinkosaugos), kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas V. Pranckietis (prašė balsuoti dėl šio pasiūlymo).

Dėl balsavimo motyvų dėl šio pasiūlymo kalbėjo Seimo nariai: T. Tomilinas, V. Pranckietis.

Balsuota dėl šio Kaimo reikalų komiteto pasiūlymo, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas: už – 19, prieš – 20, susilaikė 55. Nepritarta. Užsiregistravo 99 Seimo nariai (15.12 val.).

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad yra 10 Seimo narių, remiančių L. Savicko ir kitų Seimo narių pasiūlymą.

Dėl L. Savicko ir kitų Seimo narių pasiūlymo, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys L. Savickas.

L. Savicko ir kitų Seimo narių pasiūlymui, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Užsienio reikalų komiteto pasiūlymo, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl Žmogaus teisių komiteto pasiūlymo, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas T. V. Raskevičius (pranešė, kad tenkina pagrindinio komiteto nuomonė, ir neprašė balsuoti).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Žmogaus teisių komiteto pasiūlymo, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: T. Tomilinas, A. Kubilienė.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 77, prieš – 9, susilaikė 26. Užsiregistravo 115 Seimo narių (15.19 val.).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys R. Žemaitaitis.

 

 

15.20 val.

SVARSTYTA:

1. Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3331(2).

2. Administracinių nusižengimų kodekso 290 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3332(2) (teikėjai – K. Mažeika / 7 Seimo nariai) (svarstymas) (taikoma skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Kaimo reikalų komiteto išvadą dėl projekto Nr. XIVP-3331(2) pateikė šio komiteto pirmininkas V. Pranckietis.

 

Projekto Nr. XIVP-3331(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto pirmininkas V. Pranckietis

 

Dėl S. Gentvilo pasiūlymo dėl 1 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys S. Gentvilas.

Dėl balsavimo motyvų dėl šio pasiūlymo kalbėjo Seimo nariai: A. Skardžius, K. Mažeika.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys S. Gentvilas.

Balsuota dėl S. Gentvilo pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas: už – 59, prieš – 5, susilaikė 37. Pritarta. Užsiregistravo 106 Seimo nariai (15.27 val.).

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad yra 10 Seimo narių, remiančių J. Urbanavičiaus pasiūlymo svarstymą.

Dėl J. Urbanavičiaus pasiūlymo dėl 2 straipsnio, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys J. Urbanavičius.

J. Urbanavičiaus pasiūlymui dėl 2 straipsnio, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Kalbėjo Seimo narė A. Gedvilienė.

 

NUTARTA. Pritarti projektui Nr. XIVP-3331(2) po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 99, prieš – 8, susilaikė 9. Užsiregistravo 118 Seimo narių (15.28 val.).

 

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotojas V. Mitalas.

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą dėl projekto Nr. XIVP-3332(2) pateikė šio komiteto pirmininkė I. Haase.

 

Projekto Nr. XIVP-3332(2) pataisų svarstymas

Pranešėja – pagrindinio komiteto pirmininkė I. Haase

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl J. Urbanavičiaus pasiūlymo, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Pritarti projektui Nr. XIVP-3332(2) po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 94, prieš – 4, susilaikė 9. Užsiregistravo 109 Seimo nariai (15.30 val.).

 

 

15.31 val.

SVARSTYTA. Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2012 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3188(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2012 1 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 90, prieš – 0, susilaikė 24. Užsiregistravo 114 Seimo narių (15.31 val.).

 

 

15.32 val.

SVARSTYTA. Švietimo įstatymo Nr. I-1489 59 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3189(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (priėmimas).

 

Posėdžio pirmininkas informavo apie 1 straipsnio L. Kukuraičio ir T. Tomilino pataisą, kuriai pritarė pagrindinis komitetas.

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Švietimo įstatymo Nr. I-1489 59 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 101, prieš – 0, susilaikė 16. Užsiregistravo 118 Seimo narių (15.32 val.).

 

 

15.33 val.

SVARSTYTA. Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1985 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3190(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (priėmimas).

 

1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1985 2 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 74, prieš – 0, susilaikė 42. Užsiregistravo 117 Seimo narių (15.33 val.).

 

 

15.33 val.

SVARSTYTA. Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 7 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1731 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIVP-3191(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 7 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1731 pripažinimo netekusiu galios įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 91, prieš – 0, susilaikė 23. Užsiregistravo 115 Seimo narių (15.34 val.).

 

 

15.34 val.

SVARSTYTA. Viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė, turinti daugiau negu pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra valstybė ar savivaldybė, vadovų ir darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3192(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (priėmimas).

 

1–8 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė, turinti daugiau negu pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra valstybė ar savivaldybė, vadovų ir darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 69, prieš – 3, susilaikė 46. Užsiregistravo 119 Seimo narių (15.34 val.).

 

 

15.35 val.

SVARSTYTA. Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2868(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras S. Gentvilas) (priėmimas).

Pranešėja – Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė A. Gedvilienė.

 

1 straipsnis (Įstatymo nauja redakcija: 1–35 straipsniai)

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad yra 29 Seimo nariai, palaikantys pasiūlymą svarstyti A. Palionio pataisą.

A. Palionio pataisai, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Pranešėja informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabų dėl naujos redakcijos 1 straipsnio.

 

1–9 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pranešėja informavo apie M. Danielės pasiūlymą dėl 10 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas.

Balsuota, ar pritarti pasiūlymui svarstyti M. Danielės pasiūlymą dėl 10 straipsnio: už – 30. Pritarta. Užsiregistravo 60 Seimo narių (15.39 val.).

Balsuota dėl M. Danielės pasiūlymo dėl 10 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas: už – 12, prieš – 5, susilaikė 92. Nepritarta. Užsiregistravo 111 Seimo narių (15.39 val.).

 

Dėl K. Adomaičio pasiūlymo dėl 10 straipsnio, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys K. Adomaitis.

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad yra 29 Seimo nariai, palaikantys šio pasiūlymo svarstymą.

K. Adomaičio pasiūlymui dėl 10 straipsnio, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

10 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Pranešėja informavo apie A. Gedvilienės pasiūlymus dėl 11 straipsnio, kuriems pritarė pagrindinis komitetas.

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad yra 29 Seimo nariai, palaikantys šių pasiūlymų svarstymą.

A. Gedvilienės pasiūlymams dėl 11 straipsnio, kuriems pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

11–21 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl V. Pranckiečio, J. Urbanavičiaus ir R. Vaitkaus pasiūlymo dėl 22 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys V. Pranckietis.

Balsuota, ar pritarti pasiūlymui svarstyti V. Pranckiečio, J. Urbanavičiaus ir R. Vaitkaus pasiūlymą: už – 28. Nepritarta. Užsiregistravo 49 Seimo nariai (15.44 val.).

 

22, 23 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl V. Pranckiečio, J. Urbanavičiaus ir R. Vaitkaus pasiūlymo dėl 24 straipsnio, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys V. Pranckietis (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei ir neprašė balsuoti dėl šio pasiūlymo).

 

24 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl R. Vaitkaus pasiūlymų dėl 25 straipsnio kalbėjo Seimo narys R. Vaitkus (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei ir neprašė dėl jų balsuoti).

 

25, 26 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl K. Vilkausko ir kitų Seimo narių pasiūlymų dėl 27 straipsnio, kuriems iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys K. Vilkauskas (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei ir neprašė dėl jų balsuoti).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl K. Vilkausko ir kitų Seimo narių pasiūlymų dėl 27 straipsnio, kuriems iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

27 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl K. Vilkausko ir kitų Seimo narių pasiūlymo dėl 28 straipsnio, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

28–32 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl V. Pranckiečio, J. Urbanavičiaus ir R. Vaitkaus pasiūlymo dėl 33 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys V. Pranckietis.

Balsuota, ar pritarti pasiūlymui svarstyti V. Pranckiečio, J. Urbanavičiaus ir R. Vaitkaus pasiūlymą dėl 33 straipsnio: už – 26. Nepritarta. Užsiregistravo 41 Seimo narys (15.48 val.).

 

33 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl V. Pranckiečio, J. Urbanavičiaus ir R. Vaitkaus pasiūlymo dėl 34 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys V. Pranckietis.

Balsuota, ar pritarti pasiūlymui svarstyti V. Pranckiečio, J. Urbanavičiaus ir R. Vaitkaus pasiūlymą dėl 34 straipsnio: už – 32. Pritarta. Užsiregistravo 48 Seimo nariai (15.49 val.).

Dėl balsavimo motyvų dėl šio pasiūlymo kalbėjo Seimo nariai: K. Mažeika, S. Gentvilas.

Balsuota dėl V. Pranckiečio, J. Urbanavičiaus ir R. Vaitkaus pasiūlymo dėl 34 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas: už – 43, prieš – 17, susilaikė 48. Nepritarta. Užsiregistravo 112 Seimo narių (15.53 val.).

 

Dėl V. Pranckiečio, J. Urbanavičiaus ir R. Vaitkaus pasiūlymų dėl 34 straipsnio, kuriems iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys V. Pranckietis (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei ir neprašė dėl jų balsuoti).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl V. Pranckiečio, J. Urbanavičiaus ir R. Vaitkaus pasiūlymų dėl 34 straipsnio, kuriems iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Pranešėja informavo apie K. Adomaičio pasiūlymą dėl 34 straipsnio, kuriam pritarė pagrindinis komitetas (pranešė, kad jis susijęs su ankstesniu pasiūlymu, kuris jau pristatytas).

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad yra 29 Seimo nariai, palaikantys šio pasiūlymo svarstymą.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl K. Adomaičio pasiūlymo dėl 34 straipsnio, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl V. Pranckiečio, J. Urbanavičiaus ir R. Vaitkaus pasiūlymo dėl 34 straipsnio, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys V. Pranckietis (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl šio V. Pranckiečio, J. Urbanavičiaus ir R. Vaitkaus pasiūlymo, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl V. Pranckiečio, J. Urbanavičiaus ir R. Vaitkaus pasiūlymo dėl 34 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys V. Pranckietis (atsiėmė šį pasiūlymą).

 

34, 35 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas informavo, kad dėl naujos redakcijos 2 straipsnio yra Teisės departamento pastabų, kurioms pagrindinis komitetas pritarė.

2 straipsnis (Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir įgyvendinimas) priimtas bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas informavo, kad dėl naujos redakcijos 3 straipsnio yra Teisės departamento pastaba, kuriai pagrindinis komitetas pritarė.

3 straipsnis (Įstatyme nustatyto galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimas) priimtas bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad paskutinis Kaimo reikalų komiteto pasiūlymas jau nebeaktualus, jis jau anksčiau apsvarstytas.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo projekto kalbėjo Seimo nariai: T. Tomilinas, V. Pranckietis, S. Gentvilas, K. Mažeika.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 88, prieš – 3, susilaikė 25. Užsiregistravo 117 Seimo narių (16.03 val.).

 

Replikavo Seimo nariai: V. Pranckietis, V. Targamadzė, S. Gentvilas.

 

 

16.05 val.

SVARSTYTA. Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 12, 15, 122 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 121, 122, 123, 124, 125 straipsniais įstatymo projektas Nr. XIVP-2869(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras S. Gentvilas) (priėmimas).

 

Posėdžio pirmininkas informavo apie Teisės departamento pastabas, kurioms visoms pagrindinis komitetas pritarė.

 

1–9 straipsniai (su Teisės departamento pastabomis, kurioms pritarė pagrindinis komitetas) priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 12, 15, 122 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 121, 122, 123, 124, 125 straipsniais įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 87, prieš – 0, susilaikė 22. Užsiregistravo 109 Seimo nariai (16.06 val.).

 

 

16.06 val.

SVARSTYTA. Laukinės gyvūnijos įstatymo Nr. VIII-498 4 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2871(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras S. Gentvilas) (priėmimas).

 

Posėdžio pirmininkas informavo apie Teisės departamento pastabas dėl 3 straipsnio, kurioms pagrindinis komitetas pritarė, ir atkreipė dėmesį į datos korekciją.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl šių Teisės departamento pastabų ir datos korekcijos pritarta bendru sutarimu.

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Laukinės gyvūnijos įstatymo Nr. VIII-498 4 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 88, prieš – 1, susilaikė 20. Užsiregistravo 110 Seimo narių (16.07 val.).

 

 

16.07 val.

SVARSTYTA. Laukinių augalų ir grybų įstatymo Nr. VIII-1226 4 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2872(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras S. Gentvilas) (priėmimas).

 

Posėdžio pirmininkas informavo apie Teisės departamento pastabas dėl 3 straipsnio, kurioms pagrindinis komitetas pritarė, ir atkreipė dėmesį į datos korekciją.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl šių Teisės departamento pastabų ir datos korekcijos pritarta bendru sutarimu.

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Laukinių augalų ir grybų įstatymo Nr. VIII-1226 4 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 87, prieš – 1, susilaikė 18. Užsiregistravo 106 Seimo nariai (16.08 val.).

 

 

16.09 val.

SVARSTYTA. Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo Nr. VIII-499 3, 5, 6, 9, 21 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2873(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras S. Gentvilas) (priėmimas).

 

Posėdžio pirmininkas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabų dėl 2, 5 ir 7 straipsnių, kurių pirmai pagrindinis komitetas pritarė iš dalies, kitoms pritarė.

 

1–7 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo Nr. VIII-499 3, 5, 6, 9, 21 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 91, prieš – 0, susilaikė 18. Užsiregistravo 109 Seimo nariai (16.10 val.).

 

 

16.10 val.

SVARSTYTA. Augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymo Nr. IX-533 2, 8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2874(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras S. Gentvilas) (priėmimas).

 

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymo Nr. IX-533 2, 8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 92, prieš – 0, susilaikė 17. Užsiregistravo 110 Seimo narių (16.10 val.).

 

 

16.11 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso 305 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2876(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras S. Gentvilas) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Administracinių nusižengimų kodekso 305 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 95, prieš – 0, susilaikė 15. Užsiregistravo 112 Seimo narių (16.11 val.).

 

 

16.13 val.

SVARSTYTA. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 14, 201, 202, 221, 26, 49, 64 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 141 ir 204 straipsniais įstatymo projektas Nr. XIVP-2828(2) (teikėjai – Vyriausybė / energetikos ministras D. Kreivys) (priėmimas).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė (prašė daryti pusės valandos pertrauką), L. Nagienė (Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ vardu prašė atidėti iki kito posėdžio), R. Žemaitaitis, Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen, A. Vyšniauskas (prašė daryti pusės valandos pertrauką).

 

Balsuota dėl pasiūlymo daryti pusės valandos pertrauką: už – 58. Pritarta. Užsiregistravo 76 Seimo nariai (16.14 val.)

 

NUTARTA. Daryti pusės valandos pertrauką.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: J. Razma, R. Žemaitaitis, V. Semeška, A. Skardžius.

 

16.17 val.

SVARSTYTA. Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2812(3)VK (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (priėmimas).

Pranešėjas – Socialinių reikalų ir darbo komiteto atstovas A. Sysas.

 

Pranešėjas informavo apie A. Syso pasiūlymus dėl naujų 1, 2, 3 straipsnių, kuriems pritarė pagrindinis komitetas.

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad yra 29 Seimo nariai, palaikantys šių pasiūlymų svarstymą.

A. Syso pasiūlymams dėl naujų 1, 2, 3 straipsnių, kuriems pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Naujos redakcijos 1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas informavo, kad yra 29 Seimo nariai, remiantys A. Syso pasiūlymo dėl naujos redakcijos 4 straipsnio (buvusio 1 straipsnio), svarstymą.

A. Syso pasiūlymui dėl naujos redakcijos 4 straipsnio, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

4 straipsnis (Įstatymo nauja redakcija: 1–43 straipsniai)

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabų, kurioms visoms pagrindinis komitetas pritarė.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų, kurioms pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

1–43 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pranešėjas informavo apie A. Syso pasiūlymą dėl naujos redakcijos 5 straipsnio (buvusio 2 straipsnio), kuriam pritarė pagrindinis komitetas.

Pasiūlymui svarstyti šį pasiūlymą pritarta.

A. Syso pasiūlymui dėl naujos redakcijos 5 straipsnio, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Naujos redakcijos 5 straipsnis (Įstatymo įsigaliojimas) priimtas bendru sutarimu.

 

Pasiūlymui svarstyti J. Džiugelio ir A. Syso pasiūlymus dėl naujos redakcijos 6 straipsnio pritarta.

J. Džiugelio ir A. Syso pasiūlymams dėl naujos redakcijos 6 straipsnio, kuriems pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

6 straipsnis (Įstatymo įgyvendinimas ir taikymas) priimtas bendru sutarimu.

 

Pasiūlymui svarstyti A. Syso pasiūlymą dėl naujos redakcijos 7 straipsnio pritarta bendru sutarimu.

A. Syso pasiūlymui dėl naujos redakcijos 7 straipsnio, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Naujos redakcijos 7 straipsnis (Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimas) priimtas bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 69, prieš – 0, susilaikė 1. Užsiregistravo 71 Seimo narys (16.23 val.).

 

 

16.23 val.

SVARSTYTA. Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 2, 10, 11 ir 111 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2813(2)VK (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (priėmimas).

 

1–5 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 2, 10, 11 ir 111 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 81, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 81 Seimo narys (16.24 val.).

 

 

16.24 val.

SVARSTYTA. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 2, 41, 52 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2814(2)VK (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (priėmimas).

 

1–5 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 2, 41, 52 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 76, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 78 Seimo nariai (16.24 val.).

 

 

16.25 val.

SVARSTYTA. Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2815(2)VK (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 77, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 77 Seimo nariai (16.25 val.).

 

 

16.26 val.

SVARSTYTA. Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 1, 2, 5, 6, 10, 13, 20, 23, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 58, 59 straipsnių, III skyriaus ir Įstatymo 3, 6 priedų pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3193(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (priėmimas).

 

1–21 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 1, 2, 5, 6, 10, 13, 20, 23, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 58, 59 straipsnių, III skyriaus ir Įstatymo 3, 6 priedų pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 81, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 81 Seimo narys (16.26 val.).

 

 

16.26 val.

SVARSTYTA. Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1722 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3194(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (priėmimas).

 

1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1722 1 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 81, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 81 Seimo narys (16.27 val.).

 

 

16.27 val.

SVARSTYTA. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 3, 6, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3195(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (priėmimas).

 

1–15 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 3, 6, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 78, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 78 Seimo nariai (16.27 val.).

 

 

16.28 val.

SVARSTYTA. Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo Nr. VIII-366 1, 2, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 181, 19 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3196(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (priėmimas).

 

Posėdžio pirmininkas informavo apie Teisės departamento pastabas, kurioms visoms pagrindinis komitetas pritarė, ir pranešė, kad atsiranda naujas papildomas 13 straipsnis.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl šių Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

1–14 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo Nr. VIII-366 1, 2, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 181, 19, 22 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 79, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 80 Seimo narių (16.29 val.).

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotojas J. Jarutis.

 

 

16.29 val.

SVARSTYTA. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 4, 6, 10, 11, 14, 32, 34, 341 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3197(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (priėmimas).

 

1–10 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 4, 6, 10, 11, 14, 32, 34, 341 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 77, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 77 Seimo nariai (16.30 val.).

 

 

16.31 val.

SVARSTYTA. Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 11, 12 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3198(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (priėmimas).

 

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 11, 12 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 76, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 76 Seimo nariai (16.31 val.).

 

 

16.32 val.

SVARSTYTA. Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 111, 16, 18, 19, 21, 24 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2054 6 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3199(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 111, 16, 18, 19, 21, 24 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2054 6 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 75, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 75 Seimo nariai (16.32 val.).

 

 

16.33 val.

SVARSTYTA. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo Nr. IX-378 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3305(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimas) (taikoma skubos tvarka).

Pranešėjas – Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas M. Lingė.

 

1 straipsnis (Įstatymo nauja redakcija: 1–41 straipsnis)

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabos dėl 2 straipsnio, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas.

 

1–41 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabos dėl naujos redakcijos 2 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas.

 

2 straipsnis (Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir įgyvendinimas) (su Teisės departamento pastaba, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo projekto kalbėjo Seimo nariai: G. Skaistė, L. Nagienė, L. Slušnys.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

Užsiregistravo 64 Seimo nariai (16.39 val.)

 

NUTARTA. Atidėti balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo, nes nėra reikiamo Seimo narių skaičiaus.

 

Replikavo Seimo nariai: A. Mazuronis, J. Razma, V. Semeška.

 

 

16.42 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos ateities vizija „Lietuva 2050“ patvirtinimo“ projektas Nr. XIVP-2937(2) (teikėjai – Vyriausybė / Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė) (svarstymo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkas, remdamasis Seimo statuto 261 straipsniu, informavo, kad svarstant šį projektą padaryta klaida, nes Seimo nario V. Rakučio pasiūlymas, kuriam Seimas pritarė, niekur neįsiprasmina šitoje strategijoje.

 

Kalbėjo Seimo nariai: Ateities komiteto pirmininkas R. Lopata, V. Rakutis (atsiėmė savo pasiūlymą).

 

Posėdžio pirmininkas pasiūlė dar kartą apsispręsti dėl šio projekto po svarstymo (be V. Rakučio pasiūlymo).

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

16.45 val.

SVARSTYTA. Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3183(2) (sujungti Nr. XIVP-3049 ir Nr. XIP-3183) (teikėjai – Vyriausybė / krašto apsaugos ministras A. Anušauskas) (priėmimas).

Pranešėjas – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas L. Kasčiūnas.

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabų dėl 1, 24 ir 36 straipsnių, kurioms visoms pritarė pagrindinis komitetas.

 

1–36 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo projekto kalbėjo Seimo narys A. Pocius.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 78, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 78 Seimo nariai (16.48 val.).

 

 

16.49 val.

SVARSTYTA. Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1179 19, 28, 29, 31 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3184(2) (teikėjai – Vyriausybė / krašto apsaugos ministras A. Anušauskas) (priėmimas).

 

1–5 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1179 19, 28, 29, 31 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 78, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 78 Seimo nariai (16.49 val.).

 

 

16.50 val.

SVARSTYTA. Karių materialinės atsakomybės įstatymo Nr. VIII-1857 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3185(2) (teikėjai – Vyriausybė / krašto apsaugos ministras A. Anušauskas) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Karių materialinės atsakomybės įstatymo Nr. VIII-1857 4 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 81, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 82 Seimo nariai (16.50 val.).

 

 

16.51 val.

SVARSTYTA. Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo Nr. VIII-375 30, 37, 48 ir 50 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3186(2) (teikėjai – Vyriausybė / krašto apsaugos ministras A. Anušauskas) (priėmimas).

 

1–5 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo Nr. VIII-375 30, 37, 48 ir 50 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 84, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 84 Seimo nariai (16.51 val.).

 

 

16.52 val.

SVARSTYTA. Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 32 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2763(2) (teikėjai – K. Vilkauskas / 3 Seimo nariai / 30 Seimo narių) (priėmimas).

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 32 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 85, prieš – 0, susilaikė 2. Užsiregistravo 88 Seimo nariai (16.52 val.).

 

Replikavo Seimo nariai: A. Pocius, L. Kasčiūnas.

 

 

16.53 val.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo priesaika

 

Posėdžio pirmininkas paaiškino Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo prisaikdinimo procedūrą.

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo priesaiką priėmė Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen.

 

Prisiekė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja D. Jočienė.

 

 

16.56 val.

SVARSTYTA. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 14, 201, 202, 221, 26, 49, 64 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 141 ir 204 straipsniais įstatymo projektas Nr. XIVP-2828(2) (teikėjai – Vyriausybė / energetikos ministras D. Kreivys) (priėmimo tęsinys).

Pranešėjas – Ekonomikos komiteto pirmininkas K. Starkevičius.

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pranešėjas informavo apie K. Starkevičiaus pasiūlymą dėl 4 straipsnio, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, ir K. Starkevičiaus pasiūlymą, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl šių K. Starkevičiaus pasiūlymų pritarta bendru sutarimu.

 

Balsuota dėl 4 straipsnio: už – 62, prieš – 0, susilaikė 4. 4 straipsnis priimtas. Užsiregistravo 66 Seimo nariai (16.58 val.).

 

Dėl L. Savicko ir A. Bagdono pasiūlymo dėl 5 straipsnio kalbėjo Seimo narys A. Bagdonas (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl L. Savicko ir A. Bagdono pasiūlymo dėl 5 straipsnio pritarta bendru sutarimu.

 

5–7 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

D. Kreivio ir K. Starkevičiaus pasiūlymui dėl 8 straipsnio, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

K. Starkevičiaus pasiūlymui dėl 8 straipsnio, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl L. Savicko ir A. Bagdono pasiūlymo dėl 8 straipsnio, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Bagdonas (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei ir neprašė dėl jo balsuoti).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl L. Savicko ir A. Bagdono pasiūlymo dėl 8 straipsnio, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

8 straipsnis (su pagrindinio komiteto išvada) priimtas bendru sutarimu.

 

9 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl L. Girskienės ir V. Ąžuolo pasiūlymo dėl 10 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė L. Girskienė.

Balsuota, ar pritarti pasiūlymui svarstyti L. Girskienės ir V. Ąžuolo pasiūlymą dėl 10 straipsnio: už – 22. Nepritarta. Užsiregistravo 33 Seimo nariai (17.01 val.).

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys D. Kreivys.

 

K. Starkevičiaus pasiūlymui dėl 10 straipsnio, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl L. Nagienės pasiūlymo dėl 10 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė L. Nagienė.

Balsuota, ar pritarti pasiūlymui svarstyti L. Nagienės pasiūlymą dėl 10 straipsnio: už – 35. Pritarta. Užsiregistravo 46 Seimo nariai (17.04 val.).

Dėl balsavimo motyvų dėl šio pasiūlymo kalbėjo Seimo nariai: D. Kreivys, A. Skardžius.

Balsuota dėl L. Nagienės pasiūlymo dėl 10 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas: už – 30, prieš – 35, susilaikė 23. Nepritarta. Užsiregistravo 88 Seimo nariai (17.08 val.).

Replikavo Seimo narė L. Nagienė.

 

10 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Pranešėjas informavo apie K. Starkevičius pasiūlymą papildyti projektą 11 straipsniu, kuriam pagrindinis komitetas pritarė su komiteto pasiūlymu.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl šio K. Starkevičiaus pasiūlymo pritarta bendru sutarimu.

 

Naujas 11 straipsnis (pagrindinio komiteto redakcija) priimtas bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos dėl 12 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl V. Ąžuolo pasiūlymo dėl 12 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys V. Ąžuolas.

Balsuota, ar pritarti pasiūlymui svarstyti V. Ąžuolo pasiūlymą dėl 12 straipsnio: už – 29. Pritarta. Užsiregistravo 56 Seimo nariai (17.11 val.).

Dėl balsavimo motyvų dėl šio pasiūlymo kalbėjo Seimo nariai: A. Skardžius, S. Gentvilas.

Balsuota dėl V. Ąžuolo pasiūlymo dėl 12 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas: už – 28, prieš – 31, susilaikė 28. Nepritarta. Užsiregistravo 87 Seimo nariai (17.14 val.).

Replikavo Seimo narys V. Ąžuolas.

 

K. Starkevičiaus pasiūlymui dėl 12 straipsnio, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

12, 13 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl A. Kupčinsko pasiūlymo dėl 14 straipsnio, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Kupčinskas (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl A. Kupčinsko pasiūlymo dėl 14 straipsnio, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl V. Ąžuolo pasiūlymo dėl 14 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys V. Ąžuolas (pranešė, kad jis susijęs su ankstesniu pasiūlymu, kuriam nepritarta, ir neprašė balsuoti).

 

Dėl L. Nagienės pasiūlymo dėl 14 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė L. Nagienė.

Balsuota, ar pritarti pasiūlymui svarstyti L. Nagienės pasiūlymą dėl 14 straipsnio: už – 31. Pritarta. Užsiregistravo 42 Seimo nariai (17.19 val.)

Balsuota dėl L. Nagienės pasiūlymo dėl 14 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas: už – 31, prieš – 30, susilaikė 26. Nepritarta. Užsiregistravo 88 Seimo nariai (17.19 val.).

 

Posėdžio pirmininkas informavo, kad kiti V. Ąžuolo pasiūlymai yra susiję ir nebus svarstomi (pasiūlymų autorius tam neprieštaravo).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl V. Ąžuolo pasiūlymų, kuriems nepritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl A. Kupčinsko antro pasiūlymo dėl 14 straipsnio (dėl miškų ūkio paskirties žemės), kuriam pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Kupčinskas.

A. Kupčinsko pasiūlymui dėl 14 straipsnio, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

14, 15 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas informavo apie Teisės departamento pastabą dėl 16 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl K. Starkevičiaus pasiūlymo dėl 16 straipsnio naujos redakcijos pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl A. Petrošiaus pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Petrošius.

Pranešėjas informavo, kad šis pasiūlymas analogiškas pasiūlymui, dėl kurio jau balsuota.

Replikavo Seimo narys A. Petrošius.

Posėdžio pirmininkas pasiūlė laikyti, kad yra 29 Seimo nariai, remiantys šio pasiūlymo svarstymą.

Balsuota dėl A. Petrošiaus pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas: už – 31, prieš – 6, susilaikė 46. Nepritarta. Užsiregistravo 85 Seimo nariai (17.25 val.).

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad liko pagrindinio komiteto sprendimas.

 

16 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

K. Starkevičiaus pasiūlymui dėl įstatymo projekto pavadinimo patikslinimo, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo projekto kalbėjo Seimo narys A. Bagdonas.

 

Posėdžio pirmininkas pratęsė balsavimo laikotarpį, kol bus apsvarstytas visas energetikos įstatymų paketas.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo projekto kalbėjo Seimo nariai: A. Skardžius, K. Starkevičius, L. Nagienė, D. Kreivys, V. Ąžuolas, V. Fiodorovas.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

Užsiregistravo 64 Seimo nariai (17.40 val.)

 

NUTARTA. Atidėti balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo, nes nėra reikiamo Seimo narių skaičiaus.

 

 

17.41 val.

SVARSTYTA. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 201, 21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 straipsnių, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 54 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 151 straipsniu įstatymo Nr.  XIV-1001 5, 15 straipsnių pakeitimo ir 17 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIVP-2829(2) (teikėjai – Vyriausybė / energetikos ministras D. Kreivys) (priėmimas).

Pranešėjas – Ekonomikos komiteto pirmininkas K. Starkevičius.

 

Pranešėjas informavo, kad šis įstatymas nebeaktualus, jis yra perteklinis ir jo svarstyti nebūtina, nes išspręsta kituose.

 

 

17.42 val.

SVARSTYTA. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 201, 202, 22, 30, 32, 48, 49, 51 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 131, 203 straipsniais įstatymo Nr. XIV-1169 7 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2830(2) (teikėjai – Vyriausybė / energetikos ministras D. Kreivys) (priėmimas).

Pranešėjas – Ekonomikos komiteto pirmininkas K. Starkevičius.

 

Pranešėjas informavo apie D. Kreivio ir K. Starkevičiaus pasiūlymą dėl 1 straipsnio, kuriam pritarė pagrindinis komitetas.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A. Mazuronis, Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė, J. Razma.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad lydimieji įstatymų projektai nebus svarstomi, kol nebus priimtas pagrindinis įstatymas.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Mazuronis.

 

 

17.45 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininko skyrimo“ projektas Nr. XIVP-3401 (teikėjai – V. Juozapaitis / Kultūros komitetas) (pateikimas).

Pranešėja – Kultūros komiteto atstovė A. Jakavonytė.

 

Kalbėjo ir į Seimo narių klausimus atsakė kandidatė į Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininko pareigas V. Ščiglienė.

 

Klausė Seimo nariai: S. Tumėnas, L. Nagienė, E. Gentvilas.

 

NUTARTA: 

1. Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą Seimo statuto nustatyta tvarka.

2. Paskirti Kultūros komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2023-12-21. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas informavo, kad prasidėjo dar vienas balsavimo laikotarpis, kuris tęsis iki 19.00 val. arba tol, kol bus baigta visa darbotvarkė.

 

 

18.00 val.

SVARSTYTA. Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 25, 71 ir 86 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3089(2) (teikėjai – R. Lopata / Ateities komitetas / 29 Seimo nariai) (priėmimas).

Pranešėjas – Ateities komiteto pirmininkas R. Lopata.

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabų, kurioms visoms pagrindinis komitetas pritarė.

 

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

Užsiregistravo 58 Seimo nariai (18.02 val.)

 

NUTARTA. Atidėti balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo, nes nėra reikiamo Seimo narių skaičiaus.

 

 

18.03 val.

SVARSTYTA. Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 40 ir 78 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2402(2) (teikėjai – M. Skritulskas / 29 Seimo nariai) (priėmimas).

Pranešėjas – Ekonomikos komiteto atstovas A. Kupčinskas.

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabų dėl 1 straipsnio, kurioms nepritarė pagrindinis komitetas, ir dėl 2 bei 3 straipsnių, kurioms pritarė pagrindinis komitetas.

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

Užsiregistravo 56 Seimo nariai (18.05 val.)

 

NUTARTA. Atidėti balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo, nes nėra reikiamo Seimo narių skaičiaus.

 

 

18.06 val.

SVARSTYTA. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo Nr. VIII-935 2, 3, 4 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-473(2) (teikėjas – A. Bagdonas) (priėmimas).

Pranešėjas – Ekonomikos komiteto atstovas A. Kupčinskas.

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabų dėl šio projektų.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl visų Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl A. Bagdono pasiūlymo dėl 2 straipsnio, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Bagdonas.

A. Bagdono pasiūlymui dėl 2 straipsnio, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

2 straipsnis (su pagrindinio komiteto formuluotėmis) priimtas bendru sutarimu.

 

3 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Pranešėjas informavo, kad pagrindinis komitetas pasiūlė išbraukti 4 straipsnio nuostatas kaip perteklines.

Pagrindinio komiteto sprendimui dėl 4 straipsnio pritarta bendru sutarimu.

 

5 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo projekto kalbėjo Seimo narys A. Bagdonas.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

Užsiregistravo 66 Seimo nariai (18.12 val.)

 

NUTARTA. Atidėti balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo, nes nėra reikiamo Seimo narių skaičiaus.

 

 

18.12 val.

SVARSTYTA. Darbo kodekso 248 ir 258 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1607(3) (teikėjai – J. Sabatauskas, T. Tomilinas) (priėmimas).

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Kalbėjo Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Darbo kodekso 248 ir 258 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 75, prieš – 0, susilaikė 1. Užsiregistravo 76 Seimo nariai (18.13 val.).

 

 

18.14 val.

SVARSTYTA. Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 25, 71 ir 86 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3089(2) (teikėjai – R. Lopata / Ateities komitetas / 29 Seimo nariai) (priėmimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 25, 71 ir 86 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 74, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 74 Seimo nariai (18.14 val.).

 

 

18.15 val.

SVARSTYTA. Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 40 ir 78 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2402(2) (teikėjai – M. Skritulskas / 29 Seimo nariai) (priėmimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

Užsiregistravo 64 Seimo nariai (18.15 val.)

 

NUTARTA. Atidėti balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo, nes nėra reikiamo Seimo narių skaičiaus.

 

 

18.15 val.

SVARSTYTA. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo Nr. VIII-935 2, 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-473(2) (teikėjas – A. Bagdonas) (priėmimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo Nr. VIII-935 2, 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 75, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 76 Seimo nariai (18.15 val.).

 

 

18.16 val.

SVARSTYTA. Nepaprastosios padėties įstatymo Nr. IX-938 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2792(3) (teikėjas – A. Sysas) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Nepaprastosios padėties įstatymo Nr. IX-938 18 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 80, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 80 Seimo narių (18.16 val.).

 

 

18.16 val.

SVARSTYTA. Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 5, 7, 34 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2793(3) (teikėjas – A. Sysas) (priėmimas).

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

4 straipsnis (su Teisės departamento pastaba, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

5 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 5, 7, 34 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 76, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 77 Seimo nariai (18.17 val.).

 

 

18.18 val.

SVARSTYTA. Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 40 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2375(2) (teikėjai – L. Kasčiūnas, T. Tomilinas) (priėmimas).

Pranešėjas – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas L. Kasčiūnas.

 

Dėl T. Tomilino ir A. Širinskienės pasiūlymo dėl 1 straipsnio, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys T. Tomilinas.

Balsuota, ar pritarti pasiūlymui svarstyti T. Tomilino ir A. Širinskienės pasiūlymą: už – 26. Nepritarta. Užsiregistravo 36 Seimo nariai (18.21 val.).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

Užsiregistravo 60 Seimo narių (18.21 val.)

 

NUTARTA. Atidėti balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo, nes nėra reikiamo Seimo narių skaičiaus.

 

 

18.22 val.

SVARSTYTA.  Seimo nutarimo „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti valstybinį auditą“ projektas Nr. XIVP-3320(2) (sujungti Nr. XIVP-3312 ir Nr. XIVP-3320) (teikėjai – J. Šiugždinienė / A. Mazuronis / 43 Seimo nariai / 49 Seimo nariai) (priėmimas).

 

Dėl D. Asanavičiūtės, E. Pupinio ir J. Šiugždinienės pasiūlymo dėl preambulės, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė D. Asanavičiūtė.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Mazuronis.

 

D. Asanavičiūtės, E. Pupinio ir J. Šiugždinienės pasiūlymui dėl preambulės, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio Seimo nutarimo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti valstybinį auditą“. Balsavimo rezultatai: už – 66, prieš – 0, susilaikė 1. Užsiregistravo 68 Seimo nariai (18.24 val.).

 

Replikavo Seimo nariai: J. Razma, A. Mazuronis.

 

 

18.26 val.

SVARSTYTA. Miškų įstatymo Nr. I-671 2, 7 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 102 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-887(6)VK (teikėjas – J. Baublys) (priėmimas).

Pranešėjas – Aplinkos apsaugos komiteto atstovas J. Urbanavičius.

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabų, kurioms pagrindinis komitetas pritarė iš dalies.

 

1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl K. Starkevičiaus pasiūlymo papildyti projektą nauju 2 straipsniu, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys K. Starkevičius (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei).

Balsuota, ar pritarti K. Starkevičiaus pasiūlymo dėl naujo 2 straipsnio svarstymui: už – 75. Pritarta. Užsiregistravo 75 Seimo nariai (18.27 val.).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl K. Starkevičiaus pasiūlymo dėl naujo 2 straipsnio, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Naujas 2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

3 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad yra 29 Seimo nariai, palaikantys K. Starkevičiaus pasiūlymo dėl naujo 4 straipsnio svarstymą.

Dėl K. Starkevičiaus pasiūlymo dėl naujo 4 straipsnio, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys K. Starkevičius (pranešė, kad šis pasiūlymas susijęs su jo pirmu pasiūlymu).

K. Starkevičiaus pasiūlymui dėl naujo 4 straipsnio, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, pritarta.

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad tokiu būdu atsiranda naujas 4 straipsnis.

 

Naujas 4 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

5 straipsnis (pagrindinio komiteto redakcija) priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl K. Starkevičiaus pasiūlymo dėl naujo 6 straipsnio, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys K. Starkevičius (pranešė, kad šis pasiūlymas susijęs su jo ankstesniu pasiūlymu).

K. Starkevičiaus pasiūlymui dėl 6 straipsnio, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Naujas 6 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

7 straipsnis (dėl įsigaliojimo datos) priimtas bendru sutarimu.

 

Pasiūlymui patikslinti įstatymo projekto pavadinimą, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Miškų įstatymo Nr. I-671 2, 3, 7, 101, 12 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 102 straipsniu įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 77, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 77 Seimo nariai (18.31 val.).

 

 

18.31 val.

SVARSTYTA. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 95 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-888(5)VK (teikėjas – J. Baublys) (priėmimas).

Pranešėjas – Aplinkos apsaugos komiteto atstovas J. Urbanavičius.

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabos dėl 1 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas.

 

Dėl A. Matulo ir S. Gentvilo pasiūlymo, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys S. Gentvilas (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei).

A. Matulo ir S. Gentvilo pasiūlymui, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

Posėdžio pirmininkas pažymėjo, kad atsiranda naujas 2 straipsnis.

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 95 ir 108 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 75, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 75 Seimo nariai (18.33 val.).

 

 

18.33 val.

SVARSTYTA. Žemės įstatymo Nr. I-446 25 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3303(2) (teikėjai – J. Baublys / 29 Seimo nariai) (priėmimas) (taikoma skubos tvarka).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Žemės įstatymo Nr. I-446 25 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 75, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 75 Seimo nariai (18.34 val.).

 

 

18.34 val.

SVARSTYTA. Odontologų rūmų įstatymo projektas Nr. XIVP-163(3) (teikėjai – J. Sejonienė / 26 Seimo nariai) (priėmimas).

Pranešėjas – Sveikatos reikalų komiteto atstovas L. Slušnys.

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabų dėl 4 straipsnio, kurioms pritarė pagrindinis komitetas.

 

4, 5 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl A. Matulo pasiūlymo dėl 6 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Matulas.

Balsuota, ar pritarti pasiūlymui svarstyti A. Matulo pasiūlymą dėl 6 straipsnio: už – 23. Nepritarta. Užsiregistravo 45 Seimo nariai (18.37 val.).

 

Dėl A. Matulo antro pasiūlymo dėl 6 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Matulas (pranešė, kad šis pasiūlymas susijęs su jo ankstesniu pasiūlymu, dėl jo nereikia balsuoti).

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabų, kurioms pagrindinis komitetas pritarė arba pritarė iš dalies.

 

6–19 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl A. Matulo dviejų susijusių pasiūlymų dėl 20 straipsnio, kuriems nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Matulas.

Balsuota, ar pritarti pasiūlymui svarstyti A. Matulo pasiūlymus dėl 20 straipsnio: už – 23. Nepritarta. Užsiregistravo 35 Seimo nariai (18.41 val.).

 

20 straipsnis (pagrindinio komiteto redakcija) priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo projekto kalbėjo Seimo nariai: I. Pakarklytė, A. Veryga, L. Slušnys, A. Matulas, J. Sejonienė, A. Mazuronis, E. Gentvilas.

 

Posėdžio pirmininkas pažymėjo, kad visiems įstatymo straipsniams pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

Užsiregistravo 67 Seimo nariai (18.57 val.)

 

NUTARTA. Atidėti balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo, nes nėra reikiamo Seimo narių skaičiaus.

 

Kalbėjo Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė.

 

Pasiūlymui posėdyje apsvarstyti klausimus svarstymo ir pateikimo stadijoje, o priėmimus atidėti kitam posėdžiui pritarta bendru sutarimu.

 

 

18.59 val.

SVARSTYTA. Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 10, 17, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3326(2) (teikėja – A. Gedvilienė) (svarstymas) (taikoma skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas J. Varkalys.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

19.00 val.

SVARSTYTA. Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 3, 16, 17, 18, 21 straipsnių, II skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 91 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-844(2) (teikėjai – V. Čmilytė-Nielsen / 12 Seimo narių) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė V. Aleknaitė-Abramikienė.

 

Papildomų komitetų išvadas pateikė komitetų atstovai: M. Lingė (Biudžeto ir finansų komiteto vardu), A. Žukauskas (Švietimo ir mokslo komiteto vardu).

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo narys A. Vinkus.

 

 

Projekto Nr. XIVP-844(2) pataisų svarstymas

Pranešėja – pagrindinio komiteto atstovė V. Aleknaitė-Abramikienė

 

 

Pranešėja informavo apie A. Gedvilo ir I. Kačinskaitės-Urbonienės pasiūlymą dėl 1 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas.

Kalbėjo Seimo narė I. Šimonytė.

Balsuota dėl A. Gedvilo ir I. Kačinskaitės-Urbonienės pasiūlymo dėl 1 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas: už – 3, prieš – 29, susilaikė 19. Nepritarta. Užsiregistravo 51 Seimo narys (19.09 val.).

 

Dėl Vyriausybės pasiūlymo, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Vyriausybės pasiūlymo, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

19.11 val.

SVARSTYTA. Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2445 (teikėjai – I. Kačinskaitė-Urbonienė / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė M. Ošmianskienė (pagrindinis komitetas pasiūlė grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti).

 

NUTARTA. Grąžinti projektą Nr. XIVP-2445 iniciatoriams tobulinti. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

19.11 val.

SVARSTYTA:

1. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 9, 10, 11, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 29, 36, 39, 40, 48 ir 49 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 151, 152 ir 461 straipsniais įstatymo projektas Nr. XIVP-3357.

2. Azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 2, 6, 71, 72, 73, 11, 22, 292 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 74 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-3358.

3. Antstolių įstatymo Nr. IX-876 14 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 151 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-3359.

4. Finansinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 2 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3360.

5. Finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 2, 10 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3361.

6. Loterijų įstatymo Nr. IX-1661 2, 11, 16, 18, 28 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3362.

7. Notariato įstatymo Nr. I-2882 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3363.

8. Tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo Nr. I-996 8, 9, 10 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3364.

9. Administracinių nusižengimų kodekso 218 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3365 (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (pateikimas).

Pranešėjas – vidaus reikalų viceministras V. Dmitrijev.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narė G. Skaistė.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą pagrindiniu komitetu projektams Nr. XIVP-3357, Nr. XIVP-3358, Nr. XIVP-3360–Nr. XIVP-3362, Nr. XIVP-3364 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu projektams Nr. XIVP-3359, Nr. XIVP-3363 ir Nr. XIVP-3365 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje VIII (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

19.17 val.

SVARSTYTA:

1. Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo Nr. XIII-1281 1, 2, 4, 5, 6 ir 8 straipsnių pakeitimo ir Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo Nr. XIII-1281 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3368.

2. Pramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 10, 12, 13, 16, 17 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3369 (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (pateikimas).

Pranešėjas – socialinės apsaugos ir darbo viceministras M. Šiurkus.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIVP-3368 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIVP-3369 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą papildomu komitetu projektui Nr. XIVP-3368 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

5. Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje VIII (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas informavo, kad projektas Nr. XIVP-3375 nėra įtrauktas į VII (rudens) Seimo sesijos darbų programą, ir pasiūlė apsispręsti dėl jo svarstymo.

 

Pasiūlymui įtraukti į VII (rudens) Seimo sesijos darbų programą Transporto veiklos pagrindų įstatymo Nr. I-1863 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIVP-3375 pritarta bendru sutarimu.

 

 

19.20 val.

SVARSTYTA:

1. Transporto veiklos pagrindų įstatymo Nr. I-1863 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3375.

2. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. IVP-3376.

3. Administracinių nusižengimų kodekso Nr. XII-1869 papildymo 3702 straipsniu ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3377 (teikėjai – A. Bagdonas / 18 Seimo narių) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys A. Bagdonas (pranešėjas siūlė prašyti Vyriausybės išvados).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys K. Starkevičius (siūlė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

Klausė Seimo narė E. Rudelienė.

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

19.27 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. XIV-315 „Dėl 2026 metų paskelbimo Žemaičių vyskupo Motiejaus Kazimiero Valančiaus metais“ pakeitimo“ projektas Nr. XIVP-3388(2) (teikėjai – P. Kuzmickienė / 13 Seimo narių) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Švietimo ir mokslo komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas A. Žukauskas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

19.28 val.

SVARSTYTA. Seimo savaitės (2023-12-18 – 2023-12-23) posėdžių darbotvarkė.

Pranešėjas – Seimo Pirmininko pavaduotojas A. Mazuronis.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Vyšniauskas.

 

Klausė Seimo narys A. Petrošius.

 

NUTARTA. Patvirtinti Seimo savaitės (2023-12-18 – 2023-12-23) posėdžių darbotvarkę. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

Užsiregistravo 43 Seimo nariai (19.32 val.)

 

Posėdis baigtas

 (19.33 val.)

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                                     Jonas Jarutis

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                                     Andrius Mazuronis

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                                     Vytautas Mitalas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                      Rima Staričenkaitė